Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1860: Verstandsverbijstering Hindrik Mulder, dood dochter Annechien (21)

Amersfoortsche Courant, 25 september 1860

Voorleden week had te Winschoten het volgend voorval plaats. Een arbeider had eenige malen de koorts gehad en kreeg daarvoor van den doctor een drank, waarvan hij "alle uur een lepel vol" moest nemen. Hij nam dezen drank mede naar het land, doch daar hij niet op alle uren paste, zette hij tusschenbeide de flesch voor den mond en dronk daaruit een ferme teug, met dat ongelukkige gevolg dat de arme man verstandeloos werd, en wel zoo erg, dat hij van den dood zijner dochter, die gedurende zijne verbijstering voorviel, volstrekt geen gevoel had.

---

Het gaat hier om:

Hindrik Derks Mulder, geb. Eexta 22 jan. 1818, arbeider, overl. Winschoten 2 maart 1901, zn. van Derk Koerts Mulder en Annigjen Hindriks van Neegen, tr. Winschoten 25 juli 1839 Klaasien Stoffers Glazenborg, geb. Winschoten 8 nov. 1815, overl. ald. 12 dec. 1894, dr. van Stoffer Jurjens Glasenborg en Grietje Reinders Mulder.

Op 7 september overleed zijn oudste dochter: Annechien Mulder, geb. Winschoten 1 sept. 1839, overl. ald. 7 sept. 1860.

Please publish modules in offcanvas position.