groningen


Literatuurlijst:

geschiedenis van Winschoten en genealogisch onderzoekBoeken over Winschoten


Algemeen
  -  Archiefbronnen  -  Architectuur  -  Families/personen  -  Gezondheidszorg

Godsdienst  -  Handel en industrie  -  Onderwijs  -  Politiek  -  Recht

Stadswandelingen  -  Tweede Wereldoorlog  -  Vrijetijdsbesteding / verenigingsleven

 

Katholiek Winschoten 1800-1900

Katholiek Winschoten 1800-1900. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1900]. - 47 p.

Nu wij, Katholieken van Winschoten op den 1sten October dezes jaars, 1900, den dag herdenken, waarop - nu een eeuw geleden - hier in de plaats onzer inwoning wederom voor den eersten keer na de Reformatie in volle vrijheid het H. Misoffer in een eigen openbaar Bedehuis aan God werd opgedragen, is de behoefte, die ons dringt, alleszins verklaarbaar, om een terugblik te werpen in de laatste honderd jaren, ten einde ons de lotgevallen voor den geest te roepen, die onze Kerk en wat met haar samenhangt, in den loop van dien tijd zijn wedervaren