Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Luijtien Stratinge en Femme (Emmen, Noordbarge, Westenesch)

I. Luijtien Stratinge, geb. omstr. 1560, overl. vóór 1649, tr. Femme.
Uit dit huwelijk:
1. Wibbe Stratinge, tr. Willem Elkinge, geb. Weerdinge omstr. 1590.
2. Jan Stratinge, volgt IIa.
3. Willem Stratinge, volgt IIb.
4. Hendrik Stratinge, volgt IIc.


IIa. Jan Luijtiens Stratinge, geb. omstr. 1600, overl. vóór 1633, zn. van Luijtien Stratinge en Femme, tr. Groningen 11 nov. 1627 Gesijen Berens; zij hertr. (ondertr. Groningen 22 juni) 1633 Hindrick Lambers.
Uit dit huwelijk:
1. Berent Jans.
2. Femmetjen Jans Stratinge, geb. omstr. 1628, tr. 1e Groningen 17 mei 1648 Jan Sickens; tr. 2e Groningen 22 maart 1673 Crijn Jansen Lussinck.


IIb. Willem Stratinge, geb. omstr. 1600, ette van Zuidenveld, overl. Noordbarge, begr. Emmen 26 april 1684.
Zijn kinderen:
1. Hindrik Stratinge, geb. Noordbarge omstr. 1625, begr. Emmen 14 okt. 1690, tr. Roelofje Battinge, geb. Weerdinge omstr. 1620, begr. Emmen 13 nov. 1684.
2. Lucas Stratinge, volgt IIIa.


IIIa. Lucas Stratinge, geb. Noordbarge omstr. 1640.
Zijn kinderen:
1. (waarsch.) Geesjen Stratinge, geb. omstr. 1670, dr. van Lucas Stratinge, tr. Roswinkel (ondertr. Emmen 24 nov. 1691) Staats Roijers.
2. Claes Stratinge, volgt IVa.
3. Willem Stratinge, volgt IVb.
4. Aeltien Stratinge, ged. Emmen 18 april 1680, tr. Westerbork 3 nov. 1709 Harm Warmels.
5. Hilligjen Stratinge, ged. Emmen 28 aug. 1681, begr. ald. 6 sept. 1681.
6. Jan Stratinge, volgt IVc.
7. Hilligjen Stratinge, ged. Emmen 10 sept. 1686, begr. ald. 22 mei 1723, tr. Emmen 23 aug. 1711 Jan Hovinge, landbouwer op Strating te Westenesch.


IVa. Claes Stratinge, ged. Emmen 26 april 1674, begr. ald. 4 april 1715, tr. Emmen nov. 1710 Swaantjen Soebers (Stratinge), geb. Westenesch, ged. Emmen 19 jan. 1683, overl. ald. 31 mei 1748, dr. van Geert Lockinge (Soebers) en Eemtjen Soebers.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Strating, ged. Emmen 25 okt. 1711, overl. ald. 29 mei 1764.
2. Luijgjen Strating, ged. Emmen 11 maart 1715, begr. ald. 7 april 1715.


IVb. Willem Stratinge, ged. Emmen 6 mei 1677, tr. Emmen 9 febr. 1701 Hilligjen Assens.
Uit dit huwelijk:
1. Grietjen Beninge, ged. Emmen jan. 1707.
2. Albert Beninge, ged. Emmen 26 okt. 1710.
3. Jantien Beninge, ged. Emmen 28 jan. 1714.
4. Aaltjen Beninge, ged. Emmen 2 juni 1717.


IVc. Jan Stratinge, geb. Noordbarge, ged. Emmen 28 jan. 1683, landbouwer, overl. Noordbarge, begr. Emmen 29 maart 1715, tr. Emmen 1706 Jantien Lockinge Soebers (Stratinge), geb. Westenesch, ged. Emmen 11 mei 1679, begr. ald. 23 maart 1747, dr. van Geert Lockinge (Soebers) en Eemtjen Soebers.
Uit dit huwelijk:


Va. Luijgjen Stratinge, geb. Noordbarge, ged. Emmen 26 okt. 1710, landbouwer, overl. Noordbarge, begr. Emmen 26 febr. 1779, tr. Emmen 30 april 1747 Jantien Hendriks Jolinge, geb. Weerdinge, ged. Emmen 14 mei 1719, overl. Noordbarge, begr. Emmen 11 juni 1782, dr. van Hendrik Jolinge en Geesjen Hunninge.
Uit dit huwelijk:
1. Jannes Strating, geb. Noordbarge, ged. Emmen 4 dec. 1748, landbouwer, overl. Noordbarge 14 jan. 1818.
2. Geesien Strating, geb. Noordbarge, ged. Emmen 3 mei 1750, begr. ald. 11 jan. 1781, tr. Emmen 12 nov. 1775 Jan Joling, geb. Weerdinge, ged. Emmen 18 dec. 1740, overl. Weerdinge, begr. Emmen 17 febr. 1795, zn. van Thij Jolinge en Lammigjen Schuttrups.
3. Hindrik Strating, volgt VIa.
4. Jantien Strating, geb. Noordbarge, ged. Emmen 6 jan. 1754, overl. Westenesch, begr. Emmen 10 febr. 1789, tr. Emmen 13 april 1782 Lukas Seubers, geb. Westenesch, ged. Emmen 3 april 1735, zn. van Heino Soebers en Jacobjen Alinge.
5. Geert Strating, geb. Noordbarge, ged. Emmen 16 nov. 1755.
6. Eemsien Strating, geb. Noordbarge, ged. Emmen 11 jan. 1761.


VIa. Hindrik Strating, geb. Noordbarge 2 febr. 1752, ged. Emmen 6 febr. 1752, landbouwer te Noordbarge, overl. Noordbarge 18 febr. 1832, tr. Emmen 9 nov. 1788 Aaltien Klaassens Oevermans, ged. Emmen 18 jan. 1761, overl. Noordbarge 16 juli 1812, dr. van Claas Wolthers Oevermans en Jantien Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Jantien Strating, geb. Noordbarge 2 febr. 1789, ged. Emmen 8 febr. 1789, overl. Noordbarge 23 mei 1852, tr. Jan Lipman, geb. Noordbarge, ged. Emmen 25 mei 1766, landbouwer te Noordbarge, overl. Noordbarge 7 mei 1829, zn. van Hindrik Lipman en Fennigjen Stratinge.
2. Jantien Strating, geb. Noordbarge 25 juni 1791, ged. Emmen 9 juli 1791, overl. Gees 25 jan. 1862, tr. Emmen 16 dec. 1815 Jan Lanting Elving, ged. Oosterhesselen 9 juli 1780, landbouwer, overl. Oosterhesselen 27 aug. 1839, zn. van Jacob Lanting en Jantien Elving.
3. Eeme Strating, geb. Noordbarge, ged. Emmen 24 aug. 1794, overl. Noordbarge 13 jan. 1874, tr. Emmen 29 april 1818 Berend Garming, geb. Zuidbarge, ged. Emmen 12 aug. 1792, landbouwer, kleermaker, overl. Noordbarge 24 juli 1853, zn. van Wolter Garming en Gesien Hekman.
4. Geesjen Strating, geb. Noordbarge, ged. Emmen 25 juni 1797, overl. Buinen 4 dec. 1854, tr. Emmen 26 mei 1818 Willem Meijering, geb. Gasselte 25 jan. 1784, landbouwer te Buinen, overl. Buinen 25 aug. 1860, zn. van Jan Meijering en Willemtje Wiggers en eerder getr. met Jaapkien Seubers.
5. Luchien Strating, volgt VIIa.


VIIa. Luchien Strating, geb. Noordbarge, ged. Emmen 26 dec. 1801, landbouwer, overl. Emmen 17 sept. 1883, tr. Emmen 25 mei 1842 Annegien Oevermans, geb. Den Oever, Emmen 5 jan. 1816, overl. Noordbarge 19 febr. 1876, dr. van Klaas Oevermans en Lammigien Tewes.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltien Strating, geb. Noordbarge 19 april 1844, overl. ald. 21 aug. 1845.
2. Hindrik Strating, geb. Noordbarge 18 juni 1846, landbouwer, molenaar, overl. Erica 27 mei 1910.
3. Klaas Strating, geb. Noordbarge 17 febr. 1849, overl. ald. 7 april 1851.
4. Klaas Strating, volgt VIIIa.
5. Aaltien Strating, geb. Noordbarge 18 febr. 1855, overl. Nieuw-Amsterdam 26 jan. 1938, tr. 1e Emmen 18 mei 1880 Gerrit Nijhoff, geb. Noordbarge 27 okt. 1839, landbouwer, overl. Noordbarge 24 april 1894, zn. van Harm Nijhoff en Gesien Gerrits; tr. 2e Emmen 29 nov. 1895 Johannes Lanting, geb. Noordbarge 4 dec. 1870, landbouwer, overl. Emmen 28 dec. 1951, zn. van Dirk Lanting en Annechien Brinks.
6. Lammechien Strating, geb. Noordbarge 15 jan. 1859, overl. Dalen 25 sept. 1918, tr. Emmen 22 mei 1882 Heije Christiaans, geb. Maten 19 maart 1852, rijksambtenaar, overl. Groningen 25 april 1930, zn. van Harm Christiaans en Jantien Mulder.


VIIIa. Klaas Strating, geb. Noordbarge 21 jan. 1852, landbouwer, houthandelaar, overl. Erica 8 maart 1895, tr. Emmen 27 april 1883 Grietje Hagting, geb. Grolloo 9 okt. 1861, overl. Erica 26 febr. 1895, dr. van Jan Hagting en Jantien Oldenweening.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Strating, geb. Erica 12 maart 1884, dienstbode, overl. Groningen 20 april 1935.
2. Annichje Strating, geb. Erica 29 nov. 1886, overl. 1905.
3. Luchien Strating, geb. Erica 7 sept. 1889, overl. ald. 10 jan. 1896.
4. Henderika Strating, geb. Erica 20 maart 1892, overl. Den Haag 13 mei 1961, tr. Gouda 12 mei 1926 Hendrik Eijkhoff, geb. Gouda 29 mei 1898, timmerman, uitvoerder, overl. Den Haag 4 sept. 1954, zn. van Pieter Eijkhoff en Christina van der Heij.
5. Jan Strating, geb. Erica 7 aug. 1894, onderwijzer, overl. Nieuw-Amsterdam 4 aug. 1963, tr. Emmen 2 aug. 1926 Geesje Nijhoff, geb. Noordbarge 14 aug. 1888, overl. Emmen 31 jan. 1981, dr. van Gerrit Nijhoff en Aaltien Strating (VIIa,5).


IIc. Hendrik Stratinge, geb. omstr. 1620, begr. Emmen 14 okt. 1690, tr. Margjen.
Uit dit huwelijk:
1. Luijgjen Hendriks Stratinge, volgt IIIb.
2. Hilligjen Stratinge, geb. Noordbarge omstr. 1654, overl. na 1740, tr. Emmen 9 april 1676 Reinder Tamminge, geb. Zuidlaren, overl. ald. na 1697, zn. van Frerick Reijners Tamminge en Jeijgjen Roelofs Heuting.
3. Willem Stratinge, volgt IIIc.


IIIb. Luijgjen Hendriks Stratinge, geb. omstr. 1650, landbouwer, begr. Emmen 24 mei 1690, tr. 1e Emmen 20 okt. 1678 Margjen Frericks Tamming, ged. Noordlaren 6 jan. 1650, overl. Emmen 14 juni 1680, dr. van Frerick Reijners Tamminge en Jeijgjen Roelofs Heuting; tr. 2e Emmen 5 nov. 1682 Jantjen Boelkinge (Stratinge), geb. Roswinkel, begr. Emmen 29 dec. 1736, dr. van Jan Boelken.
Uit het eerste huwelijk:
1. Frerick Strating, volgt IVd.
Uit het tweede huwelijk:
2. Mergjen Stratinge, ged. Emmen 2 dec. 1683, begr. ald. 24 sept. 1684.
3. Jan Stratinge, volgt IVe.
4. Hindrik Stratingh, volgt IVf.
5. Luijgjen Stratinge, ged. Emmen 25 jan. 1691, overl. Sleen 12 aug. 1776, tr. 1e Emmen 15 nov. 1711 Jan Eeftinge, overl. vóór 1 dec. 1722, zn. van Jan Eeftinge en Gese Eeftinge; tr. 2e omstr. 1722 Hindrik Eeftinge, overl. Sleen 25 sept. 1763.


IVd. Frerick Strating, ged. Emmen 18 april 1680, tr. Haren (gr) 1 nov. 1705 Klaesjen Abbringe, ged. Noordlaren 18 april 1675, dr. van Peter Abbringe en Abeltien Heminge.
Uit dit huwelijk:
1. Margien Strating, ged. Haren (gr) 21 aug. 1707, tr. Haren (gr) 27 mei 1731 Jan Hindriks Westerhoff.
2. Peter Abbring Strating, ged. Haren (gr) 12 aug. 1708.
3. Abeltje Strating, ged. Haren (gr) 9 maart 1710, tr. Kolham 1 april 1742 Jan Roelfs Kars, ged. Kolham 1 febr. 1711, zn. van Roelf Kars en Hindrikien Warmolts.
4. Jeichje Strating, ged. Haren (gr) 24 jan. 1712, tr. Groningen 26 okt. 1748 Geuchien Gerrits Veltman, geb. Helpman, ged. Groningen 9 juli 1685, zn. van Gerrijt Hannouw en Willemtjen Geuchjes.
5. Roeleffijn Strating, ged. Haren (gr) 4 april 1717.


IVe. Jan Stratinge, geb. Noordbarge, ged. Emmen 14 febr. 1686, begr. Emmen 5 febr. 1732, tr. Emmen 8 mei 1718 Aaltjen Soebers, geb. Westenesch, ged. Emmen 1 jan. 1687, dr. van Egbert Soebers en Aaltjen Harms.
Uit dit huwelijk:
1. Luijgjen Seubers Stratinge, volgt Vb.
2. Aaltjen Stratinge, ged. Emmen 9 maart 1721, begr. ald. 19 maart 1721.
3. Aaltjen Jans Stratinge, geb. Westenesch, ged. Emmen 19 juli 1722, tr. Zuidlaren 9 juni 1748 Roelof Klasen Kloot, ged. Zuidlaren 1710, overl. ald. omstr. dec. 1778, zn. van Claes Hindriks Kloot en Grietjen Geerts.
4. Egbert Stratinge, volgt Vc.
5. Hendrik Stratinge, ged. Emmen 9 febr. 1727, begr. ald. 30 dec. 1728.


Vb. Luijgjen Seubers Stratinge, ged. Emmen 25 juni 1719, landbouwer te Westenesch, overl. Westenesch 6 dec. 1813, tr. Emmen 26 mei 1748 Jantjen Stratinge, ged. Emmen 27 mei 1725, begr. ald. 14 nov. 1769, dr. van Pieter Stratinge en Swaantjen Soebers.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Strating, geb. Westenesch, ged. Emmen 30 april 1749, begr. Winschoten 23 mei 1755.
2. Peter Strating, geb. Westenesch, ged. Emmen 7 febr. 1751, begr. ald. 19 febr. 1751.
3. Peter Strating, geb. Westenesch, ged. Emmen 5 maart 1752, begr. ald. 14 dec. 1752.
4. Aleida Strating, geb. Westenesch, ged. Emmen 2 febr. 1755, overl. Weerdinge 8 jan. 1837, tr. Emmen 23 april 1785 Geert Joling, geb. Weerdinge, ged. Emmen 13 mei 1742, overl. Weerdinge 21 sept. 1817, zn. van Willem Jolinge en Mergjen Alberinge.
5. Swaantien Strating, geb. Westenesch, ged. Emmen 19 dec. 1756, overl. Westenesch 9 april 1822.
6. Jan Strating, geb. Westenesch 2 febr. 1759, ged. Emmen 11 febr. 1759, landbouwer te Westenesch, overl. Westenesch 10 mei 1825.
7. Peter Strating, geb. Westenesch, ged. Emmen 18 jan. 1761, begr. ald. 8 juli 1761.
8. Peter Strating, geb. Westenesch, ged. Emmen 9 jan. 1763, begr. ald. 6 febr. 1765.
9. Pieter Strating, volgt VIb.


VIb. Pieter Strating, geb. Westenesch 5 juli 1766, ged. Emmen 6 juli 1766, landbouwer te Westenesch, overl. Westenesch 10 okt. 1842, tr. Emmen 25 okt. 1801 Aaltien Lanting, geb. Gees, ged. Oosterhesselen 1 nov. 1777, overl. Westenesch 7 maart 1815, dr. van Jan Lanting en Jantien Schirring.
Uit dit huwelijk:
1. Jantien Strating, geb. Westenesch, ged. Emmen 28 nov. 1802, overl. Westenesch 14 febr. 1868, tr. Emmen 12 mei 1821 Jan Seubers, ged. Emmen 21 sept. 1800, landbouwer, overl. Westenesch 28 april 1883, zn. van Hendrik Jans Seubers en Jantien Lipmans.
2. Luchien Strating, volgt VIIb.
3. Jan Strating, geb. Westenesch 9 nov. 1812, overl. ald. 25 juni 1814.


VIIb. Luchien Strating, geb. Westenesch, ged. Emmen 9 nov. 1806, landbouwer te Westenesch, overl. Westenesch 7 nov. 1889, tr. Emmen 30 sept. 1829 Hendrika Seubers, geb. Emmen 18 mei 1805, ged. Emmen 7 juli 1805, overl. Westenesch 28 okt. 1886, dr. van Hendrik Jans Seubers en Jantien Lipmans.
Uit dit huwelijk:
1. Jantien Strating, geb. Westenesch 18 dec. 1829, overl. ald. 20 dec. 1829.
2. Jantien Strating, geb. Westenesch 17 maart 1831, overl. Weerdinge 18 maart 1854, tr. Emmen 7 febr. 1851 Albert Iken, geb. Emmen 15 juni 1831, landbouwer, overl. Emmen 13 febr. 1903, zn. van Roelof Iken en Jantien Leusing; hij hertr. Emmen 8 juli 1871 Hinderika Lipman.
3. Jan Strating, volgt VIIIb.
4. Aaltien Strating, geb. Westenesch 1 febr. 1835, overl. Noordbarge 22 nov. 1910, tr. Emmen 14 mei 1862 Gerhardus Haasken, geb. Noordbarge 8 dec. 1831, landbouwer, overl. Noordbarge 30 jan. 1916, zn. van Johannes Boelken Haasken en Berentien Jans.
5. Anna Strating, geb. Westenesch 23 april 1837, overl. Emmen 6 nov. 1892, tr. 1e Westerbork 20 mei 1869 Jan Wiggerink, geb. Westerbork 5 april 1835, landbouwer, overl. Westerbork 24 sept. 1870, zn. van Gerrit Wiggerink en Willemtje Bos; tr. 2e Emmen 12 dec. 1874 Jan Iken, geb. Emmen 11 nov. 1821, landbouwer, overl. Emmen 21 aug. 1889, zn. van Roelof Iken en Jantien Leusing.
6. Hindrik Strating, volgt VIIIc.
7. Fenna Strating, geb. Westenesch 4 nov. 1843, overl. Emmen 29 dec. 1901, tr. Emmen 8 juni 1872 Geert Schirring, geb. Emmen 19 juni 1841, landbouwer, overl. Emmen 30 dec. 1926, zn. van Jan Schirring en Hillegien Leusing.
8. Zwaantien Strating, geb. Westenesch 5 nov. 1843, overl. Zuidbarge 14 sept. 1886, tr. Emmen 8 april 1869 Jan Zwiers, geb. Zuidbarge 24 nov. 1839, landbouwer, overl. Zuidbarge 1 maart 1895, zn. van Harm Zwiers en Zwaantje Stegen.

VIIIb. Jan Strating, geb. Westenesch 8 dec. 1832, landbouwer, overl. Westenesch 16 aug. 1902, tr. Emmen 5 juni 1861 Jantien Rosing, geb. Erm 25 mei 1833, overl. Westenesch 12 febr. 1902, dr. van Karst Rosing en Lammechien Kamping.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Strating, geb. Westenesch 10 sept. 1862, overl. Zuidbarge 3 febr. 1907, tr. Emmen 22 mei 1889 Jan Schirring, geb. Zuidbarge 1 sept. 1856, landbouwer, overl. Groningen 25 aug. 1928, zn. van Hindrik Schirring en Jantien Huizing.
2. Lammegien Strating, geb. Westenesch 24 aug. 1865, overl. Noord-Sleen 8 okt. 1948, tr. Emmen 22 sept. 1886 Willem Weggemans, geb. Noord-Sleen 10 mei 1855, landbouwer, overl. Noord-Sleen 8 dec. 1919, zn. van Geert Weggemans en Aaltien Kamping.
3. Rika Strating, geb. Westenesch 25 juni 1868, overl. ald. 12 febr. 1870.
4. Luchien Strating, volgt IXa.
5. Karst Strating, volgt IXb.
6. Rika Strating, geb. Westenesch 24 mei 1877, overl. Dalerveen 21 mei 1956, tr. Emmen 13 mei 1908 Lambertus Honning, geb. Dalen 24 sept. 1872, overl. na 1956, zn. van Jan Honning en Grietien Keveling.


IXa. Luchien Strating, geb. Westenesch 20 febr. 1871, landbouwer, overl. Valthe 4 juli 1958, tr. Emmen 12 juni 1902 Marchien Elling, geb. Valthe 22 maart 1874, overl. ald. 1 aug. 1955, dr. van Geert Elling en Frerekien Rosing.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Strating, geb. Valthe 26 nov. 1903, landbouwer, overl. Emmen 11 febr. 1984, tr. Odoorn 17 dec. 1931 Grietje Gezina Nijenhuis, geb. Odoorn 19 juni 1904, overl. Valthe 15 aug. 1991, dr. van Geert Nijenhuis en Aaltina Roelfina Honning.
2. Jan Strating, geb. Valthe 3 aug. 1907, chemicus, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, overl. Roden 6 maart 1988, tr. Odoorn 21 aug. 1935 Willemiena Kuipers, geb. Valthe 29 jan. 1908, overl. Roden 4 juli 1991, dr. van Gerhardus Kuipers en Aaltje Houwing.


IXb. Karst Strating, geb. Westenesch 15 jan. 1874, landbouwer, arbeider, overl. Westenesch 2 jan. 1950, tr. Emmen 7 mei 1913 Henderika Jantina Prins, geb. Gieten 25 aug. 1877, overl. Westenesch 11 juni 1958, dr. van Albert Jan Prins en Jacobje Jobing.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Jan Strating, geb. Westenesch 2 jan. 1915, landbouwer, overl. Emmen 17 jan. 1951, tr. Zweeloo 1 juni 1943 Grietje Henrica Lubbers, geb. Zweeloo 13 sept. 1916, overl. Emmen 24 mei 1979, dr. van Rudolf Johan Lubbers en Janna van Noord.
2. Jantje Jacoba Strating, geb. Westenesch 26 febr. 1917, overl. Balkbrug 25 april 1986, tr. Emmen 9 mei 1950 Albertus Schoonvelde, geb. De Wijk 13 jan. 1918, overl. Balkbrug 28 juni 1997, zn. van Arend Schoonvelde en Margje ten Kate.
3. Jan Strating, geb. Westenesch 22 febr. 1919, landbouwer, overl. Gieten 31 okt. 1982, tr. Emmen 9 okt. 1946 Roelfina Jantina Harmina Garming, geb. Noordbarge 3 aug. 1920, overl. Assen 12 april 2009, dr. van Berend Garming en Grietje Koops.
4. Jacob Strating, geb. Westenesch 18 aug. 1921, overl. ald. 24 aug. 1921.


VIIIc. Hindrik Strating, geb. Westenesch 16 okt. 1839, landbouwer, overl. Westenesch 19 juli 1884, tr. 1e Zweeloo 18 mei 1874 Jantje Abrahamij, geb. Zweeloo 19 mei 1850, overl. Westenesch 5 maart 1875, dr. van Henricus Abrahamij en Geesje Mensingh; tr. 2e Emmen 19 mei 1876 Lammegien Weggeman, geb. Sleen 30 jan. 1851, overl. Westenesch 21 aug. 1896, dr. van Hendrik Weggeman en Hinderika Rosing.
Uit het tweede huwelijk:
1. Luchien Strating, geb. Westenesch 12 juni 1877, landbouwer, overl. Emmen 23 okt. 1953, tr. Emmen 3 mei 1922 Annegien Hindriks, geb. Oranjedorp 3 april 1896, overl. Westenesch 21 juni 1980, dr. van Lambert Hindriks en Janna Dolfing.
2. Hendrik Strating, volgt IXc.
3. Henderika Strating, geb. Westenesch 1 juli 1882, overl. ald. 27 nov. 1902.


IXc. Hendrik Strating, geb. Westenesch 3 febr. 1880, overl. Emmen 16 dec. 1953, tr. Emmen 6 mei 1905 Jantje Sijbring, geb. Grolloo 28 aug. 1880, overl. Emmen 25 juli 1951, dr. van Jan Roelofs Sijbring en Willemtje Hagting.
Uit dit huwelijk:
1. Lammegien Henderika Strating, geb. Westenesch 24 jan. 1906, overl. Annen 31 juli 1997, tr. Emmen 9 juni 1931 Jan Steenge, geb. Anloo 1 april 1905, overl. ald. 6 juni 1960, zn. van Harm Steenge en Willemina Meijer.
2. Jan Strating, geb. Westenesch 2 april 1909, landbouwer, overl. Westenesch 31 maart 1979, tr. Emmen 5 mei 1937 Geessiena Aaltiena Schultz, geb. Achterste Erm 8 febr. 1913, overl. Emmen 19 okt. 2001.


Vc. Egbert Stratinge, ged. Emmen 19 nov. 1724, overl. Erm 7 maart 1807, tr. Sleen 25 nov. 1759 Swaantien Kamping, overl. Erm 16 mei 1787.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Kamping, geb. Erm, ged. Sleen 5 okt. 1760.
2. Aaltien Kamping, geb. Erm, ged. Sleen 23 dec. 1764.
3. Jannes Kamping, geb. Erm, ged. Sleen 19 maart 1769.
4. Geert Kamping, geb. Erm, ged. Sleen 27 juni 1773.
5. Grietjen Kamping, geb. Erm, ged. Sleen 10 febr. 1776.
6.? Kamping, geb. Erm, ged. Sleen 4 okt. 1778.


IVf. Hindrik Stratingh, geb. Noordbarge, ged. Emmen 24 mei 1688, landbouwer, ette, overl. Zuidlaren na 1749, tr. Zuidlaren 10 okt. 1717 Grietje Hindricks, geb. omstr. 1690.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Strating, volgt Vd.
2. Jantje Hindriks Stratingh, geb. Zuidlaren omstr. 1720, overl. vóór 1787, tr. Zuidlaren 20 nov. 1750 Hindrik Tonnis Wuffen, geb. Zuidlaren omstr. 1720, zn. van Tonnis Hendriks Wuffen en Harmtien Hemsing.


Vd. Roelof Strating, ged. Zuidlaren 5 dec. 1717, overl. ald. na 19 mei 1780, tr. Zuidlaren 18 juni 1747 Jeigjen Tamming, ged. Zuidlaren 24 maart 1720, dr. van Jan Tamming en Willemtje Frylinge.
Uit dit huwelijk:


VIc. Hendrik Strating, geb. Zuidlaren 13 juli 1748, ged. Zuidlaren 21 juli 1748, landbouwer te Zuidlaren, overl. Zuidlaren 20 jan. 1824, tr. Zuidlaren 17 juni 1774 Willemtje Sikkinge, geb. omstr. 1744, overl. Zuidlaren 28 nov. 1820, dr. van Hendrik Alting en Hilligje Sikking.
Uit dit huwelijk:
1. Hilligje Strating, ged. Zuidlaren 19 nov. 1775.
2. Roelof Strating, ged. Zuidlaren 5 april 1778.
3. Hendrik Strating, ged. Zuidlaren 18 juni 1780.
4. Hilligje Strating, ged. Zuidlaren 2 sept. 1782.


IIIc. Willem Stratinge, geb. omstr. 1660, tr. Emmen 19 mei 1695 Aaltje Vrijlinge, geb. omstr. 1670.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Willems Stratinge, volgt IVg.
2. Grietjen Stratinge, ged. Emmen 23 jan. 1698.
3. Swaantien Stratinge, ged. Emmen 10 dec. 1699.
4. Roelof Stratinge, ged. Emmen 26 maart 1702.
5. Jantjen Stratinge, ged. Emmen 5 april 1706.
6. Hilligjen Stratinge, ged. Emmen 29 juni 1709, begr. ald. 10 mei 1792, tr. Emmen 25 jan. 1733 Jan Hillebrants, ged. Emmen 15 mei 1707, begr. ald. 3 juli 1787, zn. van Jan Hillebrants en Grietjen Roelofs.
7. Luijgjen Stratinge, ged. Emmen 25 juli 1713.


IVg. Hendrik Willems Stratinge, geb. Noordbarge, ged. Emmen 26 april 1696, begr. ald. 4 aug. 1756, tr. Emmen 3 okt. 1728 Jantjen Schuttrups, geb. Odoorn, begr. Emmen 2 okt. 1740.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltjen Stratinge, ged. Emmen 28 aug. 1729, overl. ald. 30 juni 1733.
2. Geesjen Stratinge, ged. Emmen 11 maart 1731, overl. ald. 28 maart 1731.
3. Willem Stratinge, volgt Ve.
4. Aaltjen Stratinge, ged. Emmen 20 nov. 1735, tr. 1e Jan Deninge; tr. 2e Sleen 29 juni 1760 Jan Hindriks Koens, geb. omstr. 1696, overl. Erm 14 sept. 1773.


Ve. Willem Stratinge, ged. Emmen 7 dec. 1732, overl. Veele 20 maart 1805, tr. 1e Emmen 12 maart 1768 Grietje Roelfs, overl. Noordbarge, begr. Emmen 30 mei 1776; tr. 2e Vlagtwedde 21 april 1783 Willemtje Wilts Renweringh, geb. Veele, ged. Vlagtwedde 15 jan. 1738, overl. Onstwedde 8 sept. 1819, dr. van Wilt Wubbes Renweringh en Geertien Wilts.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jantien Stratinge, geb. Noordbarge, ged. Emmen 13 maart 1768, overl. Vlagtwedde 13 febr. 1839, tr. Vlagtwedde 7 april 1793 Albert Jans Kraai, ged. Vlagtwedde 7 april 1759, landbouwer, kuiper, overl. Vlagtwedde 19 nov. 1824, zn. van Jan Alberts Kraai en Jantien Alberts.
2. Hindrik Stratinge, ged. Emmen 18 febr. 1770, overl. na 30 dec. 1787.
3. Jan Stratinge, ged. Emmen 12 april 1772.

Please publish modules in offcanvas position.