Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Jacob Hindriks Straatman en Fennigjen Engberts (prov. Groningen)

I. Jacob Hindriks Straatman, geb. Eexta omstr. 1710, timmerman, zn. van Hendrick Straatman en Martien Jans, tr. (ondertr. Noordbroek 4 sept.) 1740 Fennigjen Engberts, geb. Noordbroek.
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik Jacobs, ged. Noordbroek 2 dec. 1740.
2. Engbert Jacobs Strating, volgt II.


II. Engbert Jacobs Strating, ged. Noordbroek 9 sept. 1743, overl. Groningen 31 okt. 1826, tr. Noordbroek 11 juni 1769 Aaltje Gerrits, geb. Laskwerd.
Uit dit huwelijk:
1. Matjen Engberts Strating, geb. Noordbroek 25 nov. 1770, ged. Noordbroek 2 dec. 1770, tr. (ondertr. Wetsinge 2 juni) 1799 Klaas Hindriks Wieringa, geb. Noorddijk omstr. 1767, landbouwer, overl. Noorddijk 5 juli 1842.
2. Fennigjen Engberts Strating, geb. Noordbroek 26 sept. 1773, ged. Noordbroek 10 okt. 1773, overl. Groningen 15 dec. 1829.
3. Jacob Engberts Strating, geb. Noordbroek 28 aug. 1775, ged. Noordbroek 3 sept. 1775.
4. Gerrit Engberts Strating, volgt IIIa.
5. Hendrik Engberts Strating, volgt IIIb.
6. Jakob Engberts Strating, volgt IIIc.
7. Pieter Engberts Strating, volgt IIId.
8. Jan Engberts Strating, volgt IIIe.


IIIa. Gerrit Engberts Strating, ged. Scharmer 26 dec. 1777, overl. Ranum 14 jan. 1815, tr. Hilje Ennes Bazuin, geb. Klein Garnwerd 1789, overl. Obergum 15 jan. 1862, dr. van Enne Pieters Bazuin en Hieke Geerts Reinders.
Uit dit huwelijk:
1. Engbert Gerrits Strating, geb. Ranum omstr. 1806, overl. ald. 26 nov. 1812.
2. Aaltje Gerrits Strating, geb. Garnwerd 7 febr. 1808, overl. Saaxumhuizen 20 mei 1876, tr. Winsum 18 april 1840 Harm Teeuwes Swaagman, geb. Saaxumhuizen 12 jan. 1812, schoenmakersknecht, zn. van Teeuwe Harms Swaagman en Anje Evers.
3. Enne Gerrits Strating, volgt IVa.
4. Engbert Gerrits Strating, geb. Ranum 14 dec. 1813, overl. ald. 27 maart 1832.
5. Gerritdina Gerrits Strating, geb. Ranum 24 juli 1815, overl. Baflo 31 juli 1892, tr. Baflo 22 jan. 1842 Willem Pieters Venhuizen, geb. Rasquert 6 dec. 1813, slachter, overl. Baflo 10 mei 1866, zn. van Pieter Jans Venhuizen en Aagtje Sieuwerts.


IVa. Enne Gerrits Strating, geb. Garnwerd 18 juli 1810, ged. Ezinge 29 juli 1810, landbouwer, winkelier, overl. Westernieland 12 jan. 1861, tr. 1e Winsum 3 april 1843 Hindrikje Puma, geb. Obergum 1 nov. 1813, overl. ald. 22 dec. 1848, dr. van Hindrik Harms Puma en Grietje Simons Wiersema; tr. 2e Winsum 9 april 1850 Ebeltje Jans van der Schaaf, geb. Westernieland 6 juli 1820, overl. na 26 april 1879, dr. van Jan Emes van der Schaaf en Anna Rikkerts Kast.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hindrik Strating, volgt Va.
2. Gerrit Strating, geb. Obergum 16 dec. 1844, overl. Westernieland 28 okt. 1857.
3. Harm Strating, geb. Obergum 14 febr. 1846, overl. ald. 24 maart 1848.
4. Harm Strating, geb. Obergum 27 nov. 1848, overl. ald. 29 dec. 1848.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jan Strating, volgt Vb.
6. Engbert Strating, volgt Vc.
7. Eme Strating, geb. Obergum 29 aug. 1853, dagloner, overl. Broek, Eenrum 9 mei 1904, tr. Eenrum 2 juni 1877 Martje Huizinga, geb. Pieterburen 7 febr. 1849, overl. Groningen 30 mei 1905, dr. van Hommo Roelfs Huizinga en Trijntje Arends Helder.


Va. Hindrik Strating, geb. Obergum 20 juni 1843, landbouwer te Pieterburen, overl. Meedhuizen 2 mei 1920, tr. Eenrum 16 okt. 1867 Angenieta Smit, geb. Warfhuizen 30 juni 1837, overl. Meedhuizen 22 nov. 1925, dr. van Kornelis Nannes Smit en Aafke Johannes Vos.
Uit dit huwelijk:
1. Henderika Strating, geb. Pieterburen 29 aug. 1868, overl. Oosterhoogebrug 15 mei 1961, tr. 1e ’t Zandt 22 mei 1903 Tonnis Doornbos, geb. Leermens 22 jan. 1873, landbouwer te Leermens, overl. Leermens 16 okt. 1910, zn. van Jan Doornbos en Bouwina van der Tuin; tr. 2e Ten Boer 21 sept. 1912 Koene Harkema, geb. Hoogkerk 2 jan. 1862, schilder te Ten Boer, overl. Ten Boer 9 febr. 1931, zn. van Willem Harkema en Grietje van der Veen.
2. Kornelis Strating, volgt VIa.
3. Ebeltje Strating, geb. Pieterburen 7 jan. 1876, overl. Bedum 25 okt. 1906.
4. Hebeltje Strating, geb. Pieterburen 28 mei 1881, overl. Oosterhoogebrug 14 maart 1963.
5. Grietje Strating, geb. Westerdijkshorn 7 maart 1883, overl. Wagenborgen 14 febr. 1927.


VIa. Kornelis Strating, geb. Pieterburen 14 okt. 1869, bakker te Borger, overl. Borger 15 sept. 1939, tr. Assen 31 okt. 1897 Alida Smit, geb. Assen 6 maart 1867, overl. Groningen 6 juni 1948, dr. van Berend Smit en Fennegien Huizing.
Uit dit huwelijk:
1. Angenieta Strating, geb. Borger 24 sept. 1898, overl. Gieten 23 jan. 1987, tr. Borger 1 sept. 1922 Roelof Vlieghuis, geb. Borger 28 aug. 1896, garagehouder en rijwielhandelaar, overl. Assen 5 sept. 1973, zn. van Jan Vlieghuis en Catharina van Nieuwenhoven.
2. Berend Strating, geb. Borger 9 april 1901, overl. Groningen 13 febr. 1907.
3. Fennegien Strating, geb. Borger 31 jan. 1906, overl. Gieten 18 jan. 1995, tr. Borger 8 mei 1929 Roelf Grit, geb. Gasselternijveen 20 maart 1903, bakker te Gasselternijveen, zn. van Jacob Grit en Margrietha Buzeman.
4. Hendrikje Strating, geb. Borger 18 jan. 1908, overl. Groningen 20 nov. 1995, tr. Borger 3 juli 1931 Lambert Beuving, geb. Borger 11 dec. 1902, technisch ambtenaar Gem. Werken Groningen, overl. Groningen 16 dec. 1982, zn. van Hendrik Beuving en Margje Kloeze.


Vb. Jan (John) Strating, geb. Obergum 24 juni 1850, schoenmaker, tuinier, overl. Fulton, Whiteside, IL (USA) 1915, tr. Eenrum 24 april 1875 Jantje (Jennie) Wieringa, geb. Westernieland 20 jan. 1854, overl. Albany, Whiteside, IL (USA) 14 okt. 1921, dr. van Gerhardus Jans Wieringa en Hindriktje Jans Wiesema.
Uit dit huwelijk:
1. Enne (Edward) Strating, geb. Westernieland 17 mei 1876, overl. Whiteside, ILL (USA) 8 juli 1900.
2. Gerhardus Strating, geb. Westernieland 25 dec. 1877, overl. voor 1889.
3. Ebeltje (Mabel) Strating, geb. Westernieland 26 sept. 1879, overl. Erie, Whiteside, IL (USA) 23 okt. 1913, tr. Whiteside, IL (USA) 17 nov. 1899 Isaac Venhuizen, geb. Nederland omstr. 1875, landbouwer.
4. Hendriktje (Margaret, Maggie) Strating, geb. Westernieland 23 juli 1881, overl. Fulton, Whiteside, IL (USA) 12 okt. 1947, tr. omstr. 1901 George Housenga, geb. Nederland omstr. 1876, landbouwer, overl. Fulton, Whiteside, IL (USA) 25 nov. 1943.
5. levenloze zoon, geb. Westernieland 19 maart 1883.
6. levenloze zoon, geb. Westernieland 1 april 1884.
7. Evert (Everett) Strating, volgt VIb.
8. George J. Strating, volgt VIc.
9. John Strating, volgt VId.
10. Eva (Effie) Strating, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 3 aug. 1893, overl. Clinton, Clinton, IA (USA) aug. 1974, tr. omstr. 1912 Jacob DeVries, geb. Nederland omstr. 1888, overl. Moline, Rock Island, IL (USA) 3 dec. 1928, zn. van Herman DeVries en Mary.
11. Albert Strating, volgt VIe.


VIb. Evert Strating, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 15 dec. 1885, landbouwer, overl. USA 1954, tr. omstr. 1907 Lizzie Huizenga, geb. Illinois (USA) 9 dec. 1884, overl. Fulton, Whiteside, IL (USA) 15 mei 1966.
Uit dit huwelijk:
1. Jennie Strating, geb. Illinois (USA) omstr. 1908.
2. Henrietta Strating, geb. Newton, Whiteside, IL (USA) 13 april 1910, overl. Fulton, Whiteside, IL (USA) juli 1994, tr. Fred Foster.
3. Mabel Strating, geb. Newton, Whiteside, IL (USA) 26 juli 1912, overl. Fulton, Whiteside, IL (USA) 27 nov. 2002.
4. John Strating, geb. Newton, Whiteside, IL (USA) 30 okt. 1913, landbouwer, overl. Illinois (USA) 10 maart 1971, tr. 24 jan. 1935 Anna Pesman, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 27 aug. 1915, overl. Clinton, Clinton, IA (USA) 31 maart 1982, dr. van John Pesman en Grace Barsema.
5. Marguerite Strating, geb. Newton, Whiteside, IL (USA) 25 maart 1917, overl. Morrison, Whiteside, IL (USA) 28 sept. 2009, tr. Kenneth Tegeler, geb. 1915, overl. 1965, zn. van Martin Tegeler en Winnie.
6. Harry Strating, geb. Newton, Whiteside, IL (USA) 1 maart 1919, overl. Fulton, Whiteside, IL (USA) 10 april 1988.
7. Alvin B. Strating, geb. Albany, Whiteside, IL (USA) 24 sept. 1923, overl. Morrison, Whiteside, IL (USA) 30 april 1994, tr. Annabelle L. Merema, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 8 jan. 1926, dr. van Louis Merema en Minnie.
8. Irene Anna Strating, geb. Albany, Whiteside, IL (USA) 7 maart 1926, overl. Fulton, Whiteside, IL (USA) 12 dec. 1983.


VIc. George J. Strating, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 27 juli 1889, verzekeringsagent, overl. Fulton, Whiteside, IL (USA) 1943, tr. omstr. 1912 Tessie Kolk, geb. Illinois (USA) 13 okt. 1888, overl. Fulton, Whiteside, IL (USA) juli 1971.
Uit dit huwelijk:
1. Theron G. Strating, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 9 april 1914, overl. ald. dec. 1978.
2. Irvin K. Strating, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 12 mei 1919, overl. ald. 29 dec. 1993, tr. St. Louis, MO (USA) 14 jan. 1942 Virginia N. Witt, geb. Manchester, IA (USA) 24 dec. 1919, overl. Columbia, Boon, MO (USA) 2 sept. 1999.
3. Darlene M. Strating, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 20 april 1925, overl. Dixon, Lee, IL (USA) 23 juni 2003, tr. Fulton, Whiteside, IL (USA) 8 aug. 1948 Robert Popkins.


VId. John Strating, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 5 april 1890, boerenknecht, overl. Charlotte, Mecklenburg County, NC (USA) 11 nov. 1954, tr. Chicago, Cook, IL (USA) 20 juni 1914 Anna Velthouse, geb. Illinois (USA) omstr. 1895, dr. van John Velthouse en Oda.
Uit dit huwelijk:
1. John S. Strating, geb. Chicago, Cook, IL (USA) 21 sept. 1918, overl. Illinois (USA) mei 1965, tr. Ruth Corrine Carlson, geb. Karlskoga (Zweden) 7 april 1919, overl. Wheaton, Du Page, IL (USA) 24 aug. 2003.
2. Robert Eugene Strating, geb. Chicago, Cook, IL (USA) 11 dec. 1921, militair, overl. Colorado Springs, El Paso, CO (USA) 29 aug. 1988, tr. San Angelo, TX (USA) 20 maart 1943 Joan Mae Dalstra, geb. Illinois (USA) 15 mei 1923.
3. Perry Strating, geb. Chicago, Cook, IL (USA) omstr. 1923, overl. USA omstr. 1944.


VIe. Albert Strating, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 9 nov. 1895, verkoper, overl. East Moline, Rock Island, IL (USA) 10 febr. 1938, tr. 24 juni 1925 Lillian May Burns, geb. Albany, Whiteside, IL (USA) 26 sept. 1899, cassier, overl. Holland, Ottawa, MI (USA) sept. 1982, dr. van Harry W. Burns en Ruth May.
Uit dit huwelijk:
William Harrison Strating, geb. Clinton, Clinton, IA (USA) 3 okt. 1931, overl. Holland, Ottawa, MI (USA) 9 okt. 1996, tr. 7 juni 1952 Anna Mae Housenga, geb. Fulton, Whiteside, IL (USA) 22 febr. 1930, dr. van John E. Housenga en Tena Sissing.


Vc. Engbert Strating, geb. Obergum 16 febr. 1852, kuiper, overl. Roodeschool 15 maart 1927, tr. Eenrum 26 april 1879 Elizabeth Kramer, geb. Zuurdijk 12 april 1846, overl. Roodeschool 27 okt. 1930, dr. van Martinus Berends Kramer en Heilike Jeltes.
Uit dit huwelijk:
1. Enne Strating, geb. Noordwolde 28 maart 1880, overl. Niekerk, Uithuizermeeden 15 sept. 1908.
2. Martinus Strating, volgt VIf.
3. Ebeltje Strating, geb. Noordwolde 16 april 1883, overl. ald. 5 juli 1884.
4. Ebeltje Strating, geb. Noordwolde 22 okt. 1884, overl. Kantens 24 okt. 1950, tr. Groningen 18 mei 1911 Harm Grasdijk, geb. Middelstum 6 maart 1883, overl. Kantens 23 aug. 1948, zn. van Derk Grasdijk en Geertje de Goede.
5. Jan Strating, volgt VIg.
6. Alida Strating, geb. Noordwolde 29 mei 1890, overl. Hoogeveen 15 april 1963, tr. Uithuizermeeden 24 mei 1922 Pieter van Dijken, geb. Roodeschool 17 nov. 1891, overl. Uithuizermeeden 31 okt. 1980, zn. van Gerrit van Dijken en Alstje Hamming.


VIf. Martinus Strating, geb. Noordwolde 15 jan. 1882, onderwijzer BLO, overl. Diever 5 aug. 1965, tr. Diever 17 dec. 1910 Jacoba Timmerman, geb. Diever 27 febr. 1889, overl. ald. 20 nov. 1982, dr. van Jacob Timmerman en Grietje Moes.
Uit dit huwelijk:
1. Engbert Enne Strating, geb. Diever 21 nov. 1911, onderwijzer, schoolhoofd, overl. Sneek 13 mei 1999, tr. De Wijk 28 jan. 1937 Trientje Kooistra, geb. Ten Post 27 mei 1914, overl. Sneek 6 nov. 1994, dr. van Henderikus Kooistra en Elisabeth Boer.
2. Grietje Strating, geb. Diever 18 febr. 1914, overl. Vinkeveen 8 febr. 1995, tr. Diever 11 maart 1938 Hendrik Veldman, geb. Ten Boer 3 april 1913, onderwijzer B.L.O., schooldirecteur MAVO, overl. Franekeradeel 15 aug. 1984.
3. Elizabeth Strating, geb. Diever 22 febr. 1917, tr. Appingedam 23 mei 1947 Geert Wildrik Burema, geb. 13 april 1911, overl. 23 juli 2003.
4. Jacobina Strating, geb. Diever 1 febr. 1920, overl. Den Haag 5 april 2000, tr. Diever 7 juni 1946 Douwe Klaas van der Helm, geb. Zwolle 13 okt. 1918, overl. Den Haag 17 mei 1996, zn. van Anne van der Helm en Lijsbert van der Kooij.
5. Martina Willemina Lammigje Strating, geb. Diever 11 okt. 1926.


VIg. Jan Strating, geb. Noordwolde 11 juni 1886, letterzetter, overl. Elst 7 april 1965, tr. Bedum 13 mei 1912 Eiske Willemsen, geb. Onderdendam 31 okt. 1887, dienstbode, overl. Elst 15 jan. 1983, dr. van Jakob Willemsen en Geertje Eikema.
Uit dit huwelijk:
1. Engbert Eime Strating, geb. Hoogeveen 8 maart 1913, onderwijzer, overl. Arnhem 22 maart 1989, tr. Hengelo (ov) 14 juli 1944 Grietje Geertje IJben, geb. Hardenberg 23 sept. 1920, overl. Elst 3 okt. 2000.
2. Geertje Strating, geb. Hoogeveen 27 aug. 1914, overl. ald. 11 nov. 1994, tr. Hoogeveen 24 dec. 1940 Arjen Hoekstra, geb. Marrum 18 maart 1914, overl. Hoogeveen 11 nov. 1998, zn. van Jelte Arjens Hoekstra en Aukje Gerrits Bennema.
3. Jakob Strating, geb. Hoogeveen 19 juli 1917, huisschilder, kantoorbediende, wachtmeester bij de rijkspolitie, overl. Hooghalen 24 juli 1983, tr. Assen 20 mei 1948 Dina Ubels, geb. Assen 20 mei 1918, overl. ald. 15 maart 1999, dr. van Lambert Ubels en Willemtje de Vries.


IIIb. Hendrik Engberts Strating, ged. Scharmer 23 sept. 1780, wijntapper, overl. Groningen 17 juni 1832, tr. Groningen 26 mei 1805 Grietje Teunis Post, ged. Garrelsweer 6 juni 1779, overl. Groningen 16 juni 1865, dr. van Teunis Hendrikus Post en Kornelia Harms.
Uit dit huwelijk:
1. Engbert Strating, ged. Groningen 16 febr. 1806.
2. Cornelia Strating, ged. Groningen 29 april 1807, overl. ald. 2 april 1874, tr. 1e Groningen 11 okt. 1846 Bauke Hendriks Alkema, geb. Wons 5 dec. 1801, overl. Hoorn (nh) 20 jan. 1857, zn. van Hendrik Wiekes Alkema en Doutzen Douwes; tr. 2e Wonseradeel 18 nov. 1858 Gabe Bubbes van der Zee, geb. Makkum 30 mei 1811, overl. Veenhuizen, Norg 11 juni 1869, zn. van Bubbe Gabes van der Zee en Sijbrigje Klaases Pepin.
3. Aaltje Strating, ged. Groningen 20 jan. 1809, overl. ald. 7 febr. 1891, tr. Groningen 24 mei 1840 Jan Hoving Eleveld, geb. Groningen 15 febr. 1815, stijfselmaker, overl. Groningen 28 jan. 1860, zn. van Pieter Eleveld en Mijna Hoving.
4. Teunis Strating, ged. Groningen 19 dec. 1810, sergeant, overl. Haren (gr) 15 dec. 1848, tr. Utrecht 12 okt. 1842 Harremijntje Susanna Vroom, geb. Amsterdam 7 juli 1796, ged. Amsterdam 10 juli 1796, overl. Haren (gr) 17 juli 1865, dr. van Klaas Andries Vroom en Willemijntje Pels.
5. Gerrit Stratingh, geb. Groningen 19 april 1812, conducteur, overl. Zwolle 13 juli 1873, tr. 1e dec. 1834 Cornelia Elisabeth Stevens; tr. 2e vóór 4 sept. 1838 Jansje Bloem, geb. Zaandam 25 april 1800, overl. Zwolle 15 juli 1865, dr. van Meindert Bloem; tr. 3e Zwolle 7 sept. 1865 Willemina Hillegonda Rensen, geb. Zwolle 15 febr. 1830, overl. ald. 18 maart 1899, dr. van Jan Rensen en Johanna van Bruggen.
6. Ellegien Strating, geb. Groningen 7 okt. 1813, overl. ald. 20 dec. 1824.
7. Margien Stratingh, geb. Groningen 10 mei 1815, overl. ald. 21 febr. 1896, tr. 1e Groningen 12 april 1840 Jan Jacobs Blaak, geb. Wildervank 28 dec. 1812, overl. Groningen 3 sept. 1858, zn. van Jacob Egberts Blaak en Jantje Hinders Korfker; tr. 2e Groningen 31 dec. 1871 Hindrik Havinga, geb. Groningen 23 maart 1819, zn. van Hindrik Hotses Havinga en Willemina van den Berg.


IIIc. Jakob Engberts Strating, ged. Garmerwolde 18 mei 1783, dagloner, overl. Bedum 10 sept. 1842, tr. Adorp 13 april 1816 Janna Berends Alting, geb. Sauwerd omstr. 1791, overl. Noorderhoogebrug 25 dec. 1847, dr. van Berend Geerts en Aaltje Berends.
Uit dit huwelijk:
1. Engbert Jacobs Strating, geb. Sauwerd 22 mei 1816, schipper, overl. Groningen 3 dec. 1868, tr. Groningen 14 mei 1857 Alfijnsina van Zanten, geb. Bierum 30 dec. 1817, dr. van Jan Tjaarts van Zanten en Trijntje Eisses Wiersum.
2. Aaltje Jacobs Strating, geb. Klein Garnwerd 13 maart 1819, overl. Kantens 27 jan. 1865, tr. Bedum 9 juli 1842 Siemen Willems Weemhof, geb. Garmerwolde 16 febr. 1817, dagloner, zn. van Willem Konraad Weemhof en Reinje Klaasens.
3. Marchien Jacobs Strating, geb. Zuidwolde (dr) 2 febr. 1823, overl. Bedum 21 juli 1823.
4. Martje Jacobs Strating, geb. Zuidwolde 20 juni 1824, overl. Dennenoord, Zuidlaren 24 jan. 1905, tr. 1e Middelstum 10 nov. 1851 Gerhard Kettler, geb. Osnabrück (Dld) omstr. 1818, overl. Saaxumhuizen 3 mei 1857; tr. 2e Kantens 23 dec. 1865 Willem Poel, geb. Rasquert omstr. 1833, overl. na 1905.


IIId. Pieter Engberts Strating, ged. Garmerwolde 18 febr. 1787, arbeider, dagloner, overl. Middelstum 11 maart 1847, tr. Bedum 19 okt. 1822 Geesje Jacobs Wasseur, ged. Sappemeer 8 juni 1794, overl. Middelstum 4 juli 1844, dr. van Jacob Alberts Wasseur en Aafien Pieters.
Uit zijn relatie met Anje Germts:
1. Engbert Pieters Strating, geb. Sauwerd 31 jan. 1818, landbouwersknecht, overl. Adorp 3 sept. 1832.
Uit zijn huwelijk:
2. Aaffien Pieters Strating, geb. Westerwijtwerd 20 mei 1823, overl. Baflo 16 febr. 1829.
3. Aaltje Strating, geb. Westerwijtwerd 10 april 1828, tr. Zuidhorn 18 mei 1861 Timen Gorter, geb. Oldekerk 15 april 1815, boomkweker, zn. van Pieter Timens Gorter en Carolina Willems Olthof.
4. Engbert Jacob Strating, volgt IVb.
5. Aaffien Strating, geb. Middelstum 5 sept. 1840, overl. ald. 24 aug. 1841.


IVb. Engbert Jacob Strating, geb. Westerwijtwerd 12 juli 1831, touwslagersknecht, dagloner, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) 14 juli 1914, tr. 1e Middelstum 11 mei 1860 Sjauke van Komen, geb. Onderdendam 20 maart 1833, overl. Toornwerd 17 jan. 1872, dr. van Berent Simons van Komen en Pieterke Jacobs Wasseur; tr. 2e Grand Rapids, Kent, MI (USA) 28 april 1874 Hendrikje Boersma de Vries.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieterke Stratingh, geb. Toornwerd 28 febr. 1861.
2. Berend Stratingh, geb. Toornwerd 15 okt. 1862, overl. ald. 25 mei 1865.
3. Gezina Stratingh, geb. Toornwerd 25 juli 1864, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) dec. 1936, tr. Grand Rapids, Kent, MI (USA) 28 dec. 1885 William C. Henderson, geb. Hanover, New York (USA) 1864.
4. Berend Stratingh, volgt Vd.
5. Pieterdina Stratingh, geb. Toornwerd 11 juni 1867, overl. ald. 13 okt. 1868.
6. Pieterdina Stratingh, geb. Toornwerd 28 juni 1869, overl. Kent, MI (USA) febr. 1929, tr. Fred Hornburg, geb. Duitsland, ca. 1866.
7. Aafien Stratingh, geb. Toornwerd 15 dec. 1871, overl. ald. 5 maart 1872.


Vd. Berend Stratingh, geb. Toornwerd 28 jan. 1866, slager, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) 9 febr. 1918, tr. omstr. 1889 Laura, geb. Ontario (Canada) jan. 1869, overl. Kent, MI (USA) juli 1928.
Uit dit huwelijk:
1. Minnie Stratton, geb. Michigan (USA) mei 1892, tr. Leon Kresbaugh, geb. Michigan (USA) omstr. 1896, verkoper, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) aug. 1939.
2. Irene Stratton, geb. Michigan (USA) okt. 1895.


IIIe. Jan Engberts Strating, ged. Garmerwolde 24 dec. 1788, dagloner, overl. Sauwerd 30 jan. 1843, tr. Adorp 26 sept. 1818 Trijntje Aries Arwert, geb. Sauwerd 26 dec. 1793, ged. Sauwerd 1 jan. 1794, overl. ald. 15 april 1847, dr. van Arijs Jans en Roelfke Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1. Aries Jans Strating, geb. Sauwerd 7 okt. 1820, overl. Adorp 19 okt. 1820.
2. Martje Jans Strating, geb. Sauwerd 22 dec. 1821, overl. Obergum 2 dec. 1869, tr. Adorp 30 april 1863 Pieter Brouwer, geb. Obergum omstr. 1836, dagloner, zn. van Antje Jans Brouwer.
3. Roelfke Jans Strating, geb. Onderwierum 13 aug. 1824, overl. Bedum 8 nov. 1826.
4. Roelfien Jans Strating, geb. Groningen 1827, overl. Bedum 13 jan. 1831.

Please publish modules in offcanvas position.