Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1871: Gemeente-ontvanger Groenier maakt geen aanspraak op pensioen

Het Nieuws van den Dag, 24 juli 1871
De 85jarige gemeente-ontvanger te Winschoten, hoewel een reeks van jaren ambtenaar der gemeente, heeft geen aanspraak op pensioen. Men zal hem nu, daar hij volstrekt geen middelen heeft, een gratificatie van f 200 's jaars uitkeeren en zelfs dit voorstel vond bestrijding, op grond dat erkentelijkheid of medelijden den raad geen vrijheid geeft geld der gemeente uit te keeren. Gelukkig dat dit gevoelen slechts door één lid werd voorgestaan, anders zou de geachte man van openbare liefdadigheid hebben moeten leven.
Waarlijk vele gemeenteambtenaren hebben een donkere toekomst, als de bewering hierboven genoemd opging.
---

Het betreft hier:
Abraham Ubbes Groenier, geb. Winschoten 12 mei 1786, ged. ald. 21 mei 1786, koopman, winkelier, gemeente-ontvanger, overl. Winschoten 23 sept. 1871, zn. van Ubbo Jans Groenier en Willemmijna Zuidema, tr. (ondertr. Winschoten 31 mei) 1807 Alida Swalue, geb. Leeuwarden 16 juni 1785, ged. ald. 8 juli 1785, overl. Winschoten 3 febr. 1850, dr. van Jacob Swalue en Maria Wijbranda van den Bosch.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina Groenier, geb. Winschoten 10 febr. 1808, ged. ald. 21 febr. 1808, overl. Leeuwarden 22 maart 1883, tr. Winschoten 7 okt. 1830 Reinhard Sikkens Swalué, geb. Makkinga 30 maart 1804, koopman en grutter, overl. Vries 30 maart 1867, zn. van Johannes Cornelus Wiersema Swalué en Johanna Sikkens.
2. Maria Wibranda Groenier, geb. Winschoten 4 aug. 1809, ged. ald. 20 aug. 1809, overl. ald. 15 nov. 1848.
3. Tettje Groenier, geb. Winschoten 18 juni 1811, ged. ald. 23 juni 1811, overl. Groningen 9 juli 1866, tr. Winschoten 26 april 1838 Geert Roelfs Kleve, geb. Oude Pekela 1 april 1810, ged. ald. 8 april 1810, gruttersknecht, overl. Groningen 29 mei 1884, zn. van Roelf Doedes Kleve en Elisabeth Klasens Wildeboer.
4. Henrietta Groenier, geb. Winschoten 28 aug. 1813, overl. ald. 22 jan. 1903, tr. Winschoten 27 okt. 1839 Willem Vermaak, geb. Maarssen 11 okt. 1810, belasting commies, zaakwaarnemer, winkelier, koopman, logement- en koffiehuishouder, overl. Winschoten 29 juni 1873, zn. van Dirkje Vermaak.
5. Ubbo Groenier, geb. Winschoten 18 juli 1815, zaakwaarnemer, overl. Winschoten 7 jan. 1848, tr. Winschoten 20 mei 1842 Abellina Radix, geb. Finsterwolde 25 aug. 1817, winkeliersche, overl. Winschoten 30 maart 1882, dr. van Harmannus Abels Radix en Geessien Oltmans de Wiljes.
6. Jacoba Johanna Groenier, geb. Winschoten 1 maart 1819, overl. Zutphen 14 okt. 1893, tr. Winschoten 23 april 1849 Jakob Berends Jager, geb. Wagenborgen omstr. 1811, belasting commies, overl. Kalkwijk 4 mei 1882, zn. van Berend Hindriks Jager en Nantje Derks Bosscher en eerder getrouwd met Minje Everts Principaal.
7. Johanna Elizabeth Groenier, geb. Winschoten 14 dec. 1820, overl. ald. 29 maart 1891, tr. Winschoten 14 juni 1855 Jan Aikes Aikens, geb. Midwolda 28 sept. 1816, timmerman, overl. Winschoten 2 aug. 1866, zn. van Aiko Jans Aikens en Jakobtje Hindriks Scholte en eerder getrouwd met Geertruit van Zweden.
8. Tieltjen Groenier, geb. Winschoten 19 dec. 1822, overl. ald. 28 april 1896.
9. Margrita Johanna Groenier, geb. Winschoten 14 jan. 1825, overl. ald. 5 aug. 1895, tr. Winschoten 20 april 1853 Derk Woldendorp, geb. Winschoten 12 febr. 1826, huisschilder, koffiehuishouder café Tivoli te Winschoten, overl. Winschoten 8 nov. 1903, zn. van Edze Tobias Woldendorp en Bouwina Derks Kremer.
10. Alida Groenier, geb. Winschoten 20 april 1827, overl. ald. 18 juni 1895, tr. Winschoten 13 nov. 1856 Harmannus van Groenenbergh, geb. Scheemda 15 dec. 1820, overl. Winschoten 5 febr. 1900, zn. van Harmannus van Groenenbergh en Aaffien Udes Barlagen.

Please publish modules in offcanvas position.