Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Jacob Arents en Geesjen Jacobus (oorsprong Appingedam)

I. Jacob Arents, ged. Appingedam 22 sept. 1720, kleermaker, overl. Appingedam, zn. van Arent Arents en Jantien Hindriks, tr. Appingedam 15 maart 1750 Geesjen Jacobus, overl. Appingedam.
Uit dit huwelijk:
1. Arend Jacobs Strating, volgt II.
2. Jacobus Jacobs, ged. Appingedam 13 jan. 1754.
3. Hindrik Jacobs, ged. Appingedam 29 sept. 1756.
4. Anna Jacobs Strating, ged. Appingedam 15 aug. 1759, kleermaakster, overl. Appingedam 16 aug. 1827, tr. Appingedam 19 april 1786 Harm Jacobus Vriezema, ged. Appingedam 16 juni 1756, kuiper, overl. Appingedam 26 sept. 1822, zn. van Jacobus Martinus Vriezema en Elizabeth Harms van der Werf.
5. Jacobus Jacobs, ged. Appingedam 17 maart 1762.
6. Jantien Jacobs, ged. Appingedam 3 dec. 1764.
7. Jacobus Jacobs, ged. Appingedam 6 juli 1768.


II. Arend Jacobs Strating, geb. Appingedam 1 jan. 1751, ged. Appingedam 10 jan. 1751, majoor ratelaar, overl. Appingedam 13 febr. 1822, tr. 1e Aaltien Geuchies, ged. Appingedam 12 mei 1754, overl. ald. omstr. 19 nov. 1783, dr. van Geuchien Hindriks en Fennigjen Hindriks; tr. 2e (ondertr. Appingedam 13 maart) 1785 Geertjen Alberts Doornbos; tr. 3e (ondertr. Appingedam febr.) 1802 Berentje Arents Appelman, ged. Appingedam 27 nov. 1765, overl. ald. 13 mei 1842, dr. van Arent Hindriks en Frouke Arents.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob Arends Strating, volgt IIIa.
2. Fennigje Arends, ged. Garrelsweer 26 nov. 1780.
3. Hindrik Arends, ged. Appingedam 19 nov. 1783.
Uit het tweede huwelijk:
4. Frouwke Arends, ged. Appingedam 18 april 1787.
5. Albert Arends, ged. Appingedam 14 juli 1789.
6. Jacobus Arends, ged. Appingedam 14 dec. 1791.
7. Albert Arends Strating, volgt IIIb.
8. Geeske Arends, ged. Appingedam 7 jan. 1798.
Uit het derde huwelijk:
9. Vrouwke Arends Stratingh, geb. Appingedam 28 sept. 1802, ged. Appingedam 6 okt. 1802, winkelier, overl. Spijk 19 juli 1884.
10. Gesien Arends Strating, geb. Appingedam 23 febr. 1805, ged. Appingedam 6 maart 1805, winkelier, overl. Appingedam 5 mei 1878.


IIIa. Jacob Arends Strating, ged. Garrelsweer 14 juni 1777, kleermaker, militair, overl. Deventer 21 juni 1829, tr. Johanna Pournouw, geb. ’s-Hertogenbosch omstr. 1776, overl. Deventer 27 okt. 1856.
Uit dit huwelijk:
1. Arent Lauwerents Strating, geb. Doetinchem 4 jan. 1804, ged. Doetinchem 8 jan. 1804, overl. vóór 30 jan. 1812.
2. Johannes Strating, geb. omstr. 1806, overl. Groningen 24 juli 1811.
3. Catharina Strating, geb. Leiden 14 jan. 1807, overl. Groningen 24 juli 1811.
4. Jacob Strating, volgt IVa.
5. Arend Strating, volgt IVb.
6. Renske Strating, geb. Appingedam 13 sept. 1814, waschvrouw, overl. Arnhem 23 jan. 1896, tr. 1e Deventer 30 maart 1835 Pieter Babtist Maertin, geb. Amsterdam 6 aug. 1808, ged. Amsterdam 10 aug. 1808, militair, overl. vóór 3 maart 1847, zn. van Jan Babtist Maertin en Johanna Boele; tr. 2e Vlissingen 3 maart 1847 Louis de Bruin, geb. Arnhem 15 okt. 1819, fuselier 2e bataillon, overl. Zutphen 7 nov. 1852, zn. van Peter de Bruin en Helena Tiggeloven; tr. 3e Deventer 8 sept. 1853 Willem Vlasveld, geb. Doesburg omstr. 1819, dagloner, overl. Deventer 17 okt. 1855, zn. van Dirk Jan Vlasveld en Geertruida Esman.
7., levenloos kind, geb. Appingedam 20 mei 1817.
8. Hindrik Strating, geb. Appingedam 2 nov. 1818, overl. Deventer 3 mei 1832.
9. Johannes Strating, volgt IVc.


IVa. Jacob Strating, geb. Forstedt (Dld) 13 okt. 1808, stafmuzikant bij de 3e Afdeling Infanterie, commissionair, overl. Amsterdam 30 jan. 1872, tr. Arnhem 22 febr. 1832 Wilhelmina Le Grand, geb. Druten 6 juli 1806, overl. Amsterdam 29 nov. 1889, dr. van Franciscus Le Grand en Gertrudis Peeters.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Strating, geb. Arnhem 30 nov. 1829, overl. ald. 8 jan. 1830.
2. Susanna Theodora Strating, geb. Arnhem 2 april 1831, overl. Amsterdam 2 dec. 1876.
3. Nicolaas Fredericus Hendricus Strating, volgt Va.
4. Johanna Geertruida Strating, geb. Maastricht 1 juni 1835, overl. Amsterdam 15 febr. 1915, tr. Amsterdam 17 aug. 1871 Ludovicus Stephanus Theodorus Baumeister, geb. Amsterdam 14 febr. 1838, handelsreiziger, boekhouder, overl. Amsterdam 24 jan. 1913, zn. van Johann Wilhelm Baumeister en Carolina Philiphina Charlotte Arntz.
5. Herman Christiaan Johannes Strating, volgt Vb.
6. Theodora Wilhelmina Strating, geb. Maastricht 4 nov. 1838, overl. Amsterdam 18 aug. 1880.
7. Jacobus Franciscus Strating, geb. Nijmegen 11 jan. 1841, overl. Amsterdam 13 sept. 1848.
8. Andries Strating, geb. Amsterdam 28 mei 1843, overl. ald. 30 aug. 1849.
9. Paulus Jacob Strating, volgt Vc.


Va. Nicolaas Fredericus Hendricus Strating, geb. Arnhem 5 sept. 1833, veercommissionair ’s-Gravelandsche Veer, overl. Amsterdam 5 nov. 1894, tr. Amsterdam 21 okt. 1869 Johanna Maria Helena Snijders, geb. Amsterdam 3 juli 1838, overl. ald. 7 nov. 1905, dr. van Stephanus Snijders en Helena Bollmann.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Helena Maria Josephina Strating, geb. Amsterdam 3 sept. 1870, overl. ald. 15 juli 1949.
2. Helena Dorothea Maria Strating, geb. Amsterdam 15 okt. 1871, overl. ald. 27 febr. 1873.
3. Susanna Theodora Louisa Maria Strating, geb. Amsterdam 21 juli 1873, overl. ald. 2 mei 1948, tr. Amsterdam 25 mei 1906 Antonius Johannes Ignatius Harries, geb. Amsterdam 7 sept. 1870, kantoorbediende, veercommissionair, overl. Amsterdam 24 juni 1948, zn. van Johann Dietrich Harries en Catharina Clara Lutz.
4. Geertruida Martina Helena Maria Strating, geb. Amsterdam 8 aug. 1874, overl. ald. 17 febr. 1876.
5. Stephanus Theodorus Petrus Maria Strating, geb. Amsterdam 30 aug. 1875, overl. ald. 20 sept. 1875.
6., levenloze dochter, geb. Amsterdam 25 dec. 1876.
7. Maria Geertruida Martina Strating, geb. Amsterdam 15 aug. 1877, overl. ald. 13 okt. 1877.
8. Jacobus Joannes Antonius Maria Strating, geb. Amsterdam 9 juni 1879, overl. ald. 24 juni 1879.
9., levenloze zoon, geb. Amsterdam 1 sept. 1880.
10., levenloze zoon, geb. Amsterdam 3 jan. 1882.


Vb. Herman Christiaan Johannes Strating, geb. Maastricht 23 nov. 1836, kantoorbediende, overl. Bultfontein (Zuid-Afrika) 1903, tr. Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 1857 Elizabeth Josina Maria van Buuren, geb. 1841, overl. Bultfontein (Zuid-Afrika) 1887.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Wilhelmina Strating, geb. Winburg (Zuid-Afrika) 18 sept. 1862, overl. 18 nov. 1933, tr. 1e Jan Charles Nienaber, overl. 1928; tr. 2e Bultfontein (Zuid-Afrika) 4 juni 1889 Abel Jacobus Kotzee, geb. Winburg (Zuid-Afrika) 15 febr. 1863, overl. 1898, zn. van Abel Jacobus Kotzee en Anna Maria Magdalena Pretorius.
2. Elizabeth Christiana Strating, geb. Bethulie (Zuid Afrika) 14 febr. 1865, tr. ? Janse van Rensburg.
3. Louisa Geertruida Theodora Strating, geb. Zuid-Afrika omstr. 1867, overl. ald. 1958, tr. 1e Casper Jan Hendrik Kruger, overl. 1948; tr. 2e Johannes Andries Prinsloo.
4. Hermina Johanna Strating, geb. Zuid-Afrika omstr. 1870.
5. Jacob Johan Strating, volgt VIa.
6. Frank Hendrik Josephus Strating, volgt VIb.


VIa. Jacob Johan Strating, geb. Zuid-Afrika 1872, hoogste magistraat aan het Hooggerechtshof, overl. Odendaalsrus (Zuid-Afrika) 1917, tr. Elsie Maria Sophia Klopper, geb. Odendaalsrus (Zuid-Afrika) 1887, overl. Parijs (Zuid-Afrika) 1980.
Uit dit huwelijk:
1. Herman Christiaan Johannes Strating, geb. Odendaalsrus (Zuid-Afrika) 1908, landbouwer, overl. Pretoria (Zuid-Afrika) 1988, tr. 1e Elizabeth Potgieter; tr. 2e omstr. 1946 (door echtsch. ontbonden 1974) Patricia Muriel Woods, geb. Winburg (Zuid-Afrika) 1921, overl. Pretoria (Zuid-Afrika) 1984.
2. Hester Sophia Strating, geb. 1910, overl. Parijs (Zuid-Afrika) 1997, tr. Primus William Esk Bisset, overl. 1957.


VIb. Frank Hendrik Josephus Strating, geb. Zuid-Afrika 1875, overl. ald. 1949, tr. Francis Violet Frost, overl. 1954.
Uit dit huwelijk:
1. Frank Herman Strating, volgt VIIa.
2. Leslie Norman Strating, volgt VIIb.


VIIa. Frank Herman Strating, geb. omstr. 1905, financieel adviseur, tr. Kay (?).
Uit dit huwelijk:
Gwynnet Strating.


VIIb. Leslie Norman Strating, geb. Zuid-Afrika 1907, winkelier, overl. Zuid-Afrika 1985, tr. Maria Susanna Britz.
Uit dit huwelijk:
Elizabeth Strating.


Vc. Paulus Jacob Strating, geb. Amsterdam 1 febr. 1846, tapper, commissionair, aannemer, overl. Amsterdam 13 april 1887, tr. Westervoort 10 sept. 1876 Adriana Louisa Wilhelmina Aalbers, geb. Maastricht 5 sept. 1851, overl. Amsterdam 22 aug. 1928, dr. van Jan Aalbers en Louise Michels.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Louisa Strating, geb. Rotterdam 26 dec. 1877, overl. Amsterdam 6 maart 1962.
2. Jacob Johannes Strating, geb. Nieuwer Amstel 12 aug. 1879, overl. Amsterdam 3 maart 1880.
3. Geertruida Louisa Strating, geb. Amsterdam 6 febr. 1881, overl. Noordwijk 15 april 1961.
4. Jacob Johannes Strating, geb. Amsterdam 20 sept. 1882, overl. ald. 25 sept. 1882.
5. Jacob Johannes Strating, geb. Amsterdam 29 nov. 1884, overl. ald. 16 jan. 1885.
6. Jacob Herman Johannes Strating, geb. Amsterdam 11 maart 1886, commies, overl. Watergraafsmeer 19 maart 1928, tr. Dordrecht 15 mei 1918 Elisabeth Carolina Hasselo, geb. Dordrecht 4 nov. 1896, overl. 22 febr. 1996, dr. van Fredericus Wilhelmus Hasselo en Johanna Maria Otten.


IVb. Arend Strating, geb. Clermont (Frankrijk) 30 jan. 1812, militair, veldwachter, wolspinner, overl. Deventer 10 febr. 1884, tr. Deventer 6 april 1835 Aagtjen Smids, ged. Deventer 8 jan. 1806, overl. ald. 4 okt. 1873, dr. van Hermannus Smids en Maria Touaij.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Thresia van Strating, geb. Deventer 25 jan. 1836, overl. ald. 29 dec. 1864, tr. Deventer 15 jan. 1863 Cornelis Ambrosius Philips, geb. Deventer 18 nov. 1830, dagloner, overl. Wormen, Apeldoorn 15 sept. 1908, zn. van Wouter Philips en Johanna Maria Driesen; hij hertr. Deventer 9 nov. 1865 Johanna Strating (IVb,5).
2. Berendina Straating, geb. Deventer 10 juli 1838, overl. ald. 6 nov. 1839.
3. Arend Strating, volgt Vd.
4. Jacob Strating, geb. Deventer 1 okt. 1842, overl. ald. 3 okt. 1849.
5. Johanna Strating, geb. Deventer 10 dec. 1844, overl. ald. 11 febr. 1894, tr. Deventer 9 nov. 1865 Cornelis Ambrosius Philips, geb. Deventer 18 nov. 1830, dagloner, overl. Wormen, Apeldoorn 15 sept. 1908, zn. van Wouter Philips en Johanna Maria Driesen en eerder getr. met Maria Thresia van Strating (IVb,1).
6. Agatha Strating, geb. Deventer 3 aug. 1850, overl. ald. 26 maart 1895.


Vd. Arend Strating, geb. Deventer 17 maart 1840, stucadoor, overl. Deventer 16 jan. 1927, tr. Leeuwarden 10 juni 1866 Christina Domna, geb. Leeuwarden 14 mei 1838, overl. Deventer 27 febr. 1918, dr. van Fokele Domna en Rebekka Keta.
Uit dit huwelijk:
1. Rebekka Strating, geb. Leeuwarden 21 maart 1867, overl. Deventer 14 sept. 1942, tr. Deventer 1 nov. 1899 Kornelis Veldhoen, geb. Numansdorp 20 dec. 1863, machinist stoker, overl. Deventer 22 febr. 1931, zn. van Leendert Veldhoen en Elizabeth van de Polder.
2. Arend Strating, geb. Leeuwarden 30 dec. 1868, overl. Deventer 24 sept. 1873.
3. Johanna Strating, geb. Beerta 11 jan. 1872, overl. Leeuwarden 10 maart 1952, tr. Leeuwarden 8 dec. 1894 Klaas Sybrandi, geb. Leeuwarden 6 juni 1867, fabrieksarbeider, hotel employee, overl. Leeuwarden 2 juni 1957, zn. van Jan Sybrandi en Willemke Vormer.
4. Christina Strating, geb. Deventer 19 maart 1875, overl. ald. 6 maart 1882.
5. Cornelia Strating, geb. Deventer 5 okt. 1878, overl. ald. 30 dec. 1958, tr. Deventer 16 april 1903 Egbert Sterling, geb. Deventer 20 dec. 1878, fabrieksarbeider, overl. ald. 1 juli 1949, zn. van Pieter Sterling en Jenneken Korteling.
6. Arend Strating, geb. Deventer 16 juni 1881, los arbeider, overl. Deventer 6 febr. 1945, tr. Deventer 30 maart 1932 Sina ter Mors, geb. Lonneker 29 aug. 1885, overl. na 1945, dr. van Jannes ter Mors en Johanna Keizer.
7. Christina Strating, geb. Deventer 11 sept. 1884, overl. Borculo 11 nov. 1960, tr. Deventer 2 aug. 1906 Karel Willem van der Waarde, geb. Deventer 30 nov. 1883, sigarenmaker, overl. 24 jan. 1970, zn. van Karel Willem van der Waarde en Geertruida Harmina Houtsingel.


IVc. Johannes Strating, geb. Denekamp 6 aug. 1821, trompetter-majoor bij het 2e Regt. Dragonders, kapelmeester, overl. Amsterdam 30 dec. 1903, tr. Haarlem 3 juli 1850 Maria van den Enden, geb. Haarlem 8 febr. 1825, overl. ald. 24 mei 1880, dr. van Cornelis van den Enden en Maria Lafalje.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Marinus Strating, volgt Ve.
2. Jacob Cornelis Strating, geb. Den Haag 30 maart 1853, kantoorbediende, overl. Haarlem 15 juli 1882.
3. Johannes Adrianus Strating, volgt Vf.
4. Wilhelm Nicolaas Strating, volgt Vg.
5. Maria Strating, geb. Arnhem 10 maart 1859, overl. Utrecht 10 nov. 1946.
6. Jansje Strating, geb. Haarlem 23 mei 1861, overl. Den Haag 12 sept. 1864.
7. Elisabeth Strating, geb. Den Haag 21 nov. 1863, overl. Beverwijk 18 febr. 1947.
8. Cornelis Pieter Strating, geb. Haarlem 8 febr. 1868, kantoorbediende, procuratiehouder, overl. Wijk aan Zee 17 febr. 1929.


Ve. Hendrik Marinus Strating, geb. Den Haag 2 juli 1851, hoofd spoorwegambtenaar, overl. Beverwijk 14 mei 1927, tr. Haarlem 1 juli 1875 Maria Gijsbertha Thomas, geb. Utrecht 15 juni 1848, overl. Haarlem 28 nov. 1881, dr. van Pieter Thomas en Trijntje van Dijk.
Uit dit huwelijk:


VIc. Johannes Strating, geb. Haarlem 23 juli 1876, agent Raad van Arbeid, boekhouder bij de politie, overl. Domburg 22 mei 1968, tr. Haarlem 22 juli 1909 Maria Wilhelmina Johanna van de Weegh, geb. Haarlem 14 febr. 1881, overl. Oostkapelle 5 aug. 1965, dr. van Hendricus van de Weegh en Maria Wilhelmina Johanna Holtwijk.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Marinus Strating, geb. Gorinchem 17 maart 1911, emeritus predikant te IJmuiden, Haarlem en ’s-Heer Abtskerke, overl. Goes 3 juli 2000, tr. Heemstede 1 nov. 1946 (door echtsch. ontbonden ald. 16 jan. 1984) Hermina Gesina Elisabeth Mullens, geb. Medan (Nederlands Indië) 31 mei 1919, overl. 25 nov. 2006.


Vf. Johannes Adrianus Strating, geb. Den Haag 5 nov. 1854, sergeant, boekhouder, overl. Amsterdam 11 aug. 1945, tr. ’s-Hertogenbosch 22 sept. 1880 Gerarda Elisabeth Ravensteijn, geb. ’s-Hertogenbosch 28 maart 1852, overl. Amsterdam 8 sept. 1925, dr. van Arnoldus Ravensteijn en Gerarda Woerdes.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gerardus Strating, volgt VId.
2. Arnold Marie Cornelis Strating, geb. ’s-Hertogenbosch 8 febr. 1884, overl. Amsterdam 19 dec. 1904.
3. Gerarda Elisabeth Strating, geb. Breda 9 okt. 1886, overl. Amsterdam 25 maart 1979, tr. Hilversum 8 sept. 1915 Antonij Ankersmit, geb. Amsterdam 23 dec. 1886, procuratiehouder, handelsagent, overl. Baarn 23 maart 1965, zn. van Hendrik Willem Ankersmit en Catharina Everdina Elisabeth Coops.


VId. Johannes Gerardus Strating, geb. ’s-Hertogenbosch 19 maart 1882, commies Rijksverzekeringsbank, overl. Heemstede 16 juni 1974, tr. Amsterdam 14 april 1909 Maria Antoinette Elisabeth van Lom, geb. Amsterdam 6 nov. 1881, overl. Heemstede 24 aug. 1949, dr. van Gerard van Lom en Henriëtte Gerardina Wilhelmina Elisabeth van Lom.
Uit dit huwelijk:
Henriëtte Gerardina Wilhelmine Elisabeth Strating, geb. Amsterdam 22 aug. 1910, overl. Haarlem 4 april 1995.


Vg. Wilhelm Nicolaas Strating, geb. Arnhem 15 maart 1857, winkelier, incasseeerder, overl. IJmuiden 26 jan. 1931, tr. Haarlem 6 sept. 1883 Lammetje Catharina Braakenburg, geb. Amsterdam 27 jan. 1861, overl. Haarlem 30 jan. 1945, dr. van Jacobus Nicolaas Braakenburg en Geertrui Nederhoff.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Maria Strating, geb. Haarlem 27 aug. 1884, overl. IJmuiden 21 jan. 1981, tr. Velsen 25 okt. 1934 Antonius Franciscus Smits, geb. Tilburg 20 maart 1874, kleermaker, overl. IJmuiden 12 febr. 1971, zn. van Francis Cornelis Smits en Isabella Woutera Dirks.
2. Jacobus Nicolaas Strating, volgt VIe.
3. Maria Strating, geb. Haarlem 17 okt. 1888, overl. IJmuiden 26 mei 1983, tr. Haarlem 1 aug. 1912 Jan Alberts Muntendam, geb. Oudewater 2 febr. 1882, overl. Arnhem 20 dec. 1938, zn. van Pieter Jans Muntendam en Pieternella Johanna Kruisheer.
4. Elisabeth Strating, geb. Haarlem 27 juli 1892, overl. IJmuiden 15 nov. 1994.
5. Hendrik Marinus Strating, geb. Haarlem 11 febr. 1895, kantoorbediende, overl. Amsterdam 2 mei 1943, tr. Haarlem 30 aug. 1923 Johanna Elisabeth van Looij, geb. Haarlem 11 sept. 1897, overl. Beverwijk 2 maart 1963, dr. van Johannes Jacobus van Looij en Anna Elisabeth Tichelaar.


VIe. Jacobus Nicolaas Strating, geb. Haarlem 8 mei 1887, kantoorbediende, overl. Hilversum 4 aug. 1969, tr. Oudewater 21 dec. 1916 Wilhelmina Dina Muntendam, geb. Oudewater 1 okt. 1884, overl. Velsen 12 febr. 1958, dr. van Pieter Jans Muntendam en Pieternella Johanna Kruisheer.
Uit dit huwelijk:
1., levenloze zoon, geb. IJmuiden 8 nov. 1919.
2. Catharina Lammetje Strating, geb. IJmuiden 5 juni 1921, overl. ald. 27 jan. 1970, tr. Wassenaar 6 juli 1943 Wilhelmus van Ginkel, geb. Wassenaar 25 febr. 1918.


IIIb. Albert Arends Strating, geb. Appingedam 7 juni 1795, ged. Appingedam 17 juni 1795, stroopmaker, kleermaker, overl. Appingedam 14 jan. 1873, tr. Appingedam 5 mei 1820 Alberdina Sipkes Hoeksema, ged. Appingedam 27 febr. 1793, overl. ald. 25 dec. 1854, dr. van Sipke Dirks Hoeksema en Bijlke Jacobs Smit.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Vriezema Strating, geb. Appingedam 17 juni 1821, overl. ald. 24 sept. 1829.
2. Sipko Alberts Strating, geb. Appingedam 18 juni 1823, kuiper, overl. Appingedam 2 maart 1855.
3. Arent Alberts Strating, geb. Appingedam 18 nov. 1825, overl. ald. 16 okt. 1826.
4. Jacob Alberts Strating, volgt IVd.
5. Derk Strating, geb. Appingedam 20 okt. 1830, landbouwer, overl. Jukwerd 26 jan. 1881, tr. Appingedam 1 juni 1871 Trijntje Boukema, geb. ’t Zandt 25 maart 1827, overl. na 1913, dr. van Teije Klaassens Boukema en Martje Tjerks Bakker.
6. Geertje Strating, geb. Appingedam 23 dec. 1833, naaister, overl. Middelstum 12 maart 1888.
7. Jacobus Strating, geb. Appingedam 24 jan. 1836, buitenvaarder, overl. 3 dec. 1863.


IVd. Jacob Alberts Strating, geb. Appingedam 25 jan. 1828, scheepstimmerman, overl. Middelstum 8 juli 1905, tr. Appingedam 3 juni 1852 Lucretia Maria Vos, geb. Appingedam 7 mei 1828, overl. Middelstum 10 maart 1879, dr. van Willem Hendriks Vos en Simondina Jans Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Strating, volgt Vh.
2. Siemondina Strating, geb. Appingedam 14 dec. 1854, overl. Cicero, Cook, IL (USA) 7 juli 1935, tr. Uithuizermeeden 8 april 1887 Reinder Oosterheert, geb. Oldenzijl 2 febr. 1859, koopman, overl. Cicero, Cook, IL (USA) 2 juni 1939, zn. van Albertus Derks Oosterheert en Grietje Rieuwds Buitenwerf.
3. Alberdina Strating, geb. Middelstum 25 juni 1856, overl. ald. 7 febr. 1857.
4. Alberdina Strating, geb. Middelstum 2 dec. 1857, overl. ald. 23 mei 1929.
5. Willemmina Strating, geb. Middelstum 7 jan. 1860, hoedenmaakster, overl. Siddeburen 21 dec. 1893, tr. Middelstum 9 juni 1888 Evert Koning, geb. Siddeburen 5 mei 1842, wagenmaker, overl. Siddeburen 13 febr. 1913, zn. van Kornelius Everts Koning en Geertruid Jans Dijk.
6. Willem Strating, geb. Middelstum 5 dec. 1861, scheepstimmerman, overl. Middelstum 1 juli 1941.


Vh. Albert Strating, geb. Appingedam 12 maart 1853, commissionair, winkelier, overl. Twijzel 11 april 1928, tr. Middelstum 30 april 1881 Elizabeth Mulder, geb. Middelstum 23 april 1857, overl. Kantens 10 juli 1947, dr. van Pieter Jans Mulder en Wobbina Mennes Wolthuis.
Uit dit huwelijk:


VIf. Jacob Strating, geb. Kantens 22 juli 1882, schoolhoofd der Gereformeerde school te Twijzel, Bestuurslid Geref. Ver. voor Drankbestrijding, overl. Twijzel 4 okt. 1934, tr. 1e Usquert 26 dec. 1905 Derkina Rozema, geb. Rottum 8 jan. 1879, overl. Twijzel 13 juni 1913, dr. van Oetze Rozema en Trientje de Winter; tr. 2e Achtkarspelen 11 nov. 1915 Tietje Hellinga, geb. Hardegarijp 21 dec. 1890, overl. Leeuwarden 22 mei 1959, dr. van Hendrik Pieters Hellinga en Elisabeth Johannes de Wal.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elizabeth Strating, geb. Twijzel 16 nov. 1906.
2. Albert Strating, geb. Twijzel 19 jan. 1908, overl. Groningen 4 jan. 1909.
3. Trientje Strating, geb. Twijzel 31 aug. 1909, overl. ald. 4 mei 1910.
Uit het tweede huwelijk:
4. Albert Strating, geb. Twijzel 9 dec. 1916, overl. Pretoria (Zuid-Afrika) 7 juli 1991, tr. 1e Gerry H. van der Vlerk; tr. 2e H.H. van der Burgh.
5. Henderika Strating, geb. Twijzel 14 maart 1920.
6. Hendrik Strating, geb. Twijzel 3 mei 1925, overl. Groningen 26 maart 1932.
7. levenloze zoon, geb. Twijzel 31 aug. 1928.

Please publish modules in offcanvas position.