Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1883: Zelfmoord 14-jarige Hendrik Bosker na ruzie met zijn vader

Schiedamsche Courant, 5 oktober 1883
Een 14jarige knaap te Winschoten heeft zich doodgeschoten, omdat hij van zijn vader geen geld genoeg naar zijn zin kon krijgen om kermis te houden.

---

Leeuwarder Courant, 5 oktober 1883

Een van Winschotens ingezetenen, zekere B., Zondag avond jl met zijne vrouw te huis zijnde, hoorde ruim 10 uur een schot vallen. Eenigen tijd later kwam eene dochter tehuis, doch niet de jongere zoon, ruim 14 jaren oud, die zijne zuster te 9 uur was gevolgd om evenals zij de kermis te kunnen bezoeken; de eerste verklaarde haar broeder niet te hebben gezien; de vader, over diens uitblijven ongerust, verliet opnieuw zijne woning en, er omheen loopende, stiet hij tegen een op den grond liggend voorwerp, waarin de man het lijk herkende van zijn eenigen zoon met een gapende doodelijke wonde in de linkerborst, in de rigting van het hart, met een pistool, die bij het lijk werd gevonden, toegebragt.

Uit een voorloopig onderzoek is gebleken, dat de jonge B., weinig tijds vóórdat het schot werd gehoord, bij een op 15 min. afstand wonenden winkelier een pistool en daarbij behoorende zaken had gekocht en in den loop van den dag zijn ontevredenheid had betuigd over de weigering zijns vaders, die hem niet het aantal guldens tot kermisgeld wilde geven, die het maar al te zeer verwende ventje brutaal genoeg was te eischen.

---

Hendrik Bosker, geboren te Winschoten op 5 mei 1869, overleden aldaar op 30 september 1883, zoon van Nanne Bosker en Antje Tammenga.

Please publish modules in offcanvas position.