Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1887: Benoeming tot raadslid van Eelke Brader (1847-1925)

Haarlem's Dagblad, 16 februari 1887

Donderdagmorgen vond de heer E. Brader Bz. te Winschoten, onder de deur gestoken, een briefje waarin melding gemaakt van de vervolging, die hij door zijne benoeming als raadslid ondervond en waarin hem wordt aangeraden om te bedanken als zoodanig, zullende hij daarna des morgens bij 't ontwaken een brief in huis vinden, waarin de som van tweehonderd gulden. 't Briefje is geteekend N.N. (Asser Ct.)

---

Eelke Brader, geb. Winschoten 15 jan. 1847, aannemer, timmerman, kleermaker, koopman, overl. Velsen 6 april 1925, zn. van Berend Brader en IJktje Bonker, tr. Uithuizermeeden 4 juli 1872 Heilina Wiersum, geb. Uithuizermeeden 3 jan. 1851, overl. Winschoten 28 dec. 1920, dr. van Balster Wiersum en Fenna Sierts Wiersum.
Uit dit huwelijk:
1. Berend Brader, geb. Winschoten 30 okt. 1873.
2. Fenna Brader, geb. Winschoten 11 jan. 1876.
3. Bernardus Brader, geb. Winschoten 27 jan. 1877.
4. Eelko Brader, geb. Winschoten 28 okt. 1879.
5. IJktje Brader, geb. Winschoten 22 maart 1882.

Please publish modules in offcanvas position.