Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1897: Moordaanslag op weduwe Grietje Holt-Lugtenborg (30 jaar)

Zalt-Bommelsche Courant, 29 december 1897

Te Winschoten heeft een schoenmakersgezel met een revolver geschoten op een weduwe, op wie hij verliefd was. Daaromtrent wordt het volgende medegedeeld:

De schoenmakersgezel Tiddo Huisman, afkomstig van Vlachtwedde, thans werkzaam bij de wed. Delger, te Ekamp, diende het vorige jaar bij de weduwe Holt, die een schoenmakersaffaire aan de Langestraat heeft. De aanleiding tot de zaak is te zoeken in huwelijksvoorstellen van hem aan de weduwe, waarvan zij niets wilde weten, en terwijl zijne herhaald aanzoeken tot een huwelijk telkens werden afgeslagen, was de weduwe eindelijk wel genoodzaakt hem te ontslaan. Dit ontslag maakte den jongen man toen reeds radeloos ; hij nam een grote dosis arsenicum in, en werd op raad van Dr. Van Olm naar het academisch ziekenhuis te Groningen getransporteerd, welke inrichting hij echter na eenige dagen weder hersteld kon verlaten. Zijne liefde was hiermede echter niet uitgedoofd, want dikwijls trachtte hij haar te treffen. Zoo bevond hij zich dan Dinsdagavond ook weder te Winschoten en doolde tusschen acht en negen uur, in zenuwachtige spanning, eenige malen door de Langestraat. Herhaaldelijk dreigementen uitende, loste hij toen reeds eenige revolverschoten. De marechaussee werd gewaarschuwd en toen deze kwam, ontnam ze hem zijn revolver en bracht hem naar de kazerne, waar ze H. voor dien nacht logies verschafte.

Toen hij echter Woensdagavond uit zijne gevangenschap werd ontslagen, was zijn eerste gang naar den heer Pothuis, ijzerhandelaar, waar hij een nieuwe revolver uitzocht, deze laadde en er mede aan den haal ging.

Hij richtte nu zijn schreden naar de woning van mej. de wed. Holt en ging deze binnen. Gelukkig was de weduwe niet in de kamer en kon nog tijdig voor den waanzinnige gewaarschuwd worden. Aan den tegenwoordigen knecht van de weduwe moet hij toen gevraagd hebben, waar de vrouw zich bevond en toen deze zeide: "hier niet", trok H. zijn nieuwe revolver en zeide: "Anders was deze voor haar, maar nu zal ik hem zelf maar nemen", stak den loop in den mond, trok af en viel voor de voeten van den doodelijk ontstelden knecht neder. Ook wordt beweerd, dat hij op de weduwe heeft geschoten, met den uitroep: "Jij eerst, en dan ik!", maar dat het schot miste.

Door Dr. Van Olm is hij verbonden en op diens advies naar het academ. ziekenhuis te Groningen vervoerd.

---

Het doel van de aanslag was:

Grietje Lugtenborg, geb. Eexta 27 april 1867, overl. Winschoten 25 nov. 1953, dr. van Wessel Lugtenborg en Willemtje Steenhuis, tr. 1e Winschoten 21 mei 1891 Eppo Holt, geb. Winschoten 19 febr. 1868, schoenmaker, overl. Winschoten 18 april 1896, zn. van Aaldrik Holt en Matina Pruis; tr. 2e Winschoten 6 juli 1899 Hindrik Bos, geb. Finsterwolde 25 dec. 1856, touwslager, overl. Winschoten 10 febr. 1938, zn. van Jan Hindriks Bos en Harmke Wendelkes en eerder getr. met 1e Anna Eekhof en 2e Matina Pruis.

De dader:

Tiddo Huisman, geb. Wollinghuizen, Vlagtwedde, 4 januari 1876, zn. van Jan Huisman en Zwaantje Teijs

Please publish modules in offcanvas position.