Genealogie Van Lenning

 Dit is de genealogie van de familie Van Lenning in Bourtange en Bellingwolde. In verband met privacy heb ik informatie over de meest recente generaties weggelaten.
Janna van Lenning (VII-a-4) is mijn grootmoeder.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.

 

I. Jan Willems, tr. Claasjen Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Jans, volgt II.
2. Aaltje Jans, ged. Zwolle 23 sept. 1703.

 

II. Willem Jans van Lenning, ged. Zwolle 7 jan. 1696, soldaat, tr. Groningen 20 juli 1725 Trijntje Harms, ged. Groningen 22 maart 1701, dr. van Harm Albers en Jantjen Claessen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Willems, volgt IIIa.
2. Albertus, volgt IIIb.
3. Jantjen van Lenning, ged. Nieuweschans 9 aug. 1733.
4. Klaasjen van Lenning, ged. Nieuweschans 25 dec. 1735.

 

IIIa. Jan Willems van Lenning, ged. Groningen 26 maart 1726, soldaat, overl. Bourtange 5 juni 1811, tr. Bourtange 22 juni 1749 Albertje Geerts Stegeman, geb. Bourtange omstr. 1727, overl. ald. 26 okt. 1819, dr. van Geert Engels en Fennigje Jans Stegeman.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje van Lenning, ged. Bourtange 26 april 1750, overl. vóór 19 maart 1755.
2. Fennigje van Lenning, ged. Bourtange 5 maart 1752, overl. ald. 5 nov. 1810, tr. Bourtange 27 febr. 1774 Leonardus Gylquin, geb. verm. ’s-Hertogenbosch omstr. 1750, canonnier, overl. vóór 27 juli 1803, zn. van Daniel en Catharina Niethuijs.
3. Trijntje van Lenning, ged. Bourtange 19 maart 1755, overl. ’s-Hertogenbosch 16 febr. 1834, tr. Groningen 9 sept. 1788 Gijsbertus Branssen, ged. ’s-Hertogenbosch 20 juli 1756, schoenmaker, landbouwer, overl. Engelen 31 okt. 1835, zn. van Casper Bransen en Maria Woltingh.
4. Willemke van Lenning, ged. Bourtange 19 mei 1757, tr. Bourtange 21 dec. 1777 Johan Reinhard Pfister, soldaat van Zandwijk.
5. Geertje van Lenning, ged. Bourtange 18 maart 1759, overl. Vlagtwedde 9 sept. 1829, tr. Bourtange 30 jan. 1785 Jurjen Schutte, overl. Bourtange 9 juni 1835, zn. van Hindrik Willems Schut en Aefje Thomas.
6. Johannes van Lenning, ged. Bourtange 29 mei 1761.
7. Alberta van Lenning, ged. Bourtange 18 sept. 1763, overl. vóór 4 aug. 1765.
8. Albertje van Lenning, ged. Bourtange 4 aug. 1765, overl. Hoogkerk 12 april 1838, tr. Bourtange 13 dec. 1795 Berend Berends, ged. Bourtange 8 juni 1738, overl. ald. 17 juni 1810, zn. van Berend Wilts en Tielke Berends en wedr. van Grietje Geerts.
9. Jan Jans, volgt IVa.

 

IVa. Jan Jans van Lenning, ged. Bourtange 20 maart 1768, arbeider, overl. Veele 27 febr. 1833, tr. Bellingwolde 22 mei 1791 Hiltje Hindriks Raatjes, geb. Bellingwolde 10 juni 1764, overl. Bourtange 2 febr. 1819, dr. van Hendrik Harms en Anna Hemmes.
Uit dit huwelijk:
1. Anna van Lenning, geb. Bellingwolde 5 juli 1791, overl. ald. 27 mei 1866.
2. Albertje Jans van Lenning, geb. Jorwerd 6 dec. 1795, dienstmeid, overl. Bellingwolde 27 nov. 1871, tr. 1e Bellingwolde 12 sept. 1818 Marten Philippus Kleininga, geb. Nieuw-Beerta 24 dec. 1794, kleermaker te Veele, overl. Nijmegen 8 sept. 1831, zn. van Philippus Jans en Debora Harms Appeldoorn; tr. 2e Vlagtwedde 28 juni 1833 Harm Ebes Grim, geb. Bellingwolde 21 okt. 1792, dagloner, overl. Bellingwolde 30 dec. 1871, zn. van Staat Staatsen en Marieke Harms.
3. Antje Jans van Lenning, geb. Bellingwolde 26 sept. 1798, overl. ald. 24 nov. 1871, tr. Bellingwolde 8 maart 1823 Klaas Aikes Poel, geb. Bunde (Dld) 5 maart 1800, overl. Finsterwolde 17 juli 1852, zn. van Aike Jans en Taatje Klasens Ottens.
4. Hendrik Jans, volgt Va.
5. Willem, volgt Vb.
6. Geertje van Lenning, geb. Bourtange 1 mei 1807, overl. Groningen 22 maart 1855, tr. Groningen 15 juni 1834 Adriaan Paree, ged. Groningen 5 juli 1805, timmerman, overl. Groningen 10 juli 1872, zn. van Pieter en Geessien Hansens.

 

Va. Hendrik Jans van Lenning, geb. Bourtange 14 sept. 1801, landbouwer, overl. Bourtange 6 okt. 1880, tr. Vlagtwedde 28 mei 1825 Neeltje Cornelis van Hussen, ged. Bourtange 9 sept. 1804, overl. ald. 25 aug. 1861, dr. van Cornelis en Anna Allegonda Hoffman.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelus, volgt VIa.
2. Hiltje van Lenning, geb. Bourtange 26 juli 1828, overl. Bellingwolde 14 aug. 1911, tr. Vlagtwedde 15 febr. 1858 Harm Wepel, geb. Weener (Dld) 30 sept. 1822, landbouwer, koopman, winkelier, overl. Bellingwolde 18 jan. 1905, zn. van Jan Jans en Annechien Elzes Bos.
3. Anna Allegonda van Lenning, geb. Bourtange 2 sept. 1831, overl. ald. 2 mei 1905, tr. Vlagtwedde 1 dec. 1860 Geert Gelling, geb. Vlagtwedde 23 okt. 1819, landbouwer, overl. Bourtange 7 jan. 1902, zn. van Wolter Jans en Janna Alberts Bontkes.
4. Jan, volgt VIb.
5. Sebinus Wilhelminus, volgt VIc.
6. Anna van Lenning, geb. Bourtange 25 maart 1842, overl. ald. 10 juli 1842.
7. Pieter, volgt VId.

 

VIa. Kornelus van Lenning, geb. Bourtange 25 sept. 1825, landbouwer, overl. Bourtange 2 okt. 1901, tr. Vlagtwedde 21 juni 1866 Janna Sanders, geb. Vlagtwedde 16 febr. 1833, overl. Bourtange 25 juni 1911, dr. van Geert Harms en Hillegijn Reints Reints.
Uit dit huwelijk:
1. Hillechien van Lenning, geb. Bourtange 17 okt. 1866, overl. Veelerveen 8 juni 1947, tr. Wedde 31 mei 1893 Theodorus Jonkheim, geb. Wedderheide 17 nov. 1856, arbeider, overl. Veelerveen 14 nov. 1934, zn. van Garbrand Kristiaans en Jantje Jans Dikkens.
Hillechien van Lenning (1866-1947)
2. Neeltje van Lenning, geb. Bourtange 5 maart 1868, overl. ald. 18 april 1870.
3. Hendrik, volgt VIIa.
4. Geert van Lenning, geb. Bourtange 6 okt. 1876, arbeider, overl. Sambeek 6 maart 1970, tr. Sambeek 2 febr. 1926 Maria Petronella Huijbers, geb. Boxmeer 25 febr. 1881, overl. Sambeek 30 jan. 1951, dr. van Hendrikus en Johanna Vervoort.
Geert van Lenning (1876-1970) x Maria Petronella Huijbers

 

VIIa. Hendrik van Lenning, geb. Bourtange 23 maart 1871, postbesteller, postkantoorhouder, overl. Bourtange 14 sept. 1961, tr. Finsterwolde 5 nov. 1909 Heika van Dijk, geb. Finsterwolde 17 april 1870, overl. Ter Apel 5 nov. 1962, dr. van Berend en Albertina van Eken.
Hendrik van Lenning (1871-1961) met gezin (ca. 1923)
Uit dit huwelijk:
1. Albertina Janna van Lenning, geb. Bourtange 21 juli 1910, overl. Groningen 9 juli 1972, tr. Vlagtwedde 20 april 1940 Hendrik Albert Siks, geb. Bourtange 22 dec. 1909, landbouwer, sluismeester, overl. Groningen 13 juni 1987, zn. van Gerriet en Augustina Johanna Haijer.
Albertina Janna van Lenning (1910-1972) x Hendrik Albert Siks
2. Kornelis van Lenning, geb. Bourtange 21 juli 1910, postbesteller, postkantoorhouder, overl. Winschoten 14 juli 1998, tr. Vlagtwedde 6 nov. 1937 Harmina Eefsting, geb. Vlagtwedde 9 nov. 1914, overl. ald. 14 juli 2004, dr. van Harm en Trientje Huls.
Kornelis van Lenning (1910-1998)Harmina Eefsting (1914-2004)
3. Berend van Lenning, geb. Bourtange 8 nov. 1912, brood- en banketbakker, kruidenier, overl. Winschoten 2 okt. 1979, tr. Vlagtwedde 22 mei 1937 Wubbina Meijer, geb. Vlagtwedde 15 febr. 1914, overl. Winschoten 16 juni 1978, dr. van Hilvert en Reindina Meijer.
Berend van Lenning (1912-1979) x Wubbina Meijer
4. Janna van Lenning, geb. Bourtange 22 dec. 1913, overl. Amsterdam 30 sept. 1954, tr. Groningen 31 dec. 1943 Harm Strating, geb. Bedum 26 juni 1911, groentehandelaar, schipper, fabrieksarbeider, overl. Amsterdam 19 juli 1991, zn. van Eildert Warntje en Nijske Fledderman.
Janna van Lenning (1913-1954)Harm Strating (1911-1991)
5. Imke van Lenning, geb. Bourtange 1 juli 1915, verpleegster (zwarte kruis), overl. Aalten 24 okt. 1980, tr. Strijen 4 juni 1942 Hendrik de Ruijter, geb. Rotterdam 16 okt. 1916, N.H. predikant, overl. Aalten 24 febr. 1979, zn. van Jan en Johanna Maria van de Graaf.
Imke van Lenning (1915-1980)
6. Geertje van Lenning, geb. Bourtange 18 dec. 1917, overl. Groningen 13 maart 2002, tr. Vlagtwedde 9 maart 1946 Henderikus Hakkeling, geb. Veelerveen 6 dec. 1919, overl. Winschoten 18 dec. 2001, zn. van Arend en Henderika Vink.
Geertje van Lenning (1917-2002) x Henderikus Hakkeling

 

VIb. Jan van Lenning, geb. Bourtange 25 febr. 1835, landbouwer, overl. Bourtange 8 febr. 1884, tr. Vlagtwedde 6 mei 1876 Grietje Hofkamp, geb. Emmen 5 nov. 1853, overl. Bourtange 18 april 1884, dr. van Jan en Albertje Tees.
Uit dit huwelijk:
1. Albertje van Lenning, geb. Bourtange 13 febr. 1877, overl. ald. 15 juni 1886.
2. Neeltje van Lenning, geb. Bourtange 19 jan. 1880, overl. Bellingwolde 10 maart 1909, tr. Vlagtwedde 9 april 1904 Hendrik Haan, geb. Bourtange 20 febr. 1876, kruidenier, landbouwer, overl. Bourtange 30 juni 1958, zn. van Geert en Aaltien Engels; hij hertr. Vlagtwedde 7 mei 1910 Meindertje Molenberg.
Neeltje van Lenning (1880-1909)
3. Hendrik van Lenning, geb. Bourtange 22 dec. 1882, schipper, wisselloper, overl. Finsterwolde 10 febr. 1968, tr. Scheemda 27 sept. 1906 Wietske van Achteren, geb. Scheemda 12 sept. 1887, overl. Beerta 23 sept. 1978, dr. van Abel en Hinderkien Dijken.
Gezin Hendrik van Lenning (1882-1968)

 

VIc. Sebinus Wilhelminus van Lenning, geb. Bourtange 24 aug. 1838, landbouwer, wegwerker, overl. Bourtange 14 dec. 1930, tr. Vlagtwedde 5 juni 1869 Lena Bos, geb. Vlagtwedde 16 mei 1848, overl. Bourtange 3 okt. 1924, dr. van Berend en Jacomina Paarling.
Uit dit huwelijk:
1. Jacomina van Lenning, geb. Bourtange 5 jan. 1870, overl. Rotterdam 27 febr. 1954, tr. Vlagtwedde 3 mei 1890 Wilt de Boer, geb. Vlagtwedde 22 nov. 1856, overl. Rotterdam 8 nov. 1924, zn. van Berend en Grietje Jans Velema.
2. Neeltje van Lenning, geb. Bourtange 12 aug. 1871, overl. ald. 7 nov. 1883.
3. Hiltje van Lenning, geb. Bourtange 30 dec. 1873, overl. Zutphen 29 dec. 1956, tr. Vlagtwedde 29 april 1893 Juren Dupree, geb. Bourtange 20 nov. 1864, arbeider, overl. Zutphen 3 febr. 1952, zn. van Weert Penning en Geertje Schut.
4. Berendina van Lenning, geb. Bourtange 13 febr. 1876, overl. Vorden 19 april 1968, tr. Vlagtwedde 24 nov. 1900 Hendrik van der Mei, geb. Haulerwijk 6 okt. 1870, slager, bierhuishouder, overl. Zutphen 1 nov. 1956, zn. van Joeke Sikkes en Trientje Wietzes Hof.
5. Anna Allegonda van Lenning, geb. Bourtange 8 febr. 1879, overl. Winschoten 12 jan. 1955, tr. 1e Vlagtwedde 24 okt. 1903 Roelf Rakers, geb. Wedde 28 april 1878, koopman, overl. Bourtange 26 dec. 1904, zn. van Gerhardus Harmannus en Berendina Bolman; tr. 2e Vlagtwedde 4 nov. 1905 Harm Borgeld, geb. Wedde 4 mei 1880, bakker, varkenskoopman, overl. Bourtange 21 maart 1962, zn. van Harm Warner en Teelke Wolters.
6. Hendrik, volgt VIIb.
7. Neeltje van Lenning, geb. Bourtange 28 dec. 1883, overl. Winschoten 1 okt. 1974, tr. Vlagtwedde 4 aug. 1906 Berend Bos, geb. Vlagtwedde 23 nov. 1879, cafehouder, overl. Bourtange 11 mei 1957, zn. van Wouter en Jantje Mulder.
8. Berend van Lenning, geb. Bourtange 23 mei 1886, timmerman, overl. Amsterdam 12 juni 1957, tr. Vlagtwedde 29 juni 1918 Elizabeth Brokschmidt, geb. Winschoten 10 aug. 1899, overl. Amsterdam 28 dec. 1946, dr. van Benjamin en Cornelia Talina de Vries.
9. Lena van Lenning, geb. Bourtange 6 okt. 1888, overl. Muntendam 7 okt. 1975, tr. Vlagtwedde 28 okt. 1911 Geert Kraai, geb. Vlagtwedde 13 maart 1887, timmerman, overl. Bourtange 27 sept. 1943, zn. van Albert en Antje Reins.
10. Hillechina Wubbina Elsina van Lenning, geb. Bourtange 21 april 1891, overl. Vlagtwedde 20 aug. 1954, tr. Vlagtwedde 10 april 1915 Harm Petrus Meems, geb. Bourtange 30 april 1893, landbouwer, winkelier, opzichter, overl. Vlagtwedde 6 febr. 1973, zn. van Jan en Aaltje Maarsing.
11. Pieter, volgt VIIc.

 

VIIb. Hendrik van Lenning, geb. Bourtange 1 aug. 1881, ambtenaar Provinciale Waterstaat, overl. Termunten 31 okt. 1965, tr. Vlagtwedde 2 sept. 1905 Sientje Wolters, geb. Vlagtwedde 5 april 1886, overl. Appingedam 31 aug. 1979, dr. van Hendrik Cornelis en Elisabeth Catharina van Oosterom.
Uit dit huwelijk:
1. Sebinus Wilhelminus van Lenning, geb. Vlagtwedde 22 dec. 1905, adj. secr. ter secretarie, overl. Driehuis 23 juli 1988, tr. Vlagtwedde 4 sept. 1928 Tjawiena Cornelia Hoving, geb. Oude Pekela 25 febr. 1905, onderwijzeres, overl. Bennekom 3 febr. 1995, dr. van Jan en Afien van der Veen.
2. Elisabeth Catharina van Lenning, geb. Vlagtwedde 25 maart 1908, overl. Haren 22 febr. 1978, tr. Delfzijl 28 april 1933 Andries de Jong, geb. Buitenpost 24 okt. 1909, overl. Zuidlaren 18 nov. 1993, zn. van Jacobus Barelds en Elisabeth Keuning.
3. Hendrik Cornelis van Lenning, geb. Vlagtwedde 24 mei 1912, overl. Coevorden 24 febr. 2003, tr. Haarlem 10 mei 1939 Sina Hermina Sleutelberg, geb. Zwolle 2 mei 1917, overl. Groningen 27 dec. 1955, dr. van Lazerus en Hermina Meles.
4. Berend van Lenning, geb. Vlagtwedde 7 juli 1918, assistent invoerrecht en accijnzen, overl. Amsterdam 23 april 1980, tr. Zuilen 22 mei 1947 Marie van Veen, geb. Zutphen 9 febr. 1921.

 

VIIc. Pieter van Lenning, geb. Bourtange 27 sept. 1893, timmerman, uitvoerder, opzichter Heide Maatschappij, overl. Utrecht 8 maart 1974, tr. Vlagtwedde 25 sept. 1915 Harmina Catharina Kruize, geb. Vlagtwedde 8 nov. 1893, overl. Utrecht 9 maart 1979, dr. van Harm en Trientje Smid.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Harmina van Lenning, geb. Vlagtwedde 9 juni 1916, tr. Vlagtwedde 9 okt. 1937 B. H. Sloots.
2. Lena van Lenning, geb. Vlagtwedde 12 maart 1921, overl. Amsterdam 27 april 2007, tr. Zuilen 30 maart 1949 Abraham van der Burg, geb. Amsterdam 2 okt. 1919, overl. Amsterdam 21 juni 2010.

 

VId. Pieter van Lenning, geb. Bourtange 6 juli 1844, timmerman, aannemer, landbouwer, vrachtrijder, overl. Bourtange 29 dec. 1905, tr. Wedde 18 dec. 1867 Geertje Strobos, geb. Oude Pekela 13 sept. 1845, overl. Bourtange 27 maart 1928, dr. van Jan en Aaltje Sikkens.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIId.
2. Jan, volgt VIIe.
3. Neeltje van Lenning, geb. Bourtange 13 febr. 1871, overl. Vlagtwedde 26 maart 1940, tr. Vlagtwedde 24 okt. 1896 Berend IJdens, geb. Dalen 12 jan. 1870, timmerman, logement- en caféhouder, overl. Veele 4 okt. 1917, zn. van Zwier en Jantje Kruimink.
4. Aaltje van Lenning, geb. Bourtange 26 nov. 1874, overl. Velp 21 juli 1964, tr. Vlagtwedde 6 juli 1901 Lambert Weggemans, geb. Odoorn 6 juli 1873, kommies, overl. Arnhem 30 dec. 1927, zn. van Jan en Willemtien Warrink.
5. Kornelis, volgt VIIf.
6. Sebinus van Lenning, geb. Bourtange 9 juni 1881, overl. Rotterdam 5 okt. 1929, tr. Gasselte 6 sept. 1910 Grietje Margaretha Brens, geb. Gasselte 15 april 1882, overl. Arnhem 8 maart 1976, dr. van Jan Hendrik en Bouwe Reininga.
7. Jan Frederik van Lenning, geb. Bourtange 7 mei 1884, overl. ald. 2 sept. 1886.

 

VIId. Hendrik van Lenning, geb. Wedde 10 maart 1868, sergeant-majoor, boekhouder, inspecteur levensverzekering, overl. Vught 15 dec. 1923, tr. Chaam 2 sept. 1895 Alberdina Elisabeth Lips, geb. Chaam 15 nov. 1869, overl. Maartensdijk 13 nov. 1941, dr. van Leonardus Lambertus en Albertina Danckaerts.
Uit dit huwelijk:
1. Alberdina Johanna van Lenning, geb. Breda 17 mei 1896, overl. ald. 2 aug. 1896.
2. Pieter, volgt VIII.
3. Leonora Alberdina van Lenning, geb. Breda 22 dec. 1898, tolk, overl. Hilversum 19 sept. 1976, tr. Tilburg 26 febr. 1924 Johannes Henricus Antonius Franken, geb. Tilburg 21 juli 1896, handelsagent, koopman, overl. Amsterdam 23 april 1955, zn. van Augustinus Everardus Josephus en Catharina Petronella Maria de Haes.
4. Gerard van Lenning, geb. Breda 24 nov. 1899, fabrieksopzichter, overl. Berkel-Enschot 6 nov. 1971, tr. 1e Tilburg 28 aug. 1937 Alida Maria Tabbers, geb. Den Haag 13 juli 1908, verpleegster, overl. Tilburg 6 febr. 1952, dr. van Henricus Josephus en Alida Smits; tr. 2e Tilburg 29 juli 1954 Wilhelmina Adriana Cornelia van der Put, geb. Tilburg 20 juni 1905, overl. ald. 14 febr. 1997; zij hertr. Berkel-Enschot 18 dec. 1973 Gerhardt Jan Hendrik van Lenning (VIIe,3).
5. Gerda Juliëtte Johanna van Lenning, geb. Geertruidenberg 2 jan. 1902, overl. Den Haag 30 sept. 1963, tr. Tilburg 18 febr. 1939 Gerhardt Jan Hendrik van Lenning (VIIe,3).
6. Aartje Algonda van Lenning, geb. Tilburg 29 maart 1908, overl. Emmen 24 sept. 1980, tr. Tilburg 12 juni 1928 Rudolf Pieter van Dijk, geb. Sneek 6 okt. 1897, refendaris PTT, overl. Groningen 27 nov. 1974, zn. van Tjeerd en Ruurdtje Waringa.
7. Jan van Lenning, geb. Tilburg 5 juli 1912, overl. ald. 3 mei 1918.

 

VIII. Pieter van Lenning, geb. Breda 20 juni 1897, officier vlieger 2e klas, kapitein luitenant ter zee, leraar, overl. Hoogerheide 15 juni 1982, tr. Balik Papan (Nederlands Indië) 30 mei 1922 Hendrika Corliena Grau, geb. Amsterdam 7 aug. 1896, overl. Hoogerheide 20 jan. 1984, dr. van Johannes Fredericus en Johanna Corlina Rehagen.
Uit dit huwelijk:
Josta Johanna Elisabeth van Lenning, geb. Den Helder 11 juni 1924, overl. Bremerton, Kitsap, WA (USA) 28 jan. 2002, tr. ? Granier.

 

VIIe. Jan van Lenning, geb. Bourtange 4 sept. 1869, timmerman, bouwkundige te Winschoten, overl. Ermelo 20 april 1921, tr. Winschoten 30 jan. 1896 Nantje van der Laan, geb. Winschoten 29 okt. 1874, overl. ald. 3 nov. 1934, dr. van Albert Geert Pranger en Fenje Dieterman.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van Lenning, geb. Winschoten 28 febr. 1898, handelaar, asfaltfabrikant, bouwkundig opzichter, overl. Winschoten 20 juni 1960.
2. Albert Geert van Lenning, geb. Winschoten 24 juli 1903, aannemer, fabrikant, overl. Winschoten 26 jan. 1953, tr. Oude Pekela 6 mei 1939 Albertje Hummel, geb. Oude Pekela 29 okt. 1917, overl. Deventer 23 sept. 1971, dr. van Geert Hinderikus en Lukkina Hoeksema; zij hertr. Deventer 25 febr. 1956 Cornelis Ugo Kloosterman.
3. Gerhardt Jan Hendrik van Lenning, geb. Winschoten 12 febr. 1910, tandheelkundige, overl. Tilburg 28 maart 2000, tr. 1e Tilburg 18 febr. 1939 Gerda Juliëtte Johanna van Lenning (VIId,5); tr. 2e Berkel-Enschot 18 dec. 1973 Wilhelmina Adriana Cornelia van der Put, geb. Tilburg 20 juni 1905, overl. ald. 14 febr. 1997, wed. van Gerard van Lenning (VIId,4).

 

VIIf. Kornelis van Lenning, geb. Bourtange 18 dec. 1876, hoofdopzichter Provinciale Waterstaat, overl. Groningen 23 mei 1964, tr. Groningen 10 mei 1906 Grietje Boddé, geb. Uithuizen 26 mei 1884, overl. Groningen 2 juni 1979, dr. van Hendrik en Aaltje Knol.
Kornelis van Lenning (1876-1964) en Grietje BoddéBron: Genealogie Boddé
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje van Lenning, geb. Winschoten 20 okt. 1908, overl. Enschede 18 jan. 2000, tr. Groningen 23 dec. 1937 David Huizing, geb. Groningen 1 juli 1908, apotheker te Enschede, overl. Haaksbergen 4 febr. 1998, zn. van Doewe Hendrik en Geziena Draayer.
Aaltje van Lenning (1908-2000) en David HuizingBron: Genealogie Boddé
2. Pieter Hendrik van Lenning, geb. Winschoten 5 maart 1912, huisarts, overl. Groningen 19 jan. 1982, tr. Groningen 6 juni 1940 Orseltje Annette Boelens, geb. Deventer 20 dec. 1912, overl. Groningen 17 juli 2004.

 

Vb. Willem van Lenning, geb. Bourtange 14 april 1804, dagloner, overl. Bellingwolde 14 jan. 1867, tr. Bellingwolde 16 maart 1833 Annechien Wirtjes Eilderts, geb. Bourtange 20 dec. 1804, dagloner, overl. Bellingwolde 14 april 1898, dr. van Wirtje en Hindertje Folgers.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VIe.
2. Hindriktje van Lenning, geb. Bellingwolde 20 okt. 1839, overl. ald. 3 mei 1900, tr. Bellingwolde 12 juni 1867 Hemmo IJzer, geb. Bellingwolde 19 juni 1838, timmerman, overl. Bellingwolde 7 april 1915, zn. van Jakob en Harmke Pals.
3. Wirtje, volgt VIf.
4. Hilje van Lenning, geb. Bellingwolde 14 nov. 1847, overl. ald. 25 sept. 1935, tr. Wiert Zwaneveld, geb. Wymeer (Dld) 24 dec. 1848, overl. Bellingwolde 18 dec. 1928, zn. van Nanne Harms en Engelina Blok.

 

VIe. Jan van Lenning, geb. Bellingwolde 11 juli 1836, dagloner, overl. Bellingwolde 6 mei 1917, tr. Bellingwolde 27 okt. 1864 Hindertje Roze, geb. Stapelmoor (Dld) 17 maart 1842, overl. Bellingwolde 21 maart 1922, dr. van Marike Markus Roze.
Jan van Lenning (1836-1917) en Hindertje Roze
Uit dit huwelijk:
1. Annechien van Lenning, geb. Bellingwolde 10 nov. 1864, overl. Vlagtwedde 6 juni 1958, tr. Bellingwolde 8 juni 1889 Berend Kruiter, geb. Bellingwolde 25 juni 1866, dagloner, overl. Bellingwolde 13 okt. 1902, zn. van Harm en Jantje Pak.
2. Maria van Lenning, geb. Bellingwolde 3 maart 1867, overl. Groningen 14 mei 1949, tr. Bellingwolde 9 juni 1888 Heiko Meijering, geb. Vriescheloo 4 nov. 1864, dagloner, overl. Bellingwolde 19 okt. 1920, zn. van Berend en Johanna Harmanna Brouwer.
3. Willem, volgt VIIg.
4. Wirtje, volgt VIIh.
5. Jan van Lenning, geb. Bellingwolde 31 okt. 1875, dagloner, overl. Bellingwolde 7 nov. 1960, tr. Bellingwolde 19 dec. 1908 Alke Roll, geb. Beerta 2 aug. 1876, overl. Meeden 27 maart 1961, dr. van Johannes Jaspers en Elsien Dijkhuis.
6. Hindertje van Lenning, geb. Bellingwolde 12 aug. 1878, overl. Borne 28 sept. 1967, tr. Bellingwolde 26 aug. 1899 Derk Renken, geb. Bellingwolde 10 dec. 1875, dagloner, overl. Borne 22 april 1966, zn. van Hendrik en Stijntje Smit.
7. Eildert, volgt VIIi.
8. Hilko, volgt VIIj.
9. Gerhardus, volgt VIIk.

 

VIIg. Willem van Lenning, geb. Bellingwolde 18 maart 1870, dagloner, overl. Bellingwolde 25 febr. 1961, tr. Bellingwolde 24 april 1897 Gepke Rotmans, geb. Bellingwolde 21 febr. 1870, overl. ald. 20 jan. 1945, dr. van Jakob en Knelsie Helmers.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Lenning, geb. Bellingwolde 29 april 1897, overl. ald. 18 mei 1898.
2. Jan van Lenning, geb. Bellingwolde 21 aug. 1898, commies Raad van Arbeid, overl. Groningen 3 nov. 1978, tr. Winschoten 19 mei 1927 Alida Kippenbroek, geb. Assen 27 aug. 1888, overl. Groningen 9 juni 1973, dr. van Evert en Jantje Hoving.
3. Lina van Lenning, geb. Bellingwolde 5 sept. 1901, overl. Groningen 19 jan. 1903.
4. Lina van Lenning, geb. Bellingwolde 24 aug. 1904, overl. ald. 25 sept. 1904.
5. Jakob van Lenning, geb. Bellingwolde 19 mei 1906, landarbeider, overl. Bellingwolde 17 nov. 1967, tr. Bellingwolde 23 aug. 1941 Antje Dunker, geb. Bellingwolde 25 nov. 1918, overl. ald. 9 juli 1984, dr. van Wubbe en Martina Bultema.
6. Hindertje Lina Knelsina van Lenning, geb. Bellingwolde 1 sept. 1911, overl. ald. 14 maart 1996, tr. Bellingwolde 2 maart 1940 Evert Opheikens, geb. Bellingwolde 13 nov. 1912, landarbeider, controleur Landbouwkundige Dienst, overl. Winschoten 15 sept. 1984, zn. van Hendrik en Antje Everts.

 

VIIh. Wirtje van Lenning, geb. Bellingwolde 22 okt. 1872, dagloner, overl. Bellingwolde 25 april 1953, tr. Bellingwolde 2 juni 1906 Epke Jansen, geb. Bellingwolde 9 febr. 1877, overl. ald. 26 jan. 1949, dr. van Koert en Geertje Frikken.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje van Lenning, geb. Bellingwolde 18 sept. 1909, overl. Eibergen 3 nov. 1982, tr. 1e Bellingwolde 21 febr. 1931 Lammert Hoekstra, geb. Bourtange 24 aug. 1904, overl. ald. 22 mei 1947, zn. van Marten Marinus Bertus en Catharina Draatjer; tr. 2e Vlagtwedde 21 april 1951 (door echtsch. ontbonden ald. 21 maart 1952) Albert Bruins, geb. Beerta 26 maart 1908.
2. Jan van Lenning, geb. Bellingwolde 24 sept. 1911, ambtenaar Sociale Zaken, overl. Blijham 23 dec. 1975, tr. Bellingwolde 12 sept. 1953 Augusta Bronger, geb. Voorburg 15 okt. 1918, overl. Oude Pekela 1 april 2008.
3. Hindertje van Lenning, geb. Bellingwolde 22 okt. 1913, overl. Wagenborgen 24 okt. 1970.
4. Koertje van Lenning, geb. Bellingwolde 24 sept. 1917.

 

VIIi. Eildert van Lenning, geb. Bellingwolde 20 jan. 1880, landarbeider, overl. Bellingwolde 8 jan. 1954, tr. Bellingwolde 18 mei 1907 Elsien Klooster, geb. Bellingwolde 15 okt. 1881, overl. ald. 8 jan. 1954, dr. van Hendrik en Talje Wolda.
Gezin Eildert van Lenning (1880-1954)
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Lenning, geb. Bellingwolde 7 jan. 1910, landarbeider, overl. Winschoten 14 juni 1977, tr. Bellingwolde 18 mei 1940 Geertruida Metting, geb. Bellingwolde 3 juli 1914, overl. Winschoten 11 nov. 2008, dr. van Jan Harmannus en Elsien Letema.
2. Talje van Lenning, geb. Bellingwolde 5 juli 1911, overl. ald. 21 sept. 1985.
3. Hindertje van Lenning, geb. Bellingwolde 21 febr. 1914, overl. Winschoten 21 maart 1997.
4. Hendrik van Lenning, geb. Bellingwolde 25 maart 1916, landarbeider, overl. Bierum 13 juni 1975.

 

VIIj. Hilko van Lenning, geb. Bellingwolde 8 mei 1883, kommies Rijksbelasting, overl. Amsterdam 4 juni 1956, tr. Vlagtwedde 1 okt. 1910 Trientje Brouwer, geb. Vlagtwedde 9 maart 1883, overl. Amstelveen 1 jan. 1969, dr. van Harm en Miena Blum.
Gezin Hilko van Lenning (1883-1956)
Uit dit huwelijk:
1. Harmina van Lenning, geb. Vlagtwedde 28 nov. 1906, huishoudster, overl. Amstelveen 3 dec. 1991.
2. Jan Hinderikus van Lenning, geb. Tubbergen 4 okt. 1911, bankbediende, overl. Amstelveen 17 nov. 2001.
3. Hilko van Lenning, geb. Enschede 3 aug. 1921, hoofdcommies Rijksbelasting, overl. Amstelveen 6 sept. 2008.

 

VIIk. Gerhardus van Lenning, geb. Bellingwolde 7 juni 1885, melkrijder, arbeider, overl. Ackley, Hardin, IA (USA) 28 febr. 1975, tr. Bellingwolde 15 maart 1919 Anna Prins, geb. Bellingwolde 16 aug. 1886, overl. Ackley, Hardin, IA (USA) 16 dec. 1974, dr. van Pieter en Metje Nobbe.
Uit dit huwelijk:
1. Henry VanLenning.
2. Jan van Lenning, geb. Bellingwolde 28 febr. 1920, landbouwer, melkrijder, overl. Ackley, Hardin, IA (USA) 17 aug. 2007, tr. Iowa Falls, IA (USA) 23 maart 1947 Wanda Lamb, geb. Somerset, Mercer, MO (USA) 5 juni 1925, overl. Geneva, Franklin, IA (USA) 9 okt. 1988, dr. van Royal en Edna Smiley.
3. Peter VanLenning, geb. Iowa (USA) 5 juni 1923, overl. Aplington, Butler, IA (USA) 21 dec. 1993, tr. Gwendola Fern Hubrecht, geb. 1927, overl. Butler, IA (USA) 30 mei 1995, dr. van William en Helen.

 

VIf. Wirtje van Lenning, geb. Bellingwolde 13 sept. 1842, slachter, overl. Bellingwolde 14 april 1932, tr. Bellingwolde 1 sept. 1866 Grietje Engelkens, geb. Bellingwolde 18 jan. 1838, overl. ald. 5 aug. 1897, dr. van Hero Heres en Gepke Harms Heiting.
Uit dit huwelijk:
1. Annechien van Lenning, geb. Bellingwolde 30 nov. 1866, overl. Hardenberg 13 mei 1960, tr. Bellingwolde 9 juli 1892 Tjaarda de Groot, geb. Winschoten 18 febr. 1858, commies Rijksbelasting, overl. Coevorden 10 juli 1946, zn. van Nijklaas en Martha Fennema.
2. Gepke van Lenning, geb. Bellingwolde 14 maart 1869, overl. Hengelo 24 sept. 1962, tr. Bellingwolde 8 nov. 1890 Willem Houwen, geb. Bellingwolde 8 maart 1859, kommies, overl. Hengelo 15 juni 1935, zn. van Willem en Grietje Elzinga.
3. Antje van Lenning, geb. Bellingwolde 30 maart 1871, winkelier, overl. Bellingwolde 5 juni 1955, tr. Bellingwolde 25 juni 1898 Hendrik Harmannus Groen, geb. Bellingwolde 20 maart 1873, bakker, overl. Bellingwolde 17 juli 1939, zn. van Luiken en Grietje Luder.
4. Willemina van Lenning, geb. Bellingwolde 18 okt. 1872, overl. Heenvliet 14 aug. 1947, tr. Bellingwolde 26 mei 1894 Feiko Hems, geb. Beerta 14 maart 1864, kommies, overl. Hillegersberg 10 okt. 1937, zn. van Hindrik Feijes en Jantje Sijtsema.
5. Willem van Lenning, geb. Bellingwolde 27 febr. 1875, overl. ald. 17 maart 1875.
6. Alida van Lenning, geb. Bellingwolde 24 febr. 1876, overl. Haren 18 febr. 1954, tr. Bellingwolde 16 april 1904 Anne Lawant, geb. Schoterland 18 nov. 1872, assistent directe belastingen, overl. Groningen 31 aug. 1944, zn. van Beint Johannes en Aaltje Martens Napstra.
7. Hilje van Lenning, geb. Bellingwolde 30 sept. 1878, overl. Blijham 23 febr. 1975.
8. Grietje van Lenning, geb. Bellingwolde 11 mei 1880, overl. Leiden 10 dec. 1972, tr. Bellingwolde 6 juni 1908 Jakob Middel, geb. Oude Pekela 4 jan. 1882, onderwijzer, overl. Apeldoorn 20 jan. 1970, zn. van Jakob en Elsien Meijer.

 

IIIb. Albertus van Lenning, ged. Nieuweschans 8 juli 1731, corporaal, tr. Bourtange 25 febr. 1759 Magdalena Schuttens, ged. Bourtange 27 jan. 1732, vroedvrouw, overl. Bourtange 17 sept. 1818, dr. van Gerardt Willems en Ferrijna Nusbooms.
Uit dit huwelijk:
1. Willem van Lenning, ged. Bourtange 18 sept. 1763, overl. vóór 3 febr. 1765.
2. Willem, volgt IVb.
3. Trijna van Lenning, geb. Bourtange 26 nov. 1766, overl. Zuidbroek 13 april 1841, tr. Bourtange 13 sept. 1795 Carl Ludwig Wedemeijer, geb. Osterath (Dld) omstr. 1773, rijksontvanger, overl. Oude Pekela 27 nov. 1847, zn. van Johan George August en Anna Catharina Buschmans.
4. Gerardt Willem van Lenning, ged. Bourtange 11 sept. 1768.

 

IVb. Willem van Lenning, ged. Bourtange 3 febr. 1765, sergeant onder generaal Lewe van Aduard, agent van het Ministerie van Oorlog te Huisduinen, overl. Huisduinen 7 maart 1812, tr. IJzendoorn 25 maart 1787 Willemijna Companje, ged. Tiel 30 dec. 1764, overl. ald. 27 dec. 1814, dr. van Carel en Maria van Baak.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena van Lenning, ged. Coevorden 2 mei 1787.
2. Carel Willems van Lenning, ged. Tiel 4 jan. 1789, overl. Huisduinen 9 dec. 1810.
3. Albertus Johannes van Lenning, geb. ca. 1793, assistent in het Ministerie van Oorlog te Huisduinen, overl. Huisduinen 21 april 1812.
4. Gerat Willems van Lenning, ged. Deventer 20 nov. 1796, overl. Tiel 16 dec. 1813.
5. Maria Magdalena van Lenning, ged. Utrecht 16 nov. 1798, overl. ald. 17 april 1799.
6. Jan Roeland van Lenning, geb. Breda 22 mei 1801, officier der marine (stuurman of kapitein), overl. Batavia (Nederlands Indië) 25 mei 1833.
7. Carolina Maria Magdalena van Lenning, ged. Tiel 15 jan. 1804, overl. ald. 11 mei 1813.
8. Hendricus Compagnie van Lenning, geb. Huisduinen 30 mei 1806, ged. Den Helder 1 juni 1806, Kapitein bij het 6e Reg. Inf., overl. Hatert (Nijmegen) 28 maart 1864, tr. Nijmegen 18 nov. 1853 Catharina Johanna Mennecken, geb. Nijmegen 18 jan. 1818, overl. ald. 19 aug. 1887, dr. van Johan Jacob en Catharina Johanna van der Steen.

Please publish modules in offcanvas position.