Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Eijlert Tholen en Antje Simons Stratingh (Oost-Groningen)


I. Eijlert Tholen, ged. Roswinkel 13 nov. 1757, overl. ald. 27 sept. 1814, zn. van Thole Eilerts en Harmina Hindriks, tr. Onstwedde 25 aug. 1782 Antje Simons Stratingh, geb. Onstwedde 3 dec. 1761, ged. Onstwedde 24 jan. 1762, overl. ald. 25 febr. 1844, dr. van Simon Harms Stratingh en Hauwke Everts.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Eilerts Strating, volgt IIa.
2. Hinderk Eilderts Strating, volgt IIb. h
3. Harmina Eilderts Strating (Tools), geb. Wedde 9 juni 1790, overl. Roswinkel 1 maart 1853, tr. Oosterhesselen 3 mei 1822 Jan Joling, geb. Dalen 19 jan. 1798, overl. Roswinkel 2 okt. 1846, zn. van Geert Joling en Fennegien Joling.
4. Tole Eilderts Stratingh, volgt IIc.
5. Houke Eilderts Stratingh, geb. Roswinkel 8 jan. 1797, overl. Oude Pekela 23 febr. 1845, tr. Onstwedde 19 april 1825 Luiken Jans Luikens, geb. Onstwedde 18 april 1795, zn. van Harmke Luikens.
6. Trijntijn Strating, ged. Roswinkel 2 febr. 1800, begr. ald. 24 aug. 1802.
7. Harm Strating, ged. Roswinkel 16 okt. 1803, overl. Dordrecht 12 mei 1832.


IIa. Simon Eilerts Strating, geb. Nieuwe Pekela 1 aug. 1783, overl. Oude Pekela 6 febr. 1861, tr. Onstwedde 31 mei 1807 Foktje Freerks de Jonge, ged. Oude Pekela 7 dec. 1783, overl. ald. 17 april 1853, dr. van Frerik Jans en Jantje Esders.
Uit dit huwelijk:
1. Frerik Jans Simons Strating, volgt IIIa.
2. Eilert Simons Strating, volgt IIIb.
3. Esra Simons Strating, volgt IIIc.
4. Hinderk Simons Strating, volgt IIId.
5. Jantje Strating, geb. Oude Pekela 29 nov. 1819, overl. ald. 27 maart 1888, tr. Oude Pekela 13 nov. 1856 Berend Timmer, geb. Oude Pekela 14 april 1826, overl. ald. 13 maart 1891, zn. van Berend Gunsters Timmer en Doechien Klaassens Folkeringa.
6. Jan Strating, volgt IIIe.
7. Simon Strating, volgt IIIf.


IIIa. Frerik Jans Simons Strating, geb. Oude Pekela 16 okt. 1807, ged. Oude Pekela 25 okt. 1807, overl. Nieuwe Pekela 24 sept. 1881, tr. 1e Meeden 26 dec. 1831 Jantje Tjapkes Huizing, geb. Meeden 27 juli 1810, ged. Meeden 5 aug. 1810, overl. Nieuwe Pekela 3 mei 1875, dr. van Tjapko Berents Huizing en Martje Jans Zuiderweg; tr. 2e Nieuwe Pekela 10 febr. 1876 Hinderkje Bouman, geb. Nieuwe Pekela 25 dec. 1817, overl. ald. 13 mei 1878, dr. van Jan Bouman en Anna Willems de Jonge; tr. 3e Nieuwe Pekela 25 juli 1878 Albertien Wubbes Ots, geb. Onstwedde 29 aug. 1821, overl. Nieuwe Pekela 10 dec. 1892, dr. van Wubbe Berents Ots en Alke Alberts Hensums.
Uit het eerste huwelijk:
1. Fokkien Strating, geb. Meeden 18 maart 1832, overl. ald. 23 maart 1832.
2. Foktje Strating, geb. Nieuwe Pekela 12 mei 1833, overl. ald. 22 jan. 1841.
3. Martje Strating, geb. Oude Pekela 24 dec. 1835, overl. Chicago, Cook, IL (USA) 20 febr. 1909, tr. Nieuwe Pekela 17 aug. 1865 Jan Boeringa, geb. Nieuwe Pekela 15 april 1839, overl. Chicago, Cook, IL (USA) 30 okt. 1924, zn. van Harm Tekes Boeringa en Hillechien Frederiks Bijholt.
4. Simentje Strating, geb. Nieuwe Pekela 7 mei 1838, overl. ald. 11 juni 1838.
5. Simon Strating, volgt IVa.
6. Foktje Strating, geb. Nieuwe Pekela 17 juli 1842, overl. Musselkanaal 15 mei 1894, tr. Nieuwe Pekela 25 mei 1871 Willem Noorman, geb. omstr. 1838, zn. van Bartel Jacobs Noorman en Froukje Folkerts de Jong.
7. Geertien Strating, geb. Vlagtwedde 11 juli 1843, overl. Ter Borg 19 dec. 1934.
8. Tjapko Strating, volgt IVb.
9. Eildert Strating, volgt IVc.
10. Roelfien Strating, geb. Nieuwe Pekela 5 juli 1850, overl. ald. 14 okt. 1943, tr. 1e Oude Pekela 14 aug. 1875 Harm Buining, geb. Oude Pekela 15 juni 1850, overl. Hoogezand 5 mei 1894, zn. van Jacob Buining en Trientje Kuiper; tr. 2e Oude Pekela 1 april 1905 Aalf Bos, geb. Oude Pekela 18 jan. 1853, overl. Groningen 15 jan. 1922, zn. van Harm Lukens Bos en Hindrikje Kuiper.
11. Jan Strating, volgt IVd.


IVa. Simon Strating, geb. Nieuwe Pekela 1 dec. 1839, overl. ald. 27 sept. 1874, tr. Nieuwe Pekela 20 mei 1868 Trientje de Groot, geb. Nieuwe Pekela 21 okt. 1845, overl. Holwierde 11 nov. 1924, dr. van Wilte Harms de Groot en Grietje Willems Klei.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Strating, geb. Nieuwe Pekela 3 febr. 1870, overl. Stadskanaal 22 jan. 1954, tr. Onstwedde 19 nov. 1892 Albert Krol, geb. Gasselternijveenschemond 25 mei 1863, overl. 20 jan. 1935, zn. van Hendrik Krol en Aaltje Tamminga.
2. Harm Jan Strating, volgt Va.


Va. Harm Jan Strating, geb. Nieuwe Pekela 1 okt. 1873, overl. Eindhoven 10 juli 1966, tr. 1e Onstwedde 6 april 1895 Ida Drok, geb. Veendam 22 juli 1876, overl. Eindhoven 26 sept. 1930, dr. van Jacob Drok en Trientje Sibolts; tr. 2e Eindhoven 6 juli 1934 Adriana Knevelbaard, geb. Onstwedde 28 maart 1874, overl. Eindhoven 1 juli 1958, dr. van Roelf Knevelbaard en Deeltje Dik.
Uit het eerste huwelijk:
1. Simon Strating, volgt VIa.
2. Andrea Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 12 maart 1898, overl. Stadskanaal 19 febr. 1970, tr. Borger 2 juni 1923 Willem Smit, geb. Nieuw-Buinen 8 sept. 1899, overl. Onstwedde 14 febr. 1966, zn. van Jan Smit en Aaltje Wacht.
3. Jacob Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 23 nov. 1900, overl. Apeldoorn 25 jan. 1984, tr. 1e Eindhoven 5 dec. 1924 Hendrikje Venema, geb. Onstwedde 15 sept. 1901, overl. Eindhoven 11 juni 1967, dr. van Roelf Venema en Hiltje Rodenboog; tr. 2e Geldrop 25 okt. 1968 Gertrud Vos, geb. Steele (Dld) 10 jan. 1900, overl. Geldrop 30 jan. 1974.
4. Jantje Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 21 jan. 1903, overl. Eindhoven 16 juli 1988, tr. Eindhoven 21 sept. 1923 Hommo Luining, geb. Wildervank 18 aug. 1898, overl. Eindhoven 9 sept. 1970, zn. van Berend Luining en Harmina Meijer.
5. Catharina Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 13 jan. 1905, overl. ald. 23 okt. 1905.
6. Harm Jan Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 12 febr. 1906, overl. Eindhoven 13 maart 1995, tr. Veldhoven 29 okt. 1932 Petronella Braspenning, geb. Veldhoven 19 nov. 1901, overl. Eindhoven 14 juni 1989, dr. van Arie Braspenning en Maria Paans.
7. Catharina Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 20 april 1911, overl. Veldhoven 27 febr. 2001, tr. Eindhoven 12 april 1934 Franz Breidenbach, geb. Aken (Dld) 4 nov. 1903, overl. Eindhoven 17 mei 1985.
8. Trientje Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 4 juli 1914, overl. Eindhoven 22 aug. 2007, tr. Eindhoven 1 okt. 1936 Gerrit Wagtelenberg, geb. Almelo (Ambt) 23 okt. 1912.


VIa. Simon Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 27 sept. 1895, overl. Eindhoven 12 mei 1969, tr. 1e Onstwedde 8 sept. 1917 Marchien Weijer, geb. Nieuw-Buinen 4 april 1896, overl. Eindhoven 7 juni 1951, dr. van Jan Kornelius Weijer en Jantje Christiana Bosscher; tr. 2e Eindhoven 13 nov. 1952 Dientje van der Wijk, geb. Wildervank 1 mei 1891, overl. Eindhoven 21 nov. 1976, dr. van Renger van der Wijk en Antje Mulder.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ida Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 2 nov. 1918, overl. Veldhoven 29 jan. 1999, tr. Eindhoven 21 juni 1945 Albert Nieuwenhuizen, geb. Vlierden 10 maart 1913.
2. Jan Kornelis Strating, geb. Borger 27 dec. 1920, overl. Eindhoven 22 nov. 1978, tr. Eindhoven 18 mei 1945 (door echtsch. ontbonden ald. 21 sept. 1977) Dirkje Brandsma, geb. Leerdam 18 febr. 1924.
3. Harm Jan Strating, geb. Eindhoven 26 aug. 1929.


IVb. Tjapko Strating, geb. Nieuwe Pekela 8 mei 1845, overl. Musselkanaal 18 juli 1900, tr. 1e Nieuwe Pekela 7 mei 1868 Annegien Grasmeijer, geb. Sappemeer 4 nov. 1833, overl. Musselkanaal 31 jan. 1893, dr. van Pieter Willems Grasmeijer en Hinderkien Jacobs Sekema; tr. 2e Onstwedde 25 nov. 1893 Hillegien Brouwer, geb. Harderwijk 16 juli 1865, overl. Musselkanaal 18 mei 1938, dr. van Philip Brouwer en Cornelia Schans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Frederik Strating, volgt Vb.
2. Hinderkien Strating, geb. Stadskanaal, Wildervank 16 febr. 1870, overl. Musselkanaal 29 okt. 1874.
3. Pieter Jacob Strating, volgt Vc.
4. Eildert Stratingh, volgt Vd.
Uit het tweede huwelijk:
5. Philip Strating, geb. Musselkanaal 25 april 1894, overl. ald. 22 jan. 1897.
6. Tjapko Strating, geb. Musselkanaal 10 april 1896, overl. Groningen 14 febr. 1915.
7. Jantje Strating, geb. Musselkanaal 3 febr. 1900, overl. Groningen 20 juni 1991, tr. Onstwedde 23 juli 1921 Hilko Bootsman, geb. Hoogezand 25 april 1896, overl. Groningen 27 april 1972, zn. van Jelte Bootsman en Jacomina Barsema.


Vb. Frederik Strating, geb. Stadskanaal, Wildervank 23 juni 1868, overl. Oostwold, Leek 25 jan. 1944, tr. Wildervank 25 febr. 1893 Hindrikje Jonker, geb. Westerdiep, Veendam 29 sept. 1872, overl. Oostwold, Leek 30 juli 1950, dr. van Geert Jonker en Hindrikje Grasmeijer.
Uit dit huwelijk:
1. Annechien Strating, geb. Stadskanaal, Wildervank 3 mei 1894, overl. ald. 3 febr. 1895.
2. Annechien Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 7 febr. 1896, overl. Stadskanaal, Wildervank 6 april 1897.
3. Geert Frederik Strating, volgt VIb.
4. Tjapko Strating, geb. Rotterdam 12 jan. 1905, overl. Roden 21 nov. 1991, tr. Leek 4 juli 1931 Martha Evers, geb. Oude-Tonge 6 aug. 1904, overl. Roden 14 april 1994.
5. Hindrikje Strating, geb. Groningen 14 okt. 1908, overl. Delfzijl 3 okt. 1918.
6. Annechien Strating, geb. Groningen 27 april 1915, overl. Leerdam 16 juli 1990, tr. Leek 27 mei 1939 Albert Talens, geb. 10 mei 1915, overl. 6 febr. 1981.


VIb. Geert Frederik Strating, geb. Stadskanaal, Wildervank 4 juli 1900, overl. Groningen 12 okt. 1981, tr. Wildervank 28 april 1923 Hillegie Strating (Vc,2).
Uit dit huwelijk:
1. Hindrikje Strating, geb. Groningen 10 febr. 1924, tr. Vreeswijk 19 jan. 1951 J. van der Molen.
2. Hinderkien Strating, geb. Amsterdam 10 febr. 1927, overl. Nieuwegein 7 jan. 1999, tr. Rotterdam 28 april 1953 Marten Hof, geb. Appingedam 11 jan. 1928.


Vc. Pieter Jacob Strating, geb. Musselkanaal 24 sept. 1872, overl. Wildervank 24 sept. 1930, tr. Wildervank 23 febr. 1895 Hinderkien Reder, geb. Wildervank 8 jan. 1870, overl. ald. 14 maart 1957, dr. van Obbe Reder en Hillegie Grasmeijer.
Uit dit huwelijk:
1. Annegien Strating, geb. Musselkanaal 20 okt. 1895, overl. Wildervank 25 april 1977, tr. Wildervank 19 mei 1917 Jurjen Joosten, geb. Onstwedde 9 aug. 1891, overl. Wildervank 16 okt. 1977.
2. Hillegie Strating, geb. Musselkanaal 22 jan. 1898, overl. Groningen 22 dec. 1978, tr. Wildervank 28 april 1923 Geert Frederik Strating (VIb).
3. Tjapkina Strating, geb. Musselkanaal 6 okt. 1899, overl. ald. 28 dec. 1899.
4. Tjapkina Strating, geb. Musselkanaal 14 nov. 1900, overl. ald. 5 maart 1902.
5. Obbe Strating, geb. Musselkanaal 25 jan. 1903, overl. Groningen 11 dec. 1967, tr. Sappemeer 2 okt. 1925 Klazina Kamphuis, geb. Sappemeer 4 juli 1900, overl. Haren (gr) 27 mei 1977, dr. van Remmert Kamphuis en Grietje ten Cate.
6. Tjapkina Strating, geb. Stadskanaal, Wildervank 1 okt. 1905, overl. Delfzijl 29 juli 2003, tr. Wildervank 16 juli 1931 Egbert Schouwstra, geb. Avereest 28 mei 1906, overl. Delfzijl 2 dec. 1972.


Vd. Eildert Stratingh, geb. Musselkanaal 4 nov. 1874, overl. juli 1949, tr. Onstwedde 26 jan. 1895 Lutgerdina Koorn, geb. Musselkanaal 5 okt. 1875, overl. ald. 11 juli 1955, dr. van Remko Koorn en Ebbina Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. Remko Stratingh, geb. Musselkanaal 3 april 1895, overl. Onstwedde 12 april 1966, tr. Onstwedde 22 mei 1915 Hinderkien Schepers, geb. Vledderveen 5 sept. 1895, overl. Musselkanaal 21 okt. 1987, dr. van Jan Schepers en Hillechien Orsel.
2. Annechien Stratingh, geb. Musselkanaal 15 aug. 1897, overl. ald. 30 juni 1898.
3. Tjapko Stratingh, geb. Musselkanaal 8 mei 1899, overl. Stadskanaal 23 mei 1967, tr. Onstwedde 28 april 1923 Jantje Boddeveld, geb. Annerveenschekanaal 18 maart 1900, overl. 14 okt. 1993, dr. van Jan Boddeveld en Ietskiena Magrietha Plat.
4. Ebbina Stratingh, geb. Musselkanaal 8 okt. 1901, overl. Stadskanaal 9 okt. 1969, tr. Jurrien Koetse, geb. 21 okt. 1903, overl. 10 jan. 1979.
5. Frederik Stratingh, geb. Musselkanaal 17 dec. 1903, overl. Ter Apel 18 febr. 1980, tr. Odoorn 8 maart 1929 Maria Elisabeth Hemmen, geb. Amersfoort 16 juli 1905, overl. 1977, dr. van Gerardus Hemmen en Wijmpje Brons.
6. Catharina Stratingh, geb. Musselkanaal 22 juli 1906, overl. ald. 18 sept. 1907.
7. Pieter Jakob Stratingh, geb. Musselkanaal 4 okt. 1908, overl. Emmen 17 dec. 1991, tr. Odoorn 7 sept. 1928 Harmina Weerman, geb. Valthermond 20 aug. 1907, overl. Odoorn 3 okt. 1973, dr. van Harm Weerman en Maria Gezina Hemmen.
8. Annechien Stratingh, geb. Musselkanaal 10 mei 1911, overl. Nieuw-Buinen 13 nov. 1976, tr. Onstwedde 25 nov. 1935 Simon Klei, geb. Ulrum 22 sept. 1907, overl. 24 juli 1961, zn. van Albert Klei en Alida Eikema.
9. Jantina Katharina Stratingh, geb. Musselkanaal omstr. jan. 1914, overl. ald. 13 aug. 1914.
10. Lutgerdina Stratingh, geb. Musselkanaal omstr. jan. 1914, overl. ald. 20 sept. 1914.
11. Eildert Stratingh, geb. Musselkanaal omstr. juni 1915, overl. ald. 19 nov. 1915.
12. Lutgerdina Stratingh, geb. Musselkanaal 20 okt. 1916, overl. Nieuw-Buinen 20 april 1983, tr. Onstwedde 12 juli 1937 Geert Wesseling, geb. omstr. 1908, overl. Nieuw-Buinen 8 febr. 1984.


IVc. Eildert Strating, geb. Nieuwe Pekela 20 jan. 1848, overl. Stadskanaal, Onstwedde 11 jan. 1937, tr. Onstwedde 2 aug. 1873 Mina Alting, geb. Vlagtwedde 25 aug. 1850, overl. Musselkanaal 21 okt. 1929, dr. van Jacob Tonnis Alting en Lammechien Aising.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Strating, volgt Ve.
2. Jan Strating, volgt Vf.
3. Tjapko Strating, geb. Musselkanaal 2 april 1877, overl. Exloërmond 7 febr. 1880.
4. Lammechien Strating, geb. Exloërmond 18 sept. 1879, overl. Groningen 3 dec. 1946, tr. Vlagtwedde 9 febr. 1901 Hindrik Heising, geb. Wedde 18 jan. 1870, overl. Emmen 12 april 1942, zn. van Jarke Heising en Grietje Kloppenburg.
5. Jantje Strating, geb. Valthermond 4 maart 1882, overl. Almelo 2 febr. 1963, tr. Onstwedde 10 nov. 1906 Douwe Kloppenburg, geb. Musselkanaal 30 juni 1886, overl. Almelo 5 maart 1963, zn. van Geert Kloppenburg en Gepke Jongbloed.
6. Tjapko Strating, volgt Vg.
7. Geert Strating, geb. Exloërveen 8 nov. 1886, overl. Horsten 29 okt. 1888.
8. Matje Strating, geb. Valthermond 18 jan. 1888, overl. Exloërmond 10 nov. 1927, tr. Onstwedde 10 april 1909 Hidde Wubs, geb. Weerdingermond 17 jan. 1884, overl. Schoonoord 6 aug. 1972, zn. van Willem Hiddes Wubs en Klaasje Bennink.
9. Geert Strating, geb. Musselkanaal 16 juni 1891, overl. Ter Apelkanaal 20 maart 1916.
10. Fokje Strating, geb. Musselkanaal 4 mei 1894, overl. ald. 12 sept. 1894.
11. Fokko Strating, volgt Vh.


Ve. Frederik Strating, geb. Zandberg (dr) 8 jan. 1874, overl. Sellingen 9 febr. 1950, tr. Vlagtwedde 21 maart 1903 Jantien Timmerman, geb. Roswinkel 31 okt. 1872, overl. Sellingen 13 juni 1950, dr. van Eilert Timmerman en Geertruid Timmermans.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Strating, geb. Borgerveld 23 jan. 1904, overl. Bellingwolde 3 juni 1981, tr. Vlagtwedde 1 aug. 1931 Jantje Dreves, geb. Bellingwolde 4 nov. 1905, overl. Sellingen 13 jan. 1971, dr. van Aike Dreves en Zwaantje Schreuder.
2. Geertje Strating, geb. Borgerveld 11 jan. 1909, overl. Assen 10 juli 1995, tr. Vlagtwedde 31 mei 1930 Harmans van Wijk, geb. Onstwedde 21 maart 1906, overl. Stadskanaal 10 april 1986, zn. van Geert van Wijk en Hindertje Elzing.


Vf. Jan Strating, geb. Horsten 23 dec. 1875, overl. Tweede Exloërmond 5 april 1959, tr. Onstwedde 15 april 1899 Trijntje Wubs, geb. Mussel 29 jan. 1877, overl. Tweede Exloërmond 4 dec. 1959, dr. van Willem Hiddes Wubs en Klaasje Bennink.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Harm Strating, volgt VIc.
2. Eildert Strating, geb. Musselkanaal 13 maart 1900, overl. ald. 25 april 1900.
3. Mina Strating, geb. Musselkanaal 15 febr. 1901, overl. ald. 21 jan. 1985, tr. Odoorn 23 mei 1924 Marten Medema, geb. Odoorn 6 mei 1897, overl. Musselkanaal 6 mei 1968, zn. van Roelf Medema en Niessien Margaretha Kleinman.
4. Eildert Strating, geb. Musselkanaal 29 sept. 1902, overl. IJmuiden 11 dec. 1991, tr. Velsen 8 mei 1930 Dirkje van Schoor, geb. IJmuiden 30 dec. 1908, overl. ald. 26 mei 1984, dr. van Franciscus van Schoor en Willempje Schippers.
5. Klaasje Strating, geb. Musselkanaal 21 april 1904, overl. IJmuiden 19 mei 1978, tr. Onstwedde 27 dec. 1924 Willem van der Vijver, geb. Muiden 8 juni 1902, overl. IJmuiden 31 mei 1968, zn. van A. van der Vijver en C. H. Groen.
6. Freerk Strating, geb. Musselkanaal 6 maart 1906, overl. Bierum 10 maart 1974, tr. Odoorn 15 aug. 1952 Anje Dijkman, geb. Holwierde 18 jan. 1907, overl. 14 okt. 1987, dr. van Hendrik Dijkman en Zwaantje de Haan.
7. Hidde Strating, geb. Musselkanaal 3 april 1908, overl. ald. 20 nov. 1908.
8. Hidde Strating, geb. Musselkanaal 12 sept. 1909, overl. ald. 26 nov. 1963, tr. Onstwedde 19 april 1930 Jantina Nijhof, geb. Borger 11 mei 1912, dr. van Henderikus Nijhof en Geertruida Baas.
9. Tjapko Strating, geb. Musselkanaal 7 sept. 1911, overl. Emmen 10 april 1990, tr. Odoorn 5 maart 1940 Jaapkien Kuipers, geb. Nieuw-Buinen 19 aug. 1918, overl. Musselkanaal 29 jan. 1989, dr. van Hendrik Kuipers en Harmina Jantina Joosten.
10. Bernard Strating, geb. Musselkanaal 28 aug. 1913, overl. Onstwedde 22 april 1966, tr. Borger 30 maart 1940 Catharina Scheper, geb. Gieten 28 aug. 1921, overl. 12 febr. 1998, dr. van Jan Scheper en Dina van Bergen.
11. Lammechien Strating, geb. Musselkanaal 14 febr. 1918, overl. Stadskanaal 5 mei 2000, tr. Odoorn 17 mei 1940 Lute Poelman, geb. Bonnerveen 8 aug. 1908, overl. Odoorn 9 okt. 1988, zn. van Harm Poelman en Geesje Meinders.


VIc. Willem Harm Strating, geb. Stadskanaal 8 jan. 1897, overl. Appingedam 14 sept. 1963, tr. 1e Onstwedde 16 febr. 1918 (door echtsch. ontbonden Groningen 29 okt. 1943) Grietje Harders, geb. Nieuw-Buinen 9 sept. 1895, dr. van Harm Harders en Jopkien Langenberg; tr. 2e Elisabeth Drenth, geb. 3 nov. 1904, overl. 26 febr. 1992.
Uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje Strating, geb. Musselkanaal 24 okt. 1918, overl. Ter Apel 10 febr. 2001, tr. Vlagtwedde 4 mei 1940 Jurjen Pijpker, geb. Vlagtwedde 8 nov. 1915, overl. Groningen 19 sept. 1991.
2. Jopkien Strating, geb. Musselkanaal 4 febr. 1920, overl. Exloërmond 30 dec. 1920.
3. Jopkien Strating, geb. Musselkanaal 24 april 1924, overl. Emmen 24 juli 1991, tr. 1e Vlagtwedde 10 febr. 1945 (door echtsch. ontbonden ald. 28 dec. 1962) Harm Jan Walburg, geb. Bellingwolde 30 april 1908, zn. van Harm Walburg en Maria Schwennen; tr. 2e Vlagtwedde 23 jan. 1970 Berend Klein, geb. Onstwedde 22 nov. 1927, overl. Vlagtwedde 10 febr. 1989.
4. Jan Strating, geb. Valthermond 3 mei 1929, overl. Emmen 16 juli 2009, tr. Odoorn 14 juli 1951 Johanna Blank, geb. Odoorn 3 april 1928, overl. Emmen 17 aug. 1993, dr. van Geert Blank en Gezina Smid.
5. Harm Strating, geb. Musselkanaal 29 nov. 1936, overl. Emmen 16 mei 2005, tr. Vlagtwedde 5 mei 1961 Wilhelmina Bos, geb. Vlagtwedde 30 april 1937, overl. Stadskanaal 12 juli 1994.


Vg. Tjapko Strating, geb. Exloërveen 18 sept. 1884, overl. Dennenoord, Zuidlaren 4 febr. 1952, tr. Onstwedde 13 juli 1916 (door echtsch. ontbonden ald. 12 jan. 1923) Geertina Gezina Dopper, geb. Stadskanaal 9 juni 1892, dr. van Christoffer Dopper en Elizabetha Jacoba Dopper.
Uit dit huwelijk:
Mina Strating, geb. Onstwedde 27 okt. 1916, overl. Leek 7 jan. 1980, tr. Groningen 9 april 1963 Pieter Jakob de Vries, geb. Marum 24 juni 1915.


Vh. Fokko Strating, geb. Musselkanaal 24 juli 1895, overl. Almelo 21 mei 1978, tr. Vlagtwedde 25 jan. 1917 Jantje Vos, geb. Valthermond 20 juni 1892, dr. van Lucas Vos en Grietje Kamst.
Uit dit huwelijk:
1. Mina Strating, geb. Ter Apelkanaal 9 juli 1917, overl. Wierden 15 april 2009, tr. Almelo 1 juli 1939 Johan Knoef, geb. Almelo 28 nov. 1913, overl. ald. 15 okt. 1986, zn. van Gerrit Jan Knoef en Gerritdina Hendrika ten Brink.
2. Sieuwerdina Strating, geb. Ter Apelkanaal 8 okt. 1919, overl. ald. 11 april 1920.
3. Grietje Strating, geb. Zandberg, Vlagtwedde 29 juli 1921, overl. Almelo 30 juli 1968, tr. Almelo 30 sept. 1939 Egbert Jan Alberts, geb. Almelo 19 sept. 1914, overl. ald. 13 jan. 1998, zn. van Egbert Alberts en Johanna van der Kolk.
4. Eilderdina Strating, geb. Jipsingboermussel 4 febr. 1923.


IVd. Jan Strating, geb. Nieuwe Pekela 22 febr. 1853, overl. Oude Pekela 4 juni 1916, tr. Wedde 30 juni 1880 Ottje Bos, geb. Wedde 17 febr. 1853, overl. Bellingwolde 28 okt. 1923, dr. van Klaas Hendriks Bos en Grietje Hazelhoff.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Strating, volgt Vi.
2. levenloos kind, geb. Nijmegen 8 aug. 1882.
3. Jantje Strating, geb. Nijmegen 21 juli 1883, overl. Oude Pekela 22 maart 1959, tr. Oude Pekela 15 maart 1902 Harm Toren, geb. Oude Pekela 11 juni 1882, overl. ald. 13 okt. 1963, zn. van Geert Toren en Geesjen Ridderbos.
4. Fredrik Strating, volgt Vj.
5. Grietje Strating, geb. Musselkanaal 4 juni 1888, overl. Amsterdam 13 dec. 1969, tr. Den Helder 11 jan. 1917 Pieter de Groot, geb. Zaandam 7 okt. 1886, overl. Hilversum 26 okt. 1958, zn. van Klaas de Groot en Trijntje Molenaar.
6. Simon Strating, geb. Wedde 18 jan. 1891, overl. Blijham 19 sept. 1986, tr. 1e Wedde 14 maart 1934 Trijntje Boltendal, geb. Wedde 27 mei 1890, overl. Winschoten 12 maart 1946, dr. van Jan Boltendal en Harmke Houwen; tr. 2e Oude Pekela 29 nov. 1947 Janna Kenter, geb. Wedde 10 maart 1917.
7. Roelof Strating, geb. Oude Pekela 17 nov. 1894, overl. Vlagtwedde 13 sept. 1970, tr. Vlagtwedde 10 jan. 1920 Jantine Veld, geb. Scheemda 4 juni 1895, overl. Vlagtwedde 15 okt. 1965, dr. van Jan Veld en Rosina Mooibroek.
8. Tjapko Strating, geb. Oude Pekela 1 nov. 1897, overl. Brunssum 18 jan. 1983, tr. 1e Heerlen 16 jan. 1936 (door echtsch. ontbonden ald. 11 sept. 1948) Margaretha Rüffer, geb. Kapweijer (Dld) 5 febr. 1894; tr. 2e Brunssum 18 nov. 1949 Helene Wollenberg, geb. Borbeck (Dld) 4 april 1905, overl. Brunssum 28 juni 1964.


Vi. Klaas Strating, geb. Wedde 8 aug. 1880, overl. Heerlen 28 nov. 1956, tr. 1e Oude Pekela 13 mei 1905 (door echtsch. ontbonden Heerlen 18 okt. 1928) Sjieukje Posma, geb. Opsterland 19 juli 1885, dr. van Jan Bonnes Posma en Trijntje Smit; tr. 2e Heerlen 13 okt. 1932 Anna Zentsis, geb. Hochheide (Dld) 14 nov. 1898.
Uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje Strating, geb. Recklinghausen (Dld) 12 sept. 1905, overl. Heerlen 12 maart 1983, tr. Heerlen 10 sept. 1925 Johannes Buitendijk, geb. Rotterdam 3 nov. 1903, overl. Heerlen 28 maart 1983.
2. Ottje Strating, geb. Recklinghausen (Dld) 27 nov. 1906, overl. Heerlen 5 april 1951, tr. Heerlen 10 aug. 1927 Johann Jakob van Nunen, geb. Duisburg (Dld) 9 maart 1907, overl. Heerlen 17 juni 1987, zn. van Jakobus van Nunen en Gertrud Brink.


Vj. Fredrik Strating, geb. Kalkwijk 30 juni 1885, overl. Heerlen 9 mei 1933, tr. Marl (Dld) 19 juni 1907 Barbara Dragstra, geb. Oudehorne 23 juli 1883, overl. Heerlen 2 maart 1960, dr. van Jochum Dragstra en Antje Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Strating, geb. Recklinghausen (Dld) 13 okt. 1907, overl. Heerlen 28 dec. 1989, tr. Heerlen 24 juni 1937 Wilhelmina Antonia Lintjes, geb. Rotterdam 12 dec. 1911.
2. Antje Strating, geb. Recklinghausen (Dld) 17 mei 1909, overl. Heerlen 22 juli 1988, tr. Brunssum 27 febr. 1931 Cornelius Adrianus Franciscus van Bree, geb. Schiedam 9 mei 1907, overl. Heerlen 2 maart 1962, zn. van Jan Flores van Bree en Cornelia Maria Claassen.
3. Fredrik Strating, geb. Recklinghausen (Dld) 25 febr. 1911, overl. Roermond 27 nov. 1941, tr. Dison (België) 29 april 1939 Felicie Martina Josephine Larbuisson, geb. Dison (België) 1 dec. 1915.
4. Hermina Strating, geb. Heerlen 15 dec. 1912, overl. ald. 6 maart 1976, tr. Heerlen 12 maart 1936 Albertus Hartskeerl, geb. Warnsveld 21 april 1910, overl. Berwick (Australië) 1965, zn. van Albertus Hartskeerl en Antonia te Boekhorst.
5. Jochem Strating, geb. Heerlen 7 dec. 1914, overl. ald. 16 febr. 1989, tr. Heerlen 10 jan. 1940 Johanna van Dijk, geb. Zwolle 31 jan. 1916, dr. van Johan van Dijk en Jantje Timmer.
6. Ottje Strating, geb. Heerlen 6 april 1917, overl. Leidschendam 8 april 1978, tr. Heerlen 16 mei 1940 Karel Frederik Verhart, geb. Waddinxveen 3 okt. 1915, overl. 2005.
7. Gerard Strating, geb. Heerlen 14 febr. 1919, overl. ald. 24 juni 2001, tr. Heerlen 25 april 1946 Wilhelmina Louisa Catharina Pieren, geb. Heerlen 7 nov. 1924, overl. Schinnen 4 dec. 1998, dr. van Emilie Joannes Pieren en Adriana Maria Dingenouts.
8. Max Strating, geb. Heerlen 10 nov. 1920, overl. ald. 15 juli 1938.
9. Maurits Strating, geb. Heerlen 15 mei 1923.
10. Leo Strating, geb. Heerlen 25 mei 1926.
11. Irma Strating, geb. Heerlen 24 jan. 1930.


 IIIb. Eilert Simons Strating, geb. Oude Pekela 29 juni 1810, ged. Oude Pekela 15 juli 1810, overl. Nieuwe Pekela 29 aug. 1884, tr. 1e Oude Pekela 22 nov. 1836 Hindrikjen Engels Tuin, geb. Veendam 27 sept. 1809, overl. Oude Pekela 17 juli 1837, dr. van Engel Harms Tuin en Jantje Hannes Tabak; tr. 2e Oude Pekela 19 juni 1838 Janna Jans Raspe, geb. Veendam 7 sept. 1811, overl. Winschoten 19 juli 1853, dr. van Jan Freriks Raspe en Fennechien Jans Boelens; tr. 3e Onstwedde 19 dec. 1853 Pietertien de Jonge, geb. Oude Pekela 20 sept. 1823, overl. Winschoten 24 maart 1887, dr. van Harm Eltjes de Jonge en Geertje Hindriks Rijzenbrij.
Uit het eerste huwelijk:
1. Simon Strating, geb. Oude Pekela 31 maart 1837, overl. ald. 21 dec. 1838.
Uit het tweede huwelijk:
2. Simon Strating, volgt IVe.
3. Fennegien Strating, geb. Oude Pekela 25 aug. 1840, overl. Rotterdam 26 mei 1896, tr. 1e Groningen 31 okt. 1880 Lucas Roelofs Kruidhof, geb. Veendam 24 febr. 1836, overl. Groningen 6 dec. 1881, zn. van Roelf Lucas Kruidhof en Elsjen Jans Kramer; tr. 2e Kralingen 9 nov. 1892 Abel Uldrik Zemering, geb. Leiden 23 juli 1853, overl. Rotterdam 5 okt. 1920, zn. van Uuldrik Abels Zemering en Johanna Helena Wallaart.

Haar dochter:

Johanna Strating, geb. Nieuwe Pekela 23 juli 1872, bierhuishoudster, overl. Rotterdam 1 maart 1953, tr. 1e Diemen 13 juni 1890 Aloïsius de Block, geb. Graauw 6 juli 1865, polderwerker, overl. Rotterdam 14 dec. 1905, zn. van Jodocus de Block en Christina de Wilde; tr. 2e Rotterdam 17 okt. 1906 Fidelus Dominicus de Wilde, geb. Graauw 20 febr. 1880, grondwerker, overl. Rotterdam 7 jan. 1953, zn. van Antonius de Wilde en Anna Maria de Koning.

4. Jan Strating, geb. Winschoten 30 nov. 1842, overl. ald. 1 dec. 1842.
5. levenloos kind, geb. Winschoten 9 okt. 1843.
6. Johannes Strating, geb. Winschoten 6 dec. 1844, overl. ald. 23 april 1851.
7. Frederik Strating, geb. Winschoten 10 april 1847, overl. na 24 dec. 1874.
8. Foktje Strating, geb. Winschoten 24 juli 1849, overl. ald. 6 sept. 1849.
9. Johannes Strating, geb. Stadskanaal, Wildervank 21 april 1851, overl. Stadskanaal, Onstwedde 9 aug. 1854.
10. Fokko Strating, volgt IVf.
Uit het derde huwelijk:
11. Harm Strating, volgt IVg.
12. Geertje Strating, geb. Winschoten 31 juli 1856, overl. ald. 2 mei 1925, tr. Winschoten 14 sept. 1882 Jelte Scheffer, geb. Winschoten 16 april 1851, overl. ald. 8 dec. 1924, zn. van Jozef Scheffer en Roelfien Scholtens.
13. Eildertdina Strating, geb. Winschoten 24 april 1859, overl. Amsterdam 29 okt. 1935, tr. Amsterdam 19 aug. 1903 Willem Zemering, geb. Blijham 21 juni 1855, overl. Amsterdam 30 nov. 1916, zn. van Uuldrik Abels Zemering en Johanna Helena Wallaart.
14. Eildert Strating, geb. Winschoten 21 maart 1861, overl. ald. 26 nov. 1864.
15. Eildert Strating, volgt IVh.


IVe. Simon Strating, geb. Oude Pekela 6 jan. 1839, overl. Winschoten 23 febr. 1915, tr. Winschoten 10 aug. 1864 Janna Oltmans, geb. Oude Pekela 5 febr. 1835, overl. Winschoten 24 maart 1903, dr. van Pieter Jans Oltmans en Eijska Jans Bruins.
Uit dit huwelijk:
1. Eildert Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 23 juni 1865, overl. Winschoten 21 mei 1866.
2. Eijska Strating, geb. Wildervank 21 sept. 1866, overl. Winschoten 6 febr. 1950, tr. Winschoten 19 maart 1891 Jans Tonnis Hekman, geb. Eexta 28 nov. 1863, overl. Winschoten 13 dec. 1951, zn. van Jan Hekman en Geertje Tiddens.
3. Pietertje Strating, geb. Winschoten 3 april 1868, overl. ald. 5 maart 1897, tr. Winschoten 17 nov. 1892 Okko Lulofs, geb. Winschoten 27 jan. 1874, overl. Dusseldorf (Dld) maart 1898, zn. van Tiem Lulofs en Tallina de Vries.
4. Hendrika Strating, geb. Winschoten 8 aug. 1870, overl. Groningen 25 febr. 1965, tr. 1e Winschoten 14 juli 1898 Harm Woltjer, geb. Oude Pekela 23 sept. 1865, overl. Winschoten 31 okt. 1931, zn. van Andreas Woltjer en Suktje Lupkes; tr. 2e Groningen 2 jan. 1936 Derk Ham, geb. Tjamsweer 22 april 1870, overl. Groningen 30 dec. 1963, zn. van Geert Ham en Janna Harms Kuiper.
5. Eildert Strating, volgt Vk.
6. Janna Strating, geb. Winschoten 5 aug. 1875, overl. ald. 14 juni 1876.
7. Janna Strating, geb. Winschoten 21 april 1877, overl. ald. 15 okt. 1955, tr. Winschoten 17 mei 1906 Remmelt Warries, geb. Assen 23 jan. 1881, overl. Winschoten 24 maart 1953, zn. van Jacobus Hendrik Warries en Willemtje Stevens.


Vk. Eildert Strating, geb. Winschoten 3 sept. 1873, overl. ald. 12 maart 1942, tr. Winschoten 17 mei 1906 Stientje Hidden, geb. Finsterwolde 29 nov. 1876, overl. Winschoten 22 mei 1939, dr. van Jan Hidden en Trientje Aukes.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Strating, geb. Winschoten 24 febr. 1907, overl. Emmen 19 juni 1996, tr. Den Haag 25 okt. 1933 Anje Wieringa, geb. Aduard 29 maart 1907, overl. Emmen 19 febr. 1980.
2. Jan Strating, geb. Emmen 8 maart 1908, overl. Winschoten 9 juli 1914.
3. Janna Strating, geb. Winschoten 20 nov. 1909, overl. Meppel 24 aug. 1979, tr. Winschoten 28 mei 1954 Hubertus Frederik Toorman, geb. Onstwedde 18 sept. 1908, overl. Naarden 3 febr. 1983.
4. Eiko Strating, geb. Emmen 25 aug. 1913, overl. Emmeloord 3 jan. 2008, tr. Scheemda 25 juli 1944 Sieka Staal, geb. Scheemda 27 mei 1918, dr. van Arend Staal en Bouwina van Koldam.


IVf. Fokko Strating, geb. Winschoten 9 juli 1853, overl. ald. 21 mei 1934, tr. 1e Winschoten 16 febr. 1876 Trijntje Boerema, geb. Winschoten 14 jan. 1857, overl. ald. 27 jan. 1924, dr. van Geert Boerema en Trientje de Vries; tr. 2e Winschoten 15 april 1926 Hindriktje Schuur, geb. Scheemda 1 nov. 1876, overl. Dennenoord, Zuidlaren 4 juni 1943, dr. van Harm Schuur en Naantje de Ruiter.
Uit het eerste huwelijk:
1. Janna Strating, geb. Winschoten 8 okt. 1876, overl. Voorburg 17 maart 1963, tr. Winschoten 14 juni 1906 Cornelis Pieter Keizer, geb. Groningen 18 maart 1877, overl. Voorburg 26 mei 1943, zn. van Johan Andreas Keizer en Johanna to Bocholts.
2. Geert Strating, volgt V-l.
3. Eildert Strating, geb. Nieuwe Pekela 28 febr. 1880, overl. Winschoten 19 mei 1880.
4. Trientje Strating, geb. Winschoten 16 mei 1881, overl. Katwijk 8 maart 1968, tr. Voorburg 11 jan. 1921 Adrianus Olieman, geb. Voorburg 18 okt. 1884, overl. ald. 22 maart 1967, zn. van Johannes Olieman en Wilhelmina Spierenburg.
5. Pietertje Strating, geb. Musselkanaal 30 mei 1885, overl. Voorburg 5 dec. 1962, tr. Voorburg 4 maart 1914 Willem Splinter Olieman, geb. Voorburg 27 febr. 1886, overl. ald. 16 jan. 1951, zn. van Johannes Olieman en Wilhelmina Spierenburg.
6. Eildert Strating, geb. Winschoten 18 febr. 1889, overl. Eindhoven 20 nov. 1944.
7. Sietso Strating, volgt Vm.
8. Lammerdina Strating, geb. Winschoten 27 mei 1899, overl. ald. 28 maart 1944, tr. Winschoten 2 dec. 1924 Harm Boog, geb. Westerlee 10 aug. 1900, overl. Haren (gr) 19 april 1985, zn. van Arent Boog en Maria van Koldam.


V-l. Geert Strating, geb. Winschoten 17 dec. 1877, overl. ald. 2 nov. 1931, tr. Winschoten 19 mei 1904 Berendina Martena, geb. Winschoten 26 april 1885, overl. ald. 17 okt. 1965, dr. van Geertje Martena.
Uit dit huwelijk:
1. Fokko Strating, geb. Winschoten 11 sept. 1904, overl. ald. 6 jan. 1905.
2. Trijntje Strating, geb. Winschoten 9 jan. 1906, overl. ald. 18 aug. 1987, tr. Groningen 9 okt. 1924 Jilling Sappema, geb. Tolbert 6 okt. 1899, overl. Winschoten 20 mei 1989, zn. van Jilling Sappema en Gelske van der Velde.
3. Geertje Strating, geb. Winschoten 14 jan. 1907, overl. ald. 23 dec. 1995, tr. Winschoten 7 dec. 1929 Jan Jansen, geb. Beerta 12 febr. 1903, overl. Winschoten 25 maart 1985, zn. van Jan Jansen en Trientje Bos.
4. Fokko Strating, geb. Winschoten 24 mei 1908, overl. Groningen 2 juli 1973, tr. 1e Winschoten 21 juli 1927 (door echtsch. ontbonden ald. 21 juli 1936) Elizabeth Grennemann, geb. Winschoten 4 juni 1909, overl. ald. 10 jan. 1971, dr. van Arnold Eilard Grennemann en Geertje Martena; tr. 2e Emmen 8 aug. 1936 Hendrika Naaijer, geb. Beke (Dld) 20 febr. 1911, overl. Groningen 13 juni 1988.
5. Janna Strating, geb. Winschoten 11 febr. 1910, overl. Groningen 21 nov. 1999, tr. Winschoten 1 febr. 1947 Frederik Franciscus Jacobus van Proosdij, geb. Den Haag 4 mei 1915.
6. Berendina Strating, geb. Winschoten 31 maart 1911, overl. ald. 23 juli 1981, tr. Winschoten 6 april 1939 Antonie van Baarle, geb. ’s-Gravenzande 13 maart 1912.
7. Pietertje Strating, geb. Winschoten 9 april 1912, overl. Leek 26 febr. 1989, tr. Noorddijk 29 okt. 1932 Andries Sappema, geb. 19 maart 1905, overl. 19 jan. 1970, zn. van Jilling Sappema en Gelske van der Velde.
8. Geertdiena Strating, geb. Winschoten 20 juni 1913, overl. Groningen 22 febr. 1996, tr. Den Haag 16 aug. 1963 Pieter Hallema, geb. Poppingawier 28 okt. 1905, overl. Groningen 9 mei 1991, zn. van Jan Hallema en Taetske Postma.
9. Maria Strating, geb. Winschoten 5 sept. 1914, overl. Groningen 10 nov. 1994, tr. Den Haag 15 jan. 1936 Roelf Wijngaard, geb. Groningen 16 jan. 1915.
10. Eildert Strating, geb. Winschoten 7 dec. 1915, overl. ald. 6 juni 2000, tr. Winschoten 23 juli 1942 Derktje Stubbe, geb. Finsterwolde 28 april 1920, overl. Winschoten 18 aug. 1987, dr. van Hendrik Berend Stubbe en Jaantje Kuiper.
11. Geert Strating, geb. Winschoten 19 aug. 1919, overl. Dordrecht 28 april 1979, tr. Winschoten 11 juli 1942 (door echtsch. ontbonden ald. 27 dec. 1977) Maria Anje van der Laan, geb. Winschoten 19 maart 1922, dr. van Eltjo van der Laan en Frouwke Kuntkes.
12. Sietso Strating, geb. Winschoten 16 nov. 1920, overl. Beerta 7 mei 2000, tr. Winschoten 1 dec. 1956 Klaassiena Harmanna Hoppentocht, geb. Wedde 27 juni 1921, overl. Winschoten 20 juni 2011, dr. van Harmannus Hoppentocht en Klaassiena de Ruiter.
13. Cornelis Pieter Strating, geb. Winschoten 26 maart 1922, overl. Els Poblets (Spanje) 30 jan. 1995, tr. 1e Winschoten 1 febr. 1947 Dorothea Sophie Justine Louise Andreessen, geb. Brummen 20 mei 1923, overl. Dordrecht 7 nov. 1968, dr. van Remmer Janssen Andreessen en Johanna Wilhelmina Dorothea Teuteberg; tr. 2e Dinteloord en Prinsenland 1 juni 1972 (door echtsch. ontbonden ald. 27 jan. 1976) Stoffellina Janny Scheurwater, geb. Dordrecht 30 okt. 1938.
14. levenloos kind, geb. Winschoten 23 maart 1923.
15. Lammerdina Strating, geb. Winschoten 19 april 1924, overl. Den Haag 24 maart 1997, tr. Den Haag 1 nov. 1972 Albert Willem Joseph Meuwese, geb. Den Haag 16 febr. 1914, overl. ald. 17 juni 1987, zn. van Jozephus Henricus Cornelus Meuwese en Mathilda Gerarda van Megen.
16. Henderika Strating, geb. Winschoten 30 aug. 1926, overl. ald. 29 jan. 2008, tr. Winschoten 26 aug. 1957 Cornelis Huizing, geb. Deventer 24 febr. 1935, overl. Winschoten 24 april 2004.


Vm. Sietso Strating, geb. Winschoten 20 febr. 1895, overl. Groningen 28 sept. 1975, tr. 1e Winschoten 7 april 1921 Henderika Spijkerman, geb. Beerta 8 aug. 1896, overl. Groningen 5 sept. 1954, dr. van Gerrit Spijkerman en Anna Snippe; tr. 2e Groningen 6 april 1955 Reina van der Vis, geb. Winschoten 20 juli 1896, overl. Groningen 18 mei 1983, dr. van Kasper van der Vis en Antje Bakker.
Uit het eerste huwelijk:
1. Fokko Johannes Strating, geb. Winschoten 21 jan. 1922, overl. Den Haag 10 jan. 1997, tr. 1e Leidschendam 17 okt. 1946 Huibertha Martha Bilkes, geb. Stompwijk 8 april 1922, overl. Voorburg 23 nov. 1969, dr. van Cornelis Bilkes en Klazina Roon; tr. 2e Den Haag 31 aug. 1970 Johanna Augusta Barbara Taubman, geb. Den Haag 9 jan. 1932, overl. ald. 11 okt. 1994, dr. van August Taubman en Barbara Snelleman.
2. Gerrit Strating, geb. Winschoten 29 sept. 1923, overl. Emmen 1 juli 2000, tr. Winschoten 27 febr. 1948 Grietje Jongman, geb. Zwartemeer 20 nov. 1920.
3. Trijntje Geertje Strating, geb. Winschoten 25 april 1925, overl. Rotterdam 17 jan. 2007, tr. Winschoten 27 mei 1952 Albert van Greven, geb. Oude Pekela 24 okt. 1924, overl. 28 mei 1979.
4. Johannes Strating, geb. Winschoten 24 aug. 1926, overl. Bethal T.V. (Zuid Afrika) 22 jan. 1956, tr. Winschoten 17 jan. 1947 Roelfina Henderika Lich, geb. Winschoten 25 jan. 1924, overl. ald. 2 jan. 2014, dr. van Christiaan Lich en Jantina van Delden.
5. Anna Strating, geb. Winschoten 30 juni 1928.
6. Johanna Henderika Strating, geb. Winschoten 28 okt. 1930.
7. Sietso Cornelis Strating, geb. Winschoten 30 dec. 1932.
8. Adriaan Strating, geb. Winschoten 3 maart 1937.
9. Hillegiena Strating, geb. Winschoten 26 april 1938.


IVg. Harm Strating, geb. Scheemda 9 sept. 1854, overl. Groningen 14 dec. 1920, tr. Finsterwolde 9 juli 1875 Nantje Aukes, geb. Finsterwolde 5 nov. 1853, overl. Groningen 16 nov. 1932, dr. van Warntje Filippus Aukes en Stijntje Klaassens Aukes.
Uit dit huwelijk:
 1. Pietertje Strating, geb. Winschoten 23 nov. 1875, overl. 1954, tr. Nieuwe Pekela 14 okt. 1899 Harm Zweep, geb. Nieuwe Pekela 28 maart 1880, overl. Thunder Bay,? Ontario (Canada) 30 mei 1929, zn. van Harm Zweep en Grietje Hoppentogt.
Haar zoon: Harm Strating
2. Stientje Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 31 maart 1877, overl. Winschoten 17 juli 1877.
3. Freerk Strating, geb. Winschoten 14 juli 1878, overl. Groningen 16 okt. 1955, tr. Groningen 29 juni 1933 Hendrikje Idema, geb. Odoorn 20 mei 1875, overl. Groningen 23 nov. 1958, dr. van Jan Idema en Roelfke Middel.
4. Stientje Strating, geb. Winschoten 18 sept. 1879, overl. Utrecht 27 mei 1950, tr. Emmen 27 jan. 1910 Jan Oldenkamp, geb. Nieuw-Amsterdam 10 jan. 1878, overl. Utrecht 27 maart 1944, zn. van Jan Oldenkamp en Catharina Vos.
?Haar dochter:
Nantje Strating, geb. Musselkanaal 25 sept. 1904, huishoudster, overl. Amsterdam 17 dec. 1981, tr. 1e Groningen 21 mei 1928 (door echtsch. ontbonden ald. 2 nov. 1956) Jan Jager, geb. Oude Pekela 11 april 1907; tr. 2e Amsterdam 19 juli 1958 Albert Klunder, geb. Appingedam 19 maart 1909, schipper, wachtsman scheepswerf, militair, kapitein beurtvaart, overl. Amsterdam 3 mei 1982, zn. van Jan Klunder en Grietje Hut en eerder getr. met Geertje Bilder.
5. Eildert Warntje Strating, volgt Vn.
6. Siemon Strating, geb. Winschoten 21 aug. 1884, overl. ald. 14 sept. 1884.
7. Johanna Strating, geb. Winschoten 10 dec. 1885, overl. Meppel 13 nov. 1948, tr. Oude Pekela 14 aug. 1915 Eildert Strating (Vo).


Vn. Eildert Warntje Strating, geb. Winschoten 9 aug. 1882, overl. Groningen 27 sept. 1950, tr. Groningen 30 juni 1907 Nijske Fledderman, geb. Siddeburen 8 jan. 1888, overl. Amsterdam 19 febr. 1980, dr. van Jakob Fledderman en Klara Molenkamp.
Uit dit huwelijk:
1. Nantje Strating, geb. Ulrum 16 maart 1908, overl. Amsterdam 2 okt. 1974, tr. Groningen 3 mei 1928 Berend Jager, geb. Winsum 1 juni 1907, overl. Amsterdam 27 mei 1961, zn. van Jan Jager en Grietje van der Wal.
2. Klara Strating, geb. Sappemeer 20 dec. 1909, overl. Groningen 19 febr. 2002, tr. Groningen 22 juni 1933 (door echtsch. ontbonden ald. 24 april 1944) Jan Bosma, geb. Groningen 10 okt. 1910, overl. ald. 9 jan. 1995, zn. van Hendrik Bosma en Haebeltje Dijkstra.
3. Harm Strating, volgt VId.
4. Jakoba Strating, geb. Stadskanaal, Wildervank 21 okt. 1916, overl. Almere 14 dec. 1999, tr. Groningen 14 maart 1940 Hinderk Zuidland, geb. Groningen 23 jan. 1918, overl. Almere 26 juni 1985, zn. van Jan Zuidland en Elisabeth Ellerbroek.


VId. Harm Strating, geb. Onderdendam 26 juni 1911, overl. Amsterdam 19 juli 1991, tr. Groningen 31 dec. 1943 Janna van Lenning, geb. Bourtange 22 dec. 1913, overl. Amsterdam 30 sept. 1954, dr. van Hendrik van Lenning en Heika van Dijk.
Uit dit huwelijk:
Heika Strating, geb. Groningen 21 nov. 1946, tr. Amsterdam 3 juni 1966 Gerard Selling, geb. Amsterdam 3 april 1943, zn. van Marinus Hendricus Selling en Gerarda Cornelia Clobus.


IVh. Eildert Strating, geb. Winschoten 1 juli 1865, overl. ald. 24 dec. 1941, tr. Winschoten 9 febr. 1888 Martje Mennen, geb. Midwolda 25 febr. 1863, overl. Winschoten 27 sept. 1936, dr. van Mentko Mennen en Jacoba Dusseljee.
Uit dit huwelijk:
1. Menko Strating, geb. Stadskanaal, Onstwedde 10 aug. 1888, overl. Winschoten 30 mei 1963, tr. Winschoten 14 mei 1925 Teelke Franken, geb. Beerta 28 juni 1895, overl. Winschoten 15 juni 1967, dr. van Jurjen Franken en Janna Koning.
2. Eildert Strating, volgt Vo.
3. Jacobus Strating, geb. Winschoten 27 okt. 1890, overl. ald. 18 nov. 1890.
4. Pietertje Strating, geb. Winschoten 25 aug. 1891, overl. Groningen 19 febr. 1959, tr. Groningen 18 maart 1915 Johannes Noordhuis, geb. Groningen 23 dec. 1894, overl. ald. 19 nov. 1967, zn. van Lieuwe Noordhuis en Geertruida Wiest.
5. Jacoba Strating, geb. Winschoten 26 nov. 1893, overl. ald. 2 dec. 1893.
6. Jacobus Strating, geb. Winschoten 7 sept. 1894, overl. Assen 6 mei 1916.
7. Jacoba Marschina Strating, geb. Haven (Dld) 23 juli 1896, overl. Amsterdam 4 juli 1959, tr. Winschoten 1 april 1920 Albert Dokter, geb. Wedde 24 aug. 1900, overl. Ooststellingwerf 27 juli 1985, zn. van Albert Dokter en Harmke Toren.
8. Harm Strating, geb. Hoogezand 15 juli 1898, overl. Groningen 25 okt. 1977, tr. Winschoten 3 juni 1925 Wilhelmina Knip, geb. Friemersheim (Dld) 16 aug. 1906, overl. Groningen 4 jan. 1987, dr. van Pieter Arent Knip en Jantje Zoutman.
9. Derk Strating, geb. Groningen 16 febr. 1901, overl. Winschoten 7 april 1984, tr. Olderzum (Dld) 6 nov. 1927 Wilhelmine Jantine Kroes, geb. Olderzum (Dld) 4 jan. 1904, overl. Winschoten 6 juli 1995, dr. van Hendrik Kroes en Rika Nieuwenweg.
10. Markus Strating, geb. Veendam 22 nov. 1902, overl. Dennenoord, Zuidlaren 16 jan. 1945, tr. Oude Pekela 8 aug. 1931 Fenna Haan, geb. Oude Pekela 5 mei 1912, overl. Winschoten 25 juli 2000, dr. van Hendrik Haan en Geessien Sijp.
11. Otto Strating, geb. Oude Pekela 3 maart 1905, overl. ald. 4 maart 1905.
12. Martje Strating, geb. Oude Pekela 23 april 1906, overl. Winschoten 19 okt. 1999, tr. Winschoten 12 febr. 1944 Jan van Delden, geb. Winschoten 8 nov. 1899, overl. ald. 27 jan. 1956, zn. van Jan van Delden en Pieterke Oosterhuis.


Vo. Eildert Strating, geb. Ter Apel 8 aug. 1889, overl. Groningen 31 mei 1947, tr. Oude Pekela 14 aug. 1915 Johanna Strating (IVg,7).
Uit dit huwelijk:
Eildert Strating, geb. Scheemda 12 jan. 1916, overl. Haren (gr) 30 jan. 1986, tr. Groningen 2 okt. 1950 Albertje Orsel, geb. Groningen 20 sept. 1923, overl. ald. 20 maart 1993, dr. van Eildert Orsel en Henderika Alida Fekkes.


IIIc. Esra Simons Strating, geb. Oude Pekela 10 okt. 1813, overl. na 1910, tr. 1e Nieuwe Pekela 15 mei 1841 Augustina Louisa Siegel, geb. Winschoten 22 juli 1817, overl. Nieuwe Pekela 2 aug. 1861, dr. van Karel Lodewijk Siegel en Stientje Jans Bondsema; tr. 2e Winschoten 13 mei 1863 Zwaantje Visscher, geb. Nieuwe Pekela 1 sept. 1823, overl. Oude Pekela 7 mei 1913, dr. van Berend Gerrits Visscher en Trijntje Lodewijks.
Uit het eerste huwelijk:
1. Stientje Stratingh, geb. Stadskanaal, Onstwedde 21 nov. 1841, overl. Amsterdam 21 nov. 1916, tr. 1e Groningen 11 dec. 1870 Daniël van Dijk, geb. Obergum 17 mei 1838, overl. Rotterdam 26 sept. 1880, zn. van Pieter Boeles van Dijk en Janna Daniëls Geuzendam; tr. 2e Steenwijk 24 nov. 1881 (door echtsch. ontbonden Groningen 31 maart 1884) Hillebrand Wardenburg, geb. Amsterdam 27 sept. 1837, overl. ald. 13 juli 1886, zn. van Bernard Diederik Gijsbert Wardenburg en Hendrikje Jans van Essen; tr. 3e Sloten (nh) 31 okt. 1884 Johannes Kruisheer, geb. Nieuwer Amstel 6 april 1834, overl. Groningen 11 jan. 1910, zn. van Johannes Kruisheer en Alida Bak; tr. 4e Oude Pekela 19 dec. 1912 Johannes de Jonge, geb. Oude Pekela 16 sept. 1842, overl. ald. 3 nov. 1915, zn. van Wolter Harms de Jonge en Petronella Jagers.
2. Fokje Strating, geb. Winschoten 9 juli 1843, overl. Nieuwe Pekela 29 aug. 1852.
3. Karel Strating, geb. Winschoten 9 juli 1843, overl. ald. 14 juli 1843.
4. Anna Strating, geb. Winschoten 3 okt. 1844, overl. Dennenoord, Zuidlaren 11 okt. 1929, tr. Groningen 19 nov. 1876 Lammert Molenberg, geb. Haren (gr) 15 sept. 1848, overl. Groningen 14 nov. 1903, zn. van Hilbrand Molenberg en Egbertien Takens.
5. Jantje Strating, geb. Winschoten 23 jan. 1846, overl. Oude Pekela 9 okt. 1915, tr. Winschoten 28 mei 1879 Roelf Korte, geb. Hoorn, Wedde 13 okt. 1845, overl. Oude Pekela 9 juli 1893, zn. van Geert Alberts Korte en Albertje Geerts Lugtenborg.
6. Karel Strating, geb. Oude Pekela 27 april 1847, overl. ald. 17 mei 1847.
7. Karellina Strating, geb. Winschoten 5 aug. 1848, overl. Loosduinen 30 juni 1894.
8. Karel Strating, volgt IVi.
9. Simon Strating, geb. Nieuwe Pekela 26 maart 1852, overl. ald. 2 april 1852.
10. Foktje Strating, geb. Winschoten 1 juli 1853, overl. Amsterdam 14 nov. 1936, tr. Haarlem 4 mei 1881 Anthonie Mulder, geb. Haarlemmerliede 7 juni 1854, overl. Amsterdam 6 juni 1937, zn. van Willem Mulder en Maria Gerarda Dammuller.
11. Simon Strating, geb. Scheemda 30 april 1855, overl. Zuidwending 20 april 1856.
12. Augustina Louisa Strating, geb. Nieuwe Pekela 7 maart 1857, overl. Ede 5 febr. 1933, tr. Nieuwe Pekela 31 juli 1884 Frederik Michiel de Vries, geb. Ommelanderwijk 11 sept. 1855, overl. 22 sept. 1894, zn. van Pieter Pieters de Vries en Heiltje Freerks Hek.


IVi. Karel Strating, geb. Nieuweschans 3 juni 1850, overl. St. Petersburg, Pinellas, FL (USA) 4 nov. 1942, tr. Chicago, Cook, IL (USA) 12 dec. 1874 Rose Marie Hammer, geb. Duitsland 2 febr. 1855, overl. Chicago, Cook, IL (USA) 3 maart 1917, dr. van Fuller Hammer en Mary Burk.
Uit het huwelijk:
1. Ebelina Strating, geb. Chicago, Cook, IL (USA) aug. 1872.
2. Barbara Strating, geb. Chicago, Cook, IL (USA) mei 1874, overl. ald. 1 dec. 1944.
3. Rose A. Strating, geb. Michigan (USA) omstr. nov. 1877, overl. Chicago, Cook, IL (USA) 26 mei 1889.
4. Charles A. Strating, geb. Chicago, Cook, IL (USA) 28 okt. 1877, overl. ald. 2 juni 1882.
Zijn zoon:
5. Fred Strating (adoptiefzoon), geb. Chicago, Cook, IL (USA) 14 mei 1895, overl. Illinois (USA) april 1965, tr. Violet Ackron, geb. omstr. 1901.


IIId. Hinderk Simons Strating, geb. Oude Pekela 16 okt. 1816, overl. Stad Ommen 8 mei 1886, tr. 1e Oude Pekela 14 juni 1842 Wilhelmina Smedes, geb. Oude Pekela 15 okt. 1817, overl. Stadskanaal, Wildervank 14 dec. 1874, dr. van Grietje Wubbes; tr. 2e Borger 8 dec. 1876 Trientje Jacobs Hulshof, ged. Gieten 4 juni 1809, overl. Nieuw-Buinen 17 febr. 1879, dr. van Albert Jacobs en Geesje Reinders.
Uit het eerste huwelijk:
1. Grietje Strating, geb. Nieuw-Buinen 19 juli 1843, overl. Groningen 14 febr. 1900, tr. Groningen 19 mei 1872 Klaas Kalk, geb. Sappemeer 15 nov. 1839, zn. van Warner Kalk en Hinderkien van der Wijk.
2. Simon Strating, geb. Nieuw-Buinen 28 aug. 1846, overl. Oude Pekela 24 maart 1851.
3. Foktje Strating, geb. Winschoten 3 maart 1849, overl. Groningen 14 juni 1865.
4. Simon Strating, volgt IVj.
5. Freerk Strating, geb. Winschoten 29 april 1854, overl. ald. 20 juni 1854.
6. Jantje Strating, geb. Oude Pekela 28 juni 1855, overl. Nieuw-Buinen 5 april 1878.
7. Antje Strating, geb. Veendam 7 mei 1856, overl. na 9 febr. 1882.
8. Willemina Strating, geb. Groningen 8 juni 1858, overl. Emmen 27 okt. 1910, tr. Groningen 18 juli 1878 Johannes Veen, geb. Martenshoek 6 dec. 1855, overl. na 1919, zn. van Cornelis Johannes Veen en Emke Abrams ten Cate.
9. Hindrik Strating, geb. Groningen 24 nov. 1862, overl. ald. 7 jan. 1928, tr. 1e Groningen 17 maart 1912 Aaltje Huisman, geb. Wildervank 5 dec. 1860, overl. Groningen 28 jan. 1920, dr. van Jan Huisman en Jantje Kremer; tr. 2e Groningen 17 nov. 1921 Tammechien Baptist, geb. Slochteren 17 mei 1854, overl. Groningen 14 febr. 1930, dr. van Berend Antonius Baptist en Trientje Abrahams de Vries.


IVj. Simon Strating, geb. Groningen 3 nov. 1851, overl. ald. 25 febr. 1920, tr. Groningen 22 jan. 1882 Antje Springer, geb. Oosterdiep, Veendam 7 mei 1856, overl. Hoogezand 11 juli 1929, dr. van Daniël Springer en Jantje Tonnis Roeten.
Uit dit huwelijk:
1. Hinderk Strating, geb. Groningen 26 okt. 1882, overl. ald. 26 okt. 1890.
2. Jantje Strating, geb. Groningen 1 okt. 1884, overl. ald. 29 okt. 1962, tr. Gieten 16 mei 1908 Andries Woortman, geb. Gieten 24 juni 1885, overl. Veendam 7 okt. 1973, zn. van Harm Woortman en Maria Roosien.
3. Willemina Strating, geb. Groningen 8 april 1886, overl. ald. 24 febr. 1890.
4. Daniël Strating, geb. Groningen 14 april 1888, overl. ald. 11 nov. 1889.
5. Johannes Strating, geb. Groningen 5 okt. 1889, overl. ald. 4 maart 1890.
6. Hendrik Strating, volgt Vp.
7. Willem Strating, geb. Groningen 3 maart 1894, overl. Castricum 11 dec. 1977, tr. Groningen 23 febr. 1922 Klaassiena Dijkstra, geb. Oudezijl 2 april 1897, overl. Barsingerhorn 20 jan. 1973, dr. van Kornelis Dijkstra en Aaltje Kort.
8. Grietje Strating, geb. Oosterdiep, Veendam 6 febr. 1897, overl. Rotterdam 16 okt. 1975, tr. Groningen 3 maart 1921 Anne Epema, geb. Dantumadeel 27 aug. 1892, overl. Rotterdam 23 mei 1973, zn. van Sjoerd Epema en Sjoerdtje Wytses Veenstra.


Vp. Hendrik Strating, geb. Emmer-Compascuum 27 jan. 1891, overl. Veendam 8 maart 1969, tr. Groningen 21 febr. 1916 Hendrikien Weites, geb. Hoogezand 24 sept. 1888, overl. Medemblik 22 sept. 1957, dr. van Hendrik Weites en Hendrikien Meijering.
Uit dit huwelijk:
1. Siemon Strating, geb. Groningen 11 sept. 1916, overl. Berlijn (Dld) 17 mei 1944.
2. Henderika Strating, geb. Groningen 8 aug. 1918, overl. Emmen 10 sept. 1993, tr. Emmen 25 mei 1946 Hendrik Gerrit Ossel, geb. Emmen 11 juli 1920, zn. van Johannes Ossel en Trijntje Weggen.
3. Hendrik Strating, geb. Leek 7 jan. 1920, overl. Wonseradeel 5 mei 1993, tr. Groningen 12 febr. 1959 (door echtsch. ontbonden ald. 13 juli 1967) Cornelia Gerdina Boudewijn, geb. Zoelen 25 maart 1910, overl. Harlingen omstr. maart 1993.
4. Antje Strating, geb. Loppersum 10 jan. 1922, overl. Groningen 14 jan. 1922.


IIIe. Jan Strating, geb. Oude Pekela 9 aug. 1822, overl. Molenstreek 18 juni 1853, tr. 1e Veendam 23 okt. 1848 Engeltje Jans Wolthuis, geb. Veendam 30 juli 1821, overl. Molenstreek 19 jan. 1850, dr. van Jan Tjalling Wolthuis en Geessien Klaassens Balsters; tr. 2e Oude Pekela 28 april 1851 Lodewijka Rose, geb. Oude Pekela 5 febr. 1822, overl. Wildervank 4 nov. 1882, dr. van Andreas Hindriks Roze en Berendina Lodewijka Groeneveld.
Uit het eerste huwelijk:
1. Simon Strating, geb. Molenstreek 16 jan. 1850, overl. ald. 23 jan. 1850.
Uit het tweede huwelijk:
2. Jantje Strating, geb. Oosterdiep, Veendam 15 jan. 1852, overl. Molenstreek 9 sept. 1853.
3. Jan Strating, geb. Ommelanderwijk 31 juli 1853, overl. Molenstreek 2 jan. 1855.


IIIf. Simon Strating, geb. Oude Pekela 18 jan. 1826, overl. ald. 21 okt. 1901, tr. Oude Pekela 18 juni 1850 Willemina Bartels, geb. Eexta 21 juli 1820, overl. Oude Pekela 17 jan. 1888, dr. van Jan Jans Bartels en Helena Willems Tiepen.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Strating, geb. Oude Pekela 10 febr. 1851, overl. ald. 29 dec. 1919, tr. Oude Pekela 7 mei 1898 Foelke van Kooten, geb. Boomborg (Dld) 11 nov. 1850, overl. Emmen 3 febr. 1922, dr. van Jacob van Kooten en Anna Hinderks Olthoff.
2. Fokje Strating, geb. Oude Pekela 24 april 1853, overl. ald. 1 dec. 1853.


IIb. Hinderk Eilderts Strating, ged. Oude Pekela 5 febr. 1786, overl. ald. 15 mei 1865, tr. Bellingwolde 16 mei 1813 Geertje Geerts Sterenborg, ged. Bellingwolde 25 juli 1790, overl. Zuidwending 11 juni 1860, dr. van Geert Pieters Sterenborg en Antje Roelfs.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Hindriks Strating, geb. Onstwedde 14 jan. 1814, overl. Nieuwe Pekela 24 febr. 1893, tr. Oude Pekela 28 mei 1839 Geert Frans Pluim, geb. Oude Pekela 1 mei 1814, overl. ald. 26 april 1888, zn. van Frans Jans Pluim en Marijke Joostens.
2. Geert Hindriks Strating, volgt IIIg.
3. Eilderdina Strating, geb. Onstwedde 22 juli 1818, overl. ald. 14 april 1823.
4. Roelf Strating, geb. Onstwedde 19 dec. 1820, overl. Oude Pekela 6 mei 1844.
5. Trijntje Strating, geb. Onstwedde 19 dec. 1820, overl. Oude Pekela 11 jan. 1901, tr. 1e Oude Pekela 6 juni 1848 Aeilko Schuiring, geb. Wedde 20 okt. 1815, overl. Oude Pekela 26 aug. 1852, zn. van Jacob Tjarks Schuiring en Tetje Aeilkes Schmaal; tr. 2e Oude Pekela 5 maart 1857 Harm Jansing, geb. Midwolda 1 nov. 1820, overl. Oude Pekela 28 jan. 1898, zn. van Harmannus Anthoons Jansing en Geertruida Jans Olgers.
6. Eilderdina Strating, geb. Onstwedde 20 april 1825, overl. Zuidwending 11 dec. 1860, tr. Oude Pekela 26 aug. 1854 Hindrik Alberts Zuiderweg, geb. Zuidwending 19 nov. 1827, overl. ald. 28 dec. 1891, zn. van Albert Jacobs Zuiderweg en Elisabeth Daniëls Kotter.


IIIg. Geert Hindriks Strating, geb. Onstwedde 10 nov. 1815, overl. Nieuwe Pekela 12 april 1901, tr. 1e Oude Pekela 30 dec. 1845 Jantje Kleeve, geb. Oude Pekela 27 mei 1820, overl. ald. 11 jan. 1858, dr. van Harm Kleeve en Hillechina Klaassens den Wijk; tr. 2e Nieuwe Pekela 10 jan. 1860 Geertruida Bouman, geb. Meeden 2 april 1826, overl. Nieuwe Pekela 27 april 1901, dr. van Henrijkus Luitjens Bouman en Rissesina Rigtes Hilbrandi.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hindrik Strating, volgt IVk.
2. Hillegina Strating, geb. Oude Pekela 9 febr. 1848, overl. Rotterdam 3 juni 1848.
3. Hillechina Strating, geb. Oude Pekela 4 sept. 1849, overl. Veendam 6 maart 1929, tr. Nieuwe Pekela 9 febr. 1876 Willem Bosvogel, geb. Wildervank 30 april 1848, overl. Veendam 6 febr. 1927, zn. van Jan Harmannus Bosvogel en Giessien Jans Heerdt.
4. Geertje Strating, geb. Oude Pekela 8 jan. 1851, overl. ald. 12 juni 1851.
5. Geertje Strating, geb. Oude Pekela 16 febr. 1852, overl. ald. 19 febr. 1852.
6. Harm Strating, geb. Oude Pekela 11 febr. 1853, overl. Apeldoorn 26 sept. 1926, tr. Beerta 2 mei 1894 Tjaddewe Heres Everts, geb. Ulsda 13 okt. 1855, overl. Apeldoorn 15 mei 1926, dr. van Harm Everts Everts en Eppien Adams ter Cock.
7. Geertje Strating, geb. Oude Pekela 29 maart 1854, overl. Nieuwe Pekela 9 mei 1900, tr. Nieuwe Pekela 30 aug. 1877 Fokko Frederik van Hulten, geb. Loppersum 24 mei 1850, overl. Nieuwe Pekela 9 febr. 1910, zn. van Lucas Theodorus Brunsveld van Hulten en Grietje Wiersema.
8. levenloos kind, geb. Oude Pekela 11 jan. 1858.
Uit het tweede huwelijk:
9. Hindericus Geerts Strating, volgt IV-l.
10. Rissina Antje Strating, geb. Nieuwe Pekela 6 maart 1866, overl. Amsterdam 19 dec. 1953, tr. Nieuwe Pekela 26 okt. 1892 Abel Jans Ruibing, geb. Winschoten 11 febr. 1864, overl. ald. 1 aug. 1927, zn. van Jacob Abels Ruibing en Hemmechien Pothuis.
11. Geert Strating, volgt IVm.


IVk. Hindrik Strating, geb. Oude Pekela 16 okt. 1846, overl. Meppel 9 jan. 1888, tr. Termunten 8 dec. 1871 Eva Nijhoff, geb. Termunterzijl 13 maart 1849, overl. Pease, Mille Lacs, MN (USA) 21 juni 1900, dr. van Tjark Sijbrands Nijhoff en Wobbina Derks Bosscher.
Uit dit huwelijk:
1. Wobbina Pieternella Strating, geb. Termunten 11 nov. 1872, overl. ald. 27 nov. 1872.
2. Gerhard Strating, volgt Vq.
3. Wobbina Pieternella Strating, geb. Nieuwe Pekela 1 dec. 1876, overl. Princeton, Mille Lacs, MN (USA) 25 april 1964, tr. Princeton, Mille Lacs, MN (USA) 28 april 1904 Jan Jongejeugd, geb. Andijk 12 nov. 1876, overl. Princeton, Mille Lacs, MN (USA) 12 jan. 1961, zn. van Simon Jongejeugd en Grietje Baas.
4. Hendrik Strating, volgt Vr.
5. Geertruida Strating, geb. Nieuwe Pekela 3 juli 1882, overl. ald. 27 aug. 1883.
6. Tjark Strating, volgt Vs.


Vq. Gerhard Strating, geb. Termunten 1 mei 1874, overl. Princeton, Mille Lacs, MN (USA) 6 mei 1957, tr. Pease, Mille Lacs, MN (USA) 14 maart 1901 Ellechina Timmer, geb. Westerlee 9 mei 1877, overl. Princeton, Mille Lacs, MN (USA) 19 maart 1956, dr. van Fokko Timmer en Hillechien Kor.
Uit dit huwelijk:
1. Henry Strating, geb. Milo, Mille Lacs, MN (USA) 16 nov. 1901, overl. Princeton, Mille Lacs, MN (USA) 8 maart 1979, tr. Milaca, Mille Lacs, MN (USA) 16 juni 1927 Hermina Otten, geb. Duitsland 6 febr. 1904, overl. Milaca, Mille Lacs, MN (USA) 29 okt. 1983, dr. van Gerhard Otten en Dena Schreuer.
2. Fredrick Strating, geb. Milo, Mille Lacs, MN (USA) 1 sept. 1903, overl. Milaca, Mille Lacs, MN (USA) 30 nov. 1991, tr. Milaca, Mille Lacs, MN (USA) 14 maart 1928 Alice Zuidema, geb. Galesville, WI (USA) 30 jan. 1905, overl. Sherburne, MN (USA) 15 dec. 1993, dr. van Klaas Zuidema en Dominic Kooistra.
3. Eva Strating, geb. Milo, Mille Lacs, MN (USA) 24 juli 1912, overl. Milaca, Mille Lacs, MN (USA) 26 febr. 2002, tr. Pease, Mille Lacs, MN (USA) 5 sept. 1934 Roy Ellsworth Stobb, geb. Amiret, Lyon, MN (USA) 27 nov. 1900, overl. Ogilvie, Kanabec, MN (USA) 2 juli 1957, zn. van William Stobb en Clara May.
4. Marie Strating, geb. Milo, Mille Lacs, MN (USA) 11 sept. 1913, overl. Lake Forest, IL,USA maart 2003, tr. Pease, Mille Lacs, MN (USA) 6 maart 1946 Ite Hamming, geb. Warffum 2 maart 1915, overl. Rock Island, IL (USA) 7 maart 1982, zn. van Anco Hamming en Maria Alberta Sijbenga.
5. Henrietta W. Strating, geb. Milo, Mille Lacs, MN (USA) 12 april 1919, overl. Orland Park, IL (USA) 17 aug. 2005.


Vr. Hendrik Strating, geb. Nieuwe Pekela 27 juni 1879, overl. Mille Lacs, MN (USA) 5 nov. 1925, tr. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 11 febr. 1904 Trientje Meijer, geb. Missaukee, MI (USA) 12 febr. 1878, overl. Brooks, Alberta (Canada) 24 aug. 1922, dr. van Geert Willems Meijer en Aaltje Wierenga.
Uit dit huwelijk:
1. Eva Gertrude Strating, geb. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 2 febr. 1905, overl. Medical Lake, WA (USA) 27 maart 1925.
2. Alice Rosa Strating, geb. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 18 mei 1906, overl. Onamia, Mille Lacs, MN (USA) 23 okt. 2007, tr. Pease, Mille Lacs, MN (USA) 25 febr. 1931 Eugene Dudley Brigham, geb. Watkins, Meeker, MN (USA) 20 jan. 1909, overl. Kimball, MN (USA) 13 maart 1977, zn. van Frank T. Brigham en Catharina Thompson.
3. Wobbina Pieternella Strating, geb. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 22 juli 1907, overl. Stearns, St. Cloud, MN (USA) 8 jan. 1994, tr. 1e Watertown, Codington, SD,USA 4 juli 1932 (door echtsch. ontbonden 1941) Reginald A. Carmichael, geb. omstr. 1905, zn. van Neill J. Carmichael en Mary C.; tr. 2e Minneapolis, Hennepin, MN (USA) 16 sept. 1950 Adolph George Kreutter, geb. Minnesota (USA) 4 maart 1901, overl. Minneapolis, Hennepin, MN (USA) 7 maart 1981, zn. van Matheus Kreutter en Augusta.
4. Wilhelmina Strating, geb. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 24 april 1910, overl. Milaca, Mille Lacs, MN (USA) 4 sept. 1934.
5. Dick Henry Strating, geb. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 1 okt. 1912, overl. 29 juli 2010, tr. 1e Betty B., geb. omstr. 1928; tr. 2e Marshfield, Coos, OR (USA) 19 okt. 1939 Ada Evelyn Erickson, geb. Oregon,USA 17 febr. 1917, overl. McKinleyville, Humboldt, CA (USA) 29 okt. 1995, dr. van Otto H. Erickson en Eva.
6. Gerard Howard Strating, geb. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 27 sept. 1914, tr. 10 juni 1939 Norma Marie Peterson, geb. Northport, Washington (USA) 30 mei 1917, overl. Yuma, Yuma, AZ (USA) 26 juni 2006, dr. van Ingvald T. Peterson en Selma Hanson.
7. Stella Marie Strating, geb. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 10 maart 1918, tr. Watkins, Meeker, MN (USA) 1940 Oscar Frank Theis, geb. Watkins, Meeker, MN (USA) 20 febr. 1911, overl. Foley, Benton, MN (USA) maart 1986, zn. van John Joseph Theis en Bertha Austaria Koll.


Vs. Tjark Strating, geb. Meppel 9 maart 1885, overl. Des Moines, WA (USA) 23 okt. 1963, tr. 1e 1906 Mattie Eerkes, geb. South Dakota (USA) 13 aug. 1888, overl. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 26 aug. 1917, dr. van Eerke Eerkes en Jantje Kool; tr. 2e 22 dec. 1922 Laura M. MacLean, geb. Minnesota (USA) omstr. 1891, overl. 29 okt. 1980.
Uit het eerste huwelijk:
1. Augusta Evelyn Strating, geb. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 8 okt. 1908, overl. Redlands, San Bernardino, CA (USA) 6 febr. 1995, tr. 18 jan. 1929 Peter Andriese, geb. Amsterdam 27 maart 1904, overl. Redlands, San Bernardino, CA (USA) 13 mei 1995, zn. van Jacob Andriese en Jacoba Bergsma.
2. Henrietta Eva Strating, geb. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 28 april 1913, overl. Mountain Vernon, Skagit, WA (USA) 1 nov. 1999, tr. Oak Harbor, Whitby Island, WA (USA) 20 juli 1934 Adrian Tjuies Youngsman, geb. Rochester, NY,USA 2 aug. 1903, overl. Mountain Vernon, Skagit, WA (USA) 11 dec. 1977, zn. van John Jongsma en Elske Kok.
Uit het tweede huwelijk:
3. Jean Marie Strating, geb. 18 okt. 1925, overl. USA nov. 1947, tr. 1946 Sam Wilson.
4. Donna Velina Strating, geb. Chehalis, WA (USA) 5 dec. 1929.


IV-l. Hindericus Geerts Strating, geb. Nieuwe Pekela 5 dec. 1860, overl. Doorn 28 nov. 1954, tr. Scheemda 28 mei 1891 Rikkemina Andrea van Bergen, geb. Heiligerlee 10 maart 1864, overl. Den Haag 15 april 1939, dr. van Andries Heeres van Bergen en Jantje Voorthuis.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Jan André Strating, geb. Oude Pekela 17 febr. 1892, overl. Groningen 6 dec. 1960, tr. Den Helder 14 jan. 1929 Martje Jacoba Johanna Hoogerduijn, geb. Den Helder 18 nov. 1897, overl. Winschoten 20 okt. 1981, dr. van Klaas Hoogerduijn en Dirkje van Twisk.
2. Jeanne Geertruida Anna Strating, geb. Oude Pekela 22 juni 1893, overl. ald. 25 aug. 1893.
3. Jansje Geertruida Anna Strating, geb. Oude Pekela 23 april 1898, overl. Wassenaar 16 nov. 1989, tr. 1e Den Haag 3 juni 1921 (echtsch. ald. 21 jan. 1930) Willem Gerard Femy Adriaan van Walt Meijer, geb. De Wijk 4 maart 1897, zn. van Adriaan Frederik Meijer; tr. 2e sept. 1939 Arie Faas.


IVm. Geert Strating, geb. Nieuwe Pekela 18 dec. 1867, overl. na 1930, tr. Winschoten 30 mei 1894 (door echtsch. ontbonden ald. 30 juni 1926) Diewertina Katriena Magriet ten Have, geb. Groningen 18 april 1867, overl. Assen 27 dec. 1941, dr. van Hessel ten Have en Awiena Susanna Holtkamp.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Strating, geb. Winschoten 15 april 1895, overl. Leiden 15 nov. 1958.
2. Hessel Nanno Strating, geb. Winschoten 28 mei 1896, overl. ald. 20 maart 1904.
3. Cornelia Susanna Geertruida Strating, geb. Winschoten 13 nov. 1906, overl. Katwijk aan de Rijn 9 dec. 1984, tr. Winschoten 21 mei 1929 Derk Jan Tuin, geb. Nieuwolda 20 juli 1902, zn. van Adolf Tuin en Geertruida Elzinga.


IIc. Tole Eilderts Stratingh, ged. Wedde 28 juli 1793, overl. Onstwedde 29 sept. 1881, tr. Onstwedde 25 mei 1844 Willemtje Derks Scheper, geb. Onstwedde 17 juni 1812, overl. Sellingen 5 nov. 1898, dr. van Derk Willems Scheper en Geertruid Willems.
Uit dit huwelijk:
Geertruida Stratingh, geb. Onstwedde 26 maart 1845, overl. Sellingen 7 april 1906, tr. Onstwedde 23 mei 1867 Jurjen Eelsing, geb. Onstwedde 7 febr. 1841, overl. Sellingen 18 april 1908, zn. van Willem Hendriks Eelsing en Geertje Jurjens Speelmeijer.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.