Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1890: Verbalisering zondagarbeid door de marechaussee te Winschoten

Haarlem's Dagblad, 2 juli 1890

Wegens het verrichten van veldarbeid op Zondag is door de marechaussee te Winschoten tegen verschillende personen procesverbaal opgemaakt. De meesten der geverbaliseerden waren de meening toegedaan, dat ze althans in het vroege morgenuur wel hun vrijen tijd mochten besteden aan het bearbeiden van hun grond.

---

Haarlem's Dagblad, 9 augustus 1890
Door de maréchaussée te Winschoten werd eenigen tijd geleden tegen verschillende arbeiders proces-verbaal opgemaakt wegens het verrichten van veldarbeid op Zondagochtend.
Eenigen hunner hebben zich tot den minister van Justitie gewend, met verzoek die verbalen in te trekken en hun  - zoo mogelijk - vergunning te verleenen, des Zondagsmorgens tot 8 uur op hunne akkers werkzaam te zijn.
De minister heeft hierop geantwoord dat de verbalen geene aanleiding geven tot eene strafrechtelijke vervolging, doch dat de gevraagde vergunning door de Zondagswet niet wordt toegelaten.

Please publish modules in offcanvas position.