groningen


Literatuurlijst:

geschiedenis van Winschoten en genealogisch onderzoekBoeken over Winschoten


Algemeen
  -  Archiefbronnen  -  Architectuur  -  Families/personen  -  Gezondheidszorg

Godsdienst  -  Handel en industrie  -  Onderwijs  -  Politiek  -  Recht

Stadswandelingen  -  Tweede Wereldoorlog  -  Vrijetijdsbesteding / verenigingsleven

 

Winschoter Weekblad

Transcriptie (PDF)


Oud Winschoot (1904-1905)
In: Winschoter Weekblad. -  Jrg. 5 (1904), nrs. 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51 ; jrg. 6 (1905), nrs. 1, 4.

In deze artikelenreeks, gepubliceerd in 1904/1905, wordt het Winschoten beschreven anno 1860, aan de hand van herinneringen. Daarbij worden heel veel Winschoters uit 1860 op een beeldende manier beschreven, waarbij de auteur geen blad voor de mond neemt. Bij het lezen van de artikelen waan je je bijna zelf in de straten van Winschoten anno 1860. De genoemde personen en families en de daarbij behorende leeftijden, onderlinge relaties en persoonskenmerken, blijken 100% te kloppen met gegevens in archiefbronnen (burgerlijke stand en bevolkingsregister) en van bewaard gebleven foto's van enkele betrokkenen.

De artikelen zijn aangeleverd door Wil van der Lelie. De originelen berusten bij Stichting Oud Winschoten. Een transcriptie, bewerkt door Harm Selling, is hierbij te downloaden.