Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Willem Zemering en Eildertdina Strating (Amsterdam)

I. Willem Zemering, geb. Blijham 21 juni 1855, overl. Amsterdam 30 nov. 1916, zn. van Uuldrik Abels Zemering en Johanna Helena Wallaart, tr. 1e Hoorn (nh) 14 okt. 1881 (door echtsch. ontbonden Alkmaar 25 sept. 1902) Johanna de Boer, geb. Hoorn (nh) 30 juli 1852, overl. ald. 16 maart 1921, dr. van Albert de Boer en Leentje Moesman; tr. 2e Amsterdam 19 aug. 1903 Eildertdina Strating, geb. Winschoten 24 april 1859, overl. Amsterdam 29 okt. 1935, dr. van Eilert Simons Strating en Pietertje de Jonge.
Uit het eerste huwelijk:
1. Uldrik Zemering, geb. Hoorn (nh) 14 sept. 1882, overl. ald. 3 aug. 1920.
Uit het tweede huwelijk:
2. Uuldrik Strating, volgt IIa.
3. Eldert Strating, volgt IIb.
4. Helena Strating, geb. Arnhem 15 maart 1886, overl. Brummen 22 mei 1886.
5. Johanna Helena Strating, geb. Amsterdam 4 juni 1887, overl. Den Haag 9 okt. 1887.
6. Johanna Helena Strating, geb. Amsterdam 3 mei 1888, overl. ald. 26 juli 1948, tr. Amsterdam 11 april 1906 Gerardus de Ruijter, geb. Nieuwer Amstel 26 nov. 1886, overl. Amsterdam 7 aug. 1929, zn. van Antonius Johannes de Ruijter en Rikje Marretje van Dijk.
7. Willem Strating, volgt IIc.
8. Pieterdina Wilhelmina Strating, geb. Amsterdam 24 april 1896, overl. ald. 9 okt. 1984, tr. Amsterdam 10 nov. 1915 Sebastiaan van Kooperen, geb. Amsterdam 8 mei 1892, overl. ald. 4 nov. 1980, zn. van Hendrik Johannes Jacobus van Kooperen en Clasina Rem.
9. Jan Strating, volgt IId.
10. Johannes Strating, geb. Amsterdam 14 aug. 1902, overl. ald. 15 juni 1977, tr. 1e Amsterdam 9 febr. 1921 Clasina Hendrika Bronkhorst, geb. Amsterdam 2 juni 1898, overl. ald. 16 febr. 1938, dr. van Gerrit Cornelis Bronkhorst en Johanna Hendrika Kool; tr. 2e Amsterdam 22 jan. 1947 (door echtsch. ontbonden ald. 7 mei 1948) Dirkje Struik, geb. Weesp 8 juni 1904, overl. Amsterdam 28 april 1976, dr. van Jan Struik en Johanna Wilhelmina Udo; tr. 3e Amsterdam 6 april 1962 Jantje Bouman, geb. Sappemeer 16 sept. 1902, overl. Amsterdam 18 nov. 1962, dr. van Poppe Bouman en Hilje Schut; tr. 4e Amsterdam 22 mei 1964 Johanna Cornelia van Leeuwen, geb. Amsterdam 11 dec. 1907, overl. ald. 16 juni 1973, dr. van Petrus van Leeuwen en Johanna Hendrika Hindricks.


IIa. Uuldrik Strating, geb. Loppersum 19 april 1883, overl. Castricum 17 okt. 1921, tr. Amsterdam 17 juni 1903 Leentje Viersma, geb. Ransdorp 7 mei 1882, overl. Amsterdam 19 sept. 1958, dr. van Gerrit Viersma en Adriana Hendrika Verspoor.
Uit dit huwelijk:
1. Hildertdina Strating, geb. Amsterdam 8 maart 1903, overl. ald. 13 juni 1962, tr. Amsterdam 9 mei 1934 Maarten Vergunst, geb. Amsterdam 9 juni 1901, overl. ald. 24 aug. 1978, zn. van Henri Franciscus Marinus Vergunst en Sara Elisabeth With.
2. Adriana Hendrika Strating, geb. Amsterdam 4 maart 1904, overl. ald. 21 juli 1904.
3. Willem Strating, geb. Amsterdam 27 febr. 1905, overl. ald. 12 juli 1906.
4. Adriana Hendrika Strating, geb. Amsterdam 10 jan. 1907, overl. na 1974, dr. van Uuldrik Strating en Leentje Viersma, tr. 1e Amsterdam 16 april 1924 (door echtsch. ontbonden ald. 24 sept. 1935) Gerard Jans Meijer, geb. Amsterdam 14 juli 1902, expeditieknecht, melkventer, bewaker, overl. Amsterdam 24 maart 1963, zn. van Jan Johan Meijer en Francisca Johanna Zoll; tr. 2e Amsterdam 15 maart 1939 (echtsch. ald. 24 april 1952) Frederik Daniel Hanenburg, geb. Amsterdam 22 jan. 1909, expeditieknecht, overl. Amsterdam 22 okt. 1954, zn. van Jouke Hanenburg en Anna Elisabeth Overman; tr. 3e Amsterdam 2 juni 1955 Jacob Medendorp, geb. Amsterdam 21 april 1897, vrachtvaarder, betonwerker, overl. Amsterdam 2 nov. 1957, zn. van Pieter Jacobus Medendorp en Aaltje Schamhardt en eerder getr. met 1e Antonia Hendrina Maria Reinpoldt en 2e Alida Sinot.
5. Willem Uuldrik Strating, geb. Amsterdam 2 okt. 1908, overl. ald. 19 jan. 1909.
6. Uuldrik Gerrit Strating, geb. Amsterdam 18 maart 1910, overl. ald. 31 jan. 1920.
7. Leentje Strating, geb. Amsterdam 16 okt. 1912, overl. Haarlem 14 aug. 1987, tr. Amsterdam 29 maart 1933 Franciscus Johannes Meijer, geb. Amsterdam 1 maart 1912, overl. Haarlem 9 juli 1959, zn. van Jan Johan Meijer en Francisca Johanna Zoll.
8. Jan Strating, geb. Amsterdam 25 maart 1914, overl. ald. 9 juli 1999, tr. 1e Amsterdam 29 sept. 1937 (door echtsch. ontbonden ald. 14 mei 1954) Henriëtte Maria Westerman, geb. Gladbeck (Dld) 5 maart 1919, overl. Amsterdam 24 dec. 1996, dr. van Jakob Westerman en Rosa Ochojski; tr. 2e Amsterdam 28 april 1956 Catharina Elisabeth Petronella Kind, geb. Amsterdam 7 juni 1917, overl. ald. 29 okt. 1999, dr. van Jan Kind en Neeltje Renooij.
9. Hendrika Strating, geb. Amsterdam 25 juni 1915, overl. ald. 10 okt. 1997, tr. Amsterdam 28 okt. 1931 Fokko van der Lijcke, geb. Amsterdam 31 okt. 1910, overl. ald. 17 juli 1972, zn. van Janus van der Lijcke en Pietertje Buskens.
10. Gonda Frieda Johanna Strating, geb. Amsterdam 8 juli 1918, overl. ald. 29 jan. 1983, tr. Amsterdam 14 aug. 1935 Hendricus Hubertus Horn, geb. Amsterdam 8 mei 1914, zn. van Wilhelmus Horn en Sara Elisabeth Haages.


IIb. Eldert Strating, geb. Almelo 4 jan. 1885, overl. Amsterdam 4 juni 1951, tr. Amsterdam 19 okt. 1904 Anna Catharina Rotgans, geb. Amsterdam 7 juni 1881, overl. ald. 19 okt. 1957, dr. van Gerrit Rotgans en Hilgond de Wit.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Strating, geb. Amsterdam 28 juni 1904, overl. ald. 12 maart 1982, tr. Amsterdam 17 febr. 1926 Jaapje Helena Wallenaar, geb. Rotterdam 19 febr. 1907, overl. Purmerend 16 okt. 1990, dr. van Jacobus Wallenaar en Jaapje van der Heiden.
2. Hillegonda Elderdina Strating, geb. Amsterdam 25 febr. 1906, overl. ald. 28 april 1966, tr. 1e Amsterdam 12 jan. 1927 (door echtsch. ontbonden ald. 4 mei 1960) Hendrikus Arie van Kuik, geb. Utrecht 18 febr. 1903, overl. Amsterdam 28 sept. 1974, zn. van Adriana Theodora van Kuik; tr. 2e Amsterdam 1 maart 1961 Johannes Henraat, geb. Raamsdonk 4 okt. 1904, overl. Naarden 10 juni 1971, zn. van Johannes Henraat en Johanna Cornelia van Biezen.
3. Elderdina Catharina Strating, geb. Amsterdam 8 juni 1908, overl. ald. 14 juli 1924.
4. Elisabeth Emma Strating, geb. Amsterdam 25 mei 1910, overl. ald. 18 maart 1964, tr. Amsterdam 13 febr. 1929 Johannes van ’t Kruys, geb. Amsterdam 13 juli 1908, overl. ald. 20 jan. 1979, zn. van Matthijs Frederik van ’t Kruys en Frederica Cornelia Michiels.
5. Gerrit Strating, geb. Amsterdam 14 sept. 1912, overl. ald. 28 nov. 1968, tr. Amsterdam 24 april 1935 Maria Josephina Roest, geb. Amsterdam 14 nov. 1913, overl. ald. 7 dec. 1980, dr. van Willem Hendricus Roest en Johanna Pauwels.
6. Anna Catharina Strating, geb. Amsterdam 22 febr. 1915, overl. Almelo 25 febr. 1979, tr. 1e Amsterdam 26 juni 1935 (door echtsch. ontbonden ald. 17 sept. 1959) Simon Tot, geb. Terschelling 15 jan. 1910, overl. Amsterdam 8 febr. 1987, zn. van Feijke Tot en Maartje Koning; tr. 2e Almelo 7 dec. 1962 Albertus van Sloten, geb. Oldenzaal 11 april 1920, overl. Almelo 27 nov. 1986.
7. Eldert Strating, geb. Amsterdam 30 april 1917, overl. ald. 15 nov. 1967, tr. 1e Amsterdam 14 juni 1939 (door echtsch. ontbonden ald. 20 dec. 1948) Louisa Lavalaije, geb. Maastricht 29 juni 1920, overl. ald. 8 sept. 1985, dr. van Johannes Gerardus Hubertus Lavalaije en Susanna Walthouwers; tr. 2e Amsterdam 29 dec. 1949 Geertruida Johanna Paulides, geb. Amsterdam 30 jan. 1923, overl. ald. 6 mei 1999, dr. van Johannes Paulus Paulides en Geertruida van Galen.
8. Petronella Strating, geb. Amsterdam 19 dec. 1919, overl. ald. 31 jan. 1991, tr. 1e Amsterdam 8 nov. 1939 (door echtsch. ontbonden ald. 29 jan. 1947) Adriaan van Ommen, geb. Amsterdam 16 sept. 1916, zn. van Jansje van Ommen; tr. 2e Amsterdam 23 mei 1950 Josephus van Breenen, geb. Amsterdam 15 juli 1907, overl. ald. 23 okt. 1974, zn. van Josephus van Breenen en Anna Jacoba Wimmers.
9. Jan Strating, geb. Amsterdam 11 april 1922, overl. ald. 10 dec. 1980, tr. 1e Amsterdam 7 mei 1941 (door echtsch. ontbonden ald. 23 sept. 1946) Hendrika Sauer, geb. Amsterdam 26 dec. 1920, overl. ald. 21 maart 1959, dr. van Antoon Sauer en Frederika Groen; tr. 2e Hilversum 24 dec. 1949 (door echtsch. ontbonden ald. 27 febr. 1952) Heintje Aluin, geb. Hilversum 1 juni 1930; tr. 3e Amsterdam 8 april 1952 (door echtsch. ontbonden ald. 16 jan. 1979) Henriëtte Doesburg, geb. Amsterdam 10 april 1920, dr. van Hendrik Doesburg en Heintje Kaptijn.


IIc. Willem Strating, geb. Nieuwer Amstel 25 juni 1894, overl. Hilversum 22 juli 1966, tr. 1e Amsterdam 3 nov. 1920 Grietje Alida Mellema, geb. Hilversum 10 jan. 1897, overl. Amsterdam 18 juni 1950, dr. van Berend Mellema en Doetje Mulder; tr. 2e Amsterdam 12 okt. 1955 Adriana Anna Steutel, geb. Den Helder 27 juli 1900, overl. Amsterdam 3 aug. 1989, dr. van Hendrik Marinus Steutel en Adriana Anna Munter.
Uit het eerste huwelijk:
1. Eildertdina Strating, geb. Amsterdam 26 jan. 1921, overl. Almere 13 juni 2008, tr. Amsterdam 18 aug. 1943 Marinus Eelhart, geb. Amsterdam 12 april 1916, overl. ald. 4 nov. 1958, zn. van Nicolaas Eelhart en Antje Strooker.
2. Grietje Alida Strating, geb. Amsterdam 10 okt. 1923, overl. Almere 12 okt. 1997, tr. 1e Amsterdam 3 juni 1942 (door echtsch. ontbonden ald. 6 okt. 1943) Hendrikus Klarenbeek, geb. Zuilen 17 dec. 1919; tr. 2e Amsterdam 30 okt. 1946 Hendrik Mollee, geb. Amsterdam 10 febr. 1907, overl. ald. 15 maart 1964, zn. van Hendrik Mollee en Lena Maria Geluk.
3. Willem Strating, geb. Amsterdam 23 okt. 1929, overl. Almere 20 juli 1999.
4. Berend Strating, geb. Amsterdam 26 april 1931, overl. ald. 12 juli 1932.
5. Anna Elisabeth Strating, geb. Amsterdam 21 juni 1933, overl. Almere 30 juni 1996, tr. Amsterdam 28 mei 1952 Hendrik de Jonker, geb. Amsterdam 23 jan. 1932, zn. van Wilhelmus de Jonker en Janna Boersma.


IId. Jan Strating, geb. Amsterdam 30 juli 1897, overl. ald. 16 febr. 1964, tr. 1e Amsterdam 13 sept. 1916 Elsje van Buuren, geb. Amsterdam 2 jan. 1898, overl. ald. 2 april 1945, dr. van Jacobus van Buuren en Gezina Voerman; tr. 2e Amsterdam 26 nov. 1947 Anna Christina Adriana Blokland, geb. 16 febr. 1910, overl. Amsterdam 7 nov. 1977, dr. van Jan Blokland en Anna Christina Adriana van Houten.
Uit het eerste huwelijk:
1. Eildertdina Strating, geb. Amsterdam 26 juli 1918, overl. ald. 5 jan. 1990, tr. Amsterdam 29 sept. 1937 Johannes van der Velde, geb. Amsterdam 24 juni 1906, overl. Blaricum 3 juli 1966, zn. van Dedde Hendrik van der Velde en Maria Geertruida Wormhoudt.
2. Jacobus Strating, geb. Amsterdam 22 okt. 1925, overl. Ede 24 aug. 1975, tr. Amsterdam 3 april 1947 Alida Mathilda Meijer, geb. Amsterdam 22 april 1928, overl. ald. 15 febr. 1990, dr. van Evert Meijer en Alida Maria Bakkers.
3. Jan Strating, geb. Amsterdam 27 febr. 1935, overl. Utrecht 30 aug. 1993, tr. Amsterdam 14 mei 1955 Johanna Schweiger, geb. Amsterdam 4 jan. 1936, dr. van Johannes Schweiger en Maria Jacoba Greuter.

Please publish modules in offcanvas position.