groningen


Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1894: Kastelein Hindrik Westermolen (57) mogelijk vermoord

Rotterdamsch Nieuwsblad, 15 juni 1894

Moord te Winschoten!

Dinsdagavond begaf zich te Winschoten de rechter-commissaris ter instructie van strafzaken, mr. H. Hesse, geassisteerd door den substituut-griffier, mr. G. T. J. De Jongh, en vergezeld van den officier van justitie, met de heeren dr. Th. Haakma Tresling en M. J. Van Olm, naar het huis van den Zaterdag plotseling overleden kroeghouder W., ter fine van lijkschouwing.

Er is een vermoeden van misdrijf bij de justitie gerezen.

Nadat de marechaussees met de rijkspolitie in den loop van den dag verschillende personen hadden gehoord, werd de lijkschouwing gehouden.

De resultaten zijn nog onbekend. Arrestatie had tot heden niet plaats.

---

Hindrik Westermolen, geb. Midwolda 26 juni 1836, tapper, kastelein, logementhouder, overl. Winschoten 9 juni 1894, zn. van Hinderikus Wolters Westermolen en Hillechien Jans in ’t Hout, tr. 1e Finsterwolde 15 dec. 1865 Anna Amalia Hunnersen, geb. Winschoten 10 aug. 1842, overl. Nieuweschans 9 sept. 1874, dr. van Andries Hunnersen en Eltje Elzes Elzinga; tr. 2e Oude Pekela 25 mei 1878 Geesien Jans Pot, geb. Oude Pekela 24 aug. 1837, overl. Oudezijl, Beerta 7 sept. 1880, dr. van Jan Jans Pot en Harmanna Reints Koning.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ettje Hillechina Westermolen, geb. Beerta 9 okt. 1866, overl. Oudezijl, Beerta 3 april 1884.
2. Hillechien Westermolen, geb. Bellingwolde 9 jan. 1868, overl. Nieuweschans 15 juni 1874.
3. Hinderikus Westermolen, geb. Bellingwolde 23 dec. 1868, overl. ald. 1 jan. 1869.
4. Liena Westermolen, geb. Heiligerlee 22 maart 1870, overl. Nieuweschans 6 juli 1870.
5. Hinderikus Westermolen, geb. Oudezijl, Nieuweschans 7 sept. 1872, winkelier, overl. Haren (gr) 12 juli 1963, tr. Winschoten 7 juni 1894 Barbora Oosterveld, geb. Nieuwolda 10 maart 1873, overl. Haren (gr) 21 sept. 1958, dr. van Hindrik Oosterveld en Anna Amalia Hunnersen.
6. Lina Westermolen, geb. Oudezijl, Nieuweschans 22 aug. 1873, overl. Nieuweschans 2 juni 1874.
7. levenloze zoon, geb. Nieuweschans 8 sept. 1874.

Opvallend toeval is dat Hindrik Oosterveld, de vader van schoondochter Barbora Oosterveld, 33 jaar later ook werd vermoord.

Twee dagen voor zijn dood was Hindrik Westermolen nog aanwezig bij het huwelijk van zijn zoon en schoondochter.