Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1842: Gerucht over geldzaken weduwe De Wiljes

Groninger Courant, 15 november 1842

Er is hier en elders verspreid, dat ik in mijn handel met mijne geldzaken op den allerslechtsten voet zoude staan.

Daar dit gerucht mij in mijne betrekking wel eens nadeel konde toebrengen, vind ik mij in mijn belang genoopt, van het eenigst afdoend middel ter logenstraffing van dat gerucht gebruik te maken, door namelijk bij deze allen, welke iets van mij te vorderen hebben, kennis te geven, dat zij dadelijk over hunne gelden kunnen beschikken.

Wedw. O.O. de Wiljes

---

Maria Elisabetha Müller, geb. Winschoten 1 sept. 1784, ged. Winschoterzijl 5 sept. 1784, overl. Winschoten 27 nov. 1881, dr. van Johan Philippus Müller en Jantien Jans, tr. Winschoten 9 mei 1815 Otto Oltmans de Wiljes, geb. Beerta 9 maart 1790, ged. Beerta 14 maart 1790, overl. Winschoten 11 april 1838, zn. van Oltman Ottes de Wiljes en Sieben Pieters Tiddens.

Please publish modules in offcanvas position.