Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1884: Jan Smit (16) vermoord door vriend tijdens ruzie om kaartspel

Schiedamsche Courant, 13 november 1884
Winschoten - In twee gezinnen alhier is ellende; in het eene overleed een zeventienjarig jongeling, in het andere legde de justitie weinige minuten later de hand op een zoon van gelijke leeftijd, die onmiddellijk daarna de ouderlijke woning met het huis van arrest verwisselde. Beiden waren kameraden, en op zondag 2 Nov. jl. in 't vroege middaguur in een kroegje aan 't kaartspel geweest; om twee centen ontstond ruzie en na den klap van den eene volgde - zoo wordt beweerd - een onwillige stoot van den anderen met een afgebroken steel van eene Goudsche pijp, even boven het eene oog; het harde voorwerp moet zijn doorgedrongen tot in de hersenen. De chirurgische hulp toen ingeroepen heeft niet mogen baten, een hersenontsteking had, naar men zegt, den dood tengevolge.
---

Haarlem's Dagblad, 16 december 1884

Rechtszaken

Vrijdag is naar de openbare crimineele terechtzitting van het Hof te Leeuwarden verwezen M.H.H. Krone, oud 17 jaren, kleermakersknecht uit Winschoten beschuldigd dat hij in den namiddag van 2 Nov. ll. te Winschoten, ten huizen van den kastelein A. Jonker, zekeren Jan Smit opzettelijk met eene pijp tegen het aangezicht heeft geslagen of gestoken, en daardoor verwond boven en in het linkeroog, tengevolge van welke verwonding genoemde Smit 10 Nov. d.a.v. is overleden, en alzoo van moedwilligen doodslag.

---

Het slachtoffer was:
Jan Smit, geb. Winschoten 13 juni 1868, kleermaker, overl. Winschoten 10 nov. 1884, zn. van Egbert Smit en Trijntje Hillinga.

De verdachte:

Mattheus Harmannus Henderikus Krone, geb. Winschoten 24 maart 1867, zn. van Wilhelmus Hermannus Krone en Euphemia Maria Ramke.

Please publish modules in offcanvas position.