Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1892: Dienstbode wordt aangesproken door baas na "snoeperijen" en verdrinkt in het Winschoterdiep

Winschoter Courant, 13-07-1892

Eene dienstbode alhier, die Zaterdag-avond, naar men zegt om een klein vergrijp uit den dienst werd weggezonden, schijnt hare ouders, die te Midwolda wonen, niet te hebben durven opzoeken. Zij zwierf daarom rond tot Zondag-Avond, toen zij het wanhopig besluit nam zich te gaan verdrinken en daartoe nabij de Hessenbril alhier in 't Winschoter Diep sprong. Hoewel niet gezien werd het al ras ontdekt, dat er iemand te water was, doordien een vrouwenhoed op het water dreef. Terstond opgevischt bleken de levensgeesten reeds geweken. Het lijk is gister naar de ouderlijken woning vervoerd.
---

De Grondwet, 02-08-1892

Tijdens de avondschemering van denzelfden dag werd bij Hessenbril de attentie gewekt door het drijven van een vrouwenhoed op de oppervlakte van het Winschoterdiep. Weinig tijds later werd aldaar het lijk opgehaald van eene ruim zestienjarige dienstbode, die 's avonds te voren door haar patroon, den heer R. K. F., eigenaar eener bij uitstek gerenommeerde vergunning in de Boschstraat, ernstig was onderhouden over snoeperijen, waarmede de ouders te Midwolda zouden worden bekend gemaakt. De snoepster verliet haar dienst, doch durfde, volgens een lid der familie, uit vrees voor de gevolgen in het talrijk ouderlijk gezin niet terugkeeren. Na een etmaal zwervens schijnt de ongelukkige in 't water te zijn geraakt, zonder dat dit door de in de buurt wonenden werd opgemerkt.
---

Elsien Hazekamp, geb. Midwolda 14 nov. 1875, dienstbode, overl. Winschoten 10 juli 1892, dr. van Geert Hazekamp en Catharina Spelde.

Please publish modules in offcanvas position.