Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1937: Oudste ingezetene van Winschoten overleden

Winschoter Courant, 24-06-1937

Oudste ingezetene van Winschoten overleden

Tabina Kenter

Gister is alhier overleden Mej. de wed. G. Koster-Kenter, de oudste ingezetene van onze gemeente. De overledene werd geboren 31 December 1839 en is dus bijna 97½ jaar oud geworden. Tot voor betrekkelijk kort was zij gezien haar hoogen leeftijd nog vrij flink, maar gaandeweg zijn haar krachten afgenomen en gister is langzaam en zacht haar levenslamp uitgebluscht geworden.
De oudste ingezetene onzer gemeente is thans de heer P. van Dijk, oud-wethouder dezer gemeente.

---

Tabina Kenter, geb. Winschoten 31 dec. 1839, overl. ald. 23 juni 1937, dr. van Harm Jans Kenter en Antje Engelbertus Servaas, tr. Winschoten 21 mei 1873 Geert Koster, geb. Veendam 16 sept. 1848, arbeider, schoenmaker, overl. Winschoten 5 jan. 1920, zn. van Pieter Koster en Annechien Roelfs Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Harmannus Koster, geb. Winschoten 22 sept. 1874, papierophaler, tichelwerker, vellenbloter, overl. Groningen 8 juni 1946, tr. 1e Meeden 25 nov. 1899 Trijntje Huiner, geb. Meeden 31 jan. 1876, overl. Winschoten 19 juli 1902, dr. van Johannes Huiner en Margaretha Bos; tr. 2e Midwolda 30 mei 1903 Mensiena Blaauw, geb. Midwolda 26 juni 1876, overl. Oude Pekela 28 sept. 1910, dr. van Derk Blaauw en Hindrikje Molema; tr. 3e Midwolda 22 april 1911 Harmke Possel, geb. Midwolda 19 sept. 1887, dr. van Onno Possel en Derktje Medendorp en eerder getrouwd met Heero Dammer.
2. Tabina Koster, geb. Winschoten 9 aug. 1876, overl. ald. 29 okt. 1954, tr. Winschoten 23 juli 1903 Willem de Vries, geb. Winschoten 9 aug. 1875, schoenmaker, overl. Winschoten 17 dec. 1961, zn. van Willem Geerts de Vries en Atje Tiggelaar.
3. Annechienna Antinna Koster, geb. Sappemeer 28 sept. 1878, overl. 4 nov. 1983, tr. Winschoten 24 dec. 1903 Geert Tuin, geb. Midwolda 3 febr. 1883, sigarenmaker, overl. Winschoten 1 nov. 1966, zn. van Jan Tuin en Helena Greven.
4. Harmanna Lubberta Koster, geb. Sappemeer 30 juni 1882, overl. na 1910, tr. Winschoten 24 dec. 1903 Klaas Willem Ostmann, geb. Winschoten 22 sept. 1880, sigarenmaker, overl. Winschoten 22 nov. 1910, zn. van Herman Hendrik Ostmann en Jantje Moed.
5. Luberta Koster, geb. Winschoten 4 sept. 1886, overl. ald. 27 sept. 1918, tr. Winschoten 8 mei 1913 Hendrik Harms, geb. Westerlee 25 febr. 1889, arbeider, grondwerker, overl. Termunten 29 dec. 1958, zn. van Hindrik Harms en Geertje de Wal; hij hertr. Winschoten 2 dec. 1920 Elske Frieling.
6. Stientje Koster, geb. Winschoten 14 febr. 1889, overl. ald. 4 febr. 1944.

Please publish modules in offcanvas position.