Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Gerhardus Everhardi Stratingius (Groningen, Adorp)


I. Gerhardus Everhardi Stratingius, geb. omstr. 1590, schoolmeester te Midwolda (1603-1607), predikant te Termunten (1607), predikant te Bellingwolde (1621-1662), overl. Bellingwolde 21 mei 1662, tr. Meeden 12 mei 1615 Wija Eppens, geb. Meeden omstr. 1590, dr. van Eppo Ebelens en Remcke Hommes.
Uit dit huwelijk:
1. Poppo Gerhardi, overl. vóór 4 dec. 1722.
2. Eppo Gerhardi, overl. omstr. 1685.
3. Joannes Strating, overl. na maart 1654.
4. Everhardus Gerhardi Stratingh, volgt II.


II. Everhardus Gerhardi Stratingh, geb. omstr. april 1616, predikant, overl. Bellingwolde 24 dec. 1650, tr. Edina Sibrands, overl. Groningen 14 april 1690.
Uit dit huwelijk:
1. Sibrandus Stratingh, volgt III.
2. Geert Stratingh, ged. Groningen 25 febr. 1649.


III. Sibrandus Stratingh, ged. Groningen 25 dec. 1646, overl. ald. 10 jan. 1695, tr. Groningen 12 aug. 1679 Anna Schuring, ged. Groningen 25 maart 1662, overl. ald. 10 juli 1691, dr. van Remmert Schuirinck en Elisabeth Derks Dillinge.
Uit dit huwelijk:
1. Everhardus Stratingh, ged. Groningen 24 sept. 1680, overl. ald. 14 maart 1682.
2. Elisabeth Stratingh, ged. Groningen 1 jan. 1682, overl. ald. 6 febr. 1682.
3. Everhardus Stratingh, volgt IV.
4. Remmert Stratingh, ged. Groningen 16 jan. 1685, overl. ald. 9 maart 1733.
5. Elisabeth Stratingh, ged. Groningen 22 juni 1687, overl. ald. 6 nov. 1687.
6. Elisabeth Stratingh, ged. Groningen 16 nov. 1688, overl. Ezinge 8 april 1730, tr. Ezinge Johannes Heijdanus, overl. Ezinge 24 jan. 1735.
7. Edina Stratingh, ged. Groningen 1 maart 1691, overl. ald. 6 juli 1691.


IV. Everhardus Stratingh, geb. Groningen 25 febr. 1683, ged. Groningen 27 febr. 1683, luitenant, apotheker in de Stoeldraaierstraat, overl. Groningen 26 febr. 1739, tr. Emden (Dld) 9 mei 1712 Anna Ludens, geb. Emden (Dld) 6 okt. 1686, overl. Groningen 25 jan. 1747, dr. van Hendrik Ludens en Margaretha Schopp.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Henrika Stratingh, geb. Groningen 19 febr. 1713, ged. Groningen 22 febr. 1713, overl. ald. 5 juli 1726.
2. Hendrikus Stratingh, geb. Groningen 11 febr. 1715, ged. Groningen 15 febr. 1715, overl. ald. 10 april 1717.
3. Elisabeth Stratingh, geb. Groningen 16 nov. 1716, ged. Groningen 18 nov. 1716, overl. ald. omstr. 6 april 1771.
4. Margaretha Stratingh, geb. Groningen 5 nov. 1718, ged. Groningen 9 nov. 1718, overl. na 18 sept. 1782.
5. Anna Meinerdina Stratingh, geb. Groningen 17 dec. 1720, ged. Groningen 20 dec. 1720, overl. Appingedam 24 dec. 1781, tr. Groningen 31 mei 1744 Theodore du Celliee, geb. Den Haag 12 april 1716, diaken van Appingedam, apotheker, overl. Appingedam 8 april 1773, zn. van Jan Philip du Celliee en Magdalena Patrias.
6. Sijbrandus Stratingh, volgt V.
7. Hendrik Stratingh, geb. Groningen 27 febr. 1727, ged. Groningen 2 maart 1727, overl. ald. 23 jan. 1736.
8. Edina Stratingh, geb. Groningen 22 sept. 1730, ged. Groningen 24 sept. 1730, overl. ald. 2 jan. 1735.


V. Sijbrandus Stratingh, geb. Groningen 29 nov. 1723, ged. Groningen 1 dec. 1723, apotheker in de Heerestraat te Groningen, overl. Groningen 8 okt. 1780, tr. 1e Groningen 1 juli 1753 Aafje Bosch, ged. Groningen 10 maart 1734, overl. ald. 16 aug. 1766, dr. van Laurens Bosch en Maria Lingenhuis; tr. 2e Groningen 17 febr. 1771 Elsina Groeneveld, geb. Kirchborgum (Dld) 18 jan. 1747, ged. Kirchborgum (Dld) 23 jan. 1747, overl. Groningen 19 april 1818, dr. van Else Hindriks Groeneveld en Aaltjen Ames.
Uit het eerste huwelijk:
1. Everhardus Stratingh, volgt VIa.
2. Laurens Stratingh, geb. Groningen 1 april 1756, ged. Groningen 2 april 1756, diaken in het Diaconiekinderhuis, boekhouder van de A-Kerk, apotheker te Groningen 1782-1809, overl. Groningen 30 jan. 1823, tr. Wierum 2 juni 1782 Willemina Sinnighe, geb. Groningen 15 jan. 1756, overl. ald. 3 juli 1841, dr. van Rudolf Sinninghe en Anna Nijenhuis.
3. Gerrit Stratingh, volgt VIb.
4. Anna Stratingh, ged. Groningen 12 sept. 1760, overl. ald. omstr. 23 aug. 1783.
5. Theodorus Stratingh, volgt VIc.
Uit het tweede huwelijk:
6. Aleida Elisabeth Stratingh, geb. Groningen 10 april 1772, ged. Groningen 22 april 1772, overl. ald. 4 sept. 1772.
7. Sibrandus Elzoo Stratingh, geb. Groningen 3 juli 1774, ged. Groningen 13 juli 1774, apotheker te Groningen 1808-1816, hoogleraar geneeskunde 1812-1844, overl. Groningen 16 juni 1846.


VIa. Everhardus Stratingh, geb. Groningen 6 mei 1754, ged. Groningen 10 mei 1754, predikant te Oterdum 1778-1780, predikant te Adorp 1780-1830, overl. Groningen 6 mei 1839, tr. Farmsum 18 sept. 1782 Margien Cleveringa, geb. Farmsum 23 maart 1762, ged. Farmsum 28 maart 1762, overl. Adorp 27 juni 1828, dr. van Bronno Fredericus Cleveringa en Johanna Quintina Pabus.
Uit dit huwelijk:
1. Bronno Frederikus Stratingh, volgt VIIa.
2. Sijbrandus Stratingh, volgt VIIb.
3. Johanna Quintina Stratingh, geb. Adorp 11 nov. 1787, ged. Adorp 18 nov. 1787, overl. ald. 28 sept. 1868, tr. Adorp 15 sept. 1814 Hitje Jans Kruisinga, geb. 7 mei 1788, herbergier, overl. Adorp 30 sept. 1869, zn. van Jan Wiegers Kruisinga en Gepke Fijbes de Boer.
4. Laurens Willem Stratingh, geb. Adorp 30 maart 1789, ged. Adorp 8 april 1789, apotheker te Groningen 1816-1832, overl. Groningen 14 jan. 1869, tr. 1e Groningen 18 juli 1816 Gerdina Kijff, ged. Groningen 10 mei 1786, overl. ald. 2 juli 1817, dr. van Gregorius Kijff en Henderika Veltman; tr. 2e Groningen 27 april 1818 Hinderika Hindriks Derksema, geb. Woldendorp 10 dec. 1793, overl. Groningen 4 okt. 1829, dr. van Hindrik Derks Derksema en Hebeltje Reints; tr. 3e Groningen 22 april 1840 Margaretha Anna van Giffen, geb. Groningen 3 dec. 1793, ged. Groningen 8 dec. 1793, overl. ald. 5 december 1876, dr. van Lambertus van Giffen en Alagonda Vos.
5. Aafje Theodora Stratingh, geb. Adorp 21 dec. 1790, ged. Adorp 26 dec. 1790, overl. ald. 15 maart 1836, tr. Adorp 2 mei 1822 Willem Eises Bus, geb. Adorp 23 nov. 1794, ged. Adorp 7 dec. 1794, landbouwer te Sauwerd, overl. Sauwerd 31 jan. 1858, zn. van Eise Pieters Bus en Jantje Willems.
6. Rudolf Pabus Stratingh, volgt VIIc.
7. Theodorus Johannes Stratingh, volgt VIId.
8. Elsina Stratingh, geb. Adorp 20 maart 1796, ged. Adorp 28 maart 1796, overl. ald. 30 dec. 1848, tr. 1e Adorp 1 april 1830 Raang Luitjes Raangs, ged. Wierum 14 juni 1789, landbouwer te Adorp, overl. Adorp 2 april 1835, zn. van Luitjes Raangs en Jantje Everts; tr. 2e Adorp 22 juni 1837 Jakob Willems Schuiringa, geb. Adorp 5 nov. 1769, landbouwer te Adorp, overl. Adorp 1 aug. 1853, zn. van Willem Jans en Grietje Jans.
9. Frederikus Stratingh, volgt VIIe.
10. Anna Elizabeth Stratingh, geb. Adorp 12 okt. 1799, ged. Adorp 27 okt. 1799, overl. ald. 3 sept. 1864.
11. Albertus Muntinghe Stratingh, volgt VIIf.
12. Gozewinus Acker Stratingh, volgt VIIg.
13. Everhardus Martinus Stratingh, geb. Adorp 21 febr. 1807, ged. Adorp 8 maart 1807, landbouwer, overl. Leens 26 dec. 1871, tr. Adorp 6 mei 1839 Hindriktje Harms Schut, geb. Ulrum 17 maart 1813, ged. Ulrum 10 april 1813, overl. Leens 26 jan. 1874, dr. van Harm Cornelis Schut en Zwaantje Siegers Bos.


VIIa. Bronno Frederikus Stratingh, geb. Adorp 25 juni 1783, ged. Adorp 29 juni 1783, ijzerkoper in de Oude Ebbingestraat te Groningen, commies bij de Rijksbelasting, overl. Suriname 18 febr. 1823, tr. Adorp 31 juli 1805 Catharina Winter, ged. Groningen 16 sept. 1787, overl. ald. 10 juli 1819, dr. van Pieter Winter en Catharina Vos.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Stratingh, ged. Groningen 15 nov. 1807, overl. Adorp 19 jan. 1848, tr. Bedum 12 juli 1838 Jan Jans Wal, geb. Zuidwolde (gr) 3 juni 1811, ged. Bedum 23 juni 1811, landbouwer te Adorp, zn. van Jan Jans Wal en Siewertje Jans.
2. Catharina Hinderika Stratingh, geb. Groningen 29 dec. 1814, overl. Appingedam 9 maart 1828.
3. Petronella Gezina Hinderika Stratingh, geb. Groningen 9 aug. 1817, overl. Adorp 22 mei 1827.


VIIb. Sijbrandus Stratingh, geb. Adorp 9 april 1785, ged. Adorp 17 april 1785, apotheker te Groningen 1809-1823, hoogleraar scheikunde en technologie 1823-1841, overl. Groningen 15 febr. 1841, tr. 1e Groningen 6 april 1809 Geertjen Gersonius, geb. Groningen 4 mei 1786, ged. Groningen 5 mei 1786, overl. ald. 15 maart 1830, dr. van Gerardus Johannus Gersonius en Trijntje Potma; tr. 2e Groningen 11 juli 1832 Rika van Eerde, geb. Groningen 23 mei 1802, ged. Groningen 30 mei 1802, overl. ald. 26 juni 1859, dr. van Jan Rudolph van Eerde en Ella Catharina van Bolhuis.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willemina Lourentia Stratingh, geb. Groningen 15 april 1810, ged. Groningen 13 mei 1810, overl. ald. 24 mei 1875, tr. Groningen 6 mei 1835 Tjalling Petrus Tresling, geb. Groningen 10 jan. 1809, ged. Groningen 22 jan. 1809, advocaat te Groningen (1834), historicus, lid Tweede Kamer (1834), overl. Groningen 12 juli 1844, zn. van Theunis Haakma Tresling en Elisabeth Ruarde.
Uit het tweede huwelijk:
2. Margaretha Everharda Stratingh, geb. Groningen 20 aug. 1833, overl. Den Haag 9 jan. 1867, tr. Groningen 25 maart 1859 Anthonie Haakma van Royen, geb. Onderdendam 20 jan. 1830, burgemeester van Bedum 1859, directeur der Bataafsche Brandwaarborg Maatschappij te Den Haag 1864-1885, advocaat te Den Haag 1867, directeur der Bataafsche Brand Assurantie Maatschappij 1885-1893, overl. Den Haag 4 nov. 1893, zn. van Adriaan Jan van Royen en Wilhelmina Tresling.
3. Jan Rudolf Stratingh, geb. Groningen 9 febr. 1837, overl. ald. 13 sept. 1838.
4. Everhardus Martinus Stratingh, geb. Groningen 22 juli 1838, overl. Rotterdam 27 okt. 1873.
5. Sijbranda Ella Catharina Stratingh, geb. Groningen 3 aug. 1841, overl. ald. 27 mei 1842.


VIIc. Rudolf Pabus Stratingh, geb. Adorp 9 okt. 1792, ged. Adorp 21 okt. 1792, ijzerhandelaar, overl. Groningen 28 april 1851, tr. Bedum 5 sept. 1816 Cornelia Pieters Tichelaar, geb. Loppersum 10 aug. 1789, ged. Loppersum 30 aug. 1789, overl. Groningen 4 febr. 1856, dr. van Pieter Willems Tichelaar en Cornelia Hendriks Zandt.
Uit dit huwelijk:
Everhardus Stratingh, geb. Groningen 27 juli 1817, overl. ald. 10 febr. 1841.


VIId. Theodorus Johannes Stratingh, geb. Adorp 15 mei 1794, ged. Adorp 25 mei 1794, landbouwer, overl. Appingedam 23 aug. 1852, tr. ’t Zandt 19 juni 1830 Anje Simons Groenewold, geb. Spijk 18 april 1799, overl. Appingedam 7 jan. 1858, dr. van Simon Jacobs Groenewold en Jantje Klaassens Dijkhuizen.
Uit dit huwelijk:
1. Marchien Stratingh, geb. ’t Zandt 15 sept. 1832, overl. Appingedam 5 maart 1877, tr. Appingedam 10 jan. 1850 Andries Berends Bouwes, geb. Appingedam 19 april 1830, koopman, overl. Solwerd 19 dec. 1913, zn. van Berend Jans Bouwes en Hilje Klaassen Spithorst.
2. Sijmon Groenewolt Stratingh, volgt VIIIa.
3. Jantje Stratingh, geb. Eenum 21 nov. 1835, overl. Appingedam 7 aug. 1838.
4. Johanna Quintina Stratingh, geb. Appingedam 1 nov. 1837, overl. ald. 18 dec. 1837.


VIIIa. Sijmon Groenewolt Stratingh, geb. ’t Zandt 5 maart 1834, steenfabrikant, overl. Zuidlaren 29 okt. 1917, tr. Bierum 21 dec. 1860 Jantje Bazuin, geb. Garnwerd 19 sept. 1839, overl. Zuidlaren 22 jan. 1910, dr. van Kornelis Ennes Bazuin en Corneliske Reinders van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Johannes Stratingh, volgt IXa.
2. Cornelia Stratingh, geb. Losdorp 1 okt. 1863, overl. Arnhem 11 jan. 1956, tr. Appingedam 15 okt. 1886 Eildert Stijkel, geb. Appingedam 23 maart 1863, smid, machinist, overl. Arnhem 21 april 1913, zn. van Aaldert Eilderts Stijkel en Achien Harmannus Groenier.
3. Anje Stratingh, geb. Losdorp 16 maart 1866, overl. Heemstede 20 mei 1949, tr. Appingedam 12 mei 1893 Petrus Leonardus Steltman, geb. Groningen 15 aug. 1867, klerk, overl. Amsterdam 15 sept. 1932, zn. van Rinze Steltman en Catharina van der Pol.
4. Katharina Stratingh, geb. Losdorp 17 juni 1867, overl. Groningen 20 mei 1937.
5. Cornelus Stratingh, volgt IXb.
6. Margien Stratingh, geb. Zuidlaren 8 juni 1870, overl. ald. 31 jan. 1872.
7. Jetje Stratingh, geb. Zuidlaren 21 sept. 1871, overl. ald. 14 mei 1872.
8. Enno Stratingh, geb. Zuidlaren 11 nov. 1872, overl. ald. 26 dec. 1874.
9. Jetje Stratingh, geb. Zuidlaren 29 juni 1874, overl. Assen 25 okt. 1941, tr. Ruinen 28 okt. 1914 Wubbo Poorta, geb. Wildervank 30 maart 1873, overl. Ruinen 18 okt. 1916, zn. van Jan Poorta en Elisabeth van der Laan.
10. Enno Stratingh, geb. Appingedam 15 maart 1878, overl. ald. 11 okt. 1879.


IXa. Theodorus Johannes Stratingh, geb. Losdorp 20 aug. 1862, kommies bij de rijksbelasting, overl. Sittard 14 dec. 1943, tr. Appingedam 3 nov. 1893 Fennechien Veen, geb. Oude Pekela 9 juni 1859, overl. Rotterdam 28 maart 1912, dr. van Jan Veen en Hinderkien de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Stratingh, geb. Schinveld 8 aug. 1896, overl. Geleen 5 april 1980, tr. Rotterdam 28 juli 1920 Gerard van Hoeven, geb. Rotterdam 9 okt. 1895, kantoorbediende, overl. Sittard 8 aug. 1968, zn. van Hubrecht van Hoeven en Adriana Schell.
2. Simon Groenewolt Stratingh, geb. Venlo 20 mei 1901, kantoorbediende, overl. Rotterdam 5 juni 1920.


IXb. Cornelus Stratingh, geb. Eelde 21 dec. 1868, bakker, overl. Nieuwe Pekela 22 nov. 1931, tr. Winschoten 13 maart 1902 Everdina Hekman, geb. Winschoten 7 juli 1876, overl. Nieuwe Pekela 31 jan. 1949, dr. van Lambertus Hekman en Maria Bult.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Stratingh, geb. Winschoten 22 okt. 1902, overl. Nieuwe Pekela 4 maart 1966, tr. Nieuwe Pekela 12 febr. 1927 Klaasinus Kuiper, geb. Oude Pekela 31 jan. 1899, fabrieksarbeider, overl. 6 mei 1960, zn. van Aijolt Kuiper en Hinderkien Jager.
2. Maria Stratingh, geb. Winschoten 15 juni 1904, overl. ald. 4 sept. 1904.
3. Albertus Stratingh, geb. Winschoten 10 aug. 1905, mijnwerker, los werkman, overl. Rotterdam 12 febr. 1970, tr. Oude Pekela 4 april 1931 Niessina Hinderika Kuiper, geb. Oude Pekela 26 juni 1902, overl. Rotterdam 2 aug. 1983, dr. van Aijolt Kuiper en Hinderkien Jager.
4. Simon Stratingh, geb. Winschoten 17 aug. 1906, grondwerker, los werkman, overl. Stadskanaal 8 nov. 1978, tr. Oude Pekela 16 juni 1928 Lambertina Helena Kuiper, geb. Oude Pekela 9 okt. 1906, overl. Rotterdam 10 april 1974, dr. van Aijolt Kuiper en Hinderkien Jager.
5. Maria Stratingh, geb. Winschoten 23 sept. 1907, overl. ald. 18 jan. 1908.
6. Maria Stratingh, geb. Winschoten 4 dec. 1908, overl. Oude Pekela 4 dec. 1988, tr. 16 mei 1931 Roelf Dijk, geb. omstr. 1908, overl. Oude Pekela 25 maart 1983.
7. Sibrandus Everhardus Stratingh, geb. Musselkanaal omstr. juli 1912, overl. ald. 10 april 1913.
8. Cornelia Stratingh, geb. Musselkanaal omstr. dec. 1913, overl. ald. 11 april 1914.
9. Sibrandus Everhardus Stratingh, geb. Exloërmond 20 nov. 1917, tr. omstr. 1942 Roelfien Maria Veldman, geb. Onstwedde 29 nov. 1919.
10. Annie Stratingh, geb. Exloërmond 17 dec. 1919, overl. ald. 11 juni 1923.


VIIe. Frederikus Stratingh, geb. Adorp 24 dec. 1797, ged. Adorp 4 jan. 1798, goud- en zilverwerker, gemeente-ontvanger, overl. Groningen 25 maart 1850, tr. Groningen 10 nov. 1830 Henderika Alberdina Sicman, geb. Groningen 12 april 1811, ged. Groningen 10 mei 1811, overl. ald. 23 jan. 1896, dr. van Hillebrand Jacob Sicman en Geertruida Kijff.
Uit dit huwelijk:
1. Hillebrand Jacob Stratingh, volgt VIIIb.
2. Margaretha Stratingh, geb. Groningen 13 nov. 1833, overl. ald. 2 okt. 1852.
3. Getruida Jacobina Stratingh, geb. Groningen 9 febr. 1837, overl. ald. 19 nov. 1853.


VIIIb. Hillebrand Jacob Stratingh, geb. Groningen 9 nov. 1831, goud- en zilversmid, winkelier, overl. Groningen 3 sept. 1906, tr. Groningen 15 april 1857 Jantje Busscher, geb. Peins 16 febr. 1831, overl. Groningen 25 maart 1919, dr. van Gerhard Busscher en Salomia Braak.
Uit dit huwelijk:
1. Frederikus Stratingh, volgt IXc.
2. Gerhard Stratingh, geb. Groningen 23 nov. 1860, overl. Davos (Zwitserland) 15 april 1903.
3. Geertruida Margaretha Stratingh, geb. Groningen 1 april 1864, overl. ald. 26 maart 1880.
4. Saloméa Gerharda Stratingh, geb. Groningen 12 juli 1866, overl. Soest 8 mei 1945, tr. Groningen 19 mei 1920 Pieter Middel, geb. Winschoten 21 febr. 1865, directeur R.H.B. School, overl. Meppel 1 mei 1927, zn. van Pieter Middel en Geessien Veldkamp.
5. Hinderika Alberdina Stratingh, geb. Groningen 15 okt. 1868, overl. Soest 3 sept. 1956, tr. Groningen 28 mei 1902 Johan Nicolaas Plemper van Balen, geb. Arnhem 11 okt. 1874, boekhouder, agent Geldersche Kredietverlening, overl. Soest 27 maart 1951, zn. van Jan Plemper van Balen en Johanna Susanna Waal.


IXc. Frederikus Stratingh, geb. Groningen 27 juni 1857, graanhandelaar, overl. Groningen 29 nov. 1916, tr. Groningen 1 juli 1895 Metta Huiberdina de Jong, geb. Veendam 4 mei 1868, pensionhoudster, overl. Groningen 24 mei 1935, dr. van Theunis de Jong en Mettje den Dungen.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Stratingh, geb. Groningen omstr. 1896, overl. ald. 17 april 1897.
2. Hillebrand Jacob Stratingh, geb. Groningen 27 mei 1898, stuurmansleerling, kantoorbediende, overl. Groningen 12 juni 1977, tr. Groningen 4 juni 1938 Gezina Johanna van der Meulen, geb. Groningen 25 mei 1904, overl. ald. 17 febr. 1988.
3. Jantje Stratingh, geb. Groningen 22 sept. 1900, overl. Winsum 21 maart 1981, tr. Groningen 16 juni 1924 Wiert Hendrik Leemhuis, geb. Groningen 8 juli 1899, procuratiehouder, overl. Zuid-Frankrijk 21 mei 1963, zn. van Arent Tonko Leemhuis en Johanna Jantina Kunst.


VIIf. Albertus Muntinghe Stratingh, geb. Adorp 14 febr. 1802, ged. Adorp 28 febr. 1802, predikant te Adorp (1830-1850), overl. Adorp 1 mei 1850, tr. Adorp 2 mei 1833 Sibilla Catharina Jansonius, geb. Hellum 4 febr. 1813, overl. Adorp 25 juli 1847, dr. van Jan Jansonius en Anna Cleveringa.
Uit dit huwelijk:
1. Everhardus Stratingh, geb. Adorp 28 maart 1834, overl. Groningen 6 sept. 1857.
2. Anna Cleveringa Stratingh, geb. Adorp 30 maart 1837, overl. Groningen 2 dec. 1868, tr. Groningen 14 aug. 1867 Joachem Cornelius Hazewinkel, geb. Veendam 15 juli 1822, opzichter prov. waterstaat, overl. Groningen 9 nov. 1899, zn. van Cornelius Jans Hazewinkel en Maria Amalia Busscher.
3. Margaretha Stratingh, geb. Adorp 27 april 1838, overl. Hoogeveen 3 sept. 1900, tr. Emmen 9 juli 1875 Abraham van Laer Dinckgreve, geb. Sleen 9 okt. 1847, rijksambtenaar, overl. Groningen 24 sept. 1916, zn. van Sixtus Gerhardus Eckringa Dinckgreve en Anna Maria Dinckgreve.
4. Jan Louis Stratingh, geb. Adorp 10 nov. 1840, overl. ald. 15 sept. 1842.
5. Wijtske Stratingh, geb. Adorp 9 maart 1842, overl. ald. 11 juni 1846.
6. Jan Louis Stratingh, geb. Adorp 20 aug. 1843, overl. ald. 4 nov. 1844.
7. Rudolph Pabus Stratingh, volgt VIIIc.
8. Jan Louis Stratingh, geb. Adorp 25 dec. 1845, overl. Groningen 1 okt. 1864.


VIIIc. Rudolph Pabus Stratingh, geb. Adorp 30 okt. 1844, handelsagent, overl. Groningen 15 febr. 1905, tr. Sleen 23 sept. 1880 Aleida Anthonette Helena Dinckgreve, geb. Sleen 21 april 1849, overl. Groningen 25 juli 1927, dr. van Sixtus Gerhardus Eckringa Dinckgreve en Anna Maria Dinckgreve.
Uit dit huwelijk:


IXd. Albertus Stratingh, geb. Groningen 26 maart 1883, boekhouder, overl. Arnhem 30 dec. 1950, tr. 1e Den Haag 4 okt. 1916 Geertje van Beek, geb. Apeldoorn 24 sept. 1892, overl. Voorburg 6 okt. 1919, dr. van Gerrit van Beek en Gerritje Greefhorst; tr. 2e Ede 12 maart 1921 Johanna Elisabeth van Beek, geb. Apeldoorn 13 dec. 1894, overl. Ede 31 aug. 1923, dr. van Gerrit van Beek en Gerritje Greefhorst.
Uit het eerste huwelijk:
Rudolph Jan Stratingh, geb. Wassenaar 25 okt. 1918, overl. ald. 23 juli 1920.


VIIg. Gozewinus Acker Stratingh, geb. Adorp 25 maart 1804, ged. Adorp 8 april 1804, medicine doctor, overl. Groningen 22 okt. 1876, tr. Scheemda 8 nov. 1829 Katharina Johanna Pelinck, geb. Scheemda 8 jan. 1809, ged. Scheemda 22 jan. 1809, overl. Groningen 16 nov. 1886, dr. van Jan Pelinck en Henderika Grootholtman.
Uit dit huwelijk:
1. Elsina Henrika Stratingh, geb. Groningen 23 dec. 1831, overl. ald. 23 dec. 1868.
2. Sibrandus Elzo Stratingh, geb. Groningen 4 juli 1834, overl. Stuttgart (Duitsland) 1919.
3. Jan Pelinck Stratingh, volgt VIIId.


VIIId. Jan Pelinck Stratingh, geb. Groningen 23 nov. 1837, advocaat, overl. Groningen 15 juli 1924, tr. Groningen 6 juni 1872 Johanna Christina Carolina Struick, geb. Den Haag 16 april 1831, overl. Bergum 4 dec. 1897, dr. van Anthonie Frederik Struick en Aafjen Sjabbinga Cleveringa.
Uit dit huwelijk:
Katharina Johanna Elzina Stratingh, geb. Groningen 17 maart 1873, overl. ald. 17 juli 1873.


VIb. Gerrit Stratingh, ged. Groningen 23 aug. 1758, landbouwer, winkelier, overl. Baflo 2 nov. 1825, tr. Groningen 13 nov. 1785 Roelina Wibbina Vetter, ged. Groningen 12 sept. 1754, overl. ald. 17 juni 1834, dr. van Wolter Vetter en Maria Lanckhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Lourens Stratingh, ged. Groningen 13 okt. 1786.
2. Maria Stratingh, geb. Groningen 2 okt. 1788, ged. Groningen 10 okt. 1788, overl. ald. 22 sept. 1861, tr. Groningen 6 mei 1813 Hendrik Dijk, ged. Groningen 26 maart 1786, koopman, zn. van Jan Hendrik Dijk en Anna Jans Smit.
3. Siebrandus Louwrentius Stratingh, ged. Groningen 5 nov. 1790, militair, overl. 1812.
4. Afien Stratingh, ged. Groningen 27 jan. 1792, overl. Baflo 17 febr. 1821, tr. Baflo 19 jan. 1818 Ate Sierts Danhof, geb. Warffum 29 jan. 1790, overl. ald. 22 aug. 1866, zn. van Siert Reinolts Danhof en Grietje Ates.
5. Wolter Stratingh, volgt VIIh.
6. Elzina Stratingh, ged. Groningen 5 sept. 1794, overl. 1801.
7. Sara Frouwina Stratingh, ged. Groningen 14 sept. 1798.


VIIh. Wolter Stratingh, ged. Groningen 26 april 1793, landbouwer, overl. Schouwerzijl 9 nov. 1866, tr. Baflo 17 april 1823 Bregtje Jans Brander, geb. Eenrum 13 maart 1797, ged. Eenrum 19 maart 1797, overl. Schouwerzijl 5 febr. 1876, dr. van Jan Jans Brander en Anje Hansen.
Uit dit huwelijk:
1. Rolina Wibbina Stratingh, geb. Eenrum 23 april 1823, overl. Baflo 7 april 1893, tr. Leens 27 nov. 1851 Jan Renjes de Graaf, geb. Warfhuizen omstr. 1830, zn. van Renje Jans de Graaf en Grietje Jans Ebels.
2. Afien Wolters Stratingh, geb. Den Andel 30 juni 1825, overl. Adorp 26 juni 1898, tr. Adorp 8 nov. 1860 Boele Rubens Berghuis, geb. Leens 3 dec. 1818, schoenmaker, overl. Adorp 7 dec. 1903, zn. van Ruben Jans Berghuis en Sijmentje Boelens van Holten.
3. Sijbrandus Lourendus Stratingh, volgt VIIIe.
4. Jan Stratingh, volgt VIIIf.
5. Gerrit Stratingh, volgt VIIIg.
6. Anje Stratingh, geb. Wierhuizen 13 febr. 1832, overl. Mensingeweer 20 juli 1919, tr. Leens 11 sept. 1862 Jakob Bronkema, geb. Baflo 16 dec. 1836, timmerman, overl. Mensingeweer 14 mei 1920, zn. van Louwe Pieters Bronkema en Grietje Jannes Bouwman.
7. Everhardus Stratingh, volgt VIIIh.
8. Elisabet Wolters Stratingh, geb. Leens 1836, overl. Baflo 15 juli 1837.
9. Elizabeth Stratingh, geb. Baflo 1 sept. 1838, koopvrouw, overl. Schouwerzijl 4 april 1914, tr. 1e Leens 5 dec. 1867 Tjeert Rozema, geb. Grijpskerk 28 maart 1841, overl. Schouwerzijl 4 jan. 1870, zn. van Sytze Tjeerts Rozema en Jurrina Jurjens Postma; tr. 2e Leens 16 okt. 1873 Johannes van den Berg, geb. Mensingeweer 18 jan. 1848, timmerman, zn. van Pieter Johannes van den Berg en Elizabeth Guitjes Lantinga.


VIIIe. Sijbrandus Lourendus Stratingh, geb. Den Andel 3 maart 1827, dagloner, overl. Rasquert 14 april 1890, tr. 1e Baflo 31 aug. 1853 Siepke Sijbolts Winter, geb. Tinallinge 3 dec. 1831, overl. ald. 24 april 1855, dr. van Sijbolt Jacobs Winter en Grietje Pieters Hoekinga; tr. 2e Baflo 2 aug. 1856 Renje Jans Blaauw, geb. Tinallinge 24 okt. 1834, overl. Rasquert 12 juni 1875, dr. van Jan Jans Blaauw en Geeske Hendriks Harsema.
Uit het eerste huwelijk:
1. Grietje Stratingh, geb. Tinallinge 15 sept. 1853, overl. ald. 6 okt. 1853.
Uit het tweede huwelijk:
2. Gezina Stratingh, geb. Rasquert 3 nov. 1856, overl. Usquert 18 aug. 1899, tr. Baflo 20 nov. 1879 Gerrit Tillema, geb. Saaxumhuizen 22 nov. 1850, dagloner, overl. Usquert 6 jan. 1937, zn. van Hendrik Kornelis Tillema en Janna Luitjes van der Wijk.
3. Wolter Stratingh, geb. Baflo 1 juli 1858, overl. Rasquert 12 dec. 1868.
4. Bregtje Stratingh, geb. Rasquert 16 nov. 1860, overl. ald. 24 april 1933, tr. Baflo 23 maart 1882 Wolter de Graaf, geb. Warfhuizen 18 juli 1854, dagloner, overl. Rasquert 10 dec. 1941, zn. van Jan Renjes de Graaf en Rolina Wibbina Stratingh (VIIh,1).
5. Pieterke Stratingh, geb. Rasquert 13 aug. 1862, overl. ald. 6 nov. 1866.
6. Janna Stratingh, geb. Rasquert 11 okt. 1864, overl. ald. 10 nov. 1866.
7. Pieterke Stratingh, geb. Rasquert 16 april 1867, overl. Haren (gr) 13 mei 1942, tr. Usquert 13 juni 1887 Hindrik Kluin, geb. Usquert 25 aug. 1867, bode, dagloner, overl. Groningen 2 nov. 1951, zn. van Douwe Kluin en Martje Meijer.
8. Janna Stratingh, geb. Rasquert 8 mei 1869, overl. Groningen 24 jan. 1958, tr. Baflo 29 okt. 1891 Gerrit Zaagman, geb. Eenrum 16 sept. 1871, dagloner, overl. 7 aug. 1941, zn. van Popke Zaagman en Eltje Koiter.
9. Wolter Stratingh, volgt IXe.


IXe. Wolter Stratingh, geb. Rasquert 21 juli 1873, broodbakker, overl. Zuidhorn 30 sept. 1934, tr. Zuidhorn 8 mei 1902 Aafke Mulder, geb. Aduard 6 okt. 1879, overl. Apeldoorn 9 febr. 1959, dr. van Jan Mulder en Anna Oosterhof.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Sijbrandus Stratingh, geb. Grootegast 13 febr. 1903, arts, directeur GG en GD, overl. Apeldoorn 23 maart 1987, tr. Heemstede 30 april 1931 Guurtje Slikker, geb. Haarlemmermeer 6 febr. 1909.
2. Sijbrandus Louwrendus Stratingh, geb. Grootegast 11 juli 1908, overl. ald. 15 nov. 1908.
3. Reina Anna Gerritdina Stratingh, geb. Grootegast 20 jan. 1912, overl. Lelystad 23 sept. 2000, tr. 1e Groningen 24 sept. 1936 Berend Pieter Oldenburger, geb. Beerta 1 jan. 1904, overl. Onstwedde 21 april 1945; tr. 2e Zuidwolde (dr) 9 juli 1954 Adolf Melitz, geb. Oberhausen-Alstaden (Dld) 12 aug. 1914, overl. IJsselmuiden 26 maart 1999.


VIIIf. Jan Stratingh, geb. Eenrum 17 okt. 1828, dagloner, overl. Muskegon, Muskegon, MI (USA) 12 jan. 1919, tr. 1e Winsum 16 mei 1857 Anje Luidens, geb. Warffum 1830, overl. Baflo 25 febr. 1860, dr. van Klaas Luidens en Grietje Steenbreker; tr. 2e Leens 24 nov. 1864 Aaltje Klunder, geb. Winsum 19 maart 1835, overl. Muskegon, Muskegon, MI (USA) 13 april 1925, dr. van Jan Hindriks Klunder en Willemtje Pieters Hoeksema.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wolter Strating, volgt IXf.
2. Klaas Strating(h), volgt IXg.
Uit het tweede huwelijk:
3. Jan Stratingh, geb. Tinallinge 1 sept. 1865, arbeider cementbedrijf, overl. Muskegon, Muskegon, MI (USA) 1953.
4. Pieter Stratingh, geb. Kloosterburen 25 april 1868, overl. ald. 10 april 1875.
5. Sijbrandus Stratingh, volgt IXh.
6. Pieter Stratingh, geb. Kloosterburen 6 febr. 1877, arbeider meubelbedrijf, overl. Muskegon, Muskegon, MI (USA) 1948.


IXf. Wolter Strating, geb. Warffum 23 aug. 1857, dagloner, arbeider, overl. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 17 jan. 1947, tr. 1e Michigan (USA) 1885 (echtsch.) Zwaantje Bulthuis, geb. Hornhuizen 25 nov. 1865, dr. van Jelte Pieters Bulthuis en Foske van Houw; tr. Ferrysburg, Ottawa, MI (USA) 21 juni 1890 Arendje Kruisinga, geb. Zandeweer 17 maart 1860, overl. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 10 okt. 1926, eerder getr. met Harm Kat.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jessie Streeting, geb. Michigan (USA) 16 jan. 1887, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) 24 juni 1983, tr. Grand Rapids, Kent, MI (USA) 27 juli 1899 Geert Sikkema, geb. Burum 13 febr. 1876, landbouwer, overl. Byron Center, Kent, MI (USA) 17 okt. 1950, zn. van Sikke Sikkema en Janna van der Wal.
Uit het tweede huwelijk:
2. Annie Strating, geb. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 6 maart 1891, overl. Clare, Clare, MI (USA) 13 mei 1986, tr. Harry Nienhouse, geb. Michigan (USA) omstr. 1886, sleper.
3. Peter Streeting, geb. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 7 okt. 1892, landbouwersknecht, overl. Ferrysburg, Ottawa, MI (USA) okt. 1967, tr. omstr. 1916 Jennie Grossman, geb. Michigan (USA) 5 april 1897, overl. Coopersville, Ottawa, MI,USA juli 1985.
4. Tinnie Strating, geb. Ferrysburg, Ottawa, MI (USA) 17 april 1894, overl. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 16 mei 1894.
5. John Strating, geb. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 27 juni 1896, landbouwer, overl. 1962, tr. omstr. 1920 Versa De Haan, geb. Michigan (USA) 18 dec. 1894, overl. Grand Haven, Ottawa, MI (USA) 17 nov. 1975.
6. Stena Strating, geb. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 6 mei 1900, overl. Muskegon, Muskegon, MI (USA) 29 maart 1975, tr. omstr. 1925 Tony R. Dykema, geb. Michigan (USA) 17 sept. 1896, boekhouder, overl. Muskegon, Muskegon, MI (USA) 8 dec. 1981.
7. Walter Streeting, geb. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 7 april 1902, vrachtwagenchauffeur, overl. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) jan. 1984, tr. omstr. 1925 Caroline Louise Braun, geb. Illinois (USA) omstr. 1902, overl. 1960.


IXg. Klaas Strating(h), geb. Baflo 16 febr. 1860, dagloner, overl. vóór 1910, tr. Grand Haven, Ottawa, MI (USA) 4 maart 1882 Jantje Jansen, geb. Michigan (USA) 1857, overl. Muskegon, Muskegon, MI (USA) 1930.
Uit dit huwelijk:
1. Anje Strating, geb. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 1 aug. 1883.
2. Jane Strating, geb. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 9 maart 1887, overl. Morrison, Whiteside, IL (USA) 15 juli 1966, tr. Martin J. Dykema, geb. Illinois (USA) omstr. 1882.
3. Walter Strating, geb. Spring Lake, Ottawa, MI (USA) 11 okt. 1888, machinist, overl. Muskegon, Muskegon, MI (USA) 1960.
4. Klaus Strating, geb. Michigan (USA) omstr. 1890, machinist.
5. Nicholas Streeting, geb. Michigan (USA) 28 juli 1892, meubelmaker, machinist, overl. Muskegon, Muskegon, MI (USA) jan. 1968.


IXh. Sijbrandus Stratingh, geb. Kloosterburen 6 juli 1871, poetser, landbouwer, arbeider in een meubelzaak, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) juni 1947, tr. omstr. 1893 Mattje van der Molen, geb. Groningen 27 mei 1867, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) aug. 1936.
Uit dit huwelijk:
1. John Stratingh, volgt X.
2. Klaas Stratingh, geb. Michigan (USA) 12 mei 1895, inpakker, overl. Ludington, Mason, MI (USA) jan. 1970, tr. Kent, MI (USA) 16 sept. 1920 Bertha de Weerd, geb. Cadillac, MI (USA) 8 febr. 1898, overl. Kentwood, Kent, MI (USA) 11 febr. 1988.
3. Alice Strating, geb. Michigan (USA) 30 dec. 1896, overl. Byron Center, Kent, MI (USA) juli 1974, tr. Wyoming, Kent, MI (USA) 30 maart 1918 Paul Berkenpas, geb. Argentinië 16 aug. 1897, overl. Byron Center, Kent, MI (USA) mei 1972.
4. Anna Stratingh, geb. Michigan (USA) 10 sept. 1901, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) 9 jan. 1991, tr. Wyoming Park, Kent, MI (USA) 8 dec. 1921 Hendrik Roossien, geb. Ten Boer 1 jan. 1903, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) 18 mei 1993.
5. Peter Stratingh, geb. Michigan (USA) 25 nov. 1904, inpakker in een meubelzaak, overl. Grand Rapids, Kent, MI (USA) 25 febr. 1969, tr. omstr. 1929 Alice R., geb. Michigan (USA) 19 mei 1907, overl. Hudsonville, Ottawa, MI (USA) 12 aug. 1996.
6. Jake Strating, geb. Michigan (USA) 21 febr. 1907, vrachtwagenchauffeur, overl. Jenison, Ottawa, MI (USA) 9 juni 2003, tr. omstr. 1925 Rena Hopp, geb. Michigan (USA) 25 febr. 1907, overl. Jenison, Ottawa, MI (USA) 3 okt. 1983, dr. van Albert Hopp en Gertie.


X. John Stratingh, geb. Hanover, New York (USA) 2 maart 1893, arbeider, schilder, binnenhuis architect, overl. Walker, Kent, MI (USA) 26 aug. 1975, tr. Grand Rapids, Allegan, MI (USA) 21 febr. 1920 Roellie Toolenaar, geb. Moline, MI (USA) omstr. 1891.
Uit dit huwelijk:
Harold John Strating, geb. Michigan (USA) 17 aug. 1920, overl. Wyoming, Kent, MI (USA) 8 dec. 2008, tr. 1 nov. 1940 Lorna June Dykstra, geb. Wyoming, Kent, MI (USA) 9 febr. 1920, overl. ald. 18 juli 2007, dr. van Martin Dykstra en Erma.


VIIIg. Gerrit Stratingh, geb. Wierhuizen 30 mei 1830, landbouwer, overl. Noordwolde 27 sept. 1905, tr. Adorp 21 mei 1868 Aaltje Kamphuis, geb. Harkstede 31 maart 1844, overl. Noordwolde 15 mei 1918, dr. van Willem Goossens Kamphuis en Hillechien Roelfs Wieringa.
Uit dit huwelijk:
1. Hilligien Stratingh, geb. Bedum 21 okt. 1868, overl. Uithuizermeeden 12 jan. 1960, tr. Bedum 16 mei 1903 Bernardus Maijer, geb. Sint Annen 21 nov. 1872, fabrieksarbeider, overl. Uithuizen 12 maart 1942, zn. van Gijsbertus Maijer en Jacomina Nanninga.
2. Brechtje Stratingh, geb. Adorp 18 dec. 1870, overl. Groningen 6 nov. 1918, tr. Bedum 2 nov. 1901 Albert Verdenius Leutscher, geb. Hoogkerk 19 okt. 1856, huisschilder, overl. Groningen 18 okt. 1913, zn. van Izaäk Jacobs Leutscher en Trijntje Johannes Verdenius.
3. Knelske Stratingh, geb. Adorp 9 maart 1872, overl. Haren (gr) 27 jan. 1942, tr. Bedum 16 mei 1894 Freerk Arwert, geb. Sauwerd 28 juni 1870, dagloner, overl. 12 nov. 1938, zn. van Hindrik Arwert en Alberdina Wester.
4. Afien Stratingh, geb. Adorp 7 nov. 1875, overl. Zutphen 12 juni 1917, tr. Bedum 27 april 1907 Douwe Bos, geb. Bedum omstr. 23 okt. 1871, groentehandelaar, overl. Zuidwolde (gr) 22 april 1920, zn. van Jan Bos en Wallina ter Laan.
5. Willem Stratingh, geb. Adorp 19 maart 1877, overl. ald. 4 mei 1877.
6. Wolter Stratingh, geb. Adorp 19 maart 1877, dagloner, caféhouder, overl. Woltersum 16 mei 1948, tr. Bedum 6 maart 1920 Jeannette Roseboom, geb. Bedum 14 jan. 1889, overl. Woltersum 12 sept. 1972, dr. van Hendrik Roseboom en Roelina van der Werff.
7. N.N., levenloze zoon, geb. Adorp 20 juni 1880.
8. Sijbrandus Stratingh, geb. Noordwolde 27 okt. 1885, veehouder, overl. Adorp 19 sept. 1973, tr. Adorp 15 mei 1920 Zwaantje Kok, geb. Hoogeveen 14 aug. 1893, overl. Groningen 22 juli 1986, dr. van Gerrit Kok en Jantje Schotman Nolde.


VIIIh. Everhardus Stratingh, geb. Wierhuizen 10 nov. 1833, landarbeider, dagloner, overl. Obergum 29 april 1889, tr. 1e Winsum 25 nov. 1861 Aaltje Poel, geb. Rasquert 26 nov. 1837, overl. Obergum 14 jan. 1870, dr. van Jan Hendriks Poel en Anna Wilhelmina van Nooten; tr. 2e Winsum 30 mei 1874 Martje van Dijk, geb. Wetsinge 28 jan. 1847, overl. Winsum 26 nov. 1886, dr. van Willem Hindriks van Dijk en Janna Jans Breedland.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bregtje Stratingh, geb. Winsum 21 jan. 1862, overl. Obergum 29 mei 1946, tr. Winsum 9 dec. 1882 Heino Buikema, geb. Maarslag 9 aug. 1862, dagloner, overl. Schouwerzijl 26 nov. 1937, zn. van Janna Buikema.
2. Anna Stratingh, geb. Winsum 16 febr. 1864, overl. ald. 29 okt. 1933, tr. Winsum 9 mei 1885 Anne Knoop.
3. Johanna Stratingh, geb. Winsum 2 febr. 1866, overl. Obergum 25 nov. 1927, tr. Winsum 29 okt. 1887 Kornelis Bos, geb. Aduarderzijl 13 okt. 1861, overl. Obergum 11 dec. 1922, zn. van Jan Jans Bos en Grietje Kornelis Weterhof.
4. Wolter Stratingh, geb. Winsum 31 aug. 1867, grenadier, overl. Den Haag 28 juni 1887.
5. Anje Stratingh, geb. Winsum 6 jan. 1870, overl. ald. 19 aug. 1870.
Uit het tweede huwelijk:
6. Janna Stratingh, geb. Winsum 24 mei 1875, overl. ald. 23 febr. 1946, tr. Winsum 12 mei 1894 Klaas Raangs, geb. Obergum 29 okt. 1866, dagloner, overl. Obergum 4 dec. 1941, zn. van Geert Willem Raangs en Pieterke Poel.
7. Sibrandus Stratingh, geb. Winsum 28 okt. 1877, overl. Obergum 29 okt. 1904.
8. Aaltje Stratingh, geb. Winsum 15 okt. 1879, overl. Obergum 26 sept. 1919, tr. Winsum 29 mei 1902 Berend Raangs, geb. Obergum 5 juli 1870, visser, overl. Obergum 13 maart 1947, zn. van Geert Willem Raangs en Pieterke Poel.
9. Aafien Stratingh, geb. Winsum 21 dec. 1881, overl. Obergum 22 jan. 1893.


VIc. Theodorus Stratingh, geb. Groningen 24 aug. 1762, ged. Groningen 1 sept. 1762, predikant te Meedhuizen 1787-1789, predikant te Oterdum 1789-1794, predikant te Wedde 1794-1836, overl. Roswinkel 11 jan. 1843, tr. Wedde 2 nov. 1794 Johanna Petronella Sibinga, geb. Groningen 12 jan. 1769, overl. Wedde 29 april 1835, dr. van Engelbert Sibinga en Johanna Catharina Bruinewolt.
Uit dit huwelijk:
1. Siebrandus Strating, geb. Oude Pekela 2 maart 1795, ged. Oude Pekela 15 maart 1795, overl. Roswinkel 3 dec. 1878.
2. Engelbert Stratingh, geb. Wedde 26 april 1797, ged. Wedde 7 mei 1797, overl. Groningen 11 nov. 1842, tr. Midwolda 29 mei 1832 Etje Wildriks Wildeman, geb. Midwolda 27 jan. 1796, dr. van Wildrik Mentkes en Frouke Freerks.
3. Everhardus Theodorus Strating, geb. Wedde 17 febr. 1800, ged. Wedde 2 maart 1800, overl. Vries 27 april 1837.
4. Johannes Jakobus Stratingh, geb. Wedde 3 maart 1807, ged. Wedde 19 maart 1807, predikant te Roswinkel (1829-1885), overl. Roswinkel 20 mei 1890.
5. Elsina Stratingh, geb. Wedde 3 nov. 1809, ged. Wedde 3 dec. 1809, overl. ald. 11 dec. 1809.

Please publish modules in offcanvas position.