Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1932: 2400 gulden gestolen uit de brandkast van het Station

Het Vaderland, 29 december 1932

Inbraak in het station te Winschoten vermoedelijk f 2400 gestolen.

Hedenmorgen kwam het opkomend personeel van het station der Nederlandsche Spoorwegen te Winschoten tot de ontdekking, dat er in het bureau was ingebroken en de brandkast was leeg gehaald. De laatste trein vertrekt 's avonds te ruim halftwaalf van Winschoten naar Nieuw Schans en bet wordt dan geregeld ver na twaalf uur, eer het station geheel is gesloten. Doch 's morgens om vier uur is reeds de buffethouder present. Vermoedelijk is dus de inbraak gepleegd tusschen halfeen en vier uur. Daarbij komt nog, dat het station niet staat in een stille buurt, maar dat het rijden van auto's en andere voertuigen elk uur van den nacht is te hooren.

Over het bedrag, dat uit de brandkast is verdwenen, bewaart men, nu de marechaussee een onderzoek is begonnen, alle stilzwijgen. Elken dag wordt 's avonds zes uur de kas naar Groningen verzonden, zoodat er, wat betreft de ontvangsten van den dienst sedert gisteravond zes uur niet een groot bedrag aanwezig heeft kunnen zijn. Echter wordt gemompeld, dat ook de maandgelden voor het personeel reeds in deze brandkast zouden zijn geborgen. Anderen spreken dit weer tegen, doch waar algemeen stilzwijgen wordt bewaard, is daarvan niets positiefs te zeggen.

De brandkasten bij de Nederlandsche Spoorwegen — zoo deelde ons een spoorman mede — zijn niet van den jongsten tijd en ook niet die op het station te Winschoten. Menige stationschef, die in een bovenwoning van het station woont, neemt dikwijls uit voorzorg, als er groote bedragen in de brandkast zijn. 's avonds dit geld mee naar eigen apartementen.

Van andere zijde wordt ons nog gemeld, dat de inhoud plus minus 2400 gulden bedroeg en dat het geval des te raadselachtiger is, omdat alle deuren waren gesloten en op de brandkast geen sporen van inbraak werden gevonden. Het onderzoek is tot dusver zonder resultaat

---

Het Vaderland, 30 december 1932

DE GEPLUNDERDE STATIONSKAS TE WINSCHOTEN.

In verband met het verdwijnen van geld — genoemd werd een bedrag van f 2400 — uit de brandkast van het station te Winschoten, waarover men in ons Avondblad reeds heeft kunnen lezen; werd ons gisteravond uit Winschoten nog het volgende gemeld:

In Winschoten deden gisteravond geruchten de ronde, welke echter niet voldoende bevestigd werden, dat er in den vorigen nacht op het stationsplein eenige auto's zijn geweest. Nabijwonenden zouden laat in den nacht het tuffen van auto's hebben vernomen. Vast staat dat de stationsambtenaar Jansen, die Woensdagavond laat dienst had, kasten en lokalen goed had gesloten. Het geval is raadselachtig, waar in het Stationsgebouw alles afgesloten werd gevonden, alleen de brandkast waaruit het geld verdwenen bleek, was niet meer op slot De politie zet haar onderzoek voort.

Please publish modules in offcanvas position.