Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Roelof Klasen Kloot en Aaltjen Jans Stratinge (Emmen, Zuidlaren)

I. Roelof Klasen Kloot, ged. Zuidlaren 1710, overl. ald. omstr. dec. 1778, zn. van Claes Hindriks Kloot en Grietjen Geerts, tr. Zuidlaren 9 juni 1748 Aaltjen Jans Stratinge, geb. Westenesch, ged. Emmen 19 juli 1722, dr. van Jan Stratinge en Aaltjen Soebers.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Roelofs Kloot, ged. Zuidlaren 1 juni 1749.
2. Klaas Roelofs Kloot, ged. Zuidlaren 1 aug. 1751.
3. Aaltjen Roelofs Kloot, ged. Zuidlaren 15 april 1753.
4. Jan Stratingh Kloot, volgt II.
5. Hindrik Roelofs Kloot, ged. Zuidlaren 18 juni 1758.
6. Jantjen Roelofs Kloot, ged. Zuidlaren 8 febr. 1761.
7. Wubbigjen Roelofs Kloot, ged. Zuidlaren 28 okt. 1764.


II. Jan Stratingh Kloot, ged. Zuidlaren 10 aug. 1755, begr. Zuidlaren 13 juli 1807, tr. Zuidlaren 11 dec. 1791 Roelfje Harmens, geb. Gasselternijveen, ged. Gasselternijveen 13 aug. 1767, overl. Zuidlaren 26 maart 1844.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Strating, volgt IIIa.
2. Harmen Strating, geb. Zuidlaren 19 nov. 1793, ged. Zuidlaren 1 dec. 1793, landbouwer, overl. Zuidlaren 17 febr. 1866, tr. Zuidlaren 15 mei 1833 Lammigje Smeenge, geb. Zuidlaren 28 april 1795, overl. ald. 24 aug. 1871, dr. van Hindrik Jans Smeenge en Grietjen Ottens Meijeringh.
3. Aaltjen Strating, geb. Zuidlaren 16 febr. 1795, ged. Zuidlaren 22 febr. 1795, overl. ald. 6 april 1868, tr. Zuidlaren 10 mei 1823 Jan Klazens Timmermans, geb. Vries 3 juli 1778, overl. Zuidlaren 14 nov. 1859, zn. van Klaas Jans Timmermans en Rebekka Smeenge.
4. Lammigjen Strating, geb. Zuidlaren 7 sept. 1796, ged. Zuidlaren 13 sept. 1796, overl. Scheemda 19 dec. 1866, tr. Nieuwolda 29 jan. 1819 Tobias Waker, geb. Veendam 24 nov. 1786, ged. Veendam 10 dec. 1786, smid, overl. Scheemda 22 jan. 1871, zn. van Klaas Tobias Waker en Hilligien Jans.
5. Klaas Strating, geb. Zuidlaren 21 jan. 1798, ged. Zuidlaren 28 jan. 1798, landbouwer, overl. Zuidlaren 13 juni 1866, tr. Zuidlaren 4 mei 1843 Grietjen Smeenge, geb. 8 april 1799, overl. Zuidlaren 3 mei 1872, dr. van Hindrik Jans Smeenge en Grietjen Ottens Meijeringh.
6. Wubbigjen Strating, geb. Zuidlaren 21 sept. 1799, ged. Zuidlaren 29 sept. 1799, overl. Farmsum 31 aug. 1831, tr. Delfzijl 6 mei 1831 Arent Friedrich Korff, geb. Meedhuizen 30 nov. 1794, landbouwer, zn. van Friedrik Arent Korff en Marijek Stoffers.
7. Arent Strating, geb. Zuidlaren 1 april 1801, ged. Zuidlaren 19 april 1801, landbouwer, overl. Zuidlaren 26 sept. 1876, tr. Zuidlaren 7 maart 1863 Jeichien Eling, geb. Gieten 18 juni 1824, overl. Zuidlaren 12 april 1899, dr. van Hendrik Eling en Jantien Hinderikus.
8. Grietjen Strating, geb. Zuidlaren 27 sept. 1802, ged. Zuidlaren 3 okt. 1802, overl. ald. 11 sept. 1872.
9. Jan Strating, volgt IIIc.
10. Hindrik Strating, volgt IIIb.
11. Jan Strating, geb. Zuidlaren 18 dec. 1807, ged. Zuidlaren 3 jan. 1808.


IIIa. Roelof Strating, geb. Zuidlaren 12 juli 1792, ged. Zuidlaren 15 juli 1792, landbouwer te Zuidlaren, overl. Zuidlaren 24 juni 1858, tr. 1e Zuidlaren 6 mei 1822 Jantje Arends Fix, ged. Assen 18 juni 1798, overl. Zuidlaren 16 febr. 1834, dr. van Arend Fix en Marje Arends; tr. 2e Zuidlaren 15 juni 1837 Egbertien Jans Elevelt, geb. omstr. 1814, overl. Zuidlaren 27 maart 1842, dr. van Jan Elevelt en Hillechien Elling; tr. 3e Hoogezand 9 april 1846 Geertruit Hindriks Germs, geb. Borgercompagnie, ged. Veendam 17 maart 1793, rentenierster, overl. Hoogezand 25 juni 1876, dr. van Hindrik Jans Germs en Grietje Freerks Minkes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Margje Strating, geb. Zuidlaren 18 febr. 1823, overl. Woltersum 15 febr. 1908, tr. 1e Ten Boer 6 maart 1847 Jan Jans Mekkes, geb. Thesinge 2 febr. 1820, koornschipper, overl. Ten Boer 21 okt. 1848, zn. van Jan Willems Mekkes en Bouke Pieters Kol; tr. 2e Ten Boer 23 mei 1850 Jan Geurts Ritsema, geb. Loppersum 26 sept. 1823, akkerbouwer, overl. Wirdum 17 aug. 1899, zn. van Geurt Jans Ritsema en Aafke Pieters van Okkema.
2. Roelofje Strating, geb. Zuidlaren 24 febr. 1826, overl. ald. 1 sept. 1879, tr. Zuidlaren 11 mei 1850 Harm Hamming, geb. Zuidlaren 18 april 1829, landbouwer, brievengaarder, overl. Groningen 17 juni 1887, zn. van Roelof Hamming en Hindrikje Trip.
3. Arendina Strating, geb. Zuidlaren 10 nov. 1828, overl. ald. 21 aug. 1829.
4. Jan Roelofs Strating, geb. Zuidlaren 28 april 1832, overl. ald. 19 nov. 1832.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jantien Strating, geb. Zuidlaren 24 mei 1838, overl. ald. 2 mei 1862, tr. Zuidlaren 23 sept. 1858 Marcus Houwing, geb. Zuidlaren 10 nov. 1833, molenaar, landbouwer te Zuidlaren, overl. midlaren 28 dec. 1901, zn. van Jannes Jans Houwing en Jantjen Fix Bakker.


IIIb. Hindrik Strating, ged. Zuidlaren 9 febr. 1806, landbouwer, overl. Zuidlaarderveen 10 febr. 1867, tr. Zuidlaren 14 mei 1842 Lammegje Enting, geb. Zuidlaarderveen 10 maart 1815, overl. Borger 13 okt. 1881, dr. van Hinderk Enting en Margje Everts.
Uit dit huwelijk:
1. Roelofje Strating, geb. Zuidlaarderveen 26 maart 1843, overl. Nieuw-Buinen 4 dec. 1920, tr. 1e Anloo 6 juni 1864 Jacob Jipping, geb. Annerveensche Compagnie 20 juni 1840, overl. Annerveen 17 dec. 1875, zn. van Geert Jipping en Marchien Nijmeijer; tr. 2e Anloo 28 mei 1877 Geert Jipping, geb. Annerveen 30 dec. 1845, landbouwer, overl. Nieuw-Buinen 3 febr. 1909, zn. van Geert Jipping en Marchien Nijmeijer.
2. Hindrik Strating, volgt IVa.
3. Margien Strating, geb. Zuidlaarderveen 1 okt. 1848, overl. Nieuw-Buinen 11 juli 1923, tr. 1e Zuidlaren 15 dec. 1873 Berend te Velde, geb. Veendam 21 sept. 1844, landbouwer, overl. Nieuw-Buinen 5 april 1895, zn. van Roelf Berends te Velde en Grietje Jakobs Niemeijer; tr. 2e Borger 19 april 1900 Jakob te Velde, geb. Veendam omstr. 1841, landbouwer, overl. Nieuw-Buinen 6 okt. 1925, zn. van Roelf Berends te Velde en Grietje Jakobs Niemeijer en eerder getr. met Maria Doewes.


IVa. Hindrik Strating, geb. Zuidlaarderveen 4 okt. 1845, landbouwer, overl. Zuidlaarderveen 19 dec. 1926, tr. Anloo 25 juli 1874 Jantje Boerma, geb. Annerveenschekanaal 11 juni 1843, overl. Zuidlaarderveen 3 okt. 1924, dr. van Egge Boerma en Aaltje Ensing.
Uit dit huwelijk:
1. Lammiggien Strating, geb. Zuidlaarderveen 10 jan. 1875, overl. Stadskanaal 21 nov. 1954, tr. Zuidlaren 13 mei 1902 Hindrik Schuringa, geb. Annerveenschekanaal 28 febr. 1865, overl. Stadskanaal 27 mei 1946, zn. van Albert Schuringa en Lammegien Schuiling.
2. Egge Strating, volgt Va.
3. Hendrik Strating, volgt Vb.
4. Aaltje Strating, geb. Zuidlaarderveen 26 sept. 1884, overl. Zuidlaren 13 april 1974, tr. Zuidlaren 18 juni 1919 Klaas Nijboer, geb. Wolfsbarge 8 mei 1891, landbouwer, overl. Wolfsbarge 25 juli 1961, zn. van Albert Nijboer en Gezina Bouma.


Va. Egge Strating, geb. Zuidlaarderveen 20 jan. 1876, landbouwer, overl. Oranjedorp 23 okt. 1937, tr. Gieten 1 febr. 1907 Catharina Roelfina Groenwold, geb. Bonnerveen 16 jan. 1883, overl. Oranjedorp 13 juni 1954, dr. van Jakob Groenwold en Grietien Sloots.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Strating, geb. Oranjedorp 29 maart 1907, overl. Nieuw-Amsterdam 24 febr. 1994, tr. Emmen 3 mei 1932 Albert Munneke, geb. Nieuw-Buinen 28 jan. 1900, overl. Nieuw-Amsterdam 12 jan. 1985, zn. van Ludolf Munneke en Albertje Broekman.
2. Grietien Strating, geb. Oranjedorp 2 juni 1908, overl. Coevorden 16 juli 2007, tr. Emmen 3 sept. 1935 Geert Winkelman, geb. Gasselternijveen 11 april 1902, landbouwer te Nieuw-Amsterdam, overl. Nieuw-Amsterdam 26 dec. 1976, zn. van Hindrik Winkelman en Marchien Kroezinga.
3. Henderika Strating, geb. Oranjedorp 28 april 1910, overl. ald. 25 jan. 1971, tr. Emmen 19 maart 1935 Harm Frieling, geb. Oranjedorp 1 jan. 1907, landbouwer te Oranjedorp, overl. Emmen 19 maart 1997, zn. van Jan Frieling en Geertien Jalving.
4. Jacoba Strating, geb. Oranjedorp 18 aug. 1911, overl. Odoorn 29 dec. 2002, tr. Emmen 5 mei 1942 Jan Winkelman, geb. Gasselternijveen 9 jan. 1905, overl. Nieuw-Amsterdam 7 sept. 1981, zn. van Hindrik Winkelman en Marchien Kroezinga.
5. Hendrik Strating, geb. Oranjedorp 14 okt. 1912, landbouwer, overl. Emmen 2 juni 1983, tr. Borger 12 sept. 1939 Jansina Teunissen, geb. Westdorp 12 okt. 1911, overl. Emmen 18 okt. 1983, dr. van Frederikus Teunissen en Hendrikje Klingenberg.
6. Bareld Strating, geb. Oranjedorp 21 juni 1915, overl. ald. 4 nov. 1918.


Vb. Hendrik Strating, geb. Zuidlaarderveen 2 febr. 1880, landbouwer, overl. Zuidlaarderveen 8 maart 1949, tr. Haren (gr) 3 juni 1915 Grietje Jansen, geb. Haren (gr) 30 okt. 1887, overl. Zuidlaarderveen 6 maart 1969, dr. van Jans Jansen en Albertien Balten.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Strating, geb. Zuidlaarderveen 4 sept. 1916, overl. Groningen 20 okt. 1944, tr. Veendam 25 mei 1944 Margaretha Jantina Burema, geb. Veendam 17 jan. 1909, overl. ald. 11 juli 1988, dr. van Hittje Burema en Roelfien van der Borgh.
2. Albert Jan Strating, geb. Zuidlaarderveen 10 nov. 1919, overl. ald. 29 april 1922.
3. Jantje Strating, geb. Zuidlaarderveen 22 maart 1922, overl. Tynaarlo 12 jan. 2004, tr. Zuidlaren 7 dec. 1944 Jan Vos, geb. Zuidlaren 13 aug. 1919, landbouwer te Zuidlaarderveen, overl. Tynaarlo 12 jan. 2002, zn. van Albert Vos en Lammechien van der Veen.


IIIc. Jan Strating, geb. Zuidlaren 12 mei 1804, ged. Zuidlaren 20 mei 1804, landbouwer, overl. Zuidlaren 20 okt. 1874, tr. Zuidlaren 15 april 1837 Kornelia Hoiting, geb. Zuidlaren 28 sept. 1811, ged. Noordlaren 6 okt. 1811, overl. ald. 28 sept. 1876, dr. van Roelof Hoiting en Anna Hidding.
Uit dit huwelijk:
1. Roelfien Strating, geb. Noordlaren 18 juni 1837, overl. ald. 7 febr. 1838.
2. Roelfien Strating, geb. Noordlaren 8 dec. 1838, rentenier, overl. Hoogezand 22 april 1894, tr. Zuidlaren 27 april 1861 Harm van der Huizen, geb. Windeweer 9 nov. 1828, koopman, veehandelaar, overl. Hoogezand 17 maart 1882, zn. van Berend van der Huizen en Grietje Tor.
3. Roelof Strating, volgt IVb.
4. Jan Strating, volgt IVc.
5. Johannes Strating, volgt IVd.
6. Anna Strating, geb. Zuidlaren 6 juli 1853, overl. Veenoord 24 mei 1888, tr. Zuidlaren 20 maart 1875 Jan Veldkamp, geb. Dalen 31 mei 1843, overl. Veenoord 19 juli 1898, zn. van Jan Veldkamp en Trijntje Veen.


IVb. Roelof Strating, geb. Noordlaren 9 okt. 1840, landbouwer, overl. Groningen 6 april 1893, tr. Zuidlaren 26 juni 1876 Jantje Timmerman, geb. Zuidlaren 11 nov. 1844, overl. Wildervank 25 juni 1905, dr. van Willem Hendriks Timmerman en Annechien Aalders Henderikus Hagenauw.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Strating, geb. Zuidlaren 13 okt. 1876, overl. ald. 10 juli 1877.
2. Jan Strating, volgt Vc.
3. Annechien Strating, geb. Zuidlaren 29 mei 1879, overl. Assen 11 sept. 1945, tr. Sappemeer 30 mei 1908 Pieter de Vries, geb. Zuidbroek 27 nov. 1881, ketelmaker, overl. Farmsum 28 april 1965, zn. van Jurjen de Vries en Hanna Nederhoed.
4. Willem Strating, volgt Vd.
5. Cornelis Strating, volgt Ve.


Vc. Jan Strating, geb. Zuidlaren 1 nov. 1877, bakkersknecht, melkventer, bakker, slager, veehandelaar, overl. Assen 10 okt. 1961, tr. Assen 23 april 1902 Jantje Kamphuis, geb. Assen 5 mei 1882, overl. ald. 28 febr. 1953, dr. van Hendrik Kamphuis en Gezina Jager.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Strating, geb. Tolbert 8 febr. 1903, slager, overl. Assen 13 okt. 1983, tr. Assen 29 sept. 1932 Amalie Charlotte Anni Mittler, geb. Halle a/d Saale (Dld) 27 aug. 1909, overl. Assen 26 april 1984.
2. Gezina Strating, geb. Tolbert 11 maart 1906, overl. Assen 31 okt. 1974, tr. Assen 28 mei 1934 Stephanus Rotteveel, geb. Assen 28 febr. 1904, overl. ald. 29 okt. 1968, zn. van Alexander Johannes Rotteveel en Henrijetta Gerritsen.
3. Jantje Strating, geb. Assen 3 okt. 1911, overl. ald. 26 juli 1990, tr. Assen 9 okt. 1934 Berend Smit, geb. Assen 22 febr. 1906, vischventer, kruidenier, overl. Assen 14 jan. 1984.


Vd. Willem Strating, geb. Zuidlaren 2 sept. 1880, slager, overl. Groningen 1 april 1935, tr. Norg 5 mei 1906 Jantje Post, geb. Smilde 27 aug. 1876, overl. Zuidlaren 18 okt. 1954, dr. van Harm Post en Minke de Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Roelfina Jantina Strating, geb. Zuidlaren 31 jan. 1907, overl. ald. 2 mei 1993, tr. Zuidlaren 6 nov. 1929 Roelf Harm Hamming, geb. Zuidlaren 7 april 1901, overl. ald. 3 sept. 1947, zn. van Roelf Hamming en Annechien Smeenge.
2. Minke Strating, geb. Zuidlaren 23 juli 1908, overl. ald. 12 aug. 1908.
3. Minke Strating, geb. Zuidlaren 10 aug. 1912, overl. ald. 27 sept. 1912.
4. Roelof Strating, geb. Zuidlaren 20 sept. 1917, overl. Groningen 9 juli 1997, tr. 1e Zuidlaren 22 april 1946 (door echtsch. ontbonden ald. 11 aug. 1960) Mettien Schuurman, geb. Roden 11 maart 1917; tr. 2e Norg 9 mei 1961 Elizabeth Maria van der Woude, geb. Den Haag 2 sept. 1924, overl. Groningen 9 sept. 2009, dr. van M.M.A. Martens.


Ve. Cornelis Strating, geb. Zuidlaren 7 april 1884, slager, overl. Groningen 6 nov. 1941, tr. Sappemeer 25 mei 1912 Helena Catharina Evers, geb. Hoogeveen 17 juli 1882, overl. Groningen 27 okt. 1957, dr. van Willem Evers en Annigje Hanning.
Uit dit huwelijk:
Roelfina Strating, geb. Groningen 23 aug. 1913, overl. ald. 26 febr. 1998, tr. Groningen 27 juli 1946 Gustav Adolf Bredel, geb. Groningen 25 mei 1913, zn. van Adolf Kurt Bredel en Geziena IJkina Hemmen.


IVc. Jan Strating, geb. Noordlaren 18 maart 1843, landbouwer, broodventer, overl. Groningen 8 dec. 1913, tr. Zuidlaren 11 juli 1867 Allerdina Meijer, geb. Haren (gr) 20 nov. 1847, overl. Groningen 13 maart 1914, dr. van Egbert Meijer en Allerdina Albers.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Strating, geb. Zuidlaren 13 jan. 1868, milicien bij het 2e Regiment Huzaren, fabrieksarbeider, overl. Groningen 12 juni 1946, tr. Groningen 17 juni 1894 Geertje Hoeksema, geb. Noordwolde 25 sept. 1862, overl. Groningen 30 maart 1933, dr. van Gerrit Hoeksema en Jantje Takens.
2. Egbert Strating, geb. Noordlaren 13 dec. 1870, overl. ald. 14 dec. 1870.
3. Egbert Strating, volgt Vf.
4. Cornelia Strating, geb. Zuidlaren 22 jan. 1876, overl. Groningen 11 nov. 1931, tr. 1e Groningen 29 mei 1898 Louwe Hendriks, geb. Tolbert 8 april 1876, barbier, overl. Groningen 22 jan. 1899, zn. van Eelke Hendriks en Aaltje Berghuis; tr. 2e Groningen 2 nov. 1905 Jan Douwe Brongers, geb. Groningen 5 febr. 1859, verhuizer, behanger, overl. Groningen 22 maart 1923, zn. van Piebe Brongers en Freerkie van der Zee.
5. Albertus Strating, geb. Zuidlaren 21 dec. 1877, overl. Groningen 24 aug. 1879.
6. Fenna Strating, geb. Groningen 19 maart 1881, overl. Amsterdam 20 febr. 1954, tr. Amsterdam 27 nov. 1902 Hermannus Lambeck, geb. Groningen 17 april 1879, brievenbesteller, overl. Utrecht 3 nov. 1947, zn. van Johannes Lambeck en Johanna Maria van den Berg.
7. Roelofje Strating, geb. Groningen 8 okt. 1883, overl. Bloemendaal 13 aug. 1971, tr. Groningen 4 juni 1908 Harm Dekker, geb. Groningen 25 juli 1883, machinist, overl. Bergen 1 maart 1970, zn. van Johannes Dekker en Annechien Nijdam.
8. Bertus Strating, volgt Vg.
9. Alberdina Strating, geb. Groningen 7 mei 1888, overl. ald. 5 sept. 1898.


Vf. Egbert Strating, geb. Noordlaren 15 mei 1872, houtdraaier, overl. Groningen 16 mei 1954, tr. Groningen 21 mei 1899 Diewerke Zuidema, geb. Losdorp 1 juni 1872, overl. Groningen 2 aug. 1933, dr. van Jan Zuidema en Anje Doorenbos.
Uit dit huwelijk:
1. Alberdina Gezina Strating, geb. Winschoten 2 juni 1900, overl. Groningen 24 febr. 1977, tr. Groningen 22 aug. 1929 Derk van Zanten, geb. Kantens 16 juli 1901, overl. 11 mei 1973, zn. van Cornelis van Zanten en Antje Blink.
2. Anje Cornelia Strating, geb. Groningen 16 okt. 1901, overl. ald. 30 maart 1962, tr. Groningen 9 juni 1927 Harke Pera, geb. Groningen 8 febr. 1900, overl. ald. 18 nov. 1953, zn. van Anne Pera en Henderika Alberdina de Vries.
3. Jan Egbert Strating, geb. Groningen 9 aug. 1903, portier, kelner, caféhouder, overl. Rotterdam 12 nov. 1965, tr. Groningen 13 okt. 1927 Minna Karoline Alwine Luise Dietzel, geb. Bramsche (Dld) 20 jan. 1903, overl. na 1965.
4. Fenna Trientje Janna Strating, geb. Groningen 6 april 1905, overl. Amsterdam 30 mei 1969, tr. 1e Groningen 27 dec. 1928 (door echtsch. ontbonden ald. 27 juli 1946) Bernardus Hermanus Josephus Valk, geb. Amsterdam 5 maart 1902, zn. van Harmannes Johannes Valk en Julie Mathilde Frederike Meijer; tr. 2e Amsterdam 31 juli 1947 Johan Jan de Vries, geb. Amsterdam 29 april 1905, vertegenwoordiger handelsonderneming, overl. Amsterdam 26 juni 1973, zn. van Jan Anne de Vries en Martha Nieland.
5. Gezina Strating, geb. Groningen 3 febr. 1916, overl. ald. 23 mei 1944, tr. Groningen 18 juni 1942 Willem Mulder, geb. Groningen 21 nov. 1914.


Vg. Bertus Strating, geb. Groningen 9 jan. 1886, meubelmaker, overl. Den Haag 27 okt. 1959, tr. 1e Groningen 31 dec. 1905 Pieterke Dekker, geb. Groningen 15 mei 1886, overl. Winschoten 9 okt. 1918, dr. van Johannes Dekker en Annechien Nijdam; tr. 2e Zuidlaren 5 nov. 1919 Lammechina Cornelia Strating (IVd,2); tr. 3e Leeuwarden 3 okt. 1925 (door echtsch. ontbonden ald. 11 okt. 1927) Trijntje Speerstra, geb. Deinum 22 sept. 1884, overl. Leeuwarden juni 1967, dr. van Jan Pieters Speerstra en Trijntje Tiedema; tr. 4e Den Haag 7 sept. 1928 Alida Berendina Veldman, geb. Muntendam 24 juni 1903, overl. Rijswijk 26 juni 1992, dr. van Aaldrik Veldman en Elizabeth Hensens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Strating, geb. Groningen 26 maart 1906, meubelmaker, binnenhuis architect, tr. Groningen 4 juni 1931 (door echtsch. ontbonden ald. 2 juli 1964) Anna Gezina Duns, geb. Groningen 22 febr. 1906, overl. ald. 14 mei 1978, dr. van Johannes Duns en Antonia Johanna Mijlanus.
2. Johannes Bertus Strating, geb. Winschoten 19 aug. 1912, electricien, overl. Vlaardingen 27 febr. 1973, tr. 1e Den Haag 30 nov. 1932 (door echtsch. ontbonden ald. 24 nov. 1955) Catharina Christina Walther, geb. Den Haag 7 dec. 1905, overl. Vlaardingen 4 april 1970, dr. van Johannes Walther en Dorothea Catharina van der Valk; tr. 2e Vlaardingen 14 febr. 1956 Pieternella Karssies, geb. Rotterdam 20 febr. 1923, dr. van Jan Karssies en Pietertje van Velden.
3. Allerdiena Strating, geb. Winschoten 3 nov. 1915, overl. Oud-Beijerland 3 nov. 1990, tr. Den Haag 11 mei 1938 Cornelis Kraaijveld, geb. Den Haag 6 aug. 1913, brievenbesteller, overl. Den Haag 24 april 1973, zn. van Dirk Kraaijveld en Gijsbertje van Dunnen.


IVd. Johannes Strating, geb. Zuidlaren 2 nov. 1849, onderwijzer, overl. Zuidlaren 1 juni 1927, tr. Haren (gr) 27 april 1878 Margaretha Buning, geb. Haren (gr) 4 okt. 1852, overl. Zuidlaren 29 aug. 1927, dr. van Willem Buning en Lammechien Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Lammechiena Strating, geb. Zuidlaren 28 april 1879, overl. ald. 30 juni 1879.
2. Lammechina Cornelia Strating, geb. Zuidlaren 1 dec. 1881, overl. ald. 12 dec. 1923, tr. Zuidlaren 5 nov. 1919 Bertus Strating (Vg).
3. Jan Strating, geb. Zuidlaren 19 april 1883, overl. Los Angeles, Los Angeles, CA (USA) 11 april 1954.
4. Willem Lambertus Marginus Strating, geb. Zuidlaren 12 maart 1886, overl. Zwolle 14 juli 1948.
5. Cornelia Grietje Strating, geb. Zuidlaren 28 dec. 1887, overl. ald. 27 sept. 1893.
6. Johannes Strating, volgt Vh.
7. Cornelis Strating, volgt Vi.


Vh. Johannes Strating, geb. Zuidlaren 1 juni 1891, timmerman, overl. Macomb, MI (USA) 9 nov. 1956, tr. Detroit, Wayne, MI (USA) 9 febr. 1918 Renzina Rozema, geb. Wildervank 5 sept. 1894, overl. Macomb, MI (USA) 2 dec. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Strating, geb. Michigan (USA) omstr. 1918, overl. Wayne, MI (USA) 4 okt. 1970, tr. Ruth E. Warren, geb. Detroit 16 dec. 1919, overl. Martha T. Berry, Mount Clemens, MI,USA 17 maart 2005.
2. Jacoba Strating, geb. Michigan (USA) omstr. 1920.
3. Margaret Strating, geb. Michigan (USA) omstr. 1922, tr. King, WA (USA) 31 dec. 1941 Ben Wood.


Vi. Cornelis Strating, geb. Zuidlaren 26 febr. 1894, klerk, postkantoorhouder, wethouder, overl. Groningen 3 april 1964, tr. Zuidlaren 14 mei 1920 Geertje van Bon, geb. Zuidlaren 10 nov. 1889, overl. Haren (gr) 21 mei 1964, dr. van Berend van Bon en Jantje Houwing.
Uit dit huwelijk:
Margaretha Jantina Strating, geb. Groningen 23 april 1921, overl. Amsterdam 3 jan. 2010.

Please publish modules in offcanvas position.