Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Jan Hovinge en Hilligjen Stratinge (Emmen, Kolham, Kropswolde)

I. Jan Hovinge, landbouwer op Strating te Westenesch, tr. Emmen 23 aug. 1711 Hilligjen Stratinge, ged. Emmen 10 sept. 1686, begr. ald. 22 mei 1723, dr. van Lucas Stratinge.
Uit dit huwelijk:
1. Jantjen Hovinge, ged. Emmen 19 okt. 1712.
2. Grietjen Hovinge, ged. Emmen 24 febr. 1715.
3. Geert Jans Hovinge, volgt II.
4. Aaltjen Hovinge, ged. Emmen 16 mei 1723, begr. ald. 22 juni 1723.


II. Geert Jans Hovinge, ged. Emmen 19 mei 1720, landbouwer (Hovinge 1746, Brinks 1750), landschapssoldaat te Emmen, begr. Emmen 27 nov. 1780, tr. 1e Emmen 1 nov. 1744 Grietien Jans, geb. Westerbork, begr. Emmen 18 nov. 1746; tr. 2e Emmen 12 nov. 1747 Maria Hindriks, geb. Odoorn, ged. 11 juli 1717, begr. Emmen 21 juni 1771, dr. van Hindrik Harms en Jantien Zegers; tr. 3e Emmen 4 sept. 1773 Hindriktje Hindriks, dr. van Hindrik Harms en Jantien Zegers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Roelofjen Geerts, ged. Emmen 11 juli 1745.
2. Jan Geerts, ged. Emmen 11 sept. 1746.
Uit het tweede huwelijk:
3. Hindrik Geerts, ged. Emmen 14 juli 1748, begr. ald. 28 juli 1748.
4. N.N., ged. Emmen 23 aug. 1750.
5. Hillegien Geerts, ged. Emmen 3 nov. 1751.
6. Hillegien Geerts, ged. Emmen 30 juni 1754.
7. Hindrekien Geerts, ged. Emmen 21 aug. 1757.
8. Jantien Geerts, ged. Emmen 14 dec. 1760.
Uit het derde huwelijk:
9. Jan Geerts Strating, volgt III.
10. Hilligje Geerts, ged. Emmen 10 aug. 1777.


III. Jan Geerts Strating, ged. Emmen 24 juli 1774, landbouwer, overl. Westerbroek 26 febr. 1827, tr. 1e Kolham 16 febr. 1800 Aagtje Kornellis, ged. Kolham 25 juli 1779, dr. van Kornellis Boeles en Aaltje Jans; tr. 2e Kolham 24 nov. 1805 Aukje Fokkes Hamminga, ged. Kolham 4 april 1779, overl. ald. 8 mei 1817, dr. van Jannes Fokkes en Hindrikje Buiters; tr. 3e Slochteren 16 febr. 1819 Grietje Hielkes Leinema, ged. Kropswolde 15 mei 1791, overl. ald. 28 aug. 1867, dr. van Hylke Feitzes en Tybegien Berends.
Uit het tweede huwelijk:
1. Aukje Jans Strating, geb. Kolham 2 april 1806, ged. Kolham 13 april 1806, overl. Wildervank 8 mei 1882, tr. Wildervank 29 april 1833 Luike Willems Brouwer, geb. Veendam 17 nov. 1811, arbeider, zn. van Willem Luikes Brouwer en Aaltje Koops.
2. Hindrikje Jans Strating, geb. Kolham 2 april 1806, ged. Kolham 13 april 1806, overl. ald. 17 febr. 1817.
3. Trijntje Jans Strating, geb. Kolham 19 nov. 1807, ged. Kolham 13 dec. 1807, overl. Foxhol 12 nov. 1886, tr. Slochteren 15 febr. 1840 Koert Harms Werkman, geb. Slochteren 5 febr. 1808, ged. Slochteren 14 febr. 1808, dagloner, zn. van Harm Koerts Werkman en Ebeltje Eltjes Dijkema.

Haar zoon:

Jan Geerts Strating, volgt IVa.
4. Geertje Jans Strating, geb. Kolham 15 maart 1811, ged. Kolham 24 maart 1811, overl. Westerbroek 15 sept. 1826.
Uit het derde huwelijk:
5. Hinderkien Jans Strating, geb. Kolham 8 okt. 1819, overl. Kropswolde 28 jan. 1885, tr. Hoogezand 26 mei 1842 Kornelis Eppes Nieborg, geb. Kropswolde 15 juli 1813, landbouwer, winkelier, arbeider, overl. Kropswolde 7 febr. 1899, zn. van Eppe Thies Nieborg en Attje Jacobs.
6. Tibechien Strating, geb. Kolham 30 dec. 1821, overl. Haarlemmermeer 24 juni 1905, tr. Slochteren 20 aug. 1859 Roel Jeips Bosma, geb. Huizum 15 aug. 1824, tuinman, overl. Dalfsen 25 mei 1881, zn. van Jeip Roels Bosma en Sijke Klazes Schuurmans.
7. Helena Strating, volgt IVa.
8. Jan Strating, volgt IVb.

 

IVa. Helena Strating, geb. Westerbroek 15 mei 1824, overl. Kiel 26 maart 1899, tr. 1e Hoogezand 30 sept. 1858  Arent Hindriks Bos, ged. Kolham 3 juni 1798, overl. Hoogezand 26 juli 1861, zn. van Hindrik Jans en Gesijn Arents; tr. 2e Hoogezand 18 nov. 1862  Jan Geerts Strating, geb. Siddeburen 21 nov. 1835, voerman, overl. Kiel 19 dec. 1909, zn. van Trijntje Jans Strating; hij hertr. Hoogezand 30 mei 1901 Annegien Kraster.
Haar zoon:
 1. Jan Strating, volgt Va.
Uit het tweede huwelijk:
 2. Leendert Strating, geb. Hoogezand 4 juni 1863, overl. ald. 31 maart 1865.
 3. levenloos kind, geb. Hoogezand 18 okt. 1864.
 4. Titia Strating, volgt Vb.
 5., levenloos kind, geb. Kalkwijk 9 dec. 1867.


IVb. Jan Strating, geb. Westerbroek 8 dec. 1826, arbeider, overl. Hoogezand 12 dec. 1895, tr. 1e Hoogezand 25 jan. 1868 Hinderkien Menger, geb. Kropswolde 25 aug. 1833, arbeider, overl. Kropswolde 28 okt. 1872, dr. van Roelf Harms Menger en Harmke Lulofs Bakema; tr. 2e Hoogezand 14 maart 1874 Maijke de Vries, geb. Kleinemeer 30 april 1820, overl. Borgercompagnie 8 april 1898, dr. van Heere Jans de Vries en Trijntje Aaldriks Prikker.
Uit het eerste huwelijk:
1. levenloos kind, geb. Kropswolde 1 nov. 1868.
2. Grietje Strating, geb. Kropswolde 1 nov. 1868, overl. ald. 23 nov. 1868.
3. levenloos kind, geb. Kropswolde 6 okt. 1870.
4. Jan Strating, volgt Vc.

 

Va. Jan Strating, geb. Kropswolde 8 febr. 1851, olieslagersknecht, spoorbeambte, binnenschipper, overl. Windeweer 24 febr. 1941, zn. van Helena Strating, tr. Nieuweschans 27 dec. 1873  Hilje Panjer, geb. Beerta 5 febr. 1851, overl. Windeweer 3 april 1916, dr. van Engel Panjer en Ebeltje Roelofs Edens.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Strating, volgt VI.
 2. Engelina Strating, geb. Windeweer 29 maart 1882, overl. Oosterdiep, Veendam 26 nov. 1883.
 3. Hebeltje Strating, geb. Nieuweschans 1883, overl. Ommelanderwijk 30 nov. 1883.
 4. Johanna Carolina Strating, geb. Kiel 24 april 1887, overl. Hoogezand 7 jan. 1975, tr.  Siemon van Delden, geb. Hoogezand 17 sept. 1884, overl. ald. 21 nov. 1956.
 5. Hebeltje Strating, geb. Westerwijtwerd 27 mei 1889, overl. Hoogezand 21 juli 1962, tr. Hoogezand 5 juni 1924  Harm Lamein, geb. Hoogezand 30 sept. 1895, schoen- en klompenfabrikant, overl. Groningen 18 mei 1985, zn. van Arend Lamein en Annechien Tor.

 

Vb. Titia Strating, geb. Kropswolde 6 okt. 1866, arbeider, overl. Coevorden 29 okt. 1955, tr. Hoogezand 23 febr. 1901  Martinus Meijer, geb. Muntendam 3 dec. 1881, scheepsjager, overl. Coevorden 16 mei 1943.
Haar kinderen:
 1. Helena Strating, geb. Windeweer 21 febr. 1893, overl. IJmuiden 4 dec. 1920, tr. 1e Coevorden 13 maart 1914  Albertus Hendrikus Meijer, geb. Assen 8 juni 1887, overl. Coevorden 23 maart 1917, zn. van Johannes Bernardus Meijer en Grietje Nieveen; tr. 2e Coevorden 17 juli 1918  Johannes Schavemaker, geb. Uitgeest 9 mei 1893, smid, rangeerder, zn. van Hendrik Schavemaker en Margaretha Ruiter.
 2. Titia Gesina Strating, geb. Windeweer 14 april 1897, overl. Coevorden 17 nov. 1918, tr. Coevorden 18 mei 1917  Martinus Grootoonk, geb. Coevorden 17 febr. 1897, overl. 12 mei 1969, zn. van Pieter Grootoonk en Jantien Kroezen.

 

Vc. Jan Strating, geb. Kropswolde 24 okt. 1872, landarbeider, overl. Hoogezand 13 dec. 1931, tr. Slochteren 4 mei 1907 Hindrika Willemina van Belkum, geb. Hoogezand 2 nov. 1878, dr. van Klaas van Belkum en Margrietha Kalk.
Uit dit huwelijk:
Hinderkien Margrietha Strating, geb. Kropswolde 11 nov. 1908, overl. Groningen 19 juli 1979, tr. 1e Hoogezand 4 mei 1929 (door echtsch. ontbonden ald. 7 jan. 1946) Jacob Bruinink, geb. Anloo 5 maart 1906; tr. 2e Groningen 21 nov. 1946 Harm Andries, geb. Groningen 6 april 1888, overl. ald. 28 jan. 1963, zn. van Geert Andries en Geertruida Warnders.

 

VI. Leendert Strating, geb. Boxtel 3 okt. 1874, binnenschipper op het schip "De Nooit Volmaakt", overl. Groningen 7 sept. 1957, tr. Hoogezand 21 febr. 1901  Griet de Vries, geb. Groningen 11 jan. 1879, overl. Haren (gr) 18 mei 1971, dr. van Jan de Vries en Hinderkien van der Pers.
Uit dit huwelijk:
 1. Hilje Strating, geb. Groningen 26 febr. 1902, overl. Coevorden 3 maart 1977, tr. Hoogezand 30 aug. 1930  Paulus Smid, geb. Odoorn 28 maart 1897, binnenschipper op het schip "Vooruitgang", overl. Coevorden 15 sept. 1985, zn. van Frederik Smid en Gezina Kamps.
 2. Jan Strating, geb. Nieuwe Pekela 8 nov. 1904, binnenschipper op het schip "De Strijd", overl. Haren (gr) 4 maart 1995, tr. Veendam 21 febr. 1931  Helena Dekens, geb. Anloo 10 mei 1906, overl. 22 aug. 1997, dr. van Jogchem Jans Dekens en Geertje Smit.

Please publish modules in offcanvas position.