Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1926: Vernieling van een vensterruit in de woning van H.J.H. de Brouwer

Nieuwsblad van het Noorden, 26 augustus 1926

Vernieling

Daarvoor staat thans terecht Hendrik Pl. 57 j., venter te Muntendam. meestal zwervende en thans gedet. te Winschoten. Hij heeft zich te verantwoorden, dat hij te Winschoten op 7 Aug. j.l. opzettelijk met een steen een vensterruit in de woning van Henderikus Johannes Hubertus de Brouwer heeft stuk gegooid en dat hij op dienzelfden datum een privaat heeft stuk geslagen en getrapt.

Get. de Brouwer zegt, dat Pl. bij hem aan huis was geweest met negotie. Toen hij nets wilde koopen heeft hij gezien, dat Pl. een steen had opgenomen en door zijn venster gegooid.

Pl. zegt, dat hij aldaar met water was gegooid, waarop hij kwaad was geworden.

Getuige zegt, dat hij dat niet heeft gedaan. Diens vrouw, mej. G. Grenneman, zegt gezien te hebben, dat Pl. de ruit ingooide.

Wachtmeester Van der Jagt heeft Pl. dien dag opgeborgen en heeft den volgenden morgen gezien, dat Pl. de vernieling, in de dagvaarding genoemd, heeft gepleegd.

Die menschen, zegt Pl., — wijzende op den wachtmeester — hooren in de gevangenis.

De President maant hem aan tot kalmte.

De heer P. van Lenning zegt, de vernieling te hebben gezien.

Verd. erkent dit. Dronken was hij niet geweest, zoodat z.i. de politie niet het recht had, hem op te bergen.

Het O.M. vordert verdachte's veroordeeling lot 4 maanden gev.

De heer mr. H. E. Timmerman, verzocht de Rechtbank voor ditmaal een lichtere straf toe te passen.

---

Verdachte was:

Hendrik Pluim, geb. Muntendam 4 aug. 1869, arbeider, overl. Muntendam 1 nov. 1936, zn. van Berend Pluim en Evertje Schiphuis, tr. Muntendam 3 nov. 1904 Maria Kuiper, geb. Oostwold 1 nov. 1878, overl. Muntendam 21 dec. 1914, dr. van Harm Kuiper en Grietje Gremmer en eerder getr. met Johannes Agterof en eerder getr. met Pieter Koerts.

Getuigen:

Henricus Joannes Hubertus de Brouwer, geb. Roermond omstr. 27 maart 1904, monteur, overl. Leeuwarden 2 maart 1959, zn. van Johannes Hubertus de Brouwer en Maria Catharina Hubertina Notté, tr. 1e Winschoten 20 mei 1926 Gesina Grennemann, geb. Winschoten 14 sept. 1906, overl. ald. 19 nov. 1937, dr. van Arnold Eilard Grennemann en Geertje Martena; tr. 2e H. Wijbenga.

Pieter van Lenning, geb. Winschoten 28 febr. 1898, handelaar, asfaltfabrikant, bouwkundig opzichter, overl. Winschoten 20 juni 1960, zn. van Jan van Lenning en Nantje van der Laan, tr. Winschoten 18 juli 1953 Wubchina Johanna van Dijk, geb. Winschoten 4 juni 1921, dr. van Barteld van Dijk en Wupke Stuttje; zij hertr. Winschoten 29 mei 1964 Gerrit Lammerts.

 

Please publish modules in offcanvas position.