Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1920: 4 kinderen van Swier Jakob Hemmen en Johan Lindemulder verongelukt

Nieuwsblad v/h Noorden 25-8-1920
Vreeselijk ongeluk te Winschoten
Uit Winschoten meldt men ons dato gisteren:
Onze stadsgenooten zijn heden plotseling opgeschrikt door het gerucht dat er vier kindertjes, 3 meisjes van het echtpaar S. Hemmen en een jongetje van het echtpaar J. Lindemulder, zoek waren. Ze waren gaan spelen in de zandgraverij van de firma Grezel en Co., liggende tusschen Garst en St. Vitusholt, waartegen de Sint-Vitusstraat grenst.
Bij mooi weder spelen daar dagelijks honderden kinderen den geheelen dag. Het bovenstaande viertal heeft het al ongelukkig getroffen, twee familiën zijn in diepen rouw gedompeld. Vermoedelijk toch door afschuiving zijn de vier kindertjes, zooals later bleek, onder het zand geraakt en hebben ze zoo den dood gevonden. Toen men de kinderen zocht bleek aldra wat ongeluk was voorgevallen. Spoedig waren rappe handen aan het werk, onder wie ook de vader der meisjes, en zoo werden de vier lijkjes de een na de ander opgegraven; twee der lijkjes lagen op elkaar. Om elf uur moet het ongeluk hebben plaats gehad, tegen half twee vond men pas twee, en een half uur later de beide andere lijkjes. Groot is de deelneming met de arme ouders, die bij het opgraven tegenwoordig waren. De kleintjes waren 3 tot acht jaar oud.

---

Het gaat hier om 3 dochtertjes van Swier Jakob Hemmen en Henderika van den Bosch en een zoontje van Johan Lindemulder en Geessie Bijl. Meer genealogische gegevens zijn me bekend.

Please publish modules in offcanvas position.