groningen

Genealogie Fledderman

(Siddeburen (Slochteren), Hoogezand en Sappemeer)

Dit is de genealogie van de familie Fledderman in Siddeburen (Slochteren), Hoogezand en Sappemeer. In verband met privacy heb ik informatie over de meest recente generaties weggelaten.

Nijske Fledderman (III-g-3) is mijn overgrootmoeder.

 I. Hermann Heinrich Fleddermann, geb. Rieste (Dld) 8 mei 1749, ged. ald. 11 mei 1749, overl. ald. 8 juli 1811, zn. van Johann Heinrich Fleddermann en Catharina Margaretha Kreutzmann, tr. Rieste (Dld) 18 aug. 1779 Anna Maria Adelheid bellm, geb. Rieste (Dld) 24 mei 1753, overl. ald. 17 febr. 1812, begr. Rieste (Dld) 19 febr. 1812, dr. van Johan Heinrich bellm en Anna Catharina Hüdepoel.
Uit dit huwelijk o.a.:
Johann Bernhard Heinrich Joseph (Berent Hindriks), volgt II.

Zie voor volledig gezin en voorgeslacht in Rieste (Dld):
https://genealogiegroningen.nl/voorgeslacht-van-hermann-heinrich-fleddermann-in-rieste-dld

 
II. Johann Bernhard Heinrich Joseph (Berent Hindriks) Fledderman, geb. Rieste, Bramsche (Dld) 2 nov. 1781, dagloner, overl. Slochteren 31 aug. 1847, tr. Slochteren 6 febr. 1813 Geesjen Derks Roelfsema, ged. Noordbroek 7 sept. 1788, overl. Slochteren 25 aug. 1859, dr. van Derk Roelfs Roelfsema en Hindrikje Ottes.
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik Berends, volgt IIIa.
2. Derk Berends Vledderman, geb. Slochteren 17 maart 1815, overl. ald. 2 jan. 1817.
3. Hermannus Berends, volgt IIIb.
4. Maria Elizabeth Vledderman, geb. Slochteren 2 aug. 1822, overl. Grand Rapids (USA) 11 okt. 1910, tr. Hoogezand 5 juni 1858 Harm Nieboer, geb. Hoogezand 9 dec. 1821, klompenmaker, overl. Grand Rapids (USA) 6 febr. 1907, zn. van Jan Hipkes Nijboer en Fennigje Jans Nijboer.
5. Derk Berends, volgt IIIc.
6. Maria Fledderman, geb. Slochteren 9 april 1827, overl. Noordbroek 3 dec. 1899, tr. Slochteren 15 mei 1858 Josef Koning, geb. Noordwolde 18 jan. 1835, boerenknecht, dagloner, arbeider, overl. Sappemeer 9 okt. 1933, zn. van Harm Gerrits Koning en Saartje Jozefs Kraster; hij hertr. Sappemeer 30 nov. 1901 Anneke Kappen.
7. Johanna Fledderman, geb. Slochteren 7 juni 1832, overl. Siddeburen 25 juni 1922, tr. Slochteren 23 mei 1857 Jakob Jager, geb. Schildwolde 15 dec. 1831, boerenknecht, dagloner, overl. Siddeburen 8 jan. 1898, zn. van Reinder Geerts Jager en Elsien Hindriks Holhuis.
 
 
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus Henderikus, volgt IVa.
2. Henderikus, volgt IVb.
3. Maria Fledderman, geb. Slochteren 2 aug. 1840, overl. Kalkwijk 14 okt. 1908, tr. Hoogezand 2 mei 1863 Johannes Theodorus Enthofen, geb. Kalkwijk 26 maart 1836, overl. ald. 26 dec. 1908, zn. van Johann Friederich Enthofen en Gesina Roelfs Helmers.
4. Gezina Fledderman, geb. Slochteren 13 sept. 1843, overl. Hoogezand 10 febr. 1900, tr. Hoogezand 24 juni 1865 Harmannus Brugge, geb. Kalkwijk 18 dec. 1840, scheepstimmerman, overl. Kalkwijk 20 jan. 1921, zn. van Berend Jans Brugge en Maria Berends Swart.
5. Maria Elizabeth Fledderman, geb. Slochteren 20 febr. 1847, overl. Kalkwijk 28 nov. 1918, tr. Hoogezand 4 juni 1870 Roelof Helmers, geb. Sappemeer 8 april 1841, overl. Kalkwijk 24 juni 1910, zn. van Gesina Roelfs Helmers.
6. Antonie, volgt IVc.
7. Hermanus, volgt IVd.
8. Johannes Gerhardus, volgt IVe.
9. Johannes Fledderman, geb. Achterdiep 9 juli 1861, arbeider, overl. Hoogezand 13 juni 1882.


IVa. Bernardus Henderikus Fledderman, geb. Slochteren 9 nov. 1835, dagloner, smidsknecht, overl. Sappemeer 15 jan. 1900, tr. Sappemeer 12 okt. 1861 Anna Kok, geb. Kalkwijk 21 nov. 1832, overl. Groningen 5 april 1923, dr. van Johan Gerhard Hindrik Kok en Aaltje Hindriks Gesterkamp.
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik Fledderman, geb. Foxhol 13 dec. 1862, overl. ald. 12 juni 1864.
2. Alida Fledderman, geb. Foxhol 18 nov. 1864, overl. Groningen 2 maart 1933, tr. Sappemeer 23 mei 1884 Jan Hendrik Reilman, geb. Schildwolde 5 nov. 1860, schoenmaker, overl. Groningen 5 jan. 1939, zn. van Jan Reilman en Elizabeth Oosterwijk.
3. Hindrik, volgt Va.
4. levenloos kind, geb. Kalkwijk 17 febr. 1870.
5. Johannes Gerardus, volgt Vb.


Va. Hindrik Fledderman, geb. Hoogezand 5 nov. 1866, smidsknecht, overl. Sappemeer 25 nov. 1946, tr. Sappemeer 10 aug. 1888 Johanna Elizabeth Bulder, geb. Borgercompagnie 15 april 1867, overl. Hoogezand-Sappemeer 30 april 1949, dr. van Hinderikus Bulder en Henderika Nagel.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Henderika Fledderman, geb. Kalkwijk 26 jan. 1889, overl. Hilversum 3 juni 1982, tr. Sappemeer 30 dec. 1916 Albertus Kliphuis, geb. Kalkwijk 18 maart 1887, stucadoor, overl. Hilversum 6 nov. 1959, zn. van Poppe Kliphuis en Aaltje van der Laan.
2. Hinderika Anna Fledderman, geb. Sappemeer 10 sept. 1890, overl. ald. 12 aug. 1966, tr. Veendam 23 april 1931 Daniel Johannes Prummel, geb. Veendam 19 okt. 1880, fotograaf, overl. Veendam 2 okt. 1936, zn. van Teije Prummel en Grietje Ebens en wedr. van Johanna Wilhelmina Ridderikhoff.
3. Bernardus Hinderikus Fledderman, geb. Sappemeer 13 nov. 1891, machinefabrikant, hoofdopzichter, bedrijfsleider, ingenieur, overl. Groningen 28 juli 1969, tr. Groningen 29 okt. 1926 Aukje Geertiena Arends, geb. Groningen 10 juni 1899.
4. Harmanna Alida Fledderman, geb. Kalkwijk 14 sept. 1895, overl. Veendam 20 dec. 1981, tr. Eelde 19 mei 1939 Jan Tielman, geb. Wildervank 5 aug. 1886, koopman, overl. Veendam 2 dec. 1958, zn. van Albert Tielman en Jantje Kliphuis en wedr. van Aafke Hoeksema.
5. Hendrik Johannes Gerhardus Fledderman, geb. Sappemeer 9 juni 1898, overl. ald. 13 juli 1962.
6. Johanna Elizabeth Fledderman, geb. Sappemeer 5 juni 1901, overl. Veendam 31 okt. 1986, tr. Sappemeer 11 aug. 1928 Jacobus Urbach, overl. 12 jan. 1983.
7. Wemelina Fledderman, geb. Sappemeer 5 juni 1901, overl. Beilen 6 maart 1949.


Vb. Johannes Gerardus Fledderman, geb. Sappemeer 13 maart 1871, bankwerker, smidsknecht, overl. Dordrecht 30 maart 1951, tr. Hoogezand 21 juli 1894 Grietje Weijer, geb. Slochteren 29 dec. 1872, overl. Dordrecht 31 maart 1940, dr. van Hendrik Weijer en Maria van Komen.
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus Henderikus Fledderman, geb. Sappemeer 23 dec. 1894, overl. Rotterdam 7 okt. 1956, tr. Groningen 9 aug. 1923 Cornelia Johanna Vogel, geb. Groningen 4 okt. 1894, overl. Rotterdam 19 jan. 1956, dr. van Harm Vogel en Aafke van Zanten.
2. Hindrik Bernardus Fledderman, geb. Kalkwijk 20 jan. 1896, machinist, overl. Sliedrecht 13 dec. 1978, tr. ten Boer 18 sept. 1920 Aafke Vriesema, geb. Wittewierum 10 nov. 1895, overl. Sliedrecht 21 nov. 1972, dr. van Geertje Vriesema.
3. Anna Maria Fledderman, geb. Geestemünde (Dld) 23 april 1897, tr. Sliedrecht 16 aug. 1919 Anthonie Strohmeijer, geb. Sliedrecht omstr. 1895, zn. van Matheus Adrianus Strohmeijer en Pieternella Meijers.
4. Matheus Andreas Fledderman, geb. Geestemünde (Dld) 4 juli 1898, overl. Groningen 14 mei 1907.
5. Grietje Johanna Fledderman, geb. Geestemünde (Dld) 29 dec. 1899.
6. Maria Fledderman, geb. Kolham 16 febr. 1901, overl. Koudekerke 15 febr. 1991, tr. Hardinxveld 29 mei 1925 Willem de Leng, geb. Hardinxveld 11 febr. 1898, overl. Vlissingen 20 juni 1964, zn. van Cornelis de Leng en Matje Bakker.
7. Elizabeth Fledderman, geb. Kolham 2 nov. 1902, overl. ald. 25 febr. 1904.


IVb. Henderikus Fledderman, geb. Slochteren 10 okt. 1837, dagloner, overl. Zuidbroek 3 febr. 1916, tr. 1e Hoogezand 13 juni 1868 Anna ter Veer, geb. Kalkwijk 3 okt. 1835, overl. Kolham 9 nov. 1896, dr. van Hermannus ter Veer en Theopistis Jans Swart; tr. 2e Slochteren 20 febr. 1897 Antje Koning, geb. Noordbroek 4 april 1844, overl. Westerbroek 28 okt. 1924, dr. van Berend Berends Koning en Hinderkien Jans Roosje en wed. van Jan Jans Ruben.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Fledderman, geb. Sappemeer 16 mei 1870, overl. ald. 12 maart 1871.
2. Teubina Fledderman, geb. Kalkwijk 18 dec. 1871, overl. Kolham 13 sept. 1897, tr. Slochteren 27 febr. 1897 Hendrik Drenth, geb. Foxhol 22 dec. 1874, scheepsjager, zn. van Ebbe Drenth en Aaltje Zandvoort; hij hertr. Sappemeer 20 mei 1899 Jantje Heringa.
3. Henderikus, volgt Vc.
4. Anthonie Fledderman, geb. Kolham 5 mei 1876, overl. ald. 19 sept. 1877.
5. Johanna Margaretha Fledderman, geb. Kolham 5 mei 1876, overl. ald. 25 maart 1877.


Vc. Henderikus Fledderman, geb. Kalkwijk 24 sept. 1873, tuinman, overl. Kolham 19 dec. 1930, tr. Slochteren 20 mei 1899 Grietje Dikkema, geb. Hoogezand 29 maart 1875, overl. Kolham 6 jan. 1951, dr. van Jan Dikkema en Geessien Kuiper.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Fledderman, geb. Kolham 6 febr. 1900, overl. Kolham 28 okt. 1960, tr. Slochteren 2 juli 1921 Jan Maatjes, geb. Slochteren 30 april 1894, landbouwer, overl. Kolham 8 maart 1985, zn. van Oomke Maatjes en Jakobje Lintjer.
2. Jan Fledderman, geb. Kolham 25 sept. 1901, landarbeider, overl. Anna Paulowna 23 april 1976, tr. Zuidbroek 22 mei 1926 Sapke Zuidema, geb. Zuidbroek 5 juli 1902, overl. Anna Paulowna 27 juni 1986, dr. van Jan Zuidema en Nantje Drijfhold.
3. Rieks Fledderman, geb. Kolham 25 okt. 1905, landarbeider, grondwerker, overl. Groningen 29 april 1977, tr. Noordbroek 25 mei 1929 Jantje Tonkens, geb. Noordbroek 22 maart 1908.
4. Henderik Fledderman, geb. Kolham 10 febr. 1908, arbeider, overl. Groningen 25 febr. 1931.
5. Lammert Fledderman, geb. Kolham 27 mei 1911, overl. ald. 24 jan. 1912.
6. Geessien Fledderman, geb. Kolham 23 mei 1916, overl. Groningen 10 okt. 1974, tr. Slochteren 8 mei 1937 Hendrik Kalk, geb. Kalkwijk 8 juni 1912, spoorweg beambte, overl. Groningen 20 okt. 1989, zn. van Roelf Kalk en Jantje Kraai.


IVc. Antonie Fledderman, geb. Slochteren 29 aug. 1850, dagloner, arbeider, scheepstimmermansknecht, overl. Martenshoek 16 aug. 1917, tr. Hoogezand 11 okt. 1873 Wiberta ter Veer, geb. Kalkwijk 15 aug. 1840, overl. Martenshoek 10 dec. 1904, dr. van Hermannus ter Veer en Theopistis Jans Swart.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margrietha Fledderman, geb. Kalkwijk 3 juli 1874, overl. Sappemeer 6 nov. 1874.
2. Hinderik, volgt Vd.
3. Johanna Magrietha Fledderman, geb. Achterdiep 25 juli 1877, overl. Delfzijl 25 febr. 1945, tr. Hoogezand 14 juni 1900 Jan Zwart, geb. Kolham 26 aug. 1871, scheepstimmerknecht, overl. Farmsum 8 febr. 1941, zn. van Hendrik Zwart en Helena van Hal.
4. Harmannus Fledderman, geb. Kalkwijk 29 aug. 1880, koopman, overl. Martenshoek 12 nov. 1905.
5. Teubina Fledderman, geb. Kalkwijk 12 juli 1885, overl. Groningen 19 jan. 1949, tr. Hoogezand 6 juli 1907 Heertje Mik, geb. Martenshoek 4 juni 1885, overl. Groningen 19 mei 1969, zn. van Heertje Mik en Geertje Hollander.


Vd. Hinderik Vledderman, geb. Termunten 29 mei 1875, scheepstimmerknecht, ijzerwerker, overl. Groningen 20 nov. 1967, tr. Hoogezand 26 maart 1904 Gezina Honebecke, geb. Foxholsterbosch 23 jan. 1870, overl. Groningen 5 mei 1951, dr. van Jan Honebecke en Trijntje Reinders.
Uit dit huwelijk:
1. Wieberta Vledderman, geb. Delfzijl 13 april 1905, overl. Amsterdam 16 febr. 1977, tr. Groningen 6 okt. 1927 Jakob Pestman, geb. Groningen 8 aug. 1903, overl. Amsterdam 8 jan. 1974, zn. van Jan Pestman en Trijntje Roode.
2. Jan Vledderman, geb. Slochteren 15 juli 1907, bankwerker, koeltechniek monteur, overl. Groningen 25 maart 1988, tr. Groningen 22 juli 1935 Anje Groothuis, geb. Groningen 12 okt. 1907.
3. Antonie Vledderman, geb. Wildervank 3 mei 1909, overl. Groningen 21 april 1924.
4. Albertus Vledderman, geb. Haren 10 juni 1912, schrijfmachinemonteur, overl. Groningen 16 maart 1944, tr. Groningen 15 nov. 1934 Jantje Eekhof, geb. Essen (Dld) 19 jan. 1914.


IVd. Hermanus Fledderman, geb. Slochteren 16 mei 1854, arbeider, overl. Sappemeer 25 juni 1912, tr. Sappemeer 7 dec. 1887 Koossien Postema, geb. Bedum 26 dec. 1853, overl. Sappemeer 28 febr. 1933, dr. van Jakob Edes Postema en Jantje Hindriks Hazekamp.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Fledderman, geb. Sappemeer 9 dec. 1892, groentenkweker, overl. Groningen 2 okt. 1947, tr. Sappemeer 17 juni 1916 Jantje Oostland, geb. Kolham 10 juni 1896, overl. Hoogezand 10 mei 1980, dr. van Berend Oostland en Jantje Dijk; zij hertr. F. Prummel.
2. Jantje Fledderman, geb. Sappemeer 13 febr. 1895, overl. Hoogezand 12 sept. 1963, tr. Sappemeer 5 jan. 1918 Arend Sloot, geb. Kolham 18 juli 1893, boerenarbeider, zn. van Jan Sloot en Roelfie Brans.


IVe. Johannes Gerhardus Fledderman, geb. Slochteren 21 sept. 1857, werkman, dagloner, arbeider, overl. Kleinemeer 1 aug. 1918, tr. Sappemeer 29 april 1882 (door echtsch. ontbonden ald. 31 dec. 1896) Katrina Bontjer, geb. Sappemeer 3 aug. 1852, overl. Amsterdam 27 sept. 1934, dr. van Hermannus Bontjer en Lucia WilgmannJohannes Gerhardus Fledderman (1857-1918)
Uit dit huwelijk:
1. Lucia Fledderman, geb. Kleinemeer 4 febr. 1879, overl. Amsterdam 16 dec. 1937, tr. 1e Sappemeer 29 maart 1902 (door echtsch. ontbonden Groningen 5 dec. 1902) Hindrik van der Tuin, geb. Groningen 3 sept. 1871, overl. Midwolde, Leek 25 okt. 1911, tuinier, zn. van Hindrik Jans van der Tuin en Catharina Maria Leverman; tr. 2e Sappemeer 16 jan. 1904 Pieter Turringa, geb. Kollum 8 juni 1865, overl. Brambauer, Dortmund (Dld) 14 jan. 1909, zn. van Reinder Turringa en Trientje Luinstra; tr. 3e Amsterdam 17 aug. 1911 Reintje Klöpping, geb. Hoogezand 10 sept. 1873, overl. Amsterdam 11 juni 1936, zn. van Hinrich Wilhelm Klöpping en Peitje Rogaar en wedr. van Sietske Heerlien.
2. Hindrik Fledderman, geb. Hoogezand 8 aug. 1883.
3. Johanna Margrietha Fledderman, geb. Kalkwijk 2 jan. 1886, overl. Amsterdam 21 juli 1963, tr. 1e Groningen 27 juli 1905 (echtsch. ingeschr. ald. 25 febr. 1926) Albert Stobbe, geb. Terwispel 27 aug. 1882, arbeider, overl. na 1967, zn. van Durk Gaukes Stobbe en Hindrikje Geerts Meester; hij hertr. Amsterdam 10 sept. 1930 Arendje Scholten; tr. 2e Den Haag 29 dec. 1926 (echtsch. ingeschr. ald. 16 juli 1930) Philippus Langeveld, geb. Den Haag 21 febr. 1885; tr. 3e Amsterdam 23 sept. 1936 Eberhard Alexander Caesar de Horn, geb. Kajce Tanam 31 jan. 1885, overl. Amsterdam 8 mei 1951, gesch. echtg. van Mina Pels.
4. Hermannus, volgt Ve.
5. Maria Fledderman, geb. Martenshoek 3 juli 1890, overl. ald. 19 okt. 1890.
6. Maria Fledderman, geb. Martenshoek 30 jan. 1894, overl. Amsterdam 30 maart 1978, tr. 1e Sappemeer 20 sept. 1912 (door echtsch. ontbonden ald. 24 dec. 1926) Nicolaas Wilhelm Deckers, geb. Well, Bergen (li) 6 dec. 1891, zn. van Jacobus Deckers en Joanna Mathea Elisabetha Heijlen; tr. 2e Amsterdam 25 sept. 1929 Ate van Wijk, geb. Ooststellingwerf 29 dec. 1887, overl. Amsterdam 29 aug. 1974.


Ve. Hermannus Fledderman, geb. Martenshoek 31 mei 1887, werkman, overl. Bloemendaal 16 okt. 1952, tr. 1e Amsterdam 20 jan. 1915 (door echtsch. ontbonden ald. 10 sept. 1916) Pietje Leijen, geb. Beverwijk 6 juli 1896, dr. van Jan Leijen en Maria Louisa Broekman; tr. 2e Amsterdam 18 okt. 1916 Betje Klöpping, geb. Slochteren 6 april 1898, overl. Amsterdam 20 dec. 1990, dr. van Reintje Klöpping en Sietske Heerlien.
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina Fledderman, geb. Amsterdam 1 mei 1915, overl. ald. 29 juli 1921.
Uit het tweede huwelijk:
2. Sietske Fledderman, geb. Amsterdam 14 mei 1917, overl. Zaandam 28 aug. 1991, tr. Amsterdam 27 juni 1950 Cornelis Laan, geb. Oostzaan 14 febr. 1905, overl. Zaandam 26 maart 1990.
3. Catharina Fledderman, geb. Amsterdam 24 maart 1920, tr. Amsterdam 31 juli 1947 Johannes Marinus Erbé, geb. Amsterdam 16 sept. 1916, schilder, zn. van Johannes Petrus Erbé en Anna Maria Dekker.
4. Hendrik Fledderman, geb. Amsterdam 5 okt. 1921, tr. Amsterdam 28 juni 1947 H. Westerhof.


IIIb. Hermannus Berends Fledderman, geb. Slochteren 20 juni 1818, dagloner, overl. Utrecht 22 aug. 1883, tr. 1e Slochteren 9 jan. 1841 Grietje Jans Zandinga, geb. Siddeburen 12 okt. 1810, overl. ald. 18 jan. 1842, dr. van Jan Luppes Zandinga en Anna Remkes Slagter; tr. 2e Slochteren 23 nov. 1844 Geertje Jacobs Lenting, geb. Siddeburen 23 jan. 1815, overl. Groningen 26 juni 1890, dr. van Jacob Edes Lenting en Epke Alderts Kuiper.
Uit het eerste huwelijk (buitenechtelijk):
1. Jan Zandinga, geb. Siddeburen 19 juni 1840, overl. ald. 15 augustus 1841.
Uit het tweede huwelijk:
2. Berend, volgt IVf.
3. Epke Fledderman, geb. Siddeburen 13 febr. 1851, overl. Amersfoort 27 aug. 1926, tr. Appingedam 19 mei 1871 Enno Holema, geb. Tjamsweer 26 sept. 1843, dagloner, rijksveldwachter, overl. Amersfoort 5 sept. 1925, zn. van Freerk Ennes Holema en Trijntje Cornelia Massen.
4. Jakob, volgt IVg.


IVf. Berend Fledderman, geb. Siddeburen 8 april 1845, dagloner, watermulder, overl. Groningen 25 aug. 1910, tr. Appingedam 7 maart 1874 Simentje Woltjer, geb. Hellum 15 juli 1843, overl. Siddeburen 30 sept. 1898, dr. van Thomas Simons Woltjer en Evertje Jurriens Dallinga.
Uit dit huwelijk:
1. Harmannus, volgt Vf.
2. Thomas Fledderman, geb. Hellum 12 april 1876, overl. ald. 18 mei 1876.
3. Thomas, volgt Vg.


Vf. Harmannus Fledderman, geb. Hellum 18 okt. 1874, dienstknecht, arbeider, overl. 13 maart 1973, tr. Slochteren 28 dec. 1897 Elizabeth Massier, geb. Slochteren 21 jan. 1872, overl. 3 sept. 1950, dr. van Heijo Massier en Trijntje Koning.
Uit dit huwelijk:
1. Berend Fledderman, geb. Siddeburen 14 mei 1898, hoofdagent van politie, overl. Haarlem 7 dec. 1951, tr. Slochteren 5 juni 1923 Aaltje Jantina Bos, geb. Slochteren 9 febr. 1898, overl. Hardenberg 4 aug. 1982, dr. van Hindrik Bos en Nieske van der Schuur.
2. Trijntje Fledderman, geb. Siddeburen 5 aug. 1900, overl. ald. 17 nov. 1900.
3. Heijo Fledderman, geb. Siddeburen 29 maart 1902, overl. ald. 9 mei 1909.
4. Trijntje Fledderman, geb. Siddeburen 7 maart 1904, overl. ald. 21 mei 1986, tr. Jan Jager, geb. Schildwolde 19 mei 1898, overl. Harderwijk 29 mei 1934, zn. van Jurjen Jager en Annechien Jansema.
5. Siementje Fledderman, geb. Siddeburen 4 april 1908, overl. Bedum 24 jan. 1998, tr. Siddeburen 4 april 1938 Reint Wieringa, geb. Losdorp 22 maart 1914, fabrieksarbeider, overl. 15 okt. 1994, zn. van Siert Wieringa en Jantje Koster.
6. Jantina Fledderman, geb. Slochteren 23 jan. 1912, overl. 11 mei 1996, tr. Slochteren 29 aug. 1944 Derk Mulder, geb. Slochteren 9 nov. 1914, overl. ald. 15 okt. 1992.
7. Elizabeth Harmanna Fledderman, geb. Slochteren 26 mei 1914, overl. Groningen 21 nov. 1997, tr. Slochteren 15 mei 1939 Hinderikus Doesburg, geb. Termunten 25 okt. 1914, overl. Groningen 10 juni 1983.


Vg. Thomas Fledderman, geb. Hellum 8 jan. 1878, watermolenaar, overl. Tjuchem 20 maart 1971, tr. Slochteren 9 dec. 1905 Henderika Niehof, geb. Bierum 3 sept. 1885, overl. Overschild 30 april 1970, dr. van Luitje Niehof en Janna Wessels.
Uit dit huwelijk:
1. Berend Fledderman, geb. Opwierde 23 juli 1906, landbouwer, overl. Delfzijl 23 maart 1992, tr. Slochteren 9 jan. 1934 Jantje Schipper, geb. Slochteren 14 april 1907, overl. Delfzijl 14 sept. 1990.
2. Luitje Fledderman, geb. Opwierde 10 juli 1909, landbouwer, overl. Overschild 1 juni 1983, tr. Slochteren 9 mei 1939 Jantje Annechien Wolthuis, geb. Harkstede 31 aug. 1911, overl. Slochteren 8 april 2006.
3. Siementje Janna Fledderman, geb. Opwierde 26 okt. 1911, overl. Delfzijl 8 dec. 2004, tr. Slochteren 27 april 1937 Berend Kuipers, geb. Garmerwolde 21 dec. 1905, overl. Tjuchem 21 juni 1959, zn. van Willem Kuipers en Grietje van der Veen.


IVg. Jakob Fledderman, geb. Siddeburen 27 maart 1855, schipper, overl. Groningen 16 mei 1936, tr. Slochteren 3 juni 1882 Klara Molenkamp, geb. Siddeburen 4 febr. 1861, overl. Groningen 21 juli 1929, dr. van Jan Molenkamp en Nijske Woldhuis.
Jakob Fledderman (1855-1936)  Klara Molenkamp (1861-1929)

 

 

 

 

 

 
Uit dit huwelijk:

1. Geertje Fledderman, geb. Siddeburen 15 mei 1883, overl. Groningen 9 maart 1936, tr. Appingedam 2 jan. 1904 Enno Houwerzijl, geb. Appingedam 1 maart 1880, los arbeider, overl. Groningen 4 nov. 1972, zn. van Teije Houwerzijl en Tjapkelina Leeuw.
Geertje Fledderman (1883-1936)Enno Houwerzijl (1880-1972)
2. Jan Fledderman, geb. Siddeburen 15 juni 1885, matroos ter koopvaardij, overl. Zaltbommel 13 nov. 1963, tr. Amsterdam 22 sept. 1910 Anna Catharina Sijbrands, geb. Amsterdam 22 jan. 1884, overl. ald. 13 juni 1955, dr. van Johannes Sijbrands en Anna Catharina Titzing.
Jan Fledderman (1885-1963)
3. Nijske Fledderman, geb. Siddeburen 8 jan. 1888, overl. Amsterdam 19 febr. 1980, tr. Groningen 30 juni 1907 Eildert Warntje Strating, geb. Winschoten 9 aug. 1882, schipper, grondwerker, groentehandelaar, overl. Groningen 27 sept. 1950, zn. van Harm Strating en Nantje Aukes.
Nijske Fledderman (1888-1980)
4. Harmannus Fledderman, geb. Siddeburen 10 juni 1890, overl. Groningen 5 okt. 1961.
Harmannus Fledderman (1890-1961)
5. Epke Fledderman, geb. Siddeburen 27 april 1893, overl. Amsterdam 23 mei 1936, tr. Amsterdam 6 aug. 1913 Gerrit Coenraad Koningsveld, geb. Amsterdam 15 april 1887, vuurwerker, rijwielstallinghouder, overl. Blaricum 11 april 1966, zn. van Andries Jan Leendert Koningsveld en Anna Margaretha Bartels.
Epke Fledderman (1893-1936)Gerrit Coenraad Koningsveld (1887-1966)
6. Elsien Fledderman, geb. Siddeburen 28 juni 1895, overl. Groningen 1 maart 1959, tr. Groningen 16 dec. 1915 Jakob Reversma, geb. Groningen 3 aug. 1895, overl. ald. 7 mei 1928, zn. van Job Reversma en Martje Haak.
Elsien Fledderman (1895-1959)
7. Berendina Fledderman, geb. Appingedam 17 sept. 1897, overl. Wieringermeer 23 okt. 1988, tr. Groningen 3 maart 1921 Hendrik Smit, geb. Groningen 22 mei 1892, omgekomen op 23 oktober 1921 bij een schipbreuk nabij Delfzijl, door familie geen rechtsvermoeden van overlijden aangevraagd, zn. van Allie Schling en Sophia Schling.
Berendina woonde later samen met: Jelis Schling, geb. Groningen 19 febr. 1896, overl. Amsterdam 29 april 1956, zn. van Jakob Schling en Froukina Oosterhof.
Berendina Fledderman (1897-1988)
8. Klara Fledderman, geb. Groningen 15 april 1900, overl. Amsterdam 3 juni 1984, tr. Amsterdam 22 aug. 1923 Eliza Houtsma, geb. Achlum 31 juli 1901, schipper, havenarbeider, eigenaar Houtsma BV, overl. Naarden 8 okt. 1985, zn. van Jacob Houtsma en Pleuntje Bakker.
Klara Fledderman (1900-1984) met gezin
9. Jakob Fledderman, geb. Groningen 23 aug. 1902, schipper, cafehouder, overl. Landsmeer 22 nov. 1971, tr. Amsterdam 22 sept. 1926 Aaltje Schinginga, geb. Utrecht 12 april 1906, overl. Terneuzen 11 okt. 1984, dr. van Wijbe Schinginga en Jantje de Vries.
Jakob Fledderman (1902-1971) en Aaltje Schingenga
10. Kornelia Fledderman, geb. Ulrum 2 juni 1906, overl. Groningen 19 febr. 1908.

 

IIIc. Derk Berends Fledderman, geb. Slochteren 10 okt. 1825, milicien bij het 2e Regiment Artillerie; dagloner, overl. Sappemeer 23 juli 1890, tr. Slochteren 24 mei 1851 Trientje Karels van Niets, geb. Siddeburen 1 maart 1822, overl. Sappemeer 13 juli 1902, dr. van Karel Kredo van Niets en Dina Popkes Schepel.
Uit dit huwelijk:
1. Hindriktje Fledderman, geb. Siddeburen 4 juli 1850, overl. Muntendam 29 okt. 1877, tr. Zuidbroek 13 aug. 1870 Johannes Nuijen, geb. Groningen 26 juni 1846, arbeider, overl. Zuidbroek 14 maart 1903, zn. van Wilhelmus Nuijen en Antje Koekewitz; hij hertr. Muntendam 30 okt. 1879 Ettje Pot.
2. Geesje, volgt IVh.
3. Berend, volgt IVi.
4. Willem Fledderman, geb. Siddeburen 28 dec. 1858, overl. ald. 17 dec. 1865.
5. Dina Fledderman, geb. Siddeburen 23 okt. 1862, overl. Zuidbroek 6 juli 1901, tr. Sappemeer 23 nov. 1881 Geert Smit, geb. Sappemeer 11 okt. 1860, arbeider, papiermaker, overl. Sappemeer 20 juli 1929, zn. van Albert Smit en Geertruida Anna Johanna Reinek en wedr. van Aaltje Primé.


IVh. Geesje Fledderman, geb. Siddeburen 27 febr. 1852, arbeider, overl. Sappemeer 8 jan. 1934, tr. Sappemeer 8 maart 1891 Heiko Kuur, geb. Kleinemeer 26 juli 1851, arbeider, overl. Sappemeer 23 april 1920, zn. van Hilke Kuur en wedr. van Geertje Postuma.
Haar kinderen:
1. Jan, volgt Vh.
2. Derk, volgt Vi.
3. Berend, volgt Vj.
4. Trientje Fledderman, geb. Groningen 24 okt. 1879, overl. ald. 16 sept. 1927, tr. Sappemeer 19 mei 1900 Johannes Wilhelmus Kliphuis, geb. Noordbroek 29 aug. 1880, overl. Zuidlaren 15 juni 1969, zn. van Derk Kliphuis en Annechien Koch.


Vh. Jan Fledderman, geb. Sappemeer 3 dec. 1872, fabrieksarbeider, overl. Eindhoven 13 sept. 1922, tr. Sappemeer 8 nov. 1902 Hillechina Kuur, geb. Sappemeer 6 febr. 1881, overl. Groningen 14 maart 1952, dr. van Heiko Kuur en Geertje Postuma.
Uit dit huwelijk:
1. Gesina Fledderman, geb. Sappemeer 9 aug. 1905, overl. Dennenoord, Zuidlaren 27 mei 1930.
2. Heiko Fledderman, geb. Uithuizen 25 maart 1907, melkventer, ziekenhuisbediende, overl. Groningen 2 jan. 1993, tr. Appingedam 5 mei 1934 Elisabeth Leegstra, geb. Appingedam 20 jan. 1912, dr. van Jan Leegstra en Geertje Dijkman.
3. Cornelia Fledderman, geb. Delfzijl 8 mei 1911, overl. Appingedam 15 sept. 1997, tr. Appingedam 11 mei 1935 Uilke Leegstra, geb. Appingedam 4 aug. 1909, overl. Delfzijl 12 mei 1997, dr. van Jan Leegstra en Geertje Dijkman.
4. levenloos kind, geb. Opwierde 6 jan. 1913.


Vi. Derk Fledderman, geb. Sappemeer 2 aug. 1874, schoenklompenmaker, fabrieksarbeider, overl. Groningen 22 maart 1954, tr. Hoogezand 4 mei 1907 Johanna Grietje Buser, geb. Groningen 28 febr. 1880, overl. ald. 28 jan. 1950, dr. van Hendrik Buser en Beitske Pranger.
Uit dit huwelijk:
1. Gezina Hindriktje Fledderman, geb. Windeweer 18 maart 1908, overl. Groningen 14 sept. 1968.
2. Beitske Fledderman, geb. Windeweer 14 febr. 1910, overl. Groningen 18 april 1988.
3. Johannes Derk Fledderman, geb. Windeweer 17 juni 1917, overl. ald. 5 dec. 1918.
4. Johanna Derkina Fledderman, geb. Windeweer 4 dec. 1919, overl. Amsterdam 7 juni 1974, tr. Amsterdam 10 dec. 1957 Lammert Pol, geb. Groningen 13 nov. 1921, kantoorbediende, overl. Amsterdam 4 juni 1990, zn. van Hendrik Pol en Zwaantje Sportel.


Vj. Berend Fledderman, geb. Sappemeer 22 maart 1877, stucadoor, overl. Groningen 26 febr. 1949, tr. Sappemeer 12 febr. 1897 Eppien Spieker, geb. Noordbroek 8 sept. 1876, overl. Sappemeer 8 febr. 1960, dr. van Klaas Spieker en Almtje Berghuis.
Uit dit huwelijk:
1. Heiko Jan Fledderman, geb. Sappemeer 21 sept. 1897, chauffeur, overl. Groningen 24 aug. 1984, tr. Sappemeer 16 okt. 1920 Wobbina Plukker, geb. Sappemeer 4 nov. 1898, overl. Groningen 2 mei 1982, dr. van Hendrik Plukker en Jantje Kruijer.
2. Klaas Fledderman, geb. Sappemeer 6 aug. 1899, overl. ald. 29 aug. 1899.
3. Klaas Fledderman, geb. Sappemeer 11 okt. 1900, lunchroomhouder, huisknecht, overl. Bergen 31 maart 1993, tr. Groningen 15 juli 1926 Grethe Agnes Martha Briedigkeit, geb. Bant (Dld) 17 sept. 1897, overl. Bergen 6 april 1993.
4. Jan Fledderman, geb. Sappemeer 3 juni 1903, steenhouwer, overl. Groningen 27 april 1980, tr. Sappemeer 3 juli 1926 Henderika Meijer, geb. 26 okt. 1903, overl. Hoogezand-Sappemeer 27 aug. 1992, dr. van Gerrit Meijer en Geertruida Kalk.
5. Arend Fledderman, geb. Sappemeer 27 maart 1905, overl. ald. 16 mei 1971, tr. Sappemeer 14 sept. 1929 Luchiena Daanje, geb. Sappemeer 25 febr. 1906, overl. 29 aug. 1989.
6. Gezina Fledderman, geb. Sappemeer 10 jan. 1908, overl. Cardiff, Ontario (Canada) 22 mei 1992, tr. Sappemeer 31 maart 1934 Alle Bonnet, geb. Almelo 13 okt. 1905, overl. Burnaby, British Columbia (Canada) 27 juli 2003.
7. Roelf Fledderman, geb. Sappemeer 9 jan. 1910, incasseerder woninghuren, veilingmeester, overl. Sappemeer 18 nov. 1960, tr. Sappemeer 29 april 1939 Fenna Ekkelkamp, geb. Ommen (Ambt) 19 nov. 1909, overl. Sappemeer 31 okt. 1995.
8. Almtje Fledderman, geb. Sappemeer 2 nov. 1911, overl. Croydon, Victoria (Australië) 9 nov. 1986, tr. Sappemeer 24 febr. 1934 Jan Blink, overl. Croydon, Victoria (Australië) 16 juni 1980.
9. Trijntje Fledderman, geb. Sappemeer 28 febr. 1914, badjuffrouw in het Natuurbad Emmen, overl. Zutphen 7 dec. 1991, tr. Sappemeer 12 mei 1936 Geert Schut, geb. 27 sept. 1908, badmeester, overl. 3 juni 1979.


IVi. Berend Fledderman, geb. Siddeburen 11 april 1856, stoker, fabrieksarbeider, overl. Veendam 17 febr. 1927, tr. Sappemeer 29 juni 1895 Hindrikjen Groenhof, geb. Veendam 31 jan. 1864, overl. Veendam 26 mei 1946, dr. van Garrent Groenhof en Anneke Kappen.
Uit dit huwelijk:
1. Garmina Fledderman, geb. Veendam 30 nov. 1889, overl. ald. 27 mei 1950, tr. Sappemeer 6 okt. 1906 Arend Rieks, geb. Muntendam 19 juni 1884, scheepstimmerknecht, overl. Leeuwarden 17 nov. 1977, zn. van Jan Rieks en Anna Blijham.
2. Derk Fledderman, geb. Sappemeer 29 maart 1896, stoker, overl. Groningen 22 febr. 1959, tr. Veendam 1 april 1922 Hinderkien Bakker, geb. Wildervank 6 nov. 1902, overl. Veendam 10 aug. 1974, dr. van Albert Bakker en Maria Kraster.
3. Anneke Fledderman, geb. Sappemeer 27 nov. 1897, overl. Veendam 22 maart 1987, tr. Veendam 25 aug. 1923 Geert Noordhof, geb. Nieuw-Scheemda 1 aug. 1899, overl. Noordbroek 3 mei 1980, zn. van Geert Noordhof en Anje Schreuder.
4. Trijntje Fledderman, geb. Sappemeer 6 sept. 1900, overl. Veendam 27 jan. 1973, tr. Veendam 24 sept. 1927 Rendelinus Henderikus Oldenburger, geb. Valthermond 24 aug. 1892, melkventer, overl. Sappemeer 6 maart 1970, zn. van Jan Oldenburger en Roelfien Niemeijer en wedr. van Tjardewiea Nipperus.
5. Grietje Fledderman, geb. Sappemeer 15 febr. 1902, tr. Veendam 9 nov. 1929 Jurjen Sligter, geb. Veendam 27 jan. 1888.
6. Harmina Gesina Fledderman, geb. Sappemeer 18 maart 1904.