groningen


Literatuurlijst:

geschiedenis van Winschoten en genealogisch onderzoekBoeken over Winschoten


Algemeen
  -  Archiefbronnen  -  Architectuur  -  Families/personen  -  Gezondheidszorg

Godsdienst  -  Handel en industrie  -  Onderwijs  -  Politiek  -  Recht

Stadswandelingen  -  Tweede Wereldoorlog  -  Vrijetijdsbesteding / verenigingsleven

 

Nijboer

Armoede en armenzorg te Winschoten : 1850-1900 : van Thorbecke tot Troelstra / door Engel Nijboer ; layout en vormgeving J. Pekelder. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 102 p.

Het verhaal over 'Armoede en armenzorg te Winschoten in de tweede helft van de 19e eeuw' is gevoed door een bepaalde schroom, omdat het vertelt over allerlei mensen die in grote problemen zaten. Hoe gingen ze met de armoede en de problemen die daaraan gekoppeld waren om? Afschuw over de moeilijke situaties en bewondering en sympathie voor de mensen die oplossingen zochten, maar lang niet altijd vonden, gingen bij de auteur vaak hand in hand.