Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1906: Lang leve het jonge paar: Hindrik Ufkes (56) x Leentje Beijes (19)

Haarlem's Dagblad, 27 augustus 1906

Ongewenschte belangstelling

Men schrijft uit Winschoten:

Vrijdagochtend 9 uur werd het huwelijk voltrokken tusschen den 56-jarigen landbouwer U., een weduwnaar, en de 19-jarige T.B. Daar was in de laatste dagen zeer veel belangstelling voor dit huwelijk, want avond aan avond werd den bruidegom op zijne boerderij een serenade gebracht met ketelmuziek. Zoo ook weer Donderdagavond. Ruim driehonderd personen waren voor de landbouwerswoning, omdat men meende, dat het huwelijk toen zou worden voltrokken. Dit geschiedde echter niet, zoodat men tegen een uur of tien afdroop.

Vrijdagochtend even na achten was er weder veel publiek in het anders zoo stille Sint-Vitusholt. Toen dan ook het trouwrijtuig kwam aanrollen waren er wederom wel een 300 personen tegenwoordig, die vele "hoera's" en "lang leve het jonge paar!" lieten hooren.

Ook bij den Engelsweg, waar eene vroegere geliefde van den bruigom woont, en bij het stadhuis stonden tal van nieuwsgierigen. Ook hier werden de jonggehuwden verwelkomd met hoerageroep en muziek der potdeksels, en ook toen ze huiswaarts keerden bleef de belangstelling niet achterwege.


---

Op 24 augustus 1906 trouwde de 56-jarige Hindrik Ufkes, weduwnaar van Diena Boven, met de 19-jarige Leentje Beijes. Uit het huwelijk werden 5 kinderen geboren. Het huwelijk eindigde in een echtscheiding in 1920.

Hindrik Ufkes, geb. Winschoten 6 jan. 1850, landbouwer, overl. Winschoten 29 april 1928, zn. van Edsko Ufkes en Hendrikje Keizer, tr. 1e Winschoten 20 aug. 1873 Diena Boven, geb. Winschoten 17 mei 1850, overl. ald. 7 sept. 1904, dr. van Kornelius Geerts Boven en Jacobjen Lammerts Jansen; tr. 2e Winschoten 24 aug. 1906 (door echtsch. ontbonden ald. 14 april 1920) Leentje Beijes, geb. Veendam 24 maart 1887, overl. Winschoten 8 aug. 1924, dr. van Tonko Beijes en Willemtje Ploeger.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hindriktje Ufkes, geb. Winschoten 29 april 1874.
2. Kornelius Ufkes, geb. Winschoten 23 jan. 1876.
3. Edsko Ufkes, geb. Winschoten 20 jan. 1878.
4. Menno Ufkes, geb. Winschoten 15 nov. 1879.
5. Jacoba Ufkes, geb. Winschoten 20 nov. 1881.
6. Geert Ufkes, geb. Winschoten 26 febr. 1884.
7. Jantje Ufkes, geb. Winschoten 14 aug. 1886.
8. Dina Ufkes, geb. Winschoten 9 dec. 1888, overl. ald. 28 jan. 1903.
9. Leentje Ufkes, geb. Winschoten 8 juni 1891, overl. ald. 5 mei 1899.
10. Hendrik Ufkes, geb. Winschoten 6 juni 1894.
Uit het tweede huwelijk:
11. Tonko Ufkes, geb. Winschoten 6 jan. 1907.
12. Jan Ufkes, geb. Winschoten 23 maart 1908.
13. Willemtje Ufkes, geb. Winschoten 8 okt. 1910.
14. Auke Ufkes, geb. Winschoten 4 nov. 1912.
15. Adolf Ufkes, geb. Winschoten 19 maart 1915.

Please publish modules in offcanvas position.