Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Jacobus Johannes Christiani en Bougin Lucas Stratingh (Hoogezand, Groningen)

I. Jacobus Johannes Christiani, ged. Sappemeer 29 okt. 1713, overl. voor 14 jan. 1767, zn. van Sjammo Jans Heblinga en Wija Christiani, tr. (ondertr. Hoogezand 16 mei) 1751 Bougin Lucas Stratingh, ged. Hoogezand 16 april 1730, dr. van Lucas Jans Strating en Grietje Schenkel.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Strating, volgt IIa.
2. Weja Jacobus, ged. Hoogezand 28 jan. 1759.
3. Lucas Jacobus Stratingh, volgt IIb.


IIa. Jacobus Strating, ged. Hoogezand 31 juli 1757, vrouwenklompenmaker, overl. Groningen 13 maart 1808, tr. Groningen 10 aug. 1781 Titia Begemans, geb. Groningen omstr. 1751, overl. ald. 7 aug. 1826, dr. van Jan Begemans en Aaltje Berends.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Strating, ged. Groningen 10 maart 1786, overl. voor 1 aug. 1787.
2. Jacobus Strating, ged. Groningen 10 maart 1786.
3. Jan Stratingh, volgt IIIa.


IIIa. Jan Stratingh, ged. Groningen 1 aug. 1787, trekschipper te Groningen, overl. Helpman 10 aug. 1835, tr. 1e Groningen 20 nov. 1808 Fennechien Jans, geb. Dorkwerd omstr. 1787, overl. Groningen 6 nov. 1826, dr. van Jan Jans en Geesje Geerts; tr. 2e Groningen 27 nov. 1828 Margje Obbens, ged. Groningen 30 nov. 1774, overl. ald. 22 febr. 1835, dr. van Geert Obbens en Albertjen Willems.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tietsia Stratingh, ged. Groningen 8 aug. 1810, overl. ald. 6 dec. 1846, tr. Groningen 17 mei 1840 Hidde Tjalkes, geb. Groningen 12 okt. 1816, timmerman, zn. van Goossen Tjalkes en Anna Puts.
2. Jannes Stratingh, volgt IVa.
3. Jacobus Stratingh, geb. Groningen 10 jan. 1815, overl. ald. 8 juni 1828.
4. Geert Stratingh, volgt IVb.
5. Aaltien Strating, geb. Groningen 13 febr. 1820, overl. ald. 30 okt. 1826.
6. Fennechien Stratingh, geb. Groningen 24 aug. 1822, overl. ald. 11 mei 1829.
7. Klaas Harms Stratingh, geb. Groningen 30 juni 1825, overl. ald. 14 jan. 1845.


IVa. Jannes Stratingh, geb. Groningen 2 okt. 1812, fuselier, scheepskapitein, overl. Groningen 7 febr. 1894, tr. Groningen 28 juli 1836 Cornelsien Ellens, geb. Groningen 19 jan. 1813, overl. ald. 7 sept. 1852, dr. van Cornelis Ellens en Anna Timmer.
Uit dit huwelijk:
1. Fennechien Stratingh, geb. Groningen 27 sept. 1834, overl. ald. 7 febr. 1917.
2. Aagtje Stratingh, geb. Groningen 17 maart 1837, overl. ald. 21 mei 1840.
3. Anna Cornelia Stratingh, geb. Groningen 12 dec. 1839, overl. ald. 30 dec. 1916.
4. Willem Pouwel Stratingh, geb. Groningen 28 aug. 1842, overl. ald. 19 dec. 1843.
5. Willem Pauwel Stratingh, geb. Groningen 11 dec. 1844, overl. ald. 30 dec. 1844.
6. Willem Pouwel Stratingh, volgt Va.
7. Aagtje Stratingh, geb. Groningen 17 april 1849, overl. Zuidlaren 19 dec. 1919.
8. levenloze dochter, geb. Groningen omstr. 10 okt. 1851.
9. levenloze dochter, geb. Groningen 5 sept. 1852.
10. Cornelis Stratingh, geb. Groningen 5 sept. 1852, overl. ald. 8 sept. 1852.


Va. Willem Pouwel Stratingh, geb. Groningen 20 jan. 1846, opzichter Rijkswaterstaat, overl. Groningen 26 aug. 1924, tr. Grijpskerk 21 nov. 1878 Joukjen Kruisinga, geb. Grijpskerk 11 jan. 1858, overl. Harlingen 21 juli 1952, dr. van Johannes Kruisinga en Geeske Bosma.
Uit dit huwelijk:
1. Jannes Johannes Stratingh, geb. Delfzijl 25 jan. 1880, leraar Duits aan de RHBS, overl. Harlingen 26 sept. 1959, tr. Harlingen 1 juli 1959 Aaltje de Vries, geb. Harlingen 2 dec. 1900, overl. Noordbergum 8 jan. 1988, dr. van Jan de Vries en Folkerdina van Gorkum.
2. Johannes Roelf Stratingh, geb. Delfzijl 15 sept. 1882, N.H. predikant, overl. Oosterbeek 10 jan. 1973.
3. Willem Pouwel Stratingh, volgt VIa.


VIa. Willem Pouwel Stratingh, geb. Delfzijl 4 sept. 1886, N.H. predikant, overl. Paterswolde 30 nov. 1978, tr. Delfzijl 18 okt. 1915 Jeannette Marie Smit, geb. Sappemeer 24 juni 1891, overl. Eelde 25 aug. 1996, dr. van Coop Roelf Smit en Geertruida Antina Luursema.
Uit dit huwelijk:
1. Coop Leendert Stratingh, geb. Bakkeveen 5 maart 1917, tandarts, overl. 24 maart 2010, tr. Beerta 28 nov. 1946 Anna Maria Boss, geb. 10 mei 1921, overl. Lochem 14 april 2000.
2. Willem Pouwel Stratingh, geb. Bakkeveen 5 maart 1917, overl. ald. 10 maart 1917.
3. Wilhelmina Paula Stratingh, geb. Noordbroek 7 maart 1922, tr. 8 sept. 1952 Justus Hendrik Klinkhamer, overl. Den Haag 23 febr. 1986.


IVb. Geert Stratingh, geb. Groningen 27 aug. 1817, timmerman, metselaar, overl. Groningen 9 juni 1873, tr. 1e Groningen 18 maart 1841 Jacoba Gezina Meijer, geb. Groningen 13 mei 1816, overl. ald. 14 juli 1852, dr. van Jan Meijer en Regina Frederika Schipvaart; tr. 2e Groningen 20 maart 1853 Herina Meijer, geb. Groningen 4 maart 1818, overl. ald. 29 dec. 1853, dr. van Jan Meijer en Regina Frederika Schipvaart.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Stratingh, geb. Groningen 26 juni 1840, timmerman, overl. Groningen 11 mei 1886, tr. Groningen 12 sept. 1869 Jansje Krot, geb. Leeuwarden 19 dec. 1842, overl. Groningen 28 juli 1916, dr. van Maaike Krot.
2. Jannes Stratingh, volgt Vb.
3. Herina Stratingh, geb. Groningen 13 maart 1845, overl. ald. 14 jan. 1847.
4. Klaas Stratingh, geb. Groningen 5 dec. 1847, overl. ald. 1 jan. 1851.
5. Herina Geertina Stratingh, geb. Groningen 19 april 1850, overl. ald. 1 mei 1850.
Uit het tweede huwelijk:
6. Klaas Harm Stratingh, geb. Groningen 23 nov. 1853, overl. ald. 29 dec. 1853.


Vb. Jannes Stratingh, geb. Groningen 3 okt. 1842, timmerman, overl. Groningen 5 maart 1917, tr. Groningen 18 okt. 1868 Mijna Gerbers, geb. Groningen 26 jan. 1844, overl. ald. 16 dec. 1919, dr. van Mijna Gerbers.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Gesina Stratingh, geb. Groningen 2 juni 1869, huishoudster, overl. Groningen 11 jan. 1948.
2. Meina Stratingh, geb. Groningen 19 nov. 1870, overl. ald. 25 april 1930, tr. Groningen 6 juni 1897 Willem Venema, geb. Groningen 18 april 1870, overl. na 25 april 1930, zn. van Eildert Venema en Grietje Bruins.
3. Geert Stratingh, geb. Groningen 29 juni 1872, overl. ald. 13 juni 1876.
4. Jantje Stratingh, geb. Groningen 19 maart 1874, overl. Roden 27 aug. 1948, tr. Groningen 2 febr. 1899 Jacob Tak, geb. Groningen 14 sept. 1862, rijtuigschilder, overl. voor 1948, zn. van Harmannus Tak en Harmanna Mulder.
5. Geert Stratingh, geb. Groningen 6 maart 1877, overl. ald. 19 okt. 1877.
6. Geert Stratingh, volgt VIb.
7. Harmanna Stratingh, geb. Groningen 25 juli 1880, overl. ald. 22 jan. 1948.
8. Jan Stratingh, geb. Groningen 29 maart 1887, overl. ald. 27 juli 1887.


VIb. Geert Stratingh, geb. Groningen 15 sept. 1878, boekhouder, bankdirecteur, overl. Nijmegen 22 juli 1955, tr. 1e Groningen 5 dec. 1901 Godina Ibelings, geb. Groningen 30 aug. 1878, overl. Amsterdam 9 sept. 1944, dr. van Jan Ibelings en Geertje Swieringa; tr. 2e Amsterdam 26 okt. 1946 Maria Jacoba Matthijs, geb. Utrecht 15 febr. 1888, overl. na 1963, dr. van Wilhelmus Albertus Matthijs en Maria van der Stroom.
Uit het eerste huwelijk:
1. Mijna Geertje Stratingh, geb. Groningen 29 sept. 1902, danseres, overl. Amsterdam 31 aug. 1989, tr. Amsterdam 4 juli 1933 Klaas de Vries, geb. Burgerbrug 18 dec. 1861, onderwijzer te Apeldoorn 1880-1882, onderwijzer te Groningen 1882-1890, hoofdonderwijzer te Enschede 1890-1903, hoofdonderwijzer te Amsterdam 1903-1907, gemeenteraadslid te Amsterdam 1909-1919, lid Provinciale Staten 1910-1916, overl. Amsterdam 5 jan. 1947, zn. van Sipke de Vries en Trijntje Eriks.
2. Geertje Jacoba Stratingh, geb. Groningen 4 dec. 1903, onderwijzeres, overl. Amsterdam 29 dec. 1992, tr. Amsterdam 21 maart 1928 Jan Egbert Kornelis van Wijnen, geb. Amsterdam 26 maart 1903, overl. ald. 1 febr. 1987, zn. van Kornelis van Wijnen en Maria Adriana Hoogendijk.
3. Jannes Stratingh, geb. Oosterdiep, Veendam 22 juni 1908, overl. Nijmegen 7 jan. 1988, tr. Amsterdam 19 aug. 1937 Wilhelmina Cornelia Antonia Helena Kroes, geb. Den Haag 12 aug. 1909, overl. Breda 14 april 1999, dr. van Richardus Cornelis Adrianus Kroes en Helena Francisca Clasina Vos.


IIb. Lucas Jacobus Stratingh, geb. Hoogezand 29 maart 1761, schipper, koopman, overl. Delfzijl 24 febr. 1845, tr. Delfzijl 9 febr. 1783 Swaantje Poppes, geb. Delfzijl 9 febr. 1762, overl. ald. 20 nov. 1824, dr. van Poppe Tonnis en Stijntje Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. Stijntie Lucas Stratingh, ged. Delfzijl 16 juli 1786, begr. ald. 22 sept. 1786.
2. Jacobus Lucas Stratingh, volgt IIIb.
3. Poppe Lucas Stratingh, volgt IIIc.
4. Bougijn Lucas Stratingh, geb. Delfzijl 6 april 1793, ged. Delfzijl 14 april 1793.
5. Derck Lucas Stratingh, ged. Delfzijl 13 dec. 1795, begr. ald. 9 okt. 1797.
6. Derk Lucas Stratingh, ged. Delfzijl 20 okt. 1799, begr. ald. 18 sept. 1800.
7. Bouko Lucas Stratingh, volgt IIId.


IIIb. Jacobus Lucas Stratingh, geb. Delfzijl 21 sept. 1788, ged. Delfzijl 28 sept. 1788, scheepskapitein, overl. Nieuw-Amsterdam 20 febr. 1821, tr. 1e Krewerd 15 maart 1809 Grietje Abels Deddens, ged. Krewerd 27 mei 1792, overl. ald. 5 juni 1810, dr. van Abel Hoodet Deddens en Maria Tobias Bolt; tr. 2e Delfzijl 20 juli 1813 Grietje Harmannus Bos, geb. Delfzijl 11 okt. 1794, ged. Delfzijl 19 okt. 1794, overl. ald. 26 nov. 1858, dr. van Harmannus Derks Bos en Hillechien Jans Borst.
Uit het tweede huwelijk:
1. Zwaantje Stratingh, geb. Tjamsweer 21 mei 1814, overl. Kampen 8 mei 1872, tr. Delfzijl 1 sept. 1841 Simon van Velzen, geb. Amsterdam 14 dec. 1809, predikant Afgescheiden Gereformeerde Gemeente, hoogleraar te Kampen, overl. Kampen 3 april 1896, zn. van Simon van Velzen en Neeltje Johanna Geselschap.
2. Hillechien Stratingh, geb. Delfzijl 2 maart 1817, overl. ald. 9 mei 1894, tr. Delfzijl 21 mei 1835 Hermannus Johannes Offerhaus, ged. Groningen 3 jan. 1804, advocaat en notaris te Delfzijl, wethouder, overl. Delfzijl 21 dec. 1871, zn. van Johannes Offerhaus en Alegonda Edonia Sypkens.
3. Lucas Jacobus Stratingh, volgt IVc.


IVc. Lucas Jacobus Stratingh, geb. Delfzijl 10 juli 1820, eigenaar zeepziederij te Hoogkerk bij de borg Elmersma, burgemeester van Hoogkerk 1851-1866, burgemeester van Ezinge 1877-1894, overl. Ezinge 27 juli 1894, tr. 1e Delfzijl 1 mei 1844 Anna Catharina van Buuren, geb. Delfzijl 30 aug. 1820, overl. Hoogkerk 10 nov. 1859, dr. van Haijeng Karssens van Buuren en Cornelske Heeres; tr. 2e Hoogkerk 9 nov. 1863 Roelfke Haverkamp, geb. Bedum 19 juni 1834, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) 21 maart 1871, dr. van Jan Harms Haverkamp en Grietje Roelfs Haverkamp; tr. 3e Groningen 13 sept. 1877 Jantje Tiddens, geb. Groningen 1 nov. 1822, overl. ald. 31 dec. 1913, dr. van Roelof Jacob Tiddens en Grietje Wiltes Nanninga.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus Stratingh, geb. Delfzijl 23 jan. 1845.
2. Cornelia Margaretha Stratingh, geb. Hoogkerk 2 jan. 1849, overl. 1922.
3., levenloze dochter, geb. Hoogkerk 8 mei 1851.
4. Margaretha Stratingh, geb. Hoogkerk 2 sept. 1852, overl. 1933, tr. Chicago, Cook, IL (USA) 18 jan. 1882 John B. Bentley, geb. Michigan (USA) juni 1857.
5., levenloze dochter, geb. Hoogkerk 16 okt. 1854.
6. Hein Karssens Stratingh, volgt Vc.
7. Anna Lucia Stratingh, geb. Hoogkerk 15 maart 1858, overl. ald. 1 mei 1858.
Uit het tweede huwelijk:
8. Jan Stratingh, geb. Hoogkerk 28 aug. 1864, koekbakkersleerling, overl. Ezinge 19 mei 1883.
9. Anna Catharina Stratingh, geb. Hoogkerk 22 dec. 1865, overl. 1867.
10. Anna Catharina Stratingh, geb. Effingham, IL (USA) 23 mei 1867, huishoudster, overl. Groningen 22 jan. 1946, tr. Aduard 13 jan. 1909 Gerrit Datema, geb. Aduard 29 maart 1842, overl. Zuidhorn 6 maart 1916, zn. van Jakob Gerrits Datema en Jouktje Meijer.


Vc. Hein Karssens Stratingh, geb. Hoogkerk 18 okt. 1855, arbeider, landbouwer, overl. Wano, La Moure, ND (USA) 1 april 1945, tr. Chicago, Cook, IL (USA) 25 maart 1885 Martha Minerva Walker, geb. Indiana (USA) 4 april 1857, overl. 29 nov. 1947.
Uit dit huwelijk:
1. George Theron Strating, volgt VIc.
2. Henry Ford Strating, volgt VId.
3. Goldie Minerva Strating, geb. Illinois (USA) 8 juli 1894, overl. North Dakota (USA) 20 aug. 1989, tr. omstr. 1914 Arley Maxwell Cloke, geb. Canada 5 mei 1890, landbouwer, overl. 31 mei 1977.
4. William Henry Strating, geb. Wano, La Moure, ND (USA) 25 april 1898, overl. Edgeley, La Moure, ND (USA) 4 febr. 1978, tr. Edgeley, La Moure, ND (USA) Molley C. Buchfink, geb. 24 dec. 1912, overl. Edgeley, La Moure, ND (USA) 30 jan. 1991.


VIc. George Theron Strating, geb. Monango, Dickey, ND (USA) 25 juli 1889, arbeider, vertegenwoordiger, overl. Valley City, Barnes, ND (USA) 1 maart 1952, tr. 30 maart 1915 Hazel Joyce Proctor, geb. Berlin, La Moure, ND (USA) 27 aug. 1895, overl. Jamestown, Stutsman, ND (USA) 20 jan. 1979, dr. van Herbert Proctor en Sarah Saphronie Abbott.
Uit dit huwelijk:
1. Marvel Lucella Strating, geb. Berlin, La Moure, ND (USA) 30 dec. 1915, tr. 1e omstr. 1934 Harold A. Robinson, geb. Edgeley, La Moure, ND (USA) 21 maart 1915, overl. Portland, OR,USA 21 juni 1979, zn. van John M. Robinson en Minnie; tr. 2e Moorhead, Clay, MN (USA) 2 aug. 1939 Frederick Sturgeon Oakley, geb. Edgeley, La Moure, ND (USA) 6 nov. 1914, overl. Cooperstown, Griggs, ND (USA) 6 mei 1999, zn. van Frederick Bachman Oakley en Bessie Caughey Sturgeon.
2. Donald George Strating, geb. Edgeley, La Moure, ND (USA) 9 aug. 1926, tankstationhouder, overl. Oakes, Dickey, ND (USA) 2 april 2008, tr. Moorhead, Clay, MN (USA) 17 juli 1947 Ruth Deloris Linerud, geb. Mayville, Traill, ND (USA) 9 aug. 1928, dr. van John M. Linerud en Helga Groven.


VId. Henry Ford Strating, geb. Wano, La Moure, ND (USA) jan. 1893, overl. Medberry, ND (USA) 1955, tr. Berlin, La Moure, ND (USA) 15 dec. 1917 Bessie Heloise Pitchford, geb. Wolbach, NE (USA) 4 juli 1898, overl. Fergus Falls, Otter Tail, MN (USA) 12 maart 1997, dr. van? Sronce.
Uit dit huwelijk:
Erwin Henry Strating, geb. North Dakota (USA) 8 okt. 1919, overl. Ellsworth, Pierce, WI (USA) 10 aug. 2001, tr. Webster, Day, SD (USA) 24 sept. 1942 Marlee A. Schupp, geb. Grand Prairie, Nobles, MN (USA) 28 maart 1926, dr. van Amanda.


IIIc. Poppe Lucas Stratingh, ged. Delfzijl 10 okt. 1790, stuurman, overl. Delfzijl 20 juni 1853, tr. Delfzijl 12 jan. 1815 Annechien Jans Vos, ged. Delfzijl 27 sept. 1795, overl. ald. 22 maart 1869, dr. van Jan Pieters Vos en Johanna Hayinks.
Uit dit huwelijk:
1. Lucas Poppes Stratingh, volgt IVd.
2. Johanna Stratingh, geb. Delfzijl 12 sept. 1818, overl. Borger 18 april 1885, tr. Delfzijl 30 okt. 1838 Aukens Jans Smaal, geb. Delfzijl 2 aug. 1809, ged. Delfzijl 13 aug. 1809, winkelier (1839), logementhouder, scheepsmakelaar (1877), overl. Delfzijl 16 aug. 1877, zn. van Jan Aukens Smaal en Renske van Buuren.


IVd. Lucas Poppes Stratingh, geb. Delfzijl 4 maart 1816, stuurman op het kofschip "Harmanna Jacoba", overl. dec. 1849, tr. Emden (Dld) 5 april 1835 Wubbina Petronella Douwes, geb. Amsterdam 3 juli 1816, overl. Delfzijl 17 juni 1860, dr. van Peter Douwes en Hinderkje Janssen Hoogelücht.
Uit dit huwelijk:
1. Annechien Stratingh, geb. Emden (Dld) 17 jan. 1838, ged. Emden (Dld) 4 febr. 1838, overl. Delfzijl 5 sept. 1869, tr. Delfzijl 13 jan. 1859 Frikke Derks Nanning, geb. Appingedam 14 jan. 1831, scheepskapitein, overl. voor 1925, zn. van Derk Frikkes Nanning en Janna Harms van der Warf.
2. Jacobus Lucas Stratingh, geb. Delfzijl 18 mei 1840, buitenschipper.
3. Pieter Douwes Stratingh, geb. Delfzijl 23 maart 1843, overl. ald. 19 mei 1850.
4. Poppe Lucas Stratingh, geb. Delfzijl 2 sept. 1848.


IIId. Bouko Lucas Stratingh, ged. Delfzijl 19 sept. 1802, stuurman op koopvaardijschip, overl. Brielle 2 aug. 1832, tr. Warffum 21 april 1830 Aaltje Harmannus Huis, geb. Warffum 15 aug. 1811, overl. Amsterdam 5 april 1858, dr. van Harmannus Huis en Sara Klaassens.
Uit dit huwelijk:
Lukas Jakobus Strating, geb. Oosterdiep, Veendam 7 maart 1831, zeeman, schipper, koopman in brandstoffen, overl. Amsterdam 5 dec. 1915, tr. 1e Amsterdam 22 mei 1856 Anthonia Jacoba Hoogeweg, geb. Amsterdam 11 febr. 1826, overl. ald. 14 april 1903, dr. van Jacob Hoogeweg en Louisa Gerredina Jurgensen; tr. 2e Amsterdam 20 aug. 1903 Maria Elisabeth Roodenburgh, geb. Amsterdam 14 okt. 1852, overl. ald. 2 maart 1917, dr. van Theodorus Petrus Roodenburgh en Elizabeth Johanna Holm.

Please publish modules in offcanvas position.