groningen


Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1880: Inbraak bij Harm van der Molen te Winschoter Oostereinde

Het Nieuws van den Dag, 4 juni 1880

Bij Harm van der Molen, te Winschoten, Oostereinde, is Dingsdagmiddag 12 uur inbraak gepleegd met diefstal, vermoedelijk door twee Duitschers. Ze hebben de deur opengebroken, en alhoewel er meer waarde te halen was, zich tevreden gesteld met 8 tinnen lepels en een paar mansschoenen.
---

Harm van der Molen, geb. Winschoten 8 sept. 1841, arbeider, dagloner, overl. Winschoten 24 maart 1921, zn. van Berend Thomas van der Molen en Harmke Pieters van Dijk, tr. Winschoten 29 mei 1867 Hindrikje Drenth, geb. Midwolda 5 maart 1839, overl. Winschoten 24 febr. 1929, dr. van Leendert Christiaans Drent en Grietje Tomas Boven.
Uit dit huwelijk:
1. Harmke van der Molen, geb. Winschoten 24 aug. 1867.
2. Berend van der Molen, geb. Winschoten 24 febr. 1869.
3. Grietje van der Molen, geb. Winschoten 4 jan. 1871.
4. Leena van der Molen, geb. Winschoten 26 april 1873.
5. Harm van der Molen, geb. Winschoten 14 dec. 1874.
6. Christiaan van der Molen, geb. Winschoten 12 april 1877.
7. Hindrikje van der Molen, geb. Winschoten 18 juli 1881.