Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Jan Roelofs en Hilligje Jans (Anloo, Assen)


I. Jan Roelofs, geb. omstr. 1744, tr. Anloo 12 nov. 1769 Hilligje Jans, ged. Anloo 20 aug. 1747, dr. van Jan Lammerts en Lammegje Hindriks.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Jans, geb. Annen, ged. Anloo 14 okt. 1770.
2. Hendrik Jans Strating, volgt II.
3. Jan Jans, geb. Annen, ged. Anloo 7 jan. 1776.


II. Hendrik Jans Strating, geb. Annen, ged. Anloo 3 okt. 1773, arbeider te Anloo, tr. Vries 6 maart 1796 Teunissien Luichies, geb. Oudemolen, ged. Vries 21 okt. 1770, overl. Annen omstr. 1809, dr. van Luichje Jansen en Jantje Alberts Popken.
Uit dit huwelijk:
1. Jantien Hindriks Strating, geb. Zeegse, ged. Vries 17 juli 1796, overl. vóór 1826.
2. Jan Hindriks Strating, volgt IIIa.
3. Hillegien Hindriks Strating, geb. Zeegse, ged. Vries 6 okt. 1799, overl. Eext 29 dec. 1826.
4. Luichien Strating, volgt IIIb.
5. Lammichien Hindriks Strating, geb. Witten, ged. Assen 25 dec. 1803, overl. Annen 5 juni 1877, tr. Anloo 25 april 1834 Hendrik Gerrits Mellens, geb. Anloo 4 jan. 1794, ged. Anloo 12 jan. 1794, overl. Annen 27 febr. 1867, zn. van Gerrit Harms Mellens en Grietien Hendriks.
6. Albert Popken Strating, volgt IIIc.


IIIa. Jan Hindriks Strating, ged. Anloo 10 dec. 1797, landbouwer, overl. Annen 20 jan. 1870, tr. Anloo 28 aug. 1837 Aaffien Aalders van Rein, ged. Anloo 24 juli 1796, overl. ald. 7 mei 1879, dr. van Aaldert Berends van Rein en Zwaantje Alberts.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Strating, geb. Annen 12 juni 1838, overl. ald. 16 dec. 1908, tr. Anloo 23 mei 1870 Wiegertien Paas, geb. Balloo 17 jan. 1848, overl. Anloo 3 juni 1923, dr. van Geert Paas en Grietje de Groot.


IIIb. Luichien Strating, geb. Zeegse, ged. Vries 27 sept. 1801, landbouwer, overl. Vries 23 aug. 1880, tr. Zuidlaren 21 maart 1839 Wemeltje Bos, geb. Gasteren 23 april 1809, ged. Anloo 23 mei 1809, overl. vóór 23 aug. 1880, dr. van Jan Harms Bos en Aaltje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltien Strating, geb. Paterswolde 7 jan. 1841, overl. Vries 23 maart 1923, tr. Vries 3 mei 1867 Wiebe Kramer, geb. Norg 16 febr. 1838, boerenknecht, overl. Assen 29 april 1926, zn. van Hendrik Kramer en Anna de Vries.
2. Hendrik Strating, geb. Gasteren 1 sept. 1842, overl. Vries 6 aug. 1911.
3. Jan Strating, geb. Gasteren 31 aug. 1844, overl. ald. 23 sept. 1844.


IIIc. Albert Popken Strating, ged. Anloo 24 juli 1808, arbeider, overl. Assen 22 aug. 1894, tr. Assen 10 mei 1835 Geesjen Reurig, geb. Veendam 26 mei 1803, ged. Veendam 29 mei 1803, overl. Assen 5 febr. 1895, dr. van Geert Jans Reurig en Aaltje Hendriks Lodewijk.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Strating, volgt IVa.
2. Geert Strating, volgt IVb.
3. Teunis Strating, volgt IVc.
4. Aaldert Strating, geb. Assen 23 aug. 1842, overl. Ooststellingwerf 27 juni 1860.
5. Jan Strating, volgt IVd.


IVa. Hendrik Strating, geb. Assen 5 nov. 1835, bakker, arbeider, overl. Zwartsluis 4 sept. 1914, tr. Assen 1 mei 1861 Hendrica Adriana Hazelaar, geb. Assen 23 sept. 1830, overl. Zwartsluis 10 juni 1907, dr. van Albert Hazelaar en Hendrica Herolt.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Strating, volgt Va.
2. Geesje Strating, geb. Assen 17 juli 1865, overl. Blokzijl 17 febr. 1936, tr. Hoogeveen 25 april 1885 Niklaas Venhuizen, geb. Slochteren omstr. 30 april 1849, koperslager, overl. Blokzijl 20 nov. 1905, zn. van Hindrik Kornelis Venhuizen en Freka Jans Bottema.
3. Jacobus Samuel Strating, volgt Vb.
4. Henderika Strating, geb. Assen 6 april 1870, overl. ald. 8 april 1870.
5. Hendrik Strating, volgt Vc.


Va. Albert Strating, geb. Borger 29 mei 1862, bakker, overl. Meppel 18 aug. 1937, tr. Hoogeveen 22 mei 1886 Catharina Elbers, geb. Zwartsluis 20 nov. 1858, overl. ald. 17 jan. 1928, dr. van Jan Elbers en Lammegje Doggenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Strating, geb. Dokkum 6 nov. 1887, bakker, predikant Geref. Kerk te Wateringen (1924-1928), overl. Zwolle 5 aug. 1959, tr. Arnhem 12 dec. 1923 Henriëtte Adriana Hubertine de Weert, geb. Emmerich (Dld) 18 maart 1896, overl. Den Haag 23 maart 1948.
2. Lammigje Strating, geb. Dokkum 19 maart 1889, overl. Alkmaar 4 april 1941, tr. Zwartsluis 21 sept. 1912 Jan de Jonge, geb. Zwartsluis 31 dec. 1883, blokmaker, overl. Hilversum 19 juli 1965, zn. van Meindert de Jonge en Leuntje Schuring; hij hertr. Zwartsluis 8 febr. 1944 Jantina Strating (Va,10).
3. Henderika Adriana Strating, geb. Dokkum 28 juni 1890, overl. ald. 14 dec. 1891.
4. Johannes Strating, geb. Dokkum 16 jan. 1892, bakker te Zwartsluis, overl. Zwartsluis 13 juni 1974, tr. Zwartsluis 28 april 1917 Wubbigje Kisjes, geb. Zwartsluis 5 febr. 1888, overl. ald. 25 febr. 1978, dr. van Marten Kisjes en Hendrikje Visscher.
5. Jacobus Samuel Strating, geb. Zwartsluis 28 april 1893, overl. ald. 3 aug. 1894.
6. Jacobus Samuel Strating, geb. Zwartsluis 20 sept. 1894, overl. ald. 25 mei 1895.
7. Hendrika Adriana Strating, geb. Zwartsluis 5 dec. 1895, overl. Den Helder 26 juli 1970.
8. Margje Femmigje Strating, geb. Zwartsluis 5 nov. 1897, overl. Heelsum 6 maart 1958, tr. Zwartsluis 29 mei 1924 Oosten van de Vegte, geb. Hasselt 3 mei 1895, aannemer, overl. Heelsum 8 juli 1967, zn. van Oosten van de Vegte en Hendrikje Buit.
9. Geesje Strating, geb. Zwartsluis 14 juni 1899, overl. ald. 29 maart 1901.
10. Jantina Strating, geb. Zwartsluis 22 febr. 1901, overl. Den Helder 19 aug. 1961, tr. Zwartsluis 8 febr. 1944 Jan de Jonge, geb. Zwartsluis 31 dec. 1883, blokmaker, overl. Hilversum 19 juli 1965, zn. van Meindert de Jonge en Leuntje Schuring en eerder getr. met Lammigje Strating (Va,2).


Vb. Jacobus Samuel Strating, geb. Assen 18 aug. 1867, schoenmaker, overl. Hilversum 14 dec. 1941, tr. 1e Nijkerk 15 mei 1895 Petronella Pothoven, geb. Nijkerk 25 sept. 1871, overl. Hilversum 1 jan. 1900, dr. van Willem Pothoven en Bernarda Elisabeth van den Berg; tr. 2e Hilversum 20 nov. 1901 Margje Buitenbos, geb. Weststellingwerf 30 sept. 1871, overl. Hilversum 13 okt. 1961, dr. van Eise Wijbes Buitenbos en Klaasje Annes Koopman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Strating, geb. Hilversum 11 mei 1896, onderwijzer, sergeant bij het KNIL, overl. Indonesië (Nederlands Indië) 18 sept. 1944, tr. Hilversum 22 maart 1922 Johanna Huiberdina van Oostveen, geb. Amsterdam 17 dec. 1896, overl. Hilversum 6 juli 1957, dr. van Poulus van Oostveen en Johanna Huiberdina Stouthandel.
2. Willem Strating, geb. Hilversum 28 aug. 1898, schoenmaker, schoenenwinkelier, overl. Laren 27 nov. 1966, tr. Hilversum 18 juni 1924 Dirkje Johanna Kolenbrander, geb. Utrecht 27 aug. 1899, overl. Laren 2 okt. 1989, dr. van Arend Hermanus Kolenbrander en Cornelia Lingmont.
Uit het tweede huwelijk:
3. Henderika Strating, geb. Hilversum 25 sept. 1902, verkoopster, overl. Amersfoort 11 jan. 1986, tr. Hilversum 31 juli 1929 Hendrik Willem George Gerritsen, geb. Renkum 22 sept. 1901, overl. Eindhoven 24 nov. 1976, zn. van Evert Gerritsen en Charlotta Sophia Josina Teunissen.
4. Klaasje Strating, geb. Hilversum 8 maart 1904, overl. ald. 14 aug. 1905.
5. Klaasje Strating, geb. Hilversum 26 dec. 1905, overl. Laren 25 mei 1994, tr. Hilversum 15 juni 1932 Johan van Hall, geb. Baarn 15 febr. 1908, overl. Laren 18 mei 1990.
6. Albert Strating, geb. Hilversum 29 maart 1907, schoenenwinkelier, overl. Hilversum 5 sept. 1986, tr. Hilversum 13 april 1932 Boukje Harkema, geb. Hilversum 12 okt. 1908, overl. 27 april 2000.
7. Jansje Hendrikje Strating, geb. Hilversum 14 okt. 1908, overl. Nunspeet 28 mei 1999, tr. Hilversum 24 aug. 1932 Andries Kuijper, geb. Hilversum 13 febr. 1906, overl. Heerhugowaard 10 maart 1974.
8. Geesje Strating, geb. Hilversum 19 juni 1910, winkeljuffrouw, verpleeghulp, overl. Bussum 4 mei 1973.
9. Eise Strating, geb. Hilversum 20 nov. 1911, overl. ald. 29 jan. 1912.
10. Jacobus Samuel Strating, geb. Hilversum 20 nov. 1911, overl. ald. 30 jan. 1912.
11. Anna Marie Strating, geb. Hilversum 22 juli 1913, onderwijzeres, overl. Doorn 17 dec. 1997, tr. Tandj Pinang (Nederlands Indië) 19 juni 1936 Thomas Jansen, geb. Haarlem 9 febr. 1905, overl. Doorn 4 jan. 1990.


Vc. Hendrik Strating, geb. Assen 14 okt. 1871, bakker, boekhouder, overl. Zwollerkerspel 28 juli 1930, tr. Zwolle 1 aug. 1899 Hendrika Wilhelmina Strijker, geb. Amsterdam 30 jan. 1860, overl. Zwolle 20 aug. 1922, dr. van Hendrik Strijker en Marrigje Pieper.
Uit dit huwelijk:
Hendrika Adriana Strating, geb. Zwolle 12 jan. 1901, overl. ald. 5 aug. 1901.


IVb. Geert Strating, geb. Assen 17 jan. 1838, schoenmaker, sluiswachter, voerman, veldarbeider, overl. Assen 25 jan. 1909, tr. Assen 20 mei 1863 Wijbergje Jannes Langeloo, geb. Ooststellingwerf 8 okt. 1832, overl. Assen 2 juni 1917, dr. van Jannes Wijnholts Langeloo en Aaltje Hindriks Kamminga.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Strating, volgt Vd.
2. Johannes Aaldert Strating, volgt Ve.
3. Teunis Strating, geb. Assen 5 juli 1867, overl. ald. 6 sept. 1889.
4. Aaltje Strating, geb. Assen 13 jan. 1870, overl. ald. 2 maart 1951, tr. Assen 8 mei 1895 Hielke Buust, geb. Smilde 14 juli 1867, los arbeider, overl. Assen 28 juli 1942, zn. van Girbe Buust en Ebeltje Mud.
5. Barteld Strating, volgt Vf.
6. Geesje Strating, geb. Assen 12 maart 1874, overl. Amsterdam 10 febr. 1926, tr. Amsterdam 29 juni 1904 Pieter Adrianus de Groot, geb. Reeuwijk 19 april 1876, tuinknecht, kelner, werkman, zn. van Jacob de Groot en Wilhelmina Hoogenboom.
7. Antje Strating, geb. Assen 6 juni 1876, overl. Oosterwolde 3 nov. 1967, tr. Assen 8 mei 1895 Cornelis van Dalfzen, geb. Genemuiden 19 okt. 1874, pakhuisknecht, spoorbeambte, overl. Assen 24 dec. 1963, zn. van Dirk Einberts van Dalfzen en Gerrigje van Colmeschate.
8. Hendrik Strating, geb. Assen 15 april 1879, overl. ald. 26 jan. 1881.
9. Hendrik Strating, volgt Vg.


Vd. Albert Strating, geb. Assen 5 mei 1864, fabrieksarbeider, smid, zandvormer, overl. Assen 28 mei 1947, tr. Assen 4 mei 1887 Jantje Langeloo, geb. Assen 17 april 1865, overl. Haren (gr) 30 dec. 1948, dr. van Roelof Langeloo en Grietje Drenth.
Uit dit huwelijk:
1. Wijbergje Strating, geb. Assen 13 maart 1888, overl. ald. 19 juli 1895.
2. Roelof Strating, geb. Assen 15 okt. 1889, overl. Deventer 21 dec. 1897.
3. Geert Strating, volgt VI.
4. Johannes Aaldert Strating, geb. Assen 9 nov. 1893, arbeider, mijnwerker, turfhandelaar, draadbewerker, lompenkoopman, overl. Assen 12 sept. 1980, tr. Assen 10 febr. 1915 Boukje Blauw, geb. Assen 31 okt. 1895, overl. ald. 18 febr. 1988, dr. van Roelof Blauw en Hendrikje Klein.
5. Wijbergje Strating, geb. Assen 27 mei 1896, overl. Enschede 1 juli 1953, tr. Assen 9 juni 1915 Otto Roelof Oosting, geb. Assen 18 maart 1887, koetsier, arbeider, overl. na 1953, zn. van Harm Albertus Oosting en Clara Susanna Brunsting.
6. Grietje Strating, geb. Slochteren 13 aug. 1898, overl. Assen 19 jan. 1990, tr. Assen 16 maart 1921 Willem Veldman, geb. Smilde 13 juni 1894, arbeider, venter, overl. Assen 19 aug. 1966, zn. van Harm Veldman en Janna Bennink.
7. Roelof Strating, geb. Hilversum 7 sept. 1900, overl. ald. 14 aug. 1901.
8. Aaltje Strating, geb. Hilversum 9 aug. 1901, overl. Enschede 12 nov. 1989, tr. Groningen 2 aug. 1923 Johannes de Vries, geb. Groningen 25 febr. 1897, overl. ald. 15 sept. 1962.
9. Jantje Strating, geb. Hilversum 1 sept. 1903, overl. Groningen 16 juni 1991, tr. Assen 25 okt. 1922 Arie Allon, geb. Zwolle 27 sept. 1899, overl. Groningen 9 febr. 1970, zn. van Jan Allon en Hendrika Foeckerd.
10. Jacoba Strating, geb. Hilversum 27 mei 1906, overl. Enschede 14 april 1957, tr. 1e Assen 14 jan. 1925 Klaas van der Heide, geb. Amsterdam 25 mei 1904, schipper, overl. Assen 11 nov. 1931, zn. van Wijbe van der Heide en Sijtske de Boer; tr. 2e Assen 16 nov. 1932 Johann Hermann Bornebrock, geb. Duderstadt (Dld) 12 juni 1901.
11. Albert Strating, geb. Hilversum 25 maart 1908, fabrieksarbeider, overl. Assen 28 dec. 1981, tr. 1e Assen 23 nov. 1932 (door echtsch. ontbonden ald. 16 aug. 1947) Wilhelmina Franke, geb. Assen 11 juni 1910, overl. ald. 20 nov. 1980, dr. van Barteld Franke en Jantien Bremer; tr. 2e Assen 14 jan. 1950 Geesje Lamberts, geb. Rolde 7 juni 1909, overl. Assen 12 april 1997, dr. van Hendrik Lamberts en Johanna Lomulder.
12. Roelof Strating, geb. Hilversum 21 sept. 1909, overl. ald. 24 aug. 1910.


VI. Geert Strating, geb. Assen 14 okt. 1891, zandvormer, betonwerker, overl. Assen 2 febr. 1973, tr. Hilversum 3 dec. 1913 Gerritje Jongerden, geb. Eemnes 20 jan. 1894, overl. Assen 22 mei 1979, dr. van Jan Jongerden en Marritje Scherpenzeel.
Uit dit huwelijk:
Jan Strating, geb. Assen 20 mei 1918, overl. ald. 11 april 1997, tr. Assen 5 febr. 1941 Marchien Dontje, geb. Borger 19 nov. 1916, overl. Assen 19 sept. 2002, dr. van Jan Dontje en Aaltje Scheffer.


Ve. Johannes Aaldert Strating, geb. Assen 15 febr. 1866, arbeider, overl. Assen 9 aug. 1953, tr. Assen 19 mei 1897 Jantien Nijboer, geb. Rolde 30 dec. 1875, overl. Assen 16 maart 1956, dr. van Klaas Nijboer en Roelofje Stadtman.
Uit dit huwelijk:
1. Wijbergje Strating, geb. Assen 1 febr. 1898, overl. ald. 30 okt. 1942, tr. Assen 12 sept. 1923 Frans Daalman, geb. Winschoten 29 nov. 1894, pakhuisknecht, arbeider, overl. na 30 okt. 1942, zn. van Frans Daalman en Maria Schmidt.
2. Roelfje Strating, geb. Leeuwarden 2 juli 1900, overl. Assen 3 juni 1942.
3. Geert Strating, geb. Assen 23 sept. 1903, rijwielhersteller, los werkman, stoker, schildersknecht, grondwerker, overl. Assen 24 febr. 1979, tr. Assen 14 mei 1930 Bartje de Groot, geb. Oldebroek 6 mei 1906, overl. Assen 29 mei 1985.
4. Aaltje Strating, geb. Assen 5 juni 1906, tr. Assen 15 mei 1929 Johann Heinrich Müller, geb. Eversael (Dld) 10 maart 1904, automonteur.
5. Antje Annigje Strating, geb. Assen 26 aug. 1909, overl. Amsterdam 30 okt. 1977, tr. Amsterdam 28 dec. 1932 Willem de Groot, geb. Amsterdam 4 juni 1906, knecht mineraalwaterfabriek, wijnkopersknecht, sjouwer, overl. Amsterdam 18 febr. 1980, zn. van Pieter Adrianus de Groot en Geesje Strating (IVb,6).
6. Geesje Strating, geb. Assen 7 nov. 1912, overl. ald. 7 april 1915.
7. Klazinus Strating, geb. Assen 5 maart 1916, overl. ald. 6 okt. 1918.
8. Klazina Geesje Strating, geb. Assen 22 mei 1919, overl. ald. 3 juli 2004, tr. 1e Assen 9 nov. 1938 (door echtsch. ontbonden ald. 17 maart 1944) Hendrik de Jong, geb. Assen 14 jan. 1917; tr. 2e Smilde 21 maart 1946 Hendrik Rodermond, geb. Smilde 23 mei 1914, overl. Assen 31 dec. 2000.


Vf. Barteld Strating, geb. Assen 20 jan. 1872, fabrieksarbeider, zandvormer, nachtwaker, overl. Amsterdam 21 febr. 1956, tr. Nijmegen 19 maart 1903 Aaltje Meiring, geb. Martenshoek 11 mei 1878, overl. Meerssen 4 aug. 1963, dr. van Robbertus Johannes Meiring en Cornelia van Duinen.
Uit dit huwelijk:
1. Wijbergje Strating, geb. Hees 7 juni 1903, overl. Amsterdam 18 april 1940, tr. Amsterdam 14 mei 1925 Geert Jacob de Groot.
2. Rubertus Johannes Strating, geb. Slochteren 31 dec. 1904, loodgieter, leurder, betonwerker, groentehandelaar, schoenmaker, overl. Utrecht 22 dec. 1971, tr. Amsterdam 14 dec. 1938 Albertje Warris, geb. Assen 5 febr. 1902, overl. Amsterdam 3 nov. 1954, dr. van Hendrik Warris en Jeigien Brink.
3. Cornelia Strating, geb. Assen 10 febr. 1907, overl. Heerlen 29 jan. 1966, tr. Amsterdam 5 okt. 1932 Roelof Anton Bruggenwirth, geb. Amsterdam 21 juli 1902, hofmeester, werkman, kelner, overl. Bussum 24 nov. 1985.
4. Geertje Strating, geb. Assen 3 maart 1909, overl. Amsterdam 21 jan. 1944, tr. Amsterdam 23 dec. 1936 Pieter Dubbeldam, geb. Haarbergen 18 april 1904, schillenophaler, overl. Amsterdam 19 sept. 1966.
5., levenloos kind, geb. Assen 6 mei 1910.
6. Jan Strating, geb. Assen 22 maart 1911, stoffeerder, overl. Enkhuizen 25 sept. 1974, tr. Amsterdam 10 maart 1937 Agiena Zondag, geb. Emmen 8 april 1917, overl. 2 april 1995.


Vg. Hendrik Strating, geb. Assen 23 okt. 1881, sigarenmaker, landbouwer, overl. Assen 11 okt. 1974, tr. Assen 12 nov. 1902 Alida Jongman, geb. Assen 3 maart 1884, overl. ald. 30 dec. 1973, dr. van Simon Jongman en Hendrika Broekhuizen.
Uit dit huwelijk:
1. Wijbergje Strating, geb. Assen 30 april 1903, overl. Rheden 28 aug. 2003, tr. Assen 8 aug. 1923 Thomas Werndlij, geb. Beilen 7 maart 1900, overl. Rheden 10 sept. 1977.
2. Simon Strating, geb. Assen 10 juli 1904, bakker, arbeider, overl. Assen 12 sept. 1928, tr. Assen 24 maart 1924 Vrouwkje Bloemsma, geb. Ooststellingwerf 9 dec. 1902, overl. Assen 14 nov. 1980, dr. van Melis Bloemsma en Hinke Graafstra.
3. Maria Hendrika Strating, geb. Assen 10 juni 1906, overl. Velp 4 maart 1998, tr. Rheden 2 jan. 1932 Teunis Jansen, geb. Rheden 15 juni 1907, overl. ald. 22 febr. 1979.
4. Antje Strating, geb. Assen 18 nov. 1913, overl. ald. 6 juni 1990, tr. Assen 17 febr. 1937 Christianus van Egmond, geb. Assen 13 dec. 1913, zn. van Jantinus van Egmond en Wilhelmina Talens.


IVc. Teunis Strating, geb. Assen 14 nov. 1839, goudsmidsknecht, leenbankhouder, overl. Assen 11 dec. 1921, tr. Assen 20 nov. 1867 Gesien Venema, geb. Peize 17 nov. 1837, overl. Assen 4 febr. 1918, dr. van Geert Tammens Venema en Anna Jans de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Strating, volgt Vh.
2. Geert Strating, volgt Vi.


Vh. Albert Strating, geb. Assen 26 maart 1868, boekhouder, leenbankhouder, overl. Assen 14 april 1961, tr. Assen 19 juni 1895 Femmigje Gerritsen, geb. Assen 6 jan. 1866, overl. ald. 23 mei 1928, dr. van Lambert Gerritsen en Alina Buning.
Uit dit huwelijk:
Geesje Alina Strating, geb. Assen 15 febr. 1902, overl. Utrecht 27 dec. 1980, tr. Assen 10 mei 1928 Jacob Leutscher, geb. Gasselte 31 maart 1895, leenbankhouder, administrateur, schoolhoofd, overl. Utrecht 9 mei 1982, zn. van Fokko Leutscher en Maria Smallenbroek.


Vi. Geert Strating, geb. Assen 15 dec. 1870, NH predikant, overl. Amersfoort 8 febr. 1955, tr. Assen 1 aug. 1899 Louise Henriëtte Somer, geb. Assen 5 mei 1870, overl. Amersfoort 2 febr. 1942, dr. van Jan Somer en Johanna Jacoba van Barrelo.
Uit dit huwelijk:
1. Geesje Strating, geb. Gasselte 5 nov. 1900, leerling verpleegster, overl. Breda 2 juni 1978, tr. Gasselte 23 mei 1922 (door echtsch. ontbonden ald. 31 okt. 1946) Jan Marginus Somer, geb. Assen 22 okt. 1899, 2e Luitenant Inf. O.I.L., overl. Assen 2 april 1979, zn. van Gerke Somer en Johanna Scholte.
2. Johanna Jacoba Strating, geb. Gasselte 17 febr. 1902, overl. Aalten 16 okt. 1989, tr. Oosterhout 25 maart 1931 Evert Sickens van Veen, geb. Smilde 4 okt. 1902, burgemeester van Aalten, overl. Winterswijk 3 mei 1976, zn. van Jan van Veen en Matje Prins.
3. Teunis Strating, geb. Gasselte 16 jan. 1903, administrateur NV Verenigde Java Houthandel Mij, overl. Bilthoven 22 nov. 1973, tr. Grijpskerk 17 dec. 1925 Anna van Hijlkema, geb. Grijpskerk 18 jan. 1903, overl. Bilthoven 25 nov. 1975, dr. van Jacob van Hijlkema en Janna Top.
4. Jan Strating, geb. Gasselte 4 april 1905, overl. Victoria, British Columbia (Canada) 26 sept. 1974, tr. Hillechiena Tjabina Stubbe, geb. Horst 27 nov. 1907.


IVd. Jan Strating, geb. Assen 19 juni 1845, koopman, schilder, manufacturier, overl. Overschie 15 nov. 1926, tr. Apeldoorn 23 sept. 1887 Harmina de Graaf, geb. Apeldoorn 3 juli 1855, overl. Rotterdam 28 juni 1923, dr. van Berend de Graaf en Antje Huisman.
Uit dit huwelijk:
1. Alberta Berendina Strating, geb. Apeldoorn 23 okt. 1888, winkelierster in manufacturen, overl. Woerden 23 juli 1971.
2. Anna Maria Strating, geb. Rotterdam 3 okt. 1896, overl. Leiderdorp 25 aug. 1976, tr. 1e Alphen aan den Rijn 3 mei 1928 Cornelis Verwoerd, geb. Bodegraven 8 april 1875, overl. Alphen aan den Rijn 24 juli 1936, zn. van Wouter Verwoerd en Neeltje van den Berg; tr. 2e Alphen aan den Rijn 8 jan. 1942 Jan Cornelis Rietveld, geb. Benschop 26 april 1887, overl. Alphen aan den Rijn 24 dec. 1957.

Please publish modules in offcanvas position.