Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1894: 't Was geen spook! : naargeestig angstgeschreeuw uit het Wandelbosch

Rotterdamsch Nieuwsblad, 20 juni 1894

't Was geen spook!

Toen de arbeider G., woonachtig in de nabijheid van het Wandelbosch te Winschoten, zich eergisteravond ter ruste wilde begeven, hoorde hij eensklaps een naargeestig angstgeschreeuw, dat uit het bosch scheen te komen. De haren rezen den man te berge, maar toch begaf hij zich naar buiten, Toen echter was het doodstil, waarom G. aan zijn voornemen geen gevolg gaf en ging slapen. 's Nachts, omstreeks halftwee, deden dezelfde angstverwekkende tonen hem plotseling wakker schrikken. Hij wekte daarop zijn buurman en met behulp van een lantaarn gingen beiden het bosch verkennen. De noodkreten kwamen nader. Bij den vijver gekomen, staan de twee mannen van schrik een oogenblik als aan den grond genageld. Een vrouwenhoofd stak boven het water uit. 't Werd hun spoedig duidelijk, dat ze hier met geen spookhistorie, maar met de naakte werkelijkheid te doen hadden en aanstonds werden dus ook pogingen aangewend, om de vrouw te helpen. De late baadster werd op den wal gehaald en bleek van Westerlee afkomstig. Zij had te veel aan haar vriendin, juffrouw Vergunning geofferd, was verdwaald en zoo in den vijver geraakt.

Please publish modules in offcanvas position.