Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Oene Trap en Gepke Lodewijcks (Groningen)

I. Oene Trap, geb. omstr. 1668,a overl. 1694/1695, tr. Groningen 12 april 1693 Gepke Lodewijks, dr. van Henrick Lodewijcks; zij hertr. Groningen 22 nov. 1695 Peter Elincks Stratinck en tr. 3e (ondertr. Groningen 16 april) 1705 Luijchjen Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Bareltjen Oenes Trap, ged. Groningen 21 jan. 1694.
2. Oene Trap, volgt I-a.

Ia. Oene Trap, ged. Groningen 9 mei 1695, overl. ald. omstr. 3 sept. 1751, tr. 1e (ondertr. Groningen 13 april) 1720 Trijntien Reijsegers, overl. omstr. 1724; tr. 2e Roden 24 juni 1725 Roelefke Peters Hekkema.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gebke oenes Trap, geb. Leek 21 febr. 1723.
Uit het tweede huwelijk:
2. Gebbine Oenes Trap, geb. Nietap, ged. Roden 10 febr. 1726.
3. Ulbina Oenes Trap, geb. Nietap, ged. Leek 5 juli 1727.
4. Gepke Oenes Trap, ged. Leek 30 jan. 1729, tr. Hindrik Derks Busscher.
5. Hinderijcks Oenes Trap, volgt II.
6. Jan Ebels Trap, geb. Nietap, ged. Midwolde 25 okt. 1739.
7. Jan Ebels Trap, geb. Nietap, ged. Midwolde 9 dec. 1742.

II. Hinderijcks Oenes Trap, geb. Roden, ged. Roden 12 febr. 1730, overl. Groningen omstr. 8 febr. 1766, tr. Groningen 7 maart 1754 Jakomijne Fockens, ged. Groningen 24 okt. 1732, dr. van Focke Kornellis en Ariane Thomes.
Uit dit huwelijk:
1. Roelofjen Trap, ged. Groningen 24 nov. 1754.
2. Focke Trap, ged. Groningen 23 mei 1756, tr. Jacoba Dorkman.
3. Helena Trap, ged. Groningen 7 mei 1758.
4. Ele Strating Trap, volgt III.
5. Ariaantje Trap, ged. Groningen 9 febr. 1762.
6. Onne Trap, ged. Groningen 2 sept. 1763.
7. Onne Trap, ged. Groningen 11 okt. 1765.

III. Ele Strating Trap, ged. Groningen 16 sept. 1759, soldaat, timmerman, tr. Bourtange 7 maart 1787 Dina Berends, geb. Vlagtwedde.
Uit dit huwelijk:
1. Hinderikus Strating Trap, volgt IVa.
2. Roelfke Trap, ged. Bourtange 10 maart 1790.
3. Bernardus Lodewijkus Strating, volgt IVb.
4. Roelfje Trap, ged. Groningen 4 nov. 1796.
5. Oene Trap, ged. Groningen 12 okt. 1798.
6. Roelfien Trap, ged. Groningen 22 febr. 1801.

IVa. Hinderikus Strating Trap, ged. Bourtange 3 febr. 1788, bediende in de Geweldige Provoost, timmerman, overl. Groningen 15 febr. 1857, tr. 1e Grietje Kuik, geb. Groningen omstr. 1788, overl. ald. 9 maart 1818, dr. van Reint Hinders Kuick en Odelia Schreuder; tr. 2e Groningen 25 okt. 1818 Geesje Schram, ged. Groningen 12 april 1789, dr. van Antoni Schram en Claasje Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hinderikus Ruurt Trap, geb. Groningen 3 juni 1813.
2. Berendina Trap, geb. Groningen 3 nov. 1815.
3. Odelius Trap, geb. Groningen 19 febr. 1818.
Uit het tweede huwelijk:
4. Antoni Strating Trap, geb. Groningen 26 juni 1819.
5. Hinderika Trap, geb. Groningen 3 aug. 1820.
6. Eele Trap, geb. Groningen 22 nov. 1822.
7. Trientje Trap, geb. Groningen 3 dec. 1824.
8. Ele Strating Trap, geb. Groningen 3 dec. 1827, timmerman, tr. Groningen 8 juni 1851 Sjoukje Jans de Wilde, geb. Groningen, dr. van Jurjen Hindrikus de Wilde en Dievertje Homan.
9. Hinderika Trap, geb. Groningen 11 maart 1831.

IVb. Bernardus Lodewijkus Strating, ged. Groningen 30 nov. 1792, schoenmaker, overl. Groningen 12 febr. 1855, tr. Groningen 17 juli 1814 Johanna Schuirman, ged. Groningen 28 juni 1792, overl. ald. 16 sept. 1869, dr. van Eltje Schuirman en Anna Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. Eltje Schuurman Strating, volgt Va.
2. Johannes Andreas Strating, geb. Groningen 10 april 1819, overl. ald. 19 dec. 1822.
3. Anna Stratingh, geb. Groningen 13 aug. 1821, overl. ald. 5 febr. 1899, tr. Groningen 21 mei 1857 Hendrik Boerma, geb. Groningen 26 juli 1822, veldwachter, overl. vóór 1899, zn. van Jan Willems Boerema en Cornelia Jans.
4. Johannes Andreas Strating, volgt Vb.
5. Berendina Strating, geb. Groningen 21 april 1828, overl. ald. 6 sept. 1828.
6. Berendina Strating, geb. Groningen 9 juni 1829, overl. ald. 26 juni 1895, tr. Groningen 21 mei 1854 Willem Braxhoofden, geb. Groningen 27 jan. 1830, borstelmakersknecht, waardeerder van goederen, overl. Groningen 16 febr. 1869, zn. van Willem Braxhoofden en Anna Geertruij Wens.
7. Bernardus Lodewijkus Strating, volgt Vc.
8. Ele Strating, volgt Vd.
9. Maria Strating, geb. Groningen 20 aug. 1838, overl. ald. 7 april 1870.

Va. Eltje Schuurman Strating, geb. Groningen 14 sept. 1816, schoenmaker, overl. Groningen 30 aug. 1890, tr. 1e Groningen 16 mei 1841 Grietje Boerema, geb. Groningen 30 maart 1817, overl. ald. 29 nov. 1857, dr. van Jan Willems Boerema en Cornelia Jans; tr. 2e Groningen 17 nov. 1861 Stientje Julsing, geb. Groningen 20 okt. 1823, overl. ald. 1 nov. 1900, dr. van Geert Julsing en Anna Stapel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bernardus Lodewikus Strating, volgt VIa.
2. Jan Stratingh, volgt VIb.
3. Johanna Strating, geb. Groningen 29 juni 1845, overl. ald. 17 april 1929, tr. 1e Groningen 13 nov. 1870 Hinderikus Derk Jacobs, geb. Groningen 25 jan. 1847, plugsman, metselaar, overl. Groningen 11 jan. 1887, zn. van Geert Jacobs en Marchien van Heteren; tr. 2e Groningen 1 maart 1896 Johannes Albronda, geb. Groningen 4 april 1851, timmerman, overl. Groningen 22 nov. 1908, zn. van Sibrand Albronda en Ekke Brink.
4. Cornelia Strating, geb. Groningen 13 april 1848, overl. ald. 4 okt. 1898, tr. Groningen 30 april 1876 Johannes Gotfried Sieverts, geb. Groningen 23 jan. 1835, arbeider, overl. na 1919, zn. van Johannes Hermannus Sieverts en Cornelia Scharrenburg.
5. Eltje Schuurman Strating, geb. Groningen 10 jan. 1851, overl. ald. 5 mei 1851.
6. Derkina Hinderika Strating, geb. Groningen 19 juni 1852, overl. ald. 5 okt. 1911, tr. Groningen 5 maart 1876 Casper Meijer, geb. Groningen 30 dec. 1854, overl. Dennenoord, Zuidlaren 5 febr. 1922, zn. van Hartwich Meijer en Aaltien Boerema.
7. Eltje Schuurman Strating, geb. Groningen 21 sept. 1855, overl. ald. 27 juni 1884.
8. Grietje Anna Strating, geb. Groningen 29 nov. 1857, overl. ald. 7 dec. 1857.

VIa. Bernardus Lodewikus Strating, geb. Groningen 12 febr. 1842, schoenmaker, overl. Rotterdam 9 sept. 1922, tr. 1e Groningen 21 okt. 1866 Grietje Dekker, geb. Haren (gr) 7 dec. 1840, overl. Groningen 13 jan. 1871, dr. van Harm Jakobs Dekker en Klaasje Jakobs de Boer; tr. 2e Groningen 18 mei 1871 Maria Quetsius, geb. Groningen 22 okt. 1839, overl. ald. 15 april 1885, dr. van Willem Quetsius en Meeske Mulder; tr. 3e Groningen 27 okt. 1889 Alida Overspiegel, vondeling te Amsterdam 30 okt. 1843, overl. ald. 25 dec. 1912, eerder getr. met Ludde Klune.
Uit het eerste huwelijk:
1. Eltje Strating, geb. Sappemeer 10 aug. 1868, overl. ald. 30 sept. 1868.
2. Harm Strating, volgt VIIa.
Uit het tweede huwelijk:
3. Willem Strating, geb. Groningen 4 febr. 1874, sigarenmaker, overl. Groningen 19 okt. 1891.
4. Grietje Strating, geb. Groningen 20 febr. 1876, overl. ald. 26 febr. 1876.
5. Grietje Strating, geb. Groningen 13 mei 1877, overl. Rotterdam 30 juli 1953, tr. Groningen 24 mei 1900 Jan Mesander, geb. Groningen 10 dec. 1869, kleermaker, overl. vóór 1953, zn. van Roelf Mesander en Gerregien Vos.

VIIa. Harm Strating, geb. Groningen 3 jan. 1870, korporaal der mariniers, melkhandelaar, kleermaker, eigenaar café-restaurant in de Keizerstraat 30 in Den Haag, overl. Den Haag 15 maart 1943, tr. 1e Rotterdam 29 juni 1898 Kuiniera Smits, geb. Zaltbommel 29 aug. 1871, overl. Den Haag 9 juli 1913, dr. van Jacobus Smits en Petronella van Vugt; tr. 2e Den Haag 29 april 1914 Trijntje Pietersen, geb. Groningen 13 april 1877, overl. Den Haag 23 okt. 1927, dr. van Petrus Walles Pietersen en Swaantje Tijssens.
Uit het tweede huwelijk:
1. Maria Kuinira Strating, geb. Den Haag 28 nov. 1914, overl. ald. 26 juni 1915.
2. Maria Christina Strating, geb. Den Haag 3 dec. 1915, tr. Jan Willem van de Vooren, geb. omstr. 1913, overl. Nijmegen 12 maart 1983.
3. Swaantje Grietje Strating, geb. Den Haag 6 sept. 1917, verpleegster, overl. Groesbeek 4 april 2000, tr. Nijmegen 10 april 1948 Cornelis Jan Willem van de Vooren, geb. Druten 22 juli 1911, overl. Nijmegen 5 aug. 1987.
4. Bernardus Lodewikus Strating, geb. Den Haag 7 mei 1921, overl. Mount Gravatt, QLD (Australië) 20 juni 2003, tr. Dina Roose, geb. 8 mei 1917.

VIb. Jan Stratingh, geb. Groningen 19 nov. 1843, metselaar, timmerman, overl. Groningen 4 juni 1900, tr. Groningen 24 juli 1870 Niklasina Johanna Huis, geb. Groningen 11 april 1842, overl. ald. 31 jan. 1923, dr. van Jan Huis en Hinderkien Lucas Antoni.
Uit dit huwelijk:
1. Eltje Stratingh, geb. Groningen 19 april 1871, overl. ald. 21 juni 1871.
2. Hinderikus Stratingh, volgt VIIb.
3. Stientje Stratingh, geb. Groningen 16 jan. 1876, overl. ald. 18 aug. 1877.
4. Eltje Stratingh, volgt VIIc.

VIIb. Hinderikus Stratingh, geb. Groningen 29 mei 1873, metselaar, arbeider, overl. Groningen 24 juli 1931, tr. Groningen 16 sept. 1894 Anna Maria Scheffer, geb. Groningen 10 nov. 1873, overl. ald. 9 juli 1939, dr. van Joost Scheffer en Alida Maria Drost.
Uit dit huwelijk:
1. Niklasina Johanna Stratingh, geb. Groningen 17 juni 1895, overl. Den Haag 18 nov. 1942, tr. Groningen 31 mei 1917 Jan de Graaf, geb. Groningen 2 juli 1894, incasseerder bij de Credietbank, zn. van Koert de Graaf en Annegien Geersinga.
2. Joost Stratingh, geb. Groningen 14 jan. 1897, overl. ald. 20 juli 1897.
3. Alida Maria Stratingh, geb. Groningen 2 juni 1898, overl. ald. 14 febr. 1975, tr. Groningen 3 juni 1920 Arend Venema, geb. Haren (gr) 5 okt. 1893, rangeerder, zn. van Jacob Venema en Ettje Gramsbergen.
4. Jan Stratingh, geb. Groningen 7 nov. 1899, stoomverver, overl. Groningen 22 mei 1968, tr. Groningen 7 mei 1925 Zwaantje Consten, geb. Groningen 14 juli 1900, overl. ald. 19 jan. 1980, dr. van Arnoldus Leonardus Consten en Renske Schreuder.
5. Joost Stratingh, geb. Groningen 24 jan. 1903, overl. ald. 3 juni 1903.
6. Eltje Stratingh, geb. Groningen 25 juni 1904, electromonteur, concierge, lift-technicus, overl. Alphen aan den Rijn 8 febr. 1991, tr. Groningen 7 nov. 1929 Grietje Westerbrink, geb. Groningen 12 okt. 1905, dr. van Wilhelmus Westerbrink en Wilhelmina Ottenhoff.
7. Hinderikus Stratingh, geb. Groningen 20 jan. 1908, kleermaker, overl. Groningen 31 dec. 1982, tr. Groningen 12 nov. 1931 Wilhelmina Sieverts, geb. Groningen 27 okt. 1911, overl. ald. 3 okt. 1993, dr. van Martinus Sieverts en Johanna Margrieta Avontuur.
8. Ide Stratingh, geb. Groningen 20 dec. 1909, machine bankwerker, reiziger der apostelen, propagandist AVRO, metaaldraaier, bedrijfsleider, vertegenwoordiger, koopman bakkerijmachines, overl. na 1958, tr. Groningen 22 febr. 1937 Anna van der Waals, geb. Leiden 31 okt. 1910, overl. na 1958, dr. van Jacobus van der Waals en Antje Geertsma.

VIIc. Eltje Stratingh, geb. Groningen 5 juni 1880, sigarenmaker, overl. Groningen 18 dec. 1965, tr. Groningen 27 nov. 1904 Ida Meijer, geb. Assen 10 okt. 1882, overl. Groningen 15 jan. 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolasina Johanna Stratingh, geb. Groningen 25 sept. 1905, overl. ald. 5 juli 1965, tr. Groningen 13 okt. 1930 Hindrik Johannes Swart, geb. Uithuizen 31 aug. 1902, winkelier, overl. Leek 10 febr. 1976, zn. van Hinderikus Swart en Johanna Wilbrink.
2. Grietje Stratingh, geb. Groningen 20 nov. 1906, overl. ald. 20 sept. 1917.
3. Jan Stratingh, geb. Groningen 3 maart 1908, barbier, overl. Groningen 23 dec. 1980, tr. Groningen 18 mei 1936 Jantje van Agteren, geb. Zuidbroek 20 juni 1908, dr. van Geert van Agteren en Geertje Oudekerk.
4. Grietje Maria Stratingh, geb. Groningen 19 jan. 1920, overl. Emmen 24 dec. 2000, tr. Groningen 14 nov. 1949 Riemer Bakker, geb. Emmen 25 maart 1923.

Vb. Johannes Andreas Strating, geb. Groningen 16 jan. 1824, schippersknecht, overl. Groningen 17 aug. 1870, tr. Groningen 19 aug. 1852 Lubberdina Duit, geb. Dendermonde (België) 25 mei 1820, overl. Groningen 13 april 1894, dr. van Roelof Reinders Duit en Feike Lubbers.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Strating, geb. Groningen 27 maart 1853, overl. Dennenoord, Zuidlaren 9 juni 1935, tr. Groningen 8 juni 1882 Lambertus Bernardus Boelens, geb. Groningen 20 okt. 1857, letterzetter, overl. Groningen 5 okt. 1941, zn. van Otto Cornelis Boelens en Klaassien van Tongeren.
2. Roelof Strating, geb. Groningen 9 juli 1855, overl. ald. 6 jan. 1858.
3. Roelof Strating, volgt VIc.
4. Johannes Andreas Strating, geb. Groningen 7 sept. 1862, overl. ald. 15 okt. 1862.

VIc. Roelof Strating, geb. Groningen 3 okt. 1858, letterzetter, overl. Groningen 28 juli 1891, tr. Groningen 17 mei 1883 Grietje Bartelds, geb. Winschoten 2 okt. 1860, kruidenier, overl. Leeuwarden 20 jan. 1944, dr. van Elias Bartelds en Grietje Woldinga.
Uit dit huwelijk:
1. Lubberdina Strating, geb. Groningen 18 mei 1884, overl. Leeuwarden 22 mei 1978.
2. Brunette Gerardine Strating, geb. Groningen 19 mei 1886, overl. Arnhem 14 juli 1957, tr. Groningen 23 mei 1907 Jacob Harm de Vries, geb. Hoogeveen 28 febr. 1882, chef gemeentesecretarie (afdeling onderwijs), overl. Arnhem 5 maart 1966, zn. van George Pieter Jacobus de Vries en Hijltje Kremer.
3. Johannes Andreas Strating, geb. Groningen 9 nov. 1888, handelsagent, overl. Leeuwarden 24 mei 1963, tr. Groningen 10 juli 1919 Margaretha Femma Teiodora Arnolli, geb. Groningen 21 juni 1890, overl. Leeuwarden 23 aug. 1972, dr. van Arnoldus Arnolli en Bartha Egberdina Pattje.

Vc. Bernardus Lodewijkus Strating, geb. Groningen 30 maart 1832, schoenmaker, arbeider, overl. Groningen 28 juli 1884, tr. Groningen 28 sept. 1856 Grietje ter Veer, geb. Sappemeer 26 mei 1828, overl. Groningen 8 november 1899, dr. van Jan Harms ter Veer en Grietje Hendriks Wigbolts.
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus Lodewikus Strating, geb. Groningen 17 april 1857, overl. ald. 18 juli 1857.
2. Jan Harm Strating, geb. Groningen 17 april 1857, overl. ald. 9 juli 1857.
3. Bernardus Lodewikus Strating, geb. Groningen 19 okt. 1858, overl. ald. 26 okt. 1858.
4. Grietje Strating, geb. Groningen 17 maart 1860, overl. ald. 25 april 1912, tr. Groningen 12 nov. 1893 Johannes Adrianus Winter, geb. Groningen 5 maart 1869, stucadoor, overl. Groningen 8 mei 1900, zn. van Willem Jacobus Winter en Grietje Bos.
5. Bernardus Lodewikus Strating, geb. Groningen 23 juni 1863, overl. ald. 25 april 1875.
6. Jan Strating, geb. Groningen 27 mei 1866, overl. ald. 19 aug. 1868.
7. Eltje Strating, geb. Groningen 22 febr. 1869, overl. ald. 28 maart 1869.

Vd. Ele Strating, geb. Groningen 10 aug. 1835, schoenmaker, overl. Groningen 9 nov. 1908, tr. Groningen 22 april 1860 Elisabeth Wagenaar, geb. Groningen 16 jan. 1831, overl. ald. 26 sept. 1905, dr. van Roelfien Wagenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Rijnko Strating, volgt VId.
2. Bernardus Lodewikus Strating, volgt VIe.
3. Roelfien Strating, geb. Groningen 21 sept. 1864, overl. ald. 11 sept. 1941, ongehuwd.
4. Willem Strating, volgt VIf.
5. Johannes Andreas Strating, geb. Groningen 14 dec. 1868, overl. ald. 20 mei 1883.
6. Johanna Strating, geb. Groningen 22 okt. 1872, schoonmaakster, overl. Groningen 2 okt. 1939.
7. Anna Strating, geb. Groningen 8 juli 1874, overl. ald. 6 juni 1897, ongehuwd.

VId. Rijnko Strating, geb. Groningen 12 juli 1861, sigarenmaker, overl. Groningen 2 nov. 1947, tr. Groningen 30 nov. 1890 Gerhardina Nieborg, geb. Kalkwijk 17 dec. 1866, overl. Groningen 11 dec. 1927, dr. van Lubbertus Nieborg en Janna Sesselaar.
Uit dit huwelijk:
1. Ele Strating, volgt VIId.
2. Lubbertus Gerhardus Strating, geb. Groningen 11 febr. 1895, brievenbesteller, overl. Groningen 9 okt. 1980, tr. Groningen 31 aug. 1922 Adriana Trientje Zuidema, geb. Delfzijl 20 maart 1895, overl. Zuidlaren 19 febr. 1974, dr. van Jan Zuidema en Adriana Groenendal.
3. Johanna Jantina Strating, geb. Groningen 7 jan. 1898, overl. ald. 8 aug. 1924.
4. Bernardus Lodewikus Strating, geb. Groningen 15 okt. 1899, overl. ald. 16 jan. 1901.
5. Elisabeth Strating, geb. Groningen 5 febr. 1902, overl. ald. 30 jan. 1968, tr. Groningen 16 mei 1929 Marten Wester, geb. Assen 8 sept. 1901, los werkman, handelarencontroleur, levensverzekeringsagent, overl. 12 sept. 1975, zn. van Jan Wester en Geesien Bons.
6. Gerhardus Strating, geb. Groningen 25 juli 1907, schilder, overl. Groningen 25 juni 1953, tr. Groningen 19 juni 1930 Auktje Notenbomer, geb. Oldekerk 29 dec. 1907, overl. Groningen 28 jan. 1989.

VIId. Ele Strating, geb. Groningen 29 okt. 1891, behanger, overl. Groningen 27 nov. 1961, tr. Groningen 2 dec. 1915 Alberdina Veenstra, geb. Groningen 10 april 1893, overl. Haren (gr) 16 febr. 1989, dr. van Gerrit Ate Veenstra en Pietertje van der Es.
Uit dit huwelijk:
Rijnko Strating, geb. Groningen 27 juli 1918, overl. ald. 24 jan. 2009, tr. Groningen 10 juni 1943 Kornelia Hullerika Sibers, geb. Groningen 9 mei 1913, overl. ald. 5 okt. 2002, dr. van Henderikus Johannes Sibers en Johanna Alberdina van Zanten.

VIe. Bernardus Lodewikus Strating, geb. Groningen 15 okt. 1862, schoenmaker, overl. Groningen 1 febr. 1931, tr. Groningen 2 juni 1889 Jantina Nieborg, geb. Kalkwijk 27 juli 1862, overl. Groningen 17 febr. 1924, dr. van Lubbertus Nieborg en Janna Sesselaar.
Uit dit huwelijk:
1. Ele Strating, geb. Groningen 28 april 1890, overl. ald. 23 april 1893.
2. Lubbertus Gerhardus Strating, geb. Groningen 9 nov. 1891, schilder, winkelchef, overl. Berlijn (Dld) 7 mei 1944, tr. Groningen 25 febr. 1915 Wiepke de Wilde, geb. Assen 9 maart 1891, overl. Groningen 26 sept. 1954, dr. van Willem de Wilde en Aaltien Boer.
3. Ele Strating, geb. Groningen 21 nov. 1894, fabrieksarbeider, lijstenmaker, stoker, overl. Enkhuizen 7 jan. 1955, tr. 1e Groningen 13 juni 1918 (door echtsch. ontbonden ald. 15 aug. 1924) Gezina Maria Lambeck, geb. Hoogezand 25 jan. 1897, dr. van Casper Lambeck en Stientje Paas; tr. 2e Amsterdam 27 april 1927 (door echtsch. ontbonden ald. 29 april 1935) Metta Adriana Beijer, geb. Amsterdam 28 jan. 1900, overl. ald. 22 dec. 1974, dr. van Dirk Antonie Beijer en Geertruida Alberta Bijtelaar.
4. Johannes Andreas Strating, volgt VIIe.
5. Rijnko Strating, geb. Groningen 19 sept. 1897, boekbinder, overl. Groningen 20 aug. 1918.
6. Janna Geerdina Strating, geb. Groningen 31 okt. 1902, overl. ald. 10 febr. 1905.

VIIe. Johannes Andreas Strating, geb. Groningen 7 jan. 1896, voerman, venter in steengoed, pakhuisknecht, arbeider, overl. Dennenoord, Zuidlaren 2 juni 1990, tr. Groningen 25 maart 1915 Janna Ritsema, geb. Leens 1 aug. 1895, overl. Groningen 20 sept. 1983, dr. van Jan Ritsema en Aafke Bolt.
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus Lodewikus Strating, geb. Groningen 14 aug. 1915, overl. ald. 28 nov. 1915.
2. Aafke Strating, geb. Groningen 8 okt. 1916, overl. ald. 5 jan. 2003, tr. Groningen 1 juni 1939 Jacob Koning, geb. Groningen 11 juni 1915, overl. ald. 1 juni 1988.
3. Berendina Louisa Strating, geb. Groningen 20 okt. 1919, overl. ald. 25 nov. 1919.
4. Bernardus Lodewikus Strating, geb. Groningen 20 juli 1921, fruithandelaar, overl. Groningen 31 juli 2009, tr. Groningen 5 juni 1944 (door echtsch. ontbonden ald. 30 dec. 1982) Everdina Johanna Klemens, geb. Groningen 25 april 1926, overl. ald. 3 okt. 1989, dr. van Gerardus Hinderikus Allanus Klemens en Alberdina Puister.
5. Janna Strating, geb. Groningen 1 mei 1928, overl. ald. 25 aug. 2006.

VIf. Willem Strating, geb. Groningen 4 okt. 1866, sigarenmaker, overl. Groningen 17 febr. 1906, tr. Groningen 9 okt. 1892 Grietje Kok, geb. Groningen 6 nov. 1868, overl. Groningen 15 nov. 1949, dr. van Geerd Kok en Meinderdina Bastiaans.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Strating, geb. Groningen 5 febr. 1893, overl. ald. 25 juni 1982, tr. Groningen 6 febr. 1919 Jacobus Ottema, geb. Groningen 14 febr. 1895, overl. ald. 16 maart 1947, zn. van Tjeerd Ottema en Trientje Drent.
2. Dina Strating, geb. Groningen 8 jan. 1895, overl. ald. 20 sept. 1939, tr. Groningen 15 juli 1926 Klaas Wijngaard, geb. Groningen 5 nov. 1889, suikerbakker, zn. van Markus Wijngaard en Jantje Drenth.
3. Anna Strating, geb. Groningen 11 dec. 1897, overl. ald. 9 jan. 1901.
4. Antje Strating, geb. Groningen 23 april 1900, coupese, overl. Hoogkerk 24 jan. 1987, tr. Groningen 5 juli 1926 Christoffer Jan Bosman, geb. Groningen 20 aug. 1899, kleermaker, overl. Groningen 29 maart 1949, zn. van Jan Bosman en Theodora Helena Folkeringa.
5. Johanna Strating, geb. Groningen 13 sept. 1902, overl. ald. 18 sept. 1902.
6. Johanna Strating, geb. Groningen 23 mei 1904, overl. ald. 25 maart 1905.

Please publish modules in offcanvas position.