groningen


Literatuurlijst:

geschiedenis van Winschoten en genealogisch onderzoekBoeken over Winschoten


Algemeen
  -  Archiefbronnen  -  Architectuur  -  Families/personen  -  Gezondheidszorg

Godsdienst  -  Handel en industrie  -  Onderwijs  -  Politiek  -  Recht

Stadswandelingen  -  Tweede Wereldoorlog  -  Vrijetijdsbesteding / verenigingsleven

 

Allerlei van Winschoten uit de vorige eeuw

Allerlei van Winschoten uit de vorige eeuw / samenst. E. Brehen. - Winschoten : [s.n.], [2007]. Bevat advertenties, uitgave Vereniging "Handel en Nijverheid" 1931, Winschoter Courant, ongepag.

Boekje met afbeeldingen van oude advertenties, oude foto's, oude briefkaarten en oude rekeningen uit Winschoten in de twintigste eeuw.