Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1886: Straatmaker Geert Enting (27) vermoord na hulp mishandelde jongeman

Nieuwe Gorinchemse Courant, 12 december 1886
Onder de gemeente Bellingwolde moet een moord zijn gepleegd.
Eenige Winschoters, waaronder Geert Enting, straatmaker aldaar, kwamen langs de Bult, waar ook de gebr. Fr. uit Oude Pekela aanwezig waren, die aldaar den geheelen nacht hadden gevischt. 't Schijnt, dat op een manier, die in de oogen van Enting meer dan laakbaar was, een jongeling, afkomstig uit Oude Pekela, die hen bij het visschen had geholpen, mishandelden. Nu trad E. als beschermer van den jongen op, doch hierover waren de gebroeders, vooral Jan en Johannes, zoo zeer gebelgd, dat een hunner bij E. in de boot sprong en hem in het water wierp. Enting, zwemmen kunnende, wilde zich nog zien te redden, doch nu kwam de andere van de beide genoemde broeders om hem te weerhouden, door hem, naar men zeide, een paar stompen toe te brengen. Ziende, in welke positie E. verkeerde, wilde S. Hazelhoff, arbeider aldaar, hem een haak reiken, doch ook hij werd daarin verhinderd door de gebroeders Jan en Johannes F. die hem bovendien dreigden, zoo hij hulp bood, er ook hem in te zullen werpen. Niettegenstaande dit echter moet H., toen hij zag dat E. zich zelf niet meer kon redden, een laatste poging met een boot in 't werk hebben gesteld doch... hij zag hem ongeveer in 't midden van de rivier wegzinken.
Als lijk werd E. weer opgehaald. Reeds spoedig was de zaak ruchtbaar geworden te Bellingwolde en begaven zich de Rijksveldwachter en de gemeenteveldwachter naar de plaats des onheils, alwaar zij de gebr. F. direct aanhielden. In de namiddag togen ook de brigadier en de gemeenteveldwachter van Winschoten, op weg en zij keerden, na het opmaken van proces-verbaal, 's avonds ruim elf uur terug, de beide gebroeders gevankelijk met zich voerende, terwijl ook het lijk naar Winschoten werd gebracht.

---

Haarlem's Dagblad, 12 januari 1887

Voor de rechtbank te Winschoten stond Zaterdag terecht de beruchte en in de plaats zijner inwoning, Pekela, gevreesde Johannes Frans, beschuldigd van manslag ter zake het doen verdrinken van den straatmaker Geert Enting, te Winschoten wonende, in de rivier de Aa bij het Bultsterverlaat, op den 7en December 1886 en het verhinderen in de herhaalde pogingen tot redding van laatstgenoemde door Sietso Hazelhof aangewend, die met nog vier anderen, en bovendien twee deskundigen als getuige in deze zaak was opgeroepen. Het den beklaagde ten laaste gelegde werd bewezen geacht en door het openb. min., vertegenwoordigd door mr. C.M. Schram de Jong, subst. officier bij gemelde rechtbank, eene gevangenisstraf geeischt van twaalf jaren.

Ambtshalve verdediger was de heer mr. E. Dull.

---

Slachtoffer was:

Geert Enting, geboren te Borger op 21 oktober 1859, straatmaker, vermoord te De Bult, Bellingwolde op 7 december 1886, zoon van Jans Enting en Antje Geerts Pomp
Hij is getrouwd te Beerta op 28 oktober 1882 met Hilke Noor, geboren te Beerta op 12 augustus 1853, overleden te Amsterdam op 22 december 1937, dochter van Geert Aalfs Noor en Feke Tjarks Heres; zij hertrouwde te Winschoten op 21 februari 1901 met Aalf Harms Noor.
Uit dit huwelijk:
1. Fijke Enting, geboren te Beerta op 10 oktober 1879.
2. Jans Enting, geboren te Beerta op 18 mei 1883, overl. Winschoten 1 jan. 1887.
3. Geert Enting, geboren te Winschoten op 14 mei 1884.
4. Antje Hilke Enting, geboren te Winschoten 9 sept. 1885, overleden aldaar op 6 april 1887.
5. Gepkedina Enting, geboren te Winschoten op 12 januari 1887.


De verdachten:

Johannes Frans, geb. Oude Pekela 23 sept. 1857, zeeman, fabrieksarbeider, overl. Oude Pekela 27 sept. 1922, zn. van Johannes Frans en Jurrina Bugel, tr. Oude Pekela 27 juni 1885 Hinderika Douwes, geb. Groningen 27 aug. 1867, overl. ald. 24 jan. 1942, dr. van Johannes Douwes en Martje Vriesema.

en zijn neef:
Jan Frans, geb. Oude Pekela 16 aug. 1851, zeeman, overl. Oude Pekela 13 april 1913, zn. van Pieter Frans en Grietje Oltmans van Lingen Haan, tr. Oude Pekela 7 febr. 1880 Japien Duin, geb. Oude Pekela 21 sept. 1848, overl. ald. 29 juni 1916, dr. van Aaldrik Duin en Grietje Overwijk.

Please publish modules in offcanvas position.