Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Jan Claessens en Bougjen Lucas (Hoogezand, Zuidlaren)

I. Jan Claessens, ged. Hoogezand 3 sept. 1676, zn. van Klaes Janssen en Annejen Tobias, tr. Hoogezand 16 mei 1697 Bougjen Lucas, ged. Hoogezand 13 aug. 1676, dr. van Lucas Pieters Sickinge en Alke Foppens.
Uit dit huwelijk:
1. Claes Jans Strating, volgt IIa.
2. Lucas Jans Strating, volgt IIb.
3. Maria Anna Jans, ged. Hoogezand 23 april 1702.
4. Alcke Jans, ged. Hoogezand 11 sept. 1703.
5. Idigjen Jans, ged. Hoogezand 1 nov. 1705.
6. Grietjen Jans, ged. Hoogezand 13 jan. 1709.
7. Jan Jans, ged. Hoogezand 26 april 1711.
8. Jan Jans, ged. Hoogezand 12 maart 1713.


IIa. Claes Jans Strating, ged. Hoogezand 27 maart 1698, tr. Hoogezand 26 maart 1717 Nella Claessen, geb. Hoogezand, dr. van Claes Sijbrants en Rickste Jacobs Schuiring.
Uit dit huwelijk:
1. Alkje Claessen, ged. Hoogezand 21 nov. 1717.
2. Jantje Claessen, ged. Hoogezand 21 nov. 1717.
3. Bouwchjen Claessen, ged. Hoogezand 18 febr. 1720.
4. Rickste Claessen, ged. Hoogezand 29 nov. 1722.
5. Jan Claessen, ged. Hoogezand 21 jan. 1725.


IIb. Lucas Jans Strating, ged. Hoogezand 20 jan. 1700, overl. omstr. 1751, tr. (ondertr. Schildwolde 20 mei) 1725 Grietje Schenkel, ged. Schildwolde 29 juli 1703, overl. na 30 juni 1773, dr. van Lucas Schenkel en Anje Weerts.
Uit dit huwelijk:
1. Annigjen Lucas Stratingh, ged. Hoogezand 16 mei 1728, tr. Hoogezand 15 sept. 1743 Claas Harmens, overl. na 16 mei 1793.
2. Bougin Lucas Stratingh, ged. Hoogezand 16 april 1730, tr. (ondertr. Hoogezand 16 mei) 1751 Jacobus Johannes Christiani, ged. Sappemeer 29 okt. 1713, overl. vóór 14 jan. 1767, zn. van Sjammo Jans Heblinga en Wija Christiani.
3. Jan Lucas Strating, volgt IIIa.
4. Jantje Lucas Strating, volgt IIIb.
5. Lucas Schenkel, ged. Hoogezand 28 juni 1735, overl. vóór 1816, tr. Hoogezand 11 jan. 1767 Willemina Willems Bosch, geb. Nieuwolda 7 jan. 1742, ged. Nieuwolda 7 jan. 1742, overl. Uffelte 11 juni 1816, dr. van Willem Wabbes Bosch en Elsjen Willems.
6. Ida Lucas, ged. Hoogezand 8 sept. 1737.
7. Wieerdt Lucas, ged. Hoogezand 11 jan. 1739.
8. Claas Lucas, ged. Hoogezand 23 april 1741.
9. IJda Lucas, ged. Hoogezand 23 juni 1743.


IIIa. Jan Lucas Strating, ged. Hoogezand 20 jan. 1732, overl. Zuidlaren vóór 30 maart 1784, tr. Hoogezand 23 april 1752 Anke Jacobs, geb. Sappemeer, overl. na 30 maart 1784.
Uit dit huwelijk:
1. Lucas Jans Strating, volgt IVa.
2. Jacob Jans Strating, ged. Hoogezand 23 maart 1755, overl. Zuidlaren vóór 3 juni 1759.
3. Jacob Jans Strating, volgt IVb.

 

IIIb. Jantje Lucas Strating, ged. Hoogezand 8 nov. 1733, dr. van Lucas Jans Strating en Grietje Schenkel, tr. Kropswolde 26 nov. 1752 Harm Klasen, geb. Kropswolde.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Harms Strating, geb. Kropswolde 27 nov. 1753, ged. Kropswolde 9 dec. 1753, overl. Hoogezand 21 nov. 1836, tr. 1e Grietje Kars Hidding, geb. Kropswolde 25 maart 1764, overl. voor 1795, dr. van Karst Alberts Hidding en Aaltien Jans; tr. 2e Annigjen Joostens Kielema, geb. Hoogezand 17 juli 1773, ged. ald. 18 juli 1773, overl. ald. 24 april 1855, dr. van Joost Meijes Kielema en Swaantje Jans.
2. Lucas Harms Strating, ged. Hoogezand 11 jan. 1756.
3. Stijntje Harms Strating, geb. Hoogezand 1 febr. 1772, ged. Hoogezand 9 febr. 1772, overl. Wagenborgen 9 febr. 1809, tr. Hoogezand 24 jan. 1796 Michiel Heijes Buurma, ged. Nieuw-Scheemda 20 maart 1757, landbouwer, overl. Kolham 5 febr. 1823, zn. van Heije Michiels en Aaltje Tonkes.


IVa. Lucas Jans Strating, geb. Hoogezand 30 april 1753, ged. Hoogezand 6 mei 1753, landbouwer te Zuidlaren, overl. Zuidlaren 29 aug. 1819, tr. Zuidlaren 14 juni 1778 Jantje Jans Tiddens, ged. Zuidlaren 15 nov. 1750, overl. ald. 23 juni 1834, dr. van Jan Tiddes en Hindrikje Egberts Sissing.
Uit dit huwelijk:
1. Anke Strating, ged. Zuidlaren 22 aug. 1779.
2. Jan Strating, volgt Va.
3. Hendrikjen Strating, ged. Zuidlaren 30 jan. 1785, overl. ald. 22 nov. 1837, tr. Zuidlaren 24 april 1808 Otto Everts, ged. Zuidlaren 18 nov. 1764, overl. ald. 7 nov. 1835, zn. van Evert Jans en Gesina Ottens Karst.


Va. Jan Strating, ged. Zuidlaren 15 dec. 1782, schippersknecht, overl. Kopenhagen (Denemarken) 1811, tr. Groningen 21 mei 1809 Lucretia Dieterman, ged. Winschoten 12 april 1782, winkelier, overl. Groningen 16 nov. 1858, dr. van Johannes Vesting Dieterman en Aaltien Klaassens.
Uit dit huwelijk:
Jantjen Strating, ged. Groningen 29 nov. 1809, overl. ald. 28 aug. 1842, tr. Groningen 15 maart 1832 Egbertus Johannes Modderman, ged. Groningen 24 juni 1808, overl. ald. 8 maart 1852, zn. van Johannes Modderman en Dora Margaretha de Nijs.
Haar dochter:
Lucretia Strating, geb. Groningen 2 dec. 1831, overl. ald. 4 nov. 1861.


IVb. Jacob Jans Strating, ged. Zuidlaren 3 juni 1759, overl. ald. omstr. 1788, tr. Zuidlaren 13 juni 1784 Margien Geerts Schuiling, ged. Zuidlaren 22 april 1759, overl. ald. vóór 16 mei 1793, dr. van Geert Roelofs en Grietje Schuiling.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Strating, geb. Zuidlaren 10 aug. 1785, ged. Zuidlaren 14 aug. 1785, overl. vóór 16 mei 1793.
2. Geert Strating, volgt Vb.


Vb. Geert Strating, geb. Zuidlaren 21 dec. 1786, ged. Zuidlaren 26 dec. 1786, broodbakker, overl. Zuidlaren 28 febr. 1846, tr. Groningen 6 mei 1810 Geertje Tymens Odding, geb. Rolde 7 okt. 1785, overl. Zuidlaren 30 mei 1855.
Uit dit huwelijk:
1. Jakob Strating, geb. Zuidlaren 15 juni 1811, ged. Zuidlaren 23 juni 1811, overl. ald. 6 nov. 1835.
2. Tiem Strating, volgt VIa.
3. Hindrik Strating, geb. Zuidlaren 9 aug. 1815, overl. ald. 28 jan. 1817.
4. Margien Strating, geb. Zuidlaren 9 aug. 1815, overl. Peize 26 jan. 1853, tr. Zuidlaren 30 mei 1838 Jannes Ensink, geb. Peize 22 april 1816, bakkersknecht, overl. Peize 10 nov. 1893, zn. van Jan Ensing en Margaretha Luinge.
5. Ida Strating, geb. Zuidlaren 7 nov. 1817, overl. ald. 21 sept. 1856, tr. Zuidlaren 8 mei 1848 Willem Beening, geb. Haren (gr) 10 febr. 1816, bakker, voerman, overl. Zuidlaren 24 dec. 1901, zn. van Jan Willems Beening en Grietje Jans van Rhee.
6. Aaltje Strating, volgt VIb.

7. Hendrikje Strating, geb. Zuidlaren 18 febr. 1822, overl. ald. 16 maart 1840.
8. Jantje Strating, geb. Zuidlaren 21 mei 1824, overl. ald. 18 aug. 1856.
9. Grietje Strating, geb. Zuidlaren 3 aug. 1826, overl. ald. 10 dec. 1852.
10. Hendrik Strating, geb. Zuidlaren 14 april 1830, overl. ald. 31 dec. 1843.


VIa. Tiem Strating, geb. Zuidlaren 4 febr. 1813, bakker, overl. Zuidlaren 29 nov. 1855, tr. 1e Zuidlaren 11 juni 1849 Roelfje Kamp, geb. omstr. 1809, overl. Zuidlaren 12 sept. 1849, dr. van Geert Kamp en Geesje Nijsing; tr. 2e Zuidlaren 20 aug. 1855 Lammigje Timmer, geb. Zuidlaren 6 febr. 1826, overl. ald. 30 maart 1889, dr. van Jacob Jans Timmer en Jantien Cleve.
Uit het tweede huwelijk:
Jantiena Strating, geb. Zuidlaren 20 mei 1856, overl. ald. 14 mei 1857.

 

VIb. Aaltje Strating, geb. Zuidlaren 28 sept. 1819, overl. ald. 26 mei 1866, tr. Zuidlaren 2 juni 1856 Bartus Strating, geb. Norg 4 maart 1834, landbouwer, voerman, overl. Zuidlaren 23 sept. 1885, zn. van Willem Jans Strating en Trientien Baltens.
Haar dochter:
Geertje Strating, geb. Zuidlaren 10 dec. 1851, overl. ald. 18 maart 1910, dr. van Aaltje Strating, tr. Zuidlaren 6 dec. 1873 Geert Lamberts, geb. Haren (gr) omstr. 1843, overl. Zuidlaren 31 juli 1927, zn. van Willem Lamberts en Lammechien Sants.

Please publish modules in offcanvas position.