groningen


Literatuurlijst:

geschiedenis van Winschoten en genealogisch onderzoekBoeken over Winschoten


Algemeen
  -  Archiefbronnen  -  Architectuur  -  Families/personen  -  Gezondheidszorg

Godsdienst  -  Handel en industrie  -  Onderwijs  -  Politiek  -  Recht

Stadswandelingen  -  Tweede Wereldoorlog  -  Vrijetijdsbesteding / verenigingsleven

 

Leven en werken in Winschoten in de negentiende eeuw

Leven en werken in Winschoten in de negentiende eeuw / T. Potjewijd. - Winschoten : Van der Veen, 1977. - 189 p.
Met een lijst van Joodse woorden en zegswijzen / samengest. door de Werkgroep ad hoc

Boek over het dagelijks leven en het werken in Winschoten in de negentiende eeuw. Bevat ook een lijst van Joodse woorden en zegswijzen.