Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1898: Mishandeling op de Oude Wijvenweg tussen Winschoten en Beerta

Nieuwsblad van het Noorden, 15 november 1898

Winschoten, 14 Nov.

- De Oude Wijvenweg van onze stad naar Beerta is berucht en 't feit dat er hedennacht is geschied, zal hem nog wel beruchter maken. De weg is ongeveer 20 min. lang onbewoond en daardoor juist geschikt voor 't houden van vechtpartijen.

Terwijl nu hedennacht ongeveer 1 uur eenige jongens en meisjes van Niesoord, gem. Midwolda, van Winschoten huiswaarts keerden, ontmoetten zij op bedoelden weg een vijftal jongens, die ze in 't begin van den avond in het logement "De Eendracht" van Jansen hadden getracteerd. Zij vielen hen met latten aan, zoodat een ervan, Hendrik Feijken, boerenknecht, wonende te Niesoord, ter aarde stortte, vreeselijk bloedende en oogenschijnlijk den geest gevende. Men bracht hem naar den heer Van Olm, arts te Winschoten, waar bleek, dat de mishandelde haast onkenbaar was; de neus was in het vleesch weg geslagen, de oogleden gescheurd, de oogen vreselijk opgezwollen.

Door de politie werd nog denzelfden nacht de persoon van B. Martena gearresteerd, die door den broer van den mishandelde als de persoon is aangewezen, die den eersten slag moet hebben toegebracht, tengevolge waarvan H.F. op den grond was gevallen. Later werd nog gearresteerd de persoon van J. Scholtens. Het edele tweemanschap zit thans in de kazerne der maréchaussée's.

Hedenmorgen is de behandelde met den eersten trein naar Groningen vervoerd en in het academisch ziekenhuis opgenomen, waar gebleken is, dat hij belangrijke hoofdwonden had bekomen.

- Gisteravond ongeveer 10 uur is de dienstmeid van Kraai van W. oostereinde, op weg naar huis, erg mishandeld. Aangifte is geschied. De daders zijn nog onbekend.

---

Verdachte van de eerste mishandeling was:

Berend Martena, geb. Winschoten 5 dec. 1870, arbeider, overl. Winschoten 2 febr. 1948, zn. van Baltus Martena en Gesina Dijk, tr. Winschoten 30 nov. 1893 Jantje Pater, geb. Winschoten 26 nov. 1872, overl. ald. 5 dec. 1938, dr. van Deddo Pater en Henderika Swarts.

Op het moment van de mishandeling was hij vader van 4 jonge kinderen. In 1899 was hij gedetineerd in  de strafgevangenis in Arnhem.

Please publish modules in offcanvas position.