Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Simon Harms Stratingh (Westorf (Dld), Onstwedde)

I. Simon Harms Stratingh, geb. Westorf (Dld) omstr. 1720, koopman, kastelein, begr. Onstwedde 27 jan. 1791, zn. van Hermann Strathe, tr. Bunde (Dld) 2 nov. 1749 Hauwke Everts, geb. Bunde (Dld) omstr. 1720, begr. Onstwedde 29 mei 1774, dr. van Evert Jans en Swaantje Roskens.
Uit dit huwelijk:
1. Swaantje Simons Stratingh, geb. Onstwedde 10 jan. 1752, overl. Wedde 18 jan. 1787, tr. Onstwedde 5 maart 1779 Harm Gerrits Siks, geb. Onstwedde 26 maart 1746, overl. Wedde 15 okt. 1788, zn. van Gerrit Jans Jurjens en Aaltien Roelfs Sicks.
2. Harm Simons Stratingh, volgt II.
 3. Antje Simons Stratingh, geb. Onstwedde 3 dec. 1761, ged. Onstwedde 24 jan. 1762, overl. ald. 25 febr. 1844, tr. Onstwedde 25 aug. 1782 Eijlert Tholen, ged. Roswinkel 13 nov. 1757, timmerman, landbouwer, overl. Roswinkel 27 sept. 1814, zn. van Thole Eilerts en Harmina Hindriks.


II. Harm Simons Stratingh, ged. Onstwedde 21 juli 1754, landbouwer, koopman, kastelein, overl. Onstwedde 11 juni 1821, tr. 1e Onstwedde 23 april 1780 Elsien Wilts Buirs, geb. Wollinghuizen, ged. Vlagtwedde 27 dec. 1757, overl. mei 1781, dr. van Wilt Jans Buirs en Antje Jans Bontkes; tr. 2e Onstwedde 18 mei 1783 Albertien Wubbes Hiskes, geb. Veenhuizen, Stadskanaal 7 april 1757, ged. Onstwedde 1 mei 1757, overl. ald. 20 juli 1828, dr. van Wubbe Hilwerts Koijlers en Jantje Jans Hiskes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Houke Harms Strating, ged. Onstwedde 6 maart 1781.
Uit het tweede huwelijk:
2. Simon Harms Strating, ged. Onstwedde 21 dec. 1784.
3. Jantien Harms Strating, ged. Onstwedde 23 febr. 1786, overl. Sellingen 2 juli 1846, tr. Onstwedde 8 mei 1812 Luiken Roelfs Bruggers, ged. Sellingen 1 jan. 1785, landbouwer, overl. Sellingen 6 jan. 1866, zn. van Roelf Luikens en Elisabeth Dethmers Meendering.
4. Simon Harms Strating, volgt IIIa.
5. Houke Harms Strating, ged. Onstwedde 14 jan. 1792, overl. Nieuwe Pekela 21 dec. 1853, tr. 1e Onstwedde 27 nov. 1813 Wubbe Jans Frouws, geb. Veenhuizen, Stadskanaal 31 maart 1776, ged. Onstwedde 5 april 1776, landbouwer, overl. Veenhuizen, Stadskanaal 22 febr. 1828, zn. van Jan Wubbes Frouws en Geertruit Jans Huitsingh; tr. 2e Onstwedde 22 april 1830 Menze Jans Twiest, ged. Sellingen 24 dec. 1797, zn. van Jan Hermannus Twiest en Jantien Menses Wijchers.
6. Wubbe Harms Strating, geb. Onstwedde 28 juni 1796, ged. Onstwedde 3 juli 1796, overl. ald. 21 jan. 1815.
7. Jan Harms Stratingh, volgt IIIb.


IIIa. Simon Harms Strating, ged. Onstwedde 31 dec. 1789, landbouwer, overl. Onstwedde 20 mei 1860, tr. Onstwedde 9 dec. 1820 Jantien Wubbes Reupers, geb. Veenhuizen, Stadskanaal 6 aug. 1798, ged. Onstwedde 12 aug. 1798, overl. Oude Pekela 20 okt. 1888, dr. van Wubbe Wubbes Hiskes en Geertien Alberts Reupers.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Strating, volgt IVa.
2. Wubbe Strating, volgt IVb.
3. Geertje Strating, geb. Onstwedde 9 dec. 1827, overl. Winschoten 8 nov. 1862, tr. Oude Pekela 23 mei 1861 Geert Kroeze, geb. Winschoten 23 febr. 1828, landbouwer, overl. Winschoten 19 jan. 1883, zn. van Frederik Hendriks Kroeze en Willemke Berends de Boer; hij hertr. Wedde 13 mei 1865 Margaretha Nieuwbeerta.
4. Albert Strating, geb. Onstwedde 11 maart 1830, overl. ald. 30 april 1834.
5. Albertje Strating, geb. Onstwedde 26 sept. 1832, overl. Oude Pekela 28 febr. 1903, tr. Oude Pekela 4 febr. 1858 Lammert Pot, geb. Oude Pekela 11 okt. 1831, tolpachter, schipper, overl. Winschoten 15 nov. 1916, zn. van Hindrik Jans Pot en Sietske Jans Vlas.
6. Albert Strating, volgt IVc.
7. Hillechien Strating, geb. Onstwedde 21 april 1838, overl. Oude Pekela 11 juni 1895, tr. Oude Pekela 22 juni 1865 Klaas Vlas Pot, geb. Oude Pekela 11 okt. 1826, scheepskapitein, overl. Oude Pekela 12 maart 1884, zn. van Hindrik Jans Pot en Sietske Jans Vlas en eerder getr. met Gesien Alberts Mensinga.


IVa. Harm Strating, geb. Onstwedde 27 nov. 1822, veearts 1e klasse te Oude Pekela 1845-1849, paardenarts te Salatiga 1849-, overl. Salatiga (Nederlands Indië) 9 dec. 1858, tr. Sarila.
Uit dit huwelijk:
Herman Strating, geb. Salatiga (Nederlands Indië) omstr. 1856, overl. Oude Pekela 6 dec. 1864.


IVb. Wubbe Strating, geb. Onstwedde 3 aug. 1825, landbouwer, overl. Oude Pekela 31 dec. 1908, tr. Nieuwe Pekela 19 juli 1866 Lubbechien de Boer, geb. Nieuwe Pekela 8 april 1837, overl. Oude Pekela 25 mei 1907, dr. van Willem Jans de Boer en Antje Geukes Kuiper.
Uit dit huwelijk:
Jantina Strating, geb. Oude Pekela 21 aug. 1867, overl. ald. 24 aug. 1867.


IVc. Albert Strating, geb. Onstwedde 28 sept. 1835, landbouwer, overl. Oude Pekela 12 okt. 1914, tr. Wedde 19 juli 1882 Albertje Streuding, geb. Morige 2 jan. 1862, overl. Oude Pekela 4 april 1916, dr. van Albert Streuding en Geertje Emes Kuiper.
Uit dit huwelijk:
Geertje Strating, geb. Oude Pekela 2 mei 1897, overl. Wedde 8 okt. 1954, tr. Wedde 7 juli 1921 Stado van der Veen, geb. Bellingwolde 13 maart 1894, landbouwer, zn. van Hinderk van der Veen en Maria Telkamp.


IIIb. Jan Harms Stratingh, geb. Onstwedde 13 juli 1799, ged. Onstwedde 21 juli 1799, landbouwer, koopman en kastelein, overl. Onstwedde 29 juni 1866, tr. Onstwedde 9 okt. 1824 Geessien Berends Holtkamp, ged. Bellingwolde 26 okt. 1802, overl. Onstwedde 23 maart 1869, dr. van Berend Fiebes Holtkamp en Antje Martens Sijbens.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Stratingh, geb. Onstwedde 28 sept. 1825, landbouwer, overl. Onstwedde 27 aug. 1873.
2. Berend Stratingh, volgt IVd.
3. Wubbo Stratingh, geb. Onstwedde 8 okt. 1830, landbouwer, overl. Onstwedde 30 april 1876.
4. Feebo Stratingh, volgt IVe.
5. Albertus Stratingh, geb. Onstwedde 24 jan. 1837, overl. ald. 21 juli 1838.
6. Albertus Stratingh, geb. Onstwedde 1 dec. 1839, landbouwer, overl. Onstwedde 14 nov. 1911.


IVd. Berend Stratingh, geb. Onstwedde 5 febr. 1828, landbouwer, overl. Onstwedde 12 dec. 1905, tr. Onstwedde 19 sept. 1857 Geertje Hendriks Kraai, geb. Veenhuizen, Stadskanaal 9 juni 1834, overl. Onstwedde 21 dec. 1910, dr. van Hendrik Alberts Kraai en Albertien Wubbes Reupers.
Uit dit huwelijk:
1. Albertje Stratingh, geb. Barlage, Vlagtwedde 16 febr. 1858, overl. Onstwedde 9 jan. 1916, tr. Onstwedde 28 april 1883 Hindrik Hansen Timmer, geb. Onstwedde 20 aug. 1847, timmerman, overl. Onstwedde 19 febr. 1914, zn. van Hans Geerts Timmer en Aafien Hindriks de Boer.
2. Jan Stratingh, geb. Barlage, Vlagtwedde 22 okt. 1860, landbouwer, overl. Barlage, Vlagtwedde 2 febr. 1906.
3. Geessina Stratingh, geb. Ter Borg 25 okt. 1865, overl. Onstwedde 27 juli 1938, tr. Onstwedde 6 mei 1898 Geert Bessembinders, geb. Wedde 4 jan. 1872, zn. van Geert Bessembinders en Hindertje Snelter.
4. Hendrik Stratingh, geb. Barlage, Vlagtwedde 16 dec. 1869, landbouwer, overl. Onstwedde 24 juni 1949, tr. Onstwedde 29 maart 1917 Catharina Roelfsema, geb. Onstwedde 9 febr. 1871, dr. van Geerd Roelfsema en Elsien Draadjer.


IVe. Feebo Stratingh, geb. Onstwedde 31 mei 1834, landbouwer, overl. Onstwedde 8 juli 1919, tr. Onstwedde 21 maart 1878 Kornelia Manzens, geb. Bellingwolde 9 aug. 1845, overl. Onstwedde 10 febr. 1892, dr. van Berend Berends Manzens en Catharina Klaassens Bloothooft.
Uit dit huwelijk:
1. Gezina Stratingh, geb. Onstwedde 30 juni 1878, overl. Musselkanaal 25 juli 1969, tr. Onstwedde 15 juni 1905 Gijsbert Johannes Boerhave, geb. Musselkanaal 27 aug. 1870, landbouwer, overl. Groningen 16 mei 1942, zn. van Hendrik Boerhave en Anna Geertrui Jacoba Soetekou.
2. Jantje Stratingh, geb. Onstwedde 18 nov. 1880, overl. Emmen 4 dec. 1911, tr. Onstwedde 12 okt. 1905 Roelf Maarsingh, geb. Stadskanaal, Onstwedde 8 febr. 1881, landbouwer, onderwijzer, overl. Onstwedde 27 febr. 1957, zn. van Jan Maarsingh en Margrietha Maarsingh; hij hertr. Onstwedde 10 sept. 1914 Fennechien Bessembinders.
3. Jan Stratingh, geb. Onstwedde 27 dec. 1882, overl. Stadskanaal 29 aug. 1969.
4. Trientje Stratingh, geb. Onstwedde 24 juni 1885, overl. ald. 18 april 1902.
5. Harm Stratingh, volgt V.


V. Harm Stratingh, geb. Onstwedde 1 jan. 1889, landbouwer, overl. Emmen 24 mei 1979, tr. Onstwedde 19 mei 1921 Berentje Dirktje Elsina Boerhave, geb. Onstwedde 24 febr. 1895, overl. Winschoten 12 maart 1979, dr. van Frederik Boerhave en Arendje de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1. levenloze zoon, geb. Onstwedde 27 febr. 1924.
2. Arentje Caesarina Stratingh, geb. Winschoten 21 febr. 1926, overl. Emmen 30 mei 2005, tr. Onstwedde 22 dec. 1955 Geert van Laar, geb. Zwiggelterbrug 28 febr. 1928, overl. Emmen 17 mei 2002.

Please publish modules in offcanvas position.