Genealogie van de families Strating - Stratingh

 

Groningse takken     -     Drentse takken

 

stratingWebsite van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.

De genealogische gegevens van de diverse families Strating(h) zijn te vinden onder het kopje "Stambomen". Zelf stam ik af van de familie Strating, oorspronkelijk afkomstig uit Bunde, later te Pekela en Winschoten. Mijn grootouders zijn: Harm Strating en Janna van Lenning.

Stuur me een bericht voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Nakomelingen van Hindrik Roelofs Strating en Roelofje Hindriks / Lammigje Jans (Borger, Emmen)

* met dank aan Hans Homan Free voor de aanvullingen/correcties m.b.t. de eerste generaties.

 

I. Roelof, tr. Margje (?).
Uit dit huwelijk:
1. Lammigje Roelofs Strating, geb. omstr. 1750, overl. Drouwen 7 juni 1810, tr. Albert Willems Oldenhuis (Huizing), geb. vóór 1755, overl. Drouwen 7 juni 1810.
2. Hindrik Roelofs Strating, volgt II.

 

II. Hindrik Roelofs Strating, geb. Drouwen (?) 2 april 1755, kleermaker te Drouwen, overl. Drouwen 25 dec. 1815, zn. van Roelof en ?, tr. 1e Borger 8 nov. 1778 Roelofje Hindriks, geb. Bonnerveen, ged. Gieten 10 okt. 1751, dr. van Hindrik Jacobs Rosies en Geesje Mensen; tr. 2e Borger 29 nov. 1789 Lammigje Jans, geb. Drouwen omstr. 1748, overl. Borger 25 dec. 1812, dr. van Jan Jans en eerder getr. met Albert Lucas Veening.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hindrik Hindriks Strating, volgt IIIa.
2. Marregien Strating, geb. Drouwen 16 juli 1782, ged. Borger 19 juli 1782, overl. Gasselte 23 juni 1850, tr. Gasselte 3 mei 1817 Harm Alberts, geb. omstr. 1775, schaapherder, overl. Gasselte 30 nov. 1845, zn. van Albert Jacobs en Antje Harms van der Leek.
3. Roelof Roelofs Strating, geb. Drouwen, ged. Borger 5 juni 1785, wever, kleermaker, overl. Drouwen 6 april 1853.
Uit het tweede huwelijk:
4. Jan Hindriks Strating, volgt IIIb.


IIIa. Hindrik Hindriks Strating, geb. Drouwen, ged. Borger 27 febr. 1780, overl. Buinerveen 30 april 1853, tr. Borger 2 juli 1824 Roelfien Hindriks Paas, geb. Borger 8 aug. 1799, overl. Buinerveen 23 nov. 1857, dr. van Hindrik Hindriks en Vroukien Reinders.

SP 319 Deel 5 Folio 43 dd.29‑10‑1789 Momberbenoeming
Ouders: Hindrik Roelofs Strating en wijlen Roelofje Hindriks van Drouwen
Kinderen: Hindrik Hindriks; Margje Hindriks; Roelof Hindriks
h.m.: Menso Hindriks van Ees
m.m.: Egbert Hindriks van Ees; Albert Willems van Drouwen; Jan Hindriks van Weerdinge
.

Uit dit huwelijk:
1. Roelfien Strating, geb. Drouwen 26 jan. 1825, overl. ald. 24 april 1825.
2. Hindrik Strating, volgt IVa.
3. Vroukien Strating, geb. Drouwen 10 febr. 1830, overl. Buinerveen 14 april 1857.
4. Roelfien Strating, geb. Drouwen 21 april 1834, overl. Emmen 22 jan. 1915, tr. Odoorn 11 okt. 1859 Hendrik Tabak, geb. Schoterland 13 sept. 1823, overl. ’t Haantje 18 maart 1901, zn. van Halbe Jans Tabak en Lutske Jans.
5. Hinderikus Strating, volgt IVb.


IVa. Hindrik Strating, geb. Drouwen 18 maart 1826, overl. Odoornerveen 16 jan. 1881, tr. Borger 28 juni 1851 Hillechien Dilling, geb. Borger 30 april 1825, overl. Odoornerveen 7 sept. 1879, dr. van Thies Dilling en Gebke Ottens.
Uit dit huwelijk:
1. Gerbedina Strating, geb. Buinerveen 30 mei 1852, overl. Musselkanaal 10 jan. 1931, tr. Gieten 4 jan. 1873 Berend van der Laan, geb. Gieterveen 11 aug. 1849, overl. Anloo 10 febr. 1932, zn. van Jan van der Laan en Reina Kroeze.
2. Roelof Strating, volgt V.


V. Roelof Strating, geb. Buinerveen 16 aug. 1861, overl. Nieuw-Dordrecht 3 sept. 1941, tr. 1e Odoorn 6 sept. 1884 Roelfien Tabak, geb. Odoornerveen 14 april 1860, overl. Emmen 26 jan. 1891, dr. van Hendrik Tabak en Roelfien Strating (IIIa,4); tr. 2e Emmen 14 april 1891 Sjoukje Mulder, geb. Emmen 15 aug. 1868, overl. ald. 16 okt. 1922, dr. van Lute Mulder en Frouwkje Hoogenberg.
Uit het eerste huwelijk:
1., levenloze dochter, geb. Odoornerveen 21 mei 1885.
Uit het tweede huwelijk:
2. Lute Strating, geb. Nieuw-Amsterdam 20 nov. 1891, overl. ald. 22 nov. 1891.
3. Frouwkje Strating, geb. Nieuw-Amsterdam 14 maart 1893, overl. ald. 18 april 1893.
4. Lute Strating, geb. Weerdingermarke 10 febr. 1894, overl. Muiden 24 sept. 1944, tr. Emmen 23 okt. 1920 Maria Adelheid de Groot, geb. Emmen 26 april 1902, overl. ald. 4 dec. 1958, dr. van Bernardus Hinderikus de Groot en Maria Adelheid Sturre.
5. Hendrik Strating, geb. Nieuwe Schutting 2 maart 1896, overl. Emmen 28 aug. 1971, tr. Emmen 16 juli 1921 Anna Geertruida Exel, geb. Emmen 13 dec. 1900, overl. ald. 28 sept. 1967, dr. van Johann Rudolf Exel en Maria Anna Sturre.
6. Frouwkje Strating, geb. Oranjedorp 4 febr. 1898, overl. Brunssum 21 maart 1964, tr. Emmen 1 april 1915 Louis Rozema, geb. Emmen 8 juli 1894, overl. Brunssum 8 april 1955, zn. van Grietje Rozema.
7. Roelof Hilbert Strating, geb. Oranjedorp 9 febr. 1900, overl. ald. 6 maart 1901.
8. Hillechina Strating, geb. Erica 18 okt. 1901, overl. Emmen 26 maart 1904.
9. Alle Strating, geb. Barger-Oosterveld 23 aug. 1903, overl. ald. 18 okt. 1914.
10. Martinus Strating, geb. Barger-Oosterveld 21 juli 1905, overl. ald. 31 juli 1906.
11. Mettinus Strating, geb. Barger-Oosterveld 26 april 1907, overl. Emmen 22 okt. 1994, tr. Emmen 23 april 1932 Theodora Frederika Lubbers, geb. Emmen 23 maart 1912, overl. ald. 2 dec. 2001, dr. van Andreas Lubbers en Engelina Wendels.
12. Roelof Hilbert Strating, geb. Barger-Oosterveld 27 maart 1909, overl. Meppel 20 febr. 1968, tr. Emmen 18 febr. 1933 Marchien de Vries, geb. Emmen 29 jan. 1914, overl. Zwartemeer 5 dec. 1989.
13. Leffert Strating, geb. Barger-Oosterveld 11 juli 1911, overl. ald. 1 sept. 1911.
14. Albert Strating, geb. Barger-Oosterveld 7 mei 1913, overl. ald. 18 jan. 1914.


IVb. Hinderikus Strating, geb. Buinerveen 25 nov. 1838, overl. Drouwenerveen 10 jan. 1910, tr. 1e Borger 6 maart 1860 Willemtien Dilling, geb. Borger 26 maart 1828, overl. Buinerveen 10 aug. 1861, dr. van Thies Dilling en Gebke Ottens; tr. 2e Borger 11 juni 1863 Geesien Kort, geb. Gieten 16 okt. 1825, overl. Drouwenerveen 17 juli 1880, dr. van Jacob Hindriks Kort en Jantje Bruins.
Uit het eerste huwelijk:
1. levenloze zoon, geb. Buinerveen 2 febr. 1861.
Uit het tweede huwelijk:
2. Roelfien Strating, geb. Drouwenerveen 6 nov. 1863, overl. ald. 9 nov. 1863.
3. Roelof Strating, geb. Drouwenerveen 5 juni 1865, overl. Drouwenermond 9 jan. 1941.
4. Jacob Strating, geb. Drouwenerveen 24 juni 1868, overl. ald. 16 juli 1868.
5. Jacob Strating, geb. Drouwenerveen 15 sept. 1869, overl. ald. 15 nov. 1933.


IIIb. Jan Hindriks Strating, geb. Drouwen, ged. Borger 17 maart 1790, overl. ald. 27 jan. 1872, tr. Gasselte 30 april 1818 Jaapkien Jans Kamps, geb. Gasselte 3 mei 1789, ged. Gasselte 10 mei 1789, overl. Borger 6 maart 1869, dr. van Jan Geerts Kamps en Willemtien Alingh.
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik Strating, geb. Drouwen 31 dec. 1818, overl. ald. 6 aug. 1821.
2. Jan Strating, volgt IVc.
3. Lammechien Strating, geb. Drouwen 20 okt. 1822, overl. ald. 10 nov. 1825.
4. Hindrik Strating, geb. Drouwen 25 juni 1824, overl. ald. 4 nov. 1826.
5. Roelof Strating, geb. Drouwen 26 maart 1826, overl. ald. 4 april 1826.
6. Lammechien Strating, geb. Drouwenerveen 17 febr. 1827, overl. Oosterhesselen 4 mei 1866, tr. Borger 16 april 1859 Gerrit Jan Mensing, geb. Oosterhesselen 22 april 1830, overl. Drouwen 31 jan. 1884, zn. van Jan Harm Mensing en Hindrikkien Remmelts.
7. Hindrik Strating, geb. Drouwen 7 april 1829, overl. ald. 21 sept. 1831.
8. Willemtien Strating, geb. Drouwen 8 april 1832, overl. ald. 27 okt. 1903, tr. Odoorn 30 aug. 1856 Jans Huizing, geb. Borger 12 juli 1829, overl. Weerdingerveen 9 maart 1891, zn. van Hindrik Huizing en Jantien Roelfs Kruit.


IVc. Jan Strating, geb. Drouwen 18 juni 1820, overl. Veenoord 11 mei 1876, tr. 1e Borger 21 febr. 1845 Arentien Remmelts, geb. Gieten 29 aug. 1811, overl. Drouwen 29 sept. 1857, dr. van Aaldrik Remmelts en Annegien Lukas Eling; tr. 2e Borger 25 aug. 1862 Geertje Mastebroek, geb. Zweeloo 21 sept. 1839, overl. Veenoord 8 febr. 1931, dr. van Jan Mastebroek en Frederica van der Veen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Strating, geb. Drouwen 23 mei 1845, overl. ald. 15 maart 1846.
2. Annechien Strating, geb. Drouwen 25 april 1847, overl. ald. 1 dec. 1847.
3. Annechien Strating, geb. Drouwen 25 mei 1849, overl. ald. 27 mei 1849.
4. Jan Strating, geb. Drouwen 28 dec. 1850, overl. ald. 12 juni 1855.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jacoba Frederika Strating, geb. Gees 19 april 1866, overl. ald. 19 april 1866.
6. Jan Strating, geb. Gees 27 mei 1867, overl. ald. 27 mei 1867.
7. Jan Strating, geb. Oosterhesselen 20 juli 1868, overl. ald. 20 juli 1868.
8. Johannes Strating, geb. De Haar 25 jan. 1870, overl. ald. 23 april 1870.
9. Jantje Strating, geb. De Haar 7 dec. 1871, overl. Veenoord 21 april 1949, tr. Sleen 30 april 1892 Johannes van Dijk, geb. Sleen 30 jan. 1870, overl. 4 juli 1955, zn. van Jelle van Dijk en Annigje Pluim.

Please publish modules in offcanvas position.