groningen


Burgemeesters in Winschoten tussen 1825 en 1962Stadhuis van Winschoten

In 1825 werden bij besluit van Koning Willem I aan Winschoten stedelijke rechten verleend. De gemeente kreeg toen een plaatselijk bestuur, samengesteld uit een burgemeester, twee wethouders en een gemeenteraad van negen leden. Op 12 augustus 1825 werd de heer E. Post, tot dusver schout, benoemd tot burgemeester. Door Gedeputeerde Staten werden tot leden van de gemeenteraad benoemd de heren: A. Busscher, G. Eikema, Mr. H.J. Engelkens, H.H. Geertsema, E.K. Groeneveld, U.J. Groenier, Mr. J.J. Meder, J. Mestingh, D. Mulder, J. Takens en H. Vinke.

Van deze heren werden Mr. Engelkens en Mr. Meder tot wethouders benoemd.

Verder werden bij Koninklijk Besluit benoemd tot gemeentesecretaris de heer A. Groenier en tot gemeente-ontvanger de heer Jurjen Post van Venema, reeds als zodanig enige jaren in functie.

Bron: Uit Winschoten's verleden1825-1837Eisso Post
, ged. Winschoten 15 febr. 1760, koopman te Winschoten, oprichter houtzagerij te Winschoten 1784, voorzitter gemeenteraad van Winschoten 1808-1811, maire en schout te Winschoten 1811-1825, burgemeester te Winschoten 1825-1837, overl. Winschoten 16 maart 1855, zn. van Hindrik Egberts Post en Jantien Hindriks de Groot, tr. Winschoten 4 mei 1783 Janke van Uildriks, ged. Norg 10 okt. 1756, overl. Winschoten 18 juli 1840, dr. van Gerhard Timmerman van Uildriks en Titia Wijntjes.
Uit dit huwelijk:
 1. Hinderikus Post, ged. Winschoten 23 mei 1783.
 2. Titia Post, geb. Winschoten 16 okt. 1784.
 3. Jantje Post, ged. Winschoten 1 okt. 1786.
 4. Gerhart Post, ged. Winschoten 1 maart 1789.
 5. Jantjen Post, ged. Winschoten 19 mei 1793.
 6. Jozua Wientjes Post, ged. Winschoten 5 april 1795.

 


1837-1853


Herman Johan Engelkens (1797-1884)


Bron: Eerste Kamer de Staten-GeneraalHerman Johan Engelkens, geb. Weener (Dld) 8 juli 1797, betaalmeester, wethouder te Winschoten 1825-1835, burgemeester te Winschoten 1837-1853, overl. Wessinghuizen 30 okt. 1884, zn. van Henrikus Engelkens en Tjaberich Hesse, tr. Zuidbroek 10 juni 1824 Sara Anna Cornelia Spandaw, geb. Zuidbroek 8 dec. 1804, ged. Zuidbroek 26 dec. 1804, overl. Groningen 4 maart 1886, dr. van Hajo Albert Spandaw en Henrica Woortman.
Uit dit huwelijk:
 1. Tjaberta Johanna Engelkens, geb. Winschoten 11 april 1825.
 2. Hajo Albert Engelkens, geb. Winschoten 12 dec. 1828.
 3. Hendrik Herman Engelkens, geb. Winschoten 30 sept. 1831.
 4. Henriette Elise Engelkens, geb. Winschoten 22 aug. 1833.
 5. Herman Johan Engelkens, geb. Winschoten 26 okt. 1837
 6. Alida Maria Engelkens, geb. Winschoten 9 maart 1840.
 7. Sara Anna Cornelia Engelkens, geb. Winschoten 19 febr. 1842.
 8. Jacobus Engelkens, geb. Winschoten 12 nov. 1848, overl. ald. 5 april 1849.


1854-1866


Gerardus Azings Venema


Bron: Uit Winschoten's verledenGerardus Azings Venema, geb. Sappemeer 26 maart 1808, meter en taxateur van turf, ijker, schoolopziener 5e district van Groningen, wethouder te Winschoten 1851-1854, burgemeester te Winschoten 1854-1866, overl. Helpman 30 nov. 1873, zn. van Azing Jans Venema en Wubbina Geerts Visscher, tr. 1e Winschoten 5 juni 1834 Fenna Folkers, geb. Winschoten 25 aug. 1812, overl. ald. 28 april 1835, dr. van Albert Jans Folkerts en Geertje Geerts Sijbolts; tr. 2e Winschoten 7 juli 1842 Jantje de Wiljes, geb. Winschoten 21 juni 1819, overl. Groningen 30 okt. 1887, dr. van Otto Oltmans de Wiljes en Maria Elisabetha Müller.
Uit het eerste huwelijk:
 1. Fennardus Venema, geb. Winschoten 14 april 1835.
Uit het tweede huwelijk:
 2. Azing Venema, geb. Winschoten 15 april 1844.
 3. Otto Venema, geb. Winschoten 20 aug. 1845.
 4. Jan Venema, geb. Winschoten 27 aug. 1847.
 5. Oltman Venema, geb. Winschoten 31 jan. 1849.
 6. Wubbina Venema, geb. Winschoten 28 jan. 1851.
 7. Johannes Venema, geb. Winschoten 29 okt. 1852.
 8. Maria Elisabetta Venema, geb. Winschoten 2 maart 1855.
 9. Tunnijs Venema, geb. Winschoten 19 juni 1857.
10. Gerardus Jan, geb. Winschoten 2 mei 1859.

1866-1875


Albert Koops, geb. Winschoten 2 mei 1802, ged. Winschoten 16 mei 1802, winkelier, wethouder te Winschoten 1864-1865, burgemeester te Winschoten 1866-1875, overl. Winschoten 22 febr. 1886, zn. van Lambert Koops en Geertie Geerts Rubing, tr. Winschoten 3 juli 1828  Elizabet Funt, geb. Winschoten 23 jan. 1804, ged. Winschoten 30 jan. 1804, overl. ald. 4 mei 1873, dr. van Tobias Funt en Anje Uunkes.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertje Koops, geb. Winschoten 16 sept. 1829.
 2. Tobias Koops, geb. Winschoten 24 juli 1834, overl. ald. 30 jan. 1839.
 3. Anna Unechiena Koops, geb. Winschoten 29 maart 1836.
 4. Lambert Koops, geb. Winschoten 6 maart 1838, overl. ald. 14 maart 1838.
 5. Maria Koops, geb. Winschoten 18 dec. 1840, overl. ald. 6 april 1862.
 6. Tobias Koops, geb. Winschoten 24 sept. 1842.

 


1875-1878


Maurits Aernoud Diederik Jolles


Bron: Leven en werken in Winschoten in de 19e eeuw


Maurits Aernoud Diederik Jolles, geb. Amsterdam 31 mei 1847, burgemeester te Nieuwe Pekela 1873-1875, burgemeester te Winschoten 1875-1878, burgemeester te Assen 1878-1920, overl. Assen 22 juli 1925, zn. van Jolle Albertus Jolles en Alida Elisabeth Croockewit, tr. Sneek 10 okt. 1873 Eva Dina Halbertsma, geb. Sneek 12 jan. 1851, overl. Assen 15 sept. 1910, dr. van Klaas Tjalling Halbertsma en Hesterina ten Cate.
Uit dit huwelijk:
 1. Jolle Albertus Jolles, geb. Nieuwe Pekela 7 juli 1874, overl. Sneek 13 aug. 1875.
 2. Hesterina Jolles, geb. Winschoten 29 aug. 1876.
 3. Alida Elisabeth Jolles, geb. Winschoten 25 juli 1878, overl. omstr. 1880.
 4. Tettje Clasina Jolles, geb. Assen 9 mei 1881.
1878-1885


Wubbo Abels Pot(t), geb. Winschoten 15 dec. 1829, winkelier 1876, burgemeester te Winschoten 1878-1885, overl. Nieuwe Statenzijl, Beerta 25 juni 1898, zn. van Abel Roelfs Pot en Hilje Wubbes Bontkes, tr. 1e Beerta 9 mei 1854 Susanna Goeman, geb. Weenermoor (Dld) 8 april 1831, overl. Winschoten 24 juli 1868, dr. van Klaas Goeman en Johanna Groeneveld; tr. 2e Weenermoor (Dld) 22 juni 1875 Eltje Hesse Goeman, geb. Uttum (Dld) 13 mei 1837, overl. Groningen 21 mei 1898, dr. van Melle Goeman en Enke Jansen Stroman.
Uit het eerste huwelijk:
 1. Klaas Goeman Pott, geb. Winschoten 25 mei 1855.
 2. Abel Pott, geb. Winschoten 6 dec. 1856, overl. ald. 22 jan. 1861.
 3. Hilje Pott, geb. Winschoten 16 juli 1858, overl. ald. 8 maart 1860.
 4. Johanna Elsiena Pott, geb. Winschoten 9 jan. 1860, overl. ald. 15 juli 1866.
 5. Hilje Pott, geb. Winschoten 19 nov. 1861, overl. ald. 18 dec. 1861.
 6. Abel Roelof Pott, geb. Winschoten 1 dec. 1862.
 7. Hilje Pott, geb. Winschoten 16 sept. 1864.
 8. Ettje Pott, geb. Winschoten 20 mei 1866.
 9. Roelf Pott, geb. Winschoten 16 febr. 1868, overl. ald. 20 april 1869.
Uit het tweede huwelijk:
10. Melle Johan Gerhard Pott, geb. Winschoten 10 febr. 1879.
 

1885-1889


Gerhardus van Kregten, geb. Winschoten 11 nov. 1835, winkelier, wethouder te Winschoten 1879-1885, burgemeester te Winschoten 1885-1889, burgemeester te Sappemeer 1893-1911, overl. Groningen 16 okt. 1913, zn. van Jan Aikes van Kregten en Maria Koops, tr. Groningen 25 okt. 1861 Titia Klein, geb. Groningen 18 juni 1841, overl. ald. 21 aug. 1916, dr. van Roelof Klein en Johanna Groenman.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Aikes van Kregten, geb. Winschoten 16 sept. 1862.
 2. Roelof van Kregten, geb. Winschoten 14 sept. 1864, overl. ald. 7 febr. 1870.
 3. Johanna Wilhelmine van Kregten, geb. Winschoten 19 febr. 1871.

 


1889-1906


Hillebrand Jacob Wichers


Bron: Uit Winschoten's verledenHillebrand Jacob Wichers, geb. Loppersum 3 april 1859, burgemeester te Delfzijl 1889, burgemeester te Winschoten 1889-1906, burgemeester te Dordrecht 1906-1920, overl. Dordrecht 15 jan. 1920, zn. van Johan Viëtor Christiaan Wichers en Elisabeth Ruardi Tresling, tr. Haarlem 9 april 1885 Johanna Geertruida Albarda, geb. Groningen 1 dec. 1858, dr. van Johannes Albarda en Eleonore Alagonda Houdina Lohman.
Uit dit huwelijk:
 1. Eleonora Alagonda Houdina Claudina Wichers, geb. Delfzijl 24 jan. 1887.
 2. Elisabeth Ruardina Wichers, geb. Winschoten 11 febr. 1890.
 3. Johan Viëtor Christiaan Wichers, geb. Winschoten 13 febr. 1892.
 4. Johan Wicher Wichers, geb. Winschoten 3 dec. 1894.
 
  1906-1936


Harbert Ido Schönfeld


Bron: http://www.europa-nu.nlHarbert Ido Schönfeld, geb. Bellingwolde 1 sept. 1861, advocaat en procureur te Winschoten 1887-1891, wethouder te Winschoten 1891-1906, burgemeester te Winschoten 1906-1936, lid Eerste Kamer der Staten Generaal 1922-1924, overl. Winschoten 15 febr. 1937, zn. van Johann Christoph Schönfeld en Wubbina Poppens.
Oud burgemeester Schönfeld overleden 1936-1942 ; 1945-1962


Alexander Jacobus


Bron: Uit Winschoten's verleden

 

Alexander Jacobus Romijn, geb. Apeldoorn 29 maart 1897, advocaat en procureur te Leiden, raadslid te Leiden 1927-1931, wethouder te Leiden 1931-1935, burgemeester te Winschoten 1936-1942, 1945-1962, overl. Goor 22 dec. 1965, zn. van Gijsbert Romijn en Cornelia van Eck, tr. Opsterland 20 febr. 1922 Jacoba Johanna Sjollema, geb. Gorredijk 8 dec. 1894.

1942-1945

A.J. Drenth
, nadere gegevens niet bekend.