Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Klaas Hindrix en Annechien Koops (Veenkolonieën)

I. Klaas Hindrix, geb. omstr. 1693, zn. van Hindrik, tr. Sappemeer 9 jan. 1718 Annechien Koops.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Klaassen, geb. Sappemeer, tr. Sappemeer 27 dec. 1747 Teetje Wijtses, geb. Sappemeer.
2. Ida Klaassen, tr. Jan Martens.
3. Koop Klaassens, volgt II.


II. Koop Klaassens, geb. Sappemeer, overl. vóór 1783, tr. Noordbroek 15 dec. 1751 Fennigje Oenes, geb. Noordbroek, overl. na 1783, dr. van Oene Liewes en Grietje Makkes.
Uit dit huwelijk:
1. Obbo Koops.
2. Klaas Koops, volgt III.


III. Klaas Koops, geb. Sappemeer omstr. 1755, schippersknecht, overl. Borgercompagnie 2 febr. 1803, tr. (ondertr. Sappemeer 20 dec. 1782) Barber Gerrits ten Cate, geb. Sappemeer omstr. 1760, overl. Borgercompagnie 16 dec. 1797, dr. van Gerrit Berends ten Cate en Annigjen Hindriks.
Uit dit huwelijk:
1. Annegien Klasens Strating, geb. Borgercompagnie sept. 1784, overl. Westerbroek 15 jan. 1851, tr. Sappemeer 19 mei 1815 Hendrik Klasens Nieland, ged. Kropswolde 15 jan. 1786, landbouwer, overl. Kalkwijk 7 mei 1859, zn. van Klaas Hindriks Nieland en Jacobje Tonnis.
2. Fennigje Klasens Strating, geb. Borgercompagnie aug. 1787, overl. Kolham 30 april 1857, tr. Sappemeer 10 mei 1828 Jan Heikens, ged. Sappemeer 20 dec. 1795, zn. van Heike Hindriks Heikens en Beiltje Lukas.
3. Koop Klaassens Strating, volgt IVa.
4. Gerrit Klaassens Strating, volgt IVb.


IVa. Koop Klaassens Strating, geb. Borgercompagnie 13 aug. 1789, boerenknecht, overl. Kalkwijk 18 jan. 1859, tr. Hoogezand 24 dec. 1813 Klaassien Klaassens Nieland, ged. Kropswolde 5 okt. 1788, overl. Kalkwijk 10 sept. 1850, dr. van Klaas Hindriks Nieland en Jacobje Tonnis.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Koops Strating, geb. Kalkwijk 17 okt. 1814, overl. ald. 9 jan. 1815.
2. Jacobje Koops Strating, geb. Kalkwijk 23 jan. 1817, dienstmeid, overl. Kalkwijk 18 sept. 1839.
3. Barber Koops Strating, geb. Kalkwijk 26 nov. 1819, overl. ald. 9 jan. 1889, tr. Muntendam 29 mei 1846 Roelf Hindriks Huisman, geb. Veendam 20 okt. 1820, boerenknecht, overl. Sappemeer 25 mei 1856, zn. van Hendrik Kornelius Huisman en Aaltje Jans Dik.
4. Klaas Koops Strating, geb. Kalkwijk 27 sept. 1823, overl. ald. 24 okt. 1839.
5. Annechien Koops Strating, geb. Kalkwijk 7 dec. 1826, overl. ald. 10 april 1831.
6. Hindrik Koops Strating, volgt Va.


Va. Hindrik Koops Strating, geb. Kalkwijk 28 nov. 1830, dagloner, barbier, overl. Kalkwijk 25 juni 1901, tr. Hoogezand 23 mei 1861 Ellechien Zuur, geb. Slochteren 1 sept. 1838, overl. Kalkwijk 29 febr. 1912, dr. van Jan Hiltjes Zuur en Berendje Lammerts Haas.
Uit dit huwelijk:
1. Klaassien Strating, geb. Kalkwijk 12 mei 1862, overl. Amsterdam 13 aug. 1955, tr. Hoogezand 16 mei 1885 Herman Zwarts, geb. Grootegast 29 maart 1862, overl. Amsterdam 31 jan. 1944, zn. van Abel Zwarts en Trientje Togtema.
2. Berendje Strating, geb. Kalkwijk 15 april 1863, overl. Groningen 9 juni 1940, tr. Groningen 23 mei 1886 Egbert Vroom, geb. Ruischerbrug 6 nov. 1858, commissionair, koopman, overl. Groningen 3 jan. 1928, zn. van Jan Jacobs Dijkema Vroom en Afien Egberts Lubbers.
3. Barbera Strating, geb. Kalkwijk 11 april 1865, overl. Nieuwolda 1 april 1916, tr. Nieuwolda 29 juni 1893 Jan Jurjen Bosscher, geb. Nieuwolda 3 juli 1867, bakker, zn. van Heine Bosscher en Annechien Nieuwenweg.
4. Jantje Strating, geb. Kalkwijk 18 maart 1867, overl. Groningen 3 sept. 1933, tr. Groningen 15 mei 1892 Klaas Meter, geb. Groningen 15 okt. 1868, zadelmaker, overl. Groningen 19 aug. 1937, zn. van Derk Meter en Margrieta Slankenberg.
5. Koba Strating, geb. Kalkwijk 8 mei 1869, overl. Kampen 30 jan. 1942, tr. Groningen 20 mei 1894 Eltje Broekema, geb. Kropswolde 24 okt. 1868, milicien bij het regiment grenadiers en jagers, koetsier, overl. Sleen 14 april 1931, zn. van Geert Broekema en Egberdina Blaauw.
6. Koop Strating, volgt VIa.
7. Jan Strating, volgt VIb.
8. Hiltje Strating, volgt VIc.


VIa. Koop Strating, geb. Kalkwijk 22 maart 1872, barbier, overl. Groningen 26 jan. 1962, tr. Hoogezand 10 okt. 1895 Jantje Zwarts, geb. Hoogezand 24 jan. 1872, overl. Groningen 10 mei 1948, dr. van Abel Zwarts en Trientje Togtema.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Strating, geb. Groningen 23 aug. 1896, procuratiehouder, overl. Groningen 30 april 1975, tr. Groningen 6 juli 1922 Sietske Nijkamp, geb. Groningen 10 juli 1897, overl. ald. 25 maart 1980, dr. van Hendrik Willem Nijkamp en Maria Stegenga.
2. Abel Strating, geb. Groningen 27 dec. 1900, ambtenaar van de burgelijke stand, overl. Groningen 3 jan. 1967, tr. Groningen 20 juni 1933 Grietje Kievit, geb. Groningen 7 nov. 1902, overl. ald. dec. 1983, dr. van Krijn Kievit en Gerdina Meijer.


VIb. Jan Strating, geb. Kalkwijk 1 febr. 1875, barbier, kruidenier, caféhouder, overl. Groningen 29 juli 1941, tr. Hoogezand 28 april 1898 Janna Meijer, geb. Kalkwijk 21 febr. 1873, naaister, overl. Groningen 23 febr. 1935, dr. van Jan Dirks Meijer en Johanna Melchior.
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik Strating, geb. Groningen 3 febr. 1899, caféhouder en barbier, overl. Groningen 30 okt. 1968, tr. Adorp 24 april 1924 Martje Smith, geb. Adorp 8 juni 1896, overl. Groningen 16 juni 1996, dr. van Heere Smith en Margritha Wolters.
2. Johanna Strating, geb. Groningen 5 sept. 1900, overl. Maarheeze 1 dec. 1982, tr. Groningen 26 aug. 1928 Willem Hendrik van Oosten, geb. Groningen 20 mei 1900, kantoorbediende, overl. Groningen 15 nov. 1978, zn. van Johannes Jacobus van Oosten en Johanna Maria Vink.
3. Jan Dirk Strating, geb. Groningen 30 maart 1902, reiziger, controleur nachtveiligheidsdienst, overl. Groningen 15 okt. 1976, tr. Eelde 1 dec. 1927 Wubbegine van Bergen, geb. Eelde 6 nov. 1905.


VIc. Hiltje Strating, geb. Kalkwijk 24 nov. 1878, barbier, overl. Groningen 24 okt. 1918, tr. Sappemeer 15 mei 1902 Regina Hofker, geb. Sappemeer 12 nov. 1875, winkelier, overl. Groningen 1 juni 1936, dr. van Reinder Hofker en Grietje Nieuwland.
Uit dit huwelijk:
1. Reinder Hendrik Strating, geb. Groningen 19 mei 1905, kruidenier, chauffeur, monteur, overl. Groningen 28 juli 1970, tr. Ezinge 15 juli 1933 Ietje Niehof, geb. Ezinge 24 mei 1907, overl. Groningen 26 jan. 1997, dr. van Jille Niehof en Frouke Stob.
2. Hendrik Reinder Strating, geb. Groningen 24 maart 1912, overl. ald. 27 juni 1912.


IVb. Gerrit Klaassens Strating, geb. Borgercompagnie 26 aug. 1792, landbouwer, overl. Ommelanderwijk 15 mei 1833, tr. Sappemeer 10 juni 1820 Berentje Hindriks Grasmeijer, ged. Sappemeer 16 juni 1793, overl. Ommelanderwijk 2 okt. 1849, dr. van Hindrik Roelfs Grasmeijer en Jantje Tammes.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Strating, geb. Zuidbroek 9 aug. 1820, overl. Nieuwe Pekela 21 nov. 1889, tr. Nieuwe Pekela 12 juli 1860 Meindert Mulder, geb. Nieuwe Pekela 29 juni 1825, akkerbouwer, mosterdmolenaar, overl. Veendam 5 aug. 1890, zn. van Bronno Meinderts Mulder en Fenechien Jans Goossens.
2. Barber Strating, geb. Ommelanderwijk 2 febr. 1823, overl. Oosterdiep, Veendam 26 jan. 1894, tr. Wildervank 23 mei 1862 Assienes Olthoff, geb. Groningen 27 juli 1834, schoenmaker, kruidenier, overl. Wildervank 8 juni 1892, zn. van Lammert Olthoff en Talina Kranenborg.
3. Hendrik Gerrits Strating, volgt Vb.
4. Klaas Strating, volgt Vc.
5. Ida Strating, geb. Ommelanderwijk 1 dec. 1832, overl. Westerdiep, Veendam 23 okt. 1913, tr. Veendam 11 dec. 1861 Jan de Vries, geb. Zuidbroek 4 mei 1832, zeeman, overl. Westerdiep, Veendam 9 aug. 1884, zn. van Friese Tjapkes de Vries en Riena Kornelius Venema.


Vb. Hendrik Gerrits Strating, geb. Ommelanderwijk 29 mei 1825, arbeider, koopman, overl. Oosterdiep, Veendam 10 aug. 1874, tr. Veendam 8 juni 1857 Roelfjen van Dam, geb. Oosterdiep, Veendam 27 maart 1833, overl. Groningen 1 maart 1899, dr. van Hindrik Geerts van Dam en Hillechien Ties Rogaar.
Uit dit huwelijk:
1. Beerta Strating, geb. Westerdiep, Veendam 20 okt. 1857, overl. Groningen 26 juni 1924, tr. Veendam 22 okt. 1887 Menno van Opbroek, geb. Oosterdiep, Veendam 10 maart 1847, provoost bij de marine, overl. Groningen 13 mei 1911, zn. van Hendrik Hubertus van Opbroek en Hillechien Ties Rogaar.
2. Hendrik Strating, volgt VId.
3. Gerrit Strating, geb. Westerdiep, Veendam 30 nov. 1863, draaier en bankwerker, overl. Leeuwarden 12 nov. 1895.


VId. Hendrik Strating, geb. Westerdiep, Veendam 18 maart 1859, machinist, overl. Den Haag 4 okt. 1931, tr. Velsen 6 maart 1884 Krijntje van Amerongen, geb. Velsen 15 maart 1864, overl. Alphen aan den Rijn 26 april 1944, dr. van Willem van Amerongen en Gijsbertje van Ekeren.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Willem Strating, volgt VII.
2. Gijsbertha Roelfina Strating, geb. Alkmaar 20 sept. 1886, overl. Amsterdam 8 maart 1955, tr. Watergraafsmeer 14 aug. 1913 Jacob van Doorn, geb. Amsterdam 4 mei 1886, tramconducteur, overl. na 1957, zn. van Wieger van Doorn en Anna Henriëtta Berta.


VII. Hendrik Willem Strating, geb. Alkmaar 3 okt. 1884, electricien, overl. Alphen aan den Rijn 4 febr. 1943, tr. ’s-Gravenzande 11 febr. 1910 Marina Johanna van der Ende, geb. Maassluis 10 jan. 1890, overl. na 1943, dr. van Maarten van der Ende en Magdalena van Spronsen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Maarten Strating, geb. ’s-Gravenzande 6 okt. 1910, ambtenaar, overl. Den Haag 13 febr. 1981, tr. Den Haag 10 juli 1935 Maria Johanna Hendrika de Vaal, geb. Den Haag 10 maart 1914, dr. van Hendricus Wilhelmus de Vaal en Elisabeth Kruimer.
2. Magdalena Marina Strating, geb. Hoek van Holland 26 maart 1914, overl. Den Haag 6 jan. 1994, tr. 1e Den Haag 16 juni 1937 Max Johan van Hee, geb. Rotterdam 26 maart 1911, economisch drs., overl. Den Haag 4 maart 1958, zn. van Cornelis van Hee en Catharine van Westerborg; tr. 2e Den Haag 12 sept. 1970 Willem Bliek, geb. Oud-Beijerland 17 mei 1912, registeraccountant, overl. Den Haag 28 maart 1978.


Vc. Klaas Strating, geb. Ommelanderwijk 25 maart 1830, arbeider, overl. Ommelanderwijk 3 maart 1869, tr. Veendam 7 nov. 1863 Nijssien de Wijk, geb. Oosterdiep, Wildervank 28 sept. 1831, overl. Ommelanderwijk 24 nov. 1906, dr. van Adriaan Horst de Wijk en Geertruida Johannes Welker.
Uit dit huwelijk:
1. Beerta Strating, geb. Ommelanderwijk 26 aug. 1865, overl. Veendam 20 nov. 1938, tr. Veendam 19 mei 1897 Hilbrand Timmer, geb. Oosterdiep, Veendam 28 dec. 1873, koperslager, overl. Veendam 17 maart 1930, zn. van Wessel Timmer en Roelfiena Weitinga.
2. Klaassina Geertruida Strating, geb. Ommelanderwijk 19 febr. 1869, overl. ald. 11 dec. 1869.

Please publish modules in offcanvas position.