Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1907: Dr. D. Bos bedankt als lid van de Gemeenteraad

Nieuwsblad van het Noorden, 14 juli 1907

Ingezonden

Vacature Dr. D. Bos

De heer dr. D. Bos heeft bedankt als lid van den Raad onzer gemeente. Maandag a.s. zal de candidaatstelling voor 'n opvolger geschieden.

Van verschillende zijden werd ik aangezocht 'n candidatuur te willen aanvaarden.

Tot mijn spijt mag ik aan die verzoeken niet voldoen!

Weet u, geachte lezer, waarom niet?

Omdat ik éénmaal - na langdurig aandringen - een candidatuur heb aanvaard en toen door ongeteekende pamfletten, die schrijver en drukker tot schande strekken - ben aangevallen zooals ik allerminst had verdiend!

Zoolang de meerderheid der kiezers zoo weinig is doordrongen van 't groote belang, dat we allen hebben bij 'n bekwaam, vooruitziend Bestuur, maar zich laat leiden door enkele raddraaiers, die 't laagste strijdmiddel niet te laag achten, zal ik niet trachten, een zetel in onze Raad te veroveren.

Winschoten, 12 Juli, 1907.

M. ten Cate

Please publish modules in offcanvas position.