groningen


Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1949: Een emotionele hertenjacht of Wat deed de auto in het wandelbos?

Winschoter Courant, 19 september 1949

EEN EMOTIONELE HERTENJACHT
of
WAT DEED DE AUTO IN HET WANDELBOS?

Zondagmorgen liepen plotseling in verschillende delen van de stad herten rond. Reeds in de vroegte werden ze hier en daar gesignaleerd. De politie en de boswachter werden op de hoogte gesteld, want het was duidelijk dat herten uit het wandelbos waren losgekomen en aan het zwerven waren geraakt.

In verschillende delen van de stad werden sensationele jachten op de vluchtelingen ontketend. De politie kreeg hulp van een aantal burgers, die wel voor een verzetje voelden. Nu eens hier, dan eens daar werd de jacht ingezet. Telkens kwam er weer vanuit een andere hoek bericht dat een hert gezien was. Enkele van de dieren liepen zichzelf vast in tuinen en tussen huizen, maar andere kozen telkens weer open ruimten en waren dan moeilijk te pakken. Verschillende van de jagers kwamen er niet zonder kleerscheuren af en één hunner die de bok wilde vangen, werd door een ree van de sokken gelopen. Tegen elf uur werd in de buurt van hotel Vrijheid — het dier zocht de vrijheid natuurlijk — de laatste vluchtelinge gevangen.

Natuurlijk werd de vraag gesteld: hoe kwamen de herten los? Het bleek dat de omrastering in het open gedeelte in het verlengde van de Bosstraat vernield was. En zie, daar waren sporen van een auto. Is er een automobilist geweest die in Scala de film Jody en het Hertejong heeft gezien en daaruit de inspiratie kreeg om Jody te gaan imiteren? Of dacht hij niet aan Jody, maar aan Judy of Julie (of een ander Grietje) die hem op zijn nachtelijke tocht vergezelde en met wie hij de duisternis van het bos zocht, maar die hem zodanig bezig hield dat hij het stuur kwijt raakte? Of was hij een vreemdeling die eenvoudig verkeerd reed, maar dan toch heel slechte lampen moet hebben gehad? Niemand weet van hem, maar de politie wil wel graag meer weten en vraagt inlichtingen.