Genealogie Clobus (Klobus)

Dit is de genealogie van de familie Clobus (Klobus).

Van de familie Clobus zijn twee takken bekend:
1. De tak oorspronkelijk afkomstig uit Hessen-Kassel, later wonend in Gorinchem, Holwierde (Delfzijl), Den Haag, Kruisland (Steenbergen), Rotterdam en Amsterdam
2. De tak oorspronkelijk afkomstig uit Maastricht, later wonend in de Hoogezand-Sappemeer (Groningen), Zuidlaren, Luik (Liège), België en Amsterdam, Rotterdam en Amsterdam

Zelf stam ik uit de tak afkomstig uit Hessen-Kassel. Gerarda Cornelia Clobus (Vb-2) is mijn grootmoeder.
In verband met privacy heb ik informatie over de meest recente generaties weggelaten.

Stuur me een e-mail voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Genealogie Clobus (Maastricht)


I. Joannes Klobus, geb. Bergen op Zoom, soldaat, overl. Maastricht (St. Nicolaas) 1 mei 1762, tr. 1e Maastricht (St. Nicolaas) 12 dec. 1735 Maria Helena Janssen, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 26 maart 1718, begr. Maastricht (St. Martinus) 13 jan. 1747, dr. van Matthia Janssen en Helena Williarts; tr. 2e Maastricht (St. Nicolaas) 22 aug. 1750 Judith Houben, overl. Maastricht (St. Nicolaas) 20 mei 1762.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petrus Klobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 26 sept. 1736, overl. ald. 3 okt. 1736.
2. Joannes Otto Clobus, volgt II.
3. Cornelia Clobis, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 23 maart 1739, overl. Maastricht 17 sept. 1811, tr. Maastricht (Nederlands Hervormd) 16 juli 1762 Christiaan Smids, soldaat.
4. Maria Sophia Klobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 1 okt. 1740, overl. ald. 25 okt. 1740.


II. Joannes Otto Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 12 sept. 1737, droogscheerder, soldaat, begr. Maastricht (St. Nicolaas) 24 febr. 1784, zn. van Joannes Klobus en Maria Helena Janssen, tr. Maastricht (St. Nicolaas) 10 mei 1761 Catharina Bonus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 13 aug. 1736, begr. ald. 9 april 1793, dr. van Lambertus Bonus en Anna Catharina Clock.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Nicolaus Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 2 okt. 1761, begr. ald. 14 okt. 1761.
2. Lambertus Hijacinthus Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 19 febr. 1763, begr. ald. 21 mei 1763.
3. Anna Maria Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 20 febr. 1764, begr. ald. 23 juli 1764.
4. Gerardus Clobus, volgt IIIa.
5. Anna Catharina Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 28 juni 1767, begr. ald. 5 juli 1767.
6. Tilmannus Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 14 aug. 1768, jongmatroos bij de VOC, overl. na 1788.
7. Joanna Jacomina Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 12 april 1770, begr. ald. 10 april 1773.
8. Cornelia Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 26 juni 1772, begr. ald. 14 aug. 1774.
9. Anna Ida Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 9 maart 1774, begr. ald. 9 sept. 1778.
10. Jacobus Clobus, volgt IIIb.
11. Joannes Jacobus Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 25 febr. 1778, begr. ald. 31 mei 1781.
12. Lambertus Clobus, volgt IIIc.
13. Maria Ida Clobus, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 11 jan. 1782, begr. ald. 15 jan. 1782.

IIIa. Gerardus Clobus, ged. Maastricht 5 sept. 1765, meester-kleermaker, overl. Hoogezand 3 dec. 1849, zn. van Joannes Otto Clobus en Catharina Bonus, tr. 1e omstr. 1808 Reina Geerts, geb. Zuidhorn omstr. 1764, overl. Kalkwijk 20 sept. 1816, eerder getr. met Johan Jacob Kaijan; tr. 2e Marianna Dorothea Börger, geb. Damme (Dld) 8 april 1792, overl. Hoogezand 1 nov. 1877, dr. van Georg Börger en Maria Adelheid Heineman.
Uit het eerste huwelijk*:
1. Gerardus Kain, ged. Hoogezand 28 mei 1797.
2. Gerhardus Kain (Clobus), ged. Hoogezand 19 mei 1799, overl. Kalkwijk 2 april 1812.
3. Trientje (Catherine) Kain (Clobus), ged. Hoogezand 13 dec. 1801, overl. Maastricht 2 nov. 1810.
4. Jantje Jakobs Kajans, ged. Hoogezand 29 juli 1804, tr. Hoogezand 13 jan. 1820 Norbertus Joannes Antonius Börger, geb. Damme (Dld) omstr. 1795, kleermakersknecht, overl. Wildervank 30 okt. 1894, zn. van Johan Fridrich Börger en Maria Adelheid Steineman.
5. Jan Otto Kajan, ged. Groningen 18 febr. 1807.
6. Lambertus Clobus, volgt IVa.
Uit het tweede huwelijk:
7. Gerardus Börger, geb. Kalkwijk 23 okt. 1823, overl. ald. 23 okt. 1823.
8. Fredrik Clobus, volgt IVb.
9. Catharina Clobus, geb. Kalkwijk 15 sept. 1826, overl. Sappemeer 3 juni 1865, tr. Hoogezand 18 jan. 1852 Hindrik Reilman, geb. Scharmer 28 jan. 1829, overl. Veendam 1 jan. 1909, zn. van Derk Hindriks Reilman en Stientje Jans Langebeek.
10. Dorothea Clobus, geb. Kalkwijk 16 aug. 1828, overl. ald. 23 april 1832.
11. Gerardina Clobus, geb. Kalkwijk 8 april 1830, overl. Leek 3 febr. 1910, tr. Hoogezand 10 mei 1861 Harmannus Derk Jullens, geb. Helpman 27 maart 1835, overl. Zevenhuizen (gr) 23 maart 1916, zn. van Rudolphus Jullens en Catharina Harms Slepen.
12. Gerardus Clobus, volgt IVc.
13. Johannes Clobus, geb. Hoogezand 29 april 1836, overl. ald. 26 april 1885.

* In 1791 heeft Reina Geerts haar eerste echtgenoot heimelijk verlaten. Ze kreeg een relatie met Gerardus Clobus. De echtscheiding van het eerste huwelijk werd echter pas voltrokken op 25 augustus 1808 in Groningen, terwijl er tussentijds wel al kinderen werden geboren uit de relatie tussen Gerardus Clobus en Reina Geerts. Deze kinderen waren officieel kinderen van Johan Jacob Kaijan, maar twee van hen hadden in de overlijdensakte de toevoeging van Clobus als achternaam.

IVa. Lambertus Clobus, geb. Maastricht 24 april 1810, overl. Stadskanaal (Wildervank) 6 mei 1873, tr. 1e Groningen 21 april 1836 Gerregien Eilderts Brands, geb. Veendam 30 aug. 1811, overl. Stadskanaal (Wildervank) 29 nov. 1856, dr. van Eildert Brands en Janna Hindriks; tr. 2e Groningen 27 maart 1859 Maria Hindriks, geb. Groningen 15 okt. 1820, dr. van Auke Hindriks en Fryske Wiebes en eerder getr. met Harmannus Alberts Jager.
Uit het eerste huwelijk:
1. Eildert Brands Clobus, geb. Groningen 21 febr. 1837, overl. ald. 16 april 1837.
2. Eildert Brands Clobus, geb. Groningen 16 juni 1838.
3. Johannes Clobus, volgt Va.
4. Janna Clobus, geb. Stadskanaal (Wildervank) 23 dec. 1842, overl. Groningen 2 febr. 1875, tr. Groningen 24 mei 1874 Johannes Klaassen, geb. Groningen 3 okt. 1845, zn. van Harm Klaassen en Zuzanna Martinus.
5. Sibrand Clobus, geb. Stadskanaal (Wildervank) mei 1845, overl. ald. 28 juni 1846.
6. Grietje Clobus, geb. Stadskanaal (Wildervank) 27 aug. 1847, overl. Nieuw-Buinen 8 juli 1913, tr. Borger 28 jan. 1871 Jans Boes, geb. Anloo 16 aug. 1847, overl. Nieuw-Buinen 3 okt. 1906, zn. van Jan Boes en Egbertien Schuiling.
7. Reina Clobus, geb. Stadskanaal (Wildervank) 28 mei 1853, overl. ald. 6 mei 1854.
Uit het tweede huwelijk:
8. Gerhardus Clobus, volgt Vb.


Va. Johannes Clobus, geb. Stadskanaal (Wildervank) 11 febr. 1841, overl. Emden (Dld) 30 sept. 1913, tr. 1e Zuidlaren 27 juni 1868 Aafje Sluiter, geb. Zuidlaren 29 dec. 1839, overl. ald. 17 juni 1875, dr. van Jannes Sluiter en Geesje Kruize; tr. 2e Zuidlaren 9 juni 1877 Zwaantje Elken, geb. Borger 7 okt. 1847, overl. Groningen 31 maart 1890, dr. van Jan Jans Elken en Geertje Ruipers; tr. 3e Rotterdam 13 april 1892 Henderika Arbeider, geb. Almenum 13 jan. 1860, overl. Groningen 28 juni 1922, dr. van Albert Gerrits Arbeider en Siebentje Gierts Klugkist.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geessie Clobus, geb. Appingedam 8 maart 1869, overl. Groningen 9 nov. 1954, tr. 1e Sloten (nh) 8 dec. 1893 Jan Slump, geb. Sneek 2 juni 1865, overl. Delfzijl 30 okt. 1928, zn. van Johannes Slump en Wytske Zoethout; tr. 2e Groningen 10 febr. 1930 Harmannus Smit, geb. Groningen 23 febr. 1864, overl. ald. 23 okt. 1940, zn. van Hendrik Smit en Klasina Harmanna Weelinck.
2. Lambertus Clobus, volgt VIa.
3. Gerrechina Clobus, geb. Zuidlaren 11 febr. 1872, overl. ald. 1 april 1872.
4. Gerregiena Clobus, geb. Groningen 17 febr. 1873, overl. Bornem (België) 28 mei 1922, tr. Rotterdam 20 april 1892 Harm Huls, geb. Groningen 18 juli 1867, overl. Amsterdam 10 aug. 1948, zn. van Hindrik Huls en Margaretha Geertruida Plukker; hij hertr. Sneek 21 april 1923 Geeske Heida.
Uit het tweede huwelijk:
5. Geertje Clobus, geb. Zuidlaren 31 jan. 1880, overl. Groningen 23 juni 1951, tr. Wildervank 18 maart 1907 Poppo Blaak, geb. Papendrecht 2 april 1879, overl. Groningen 12 nov. 1956, zn. van Geuchien Blaak en Jantje Dik.
Uit het derde huwelijk:
6. Johannes Clobus, volgt VIb.
7. Albert Clobus, geb. Rotterdam 6 jan. 1897, overl. Gouda 20 jan. 1897.
8. Sibbeltje Clobus, geb. Stavoren 16 april 1898, overl. Genemuiden 11 okt. 1898.
9. Albert Clobus, geb. IJsselmonde 31 aug. 1900, overl. Akkrum 14 sept. 1900.


VIa. Lambertus Clobus, geb. Zuidlaren 28 juli 1870, overl. Onstwedde 2 febr. 1946, tr. Onstwedde 20 juli 1901 Anna Kemper, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 18 aug. 1863, overl. Wildervank 19 nov. 1943, dr. van Jan Kemper en Frouwina van der Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Tallina Clobus, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 17 mei 1902, overl. Stadskanaal 30 sept. 1982, tr. Onstwedde 18 april 1925 Henri Grachten, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 20 maart 1900, overl. Stadskanaal 18 juli 1974, zn. van Jan Hubert Grachten en Jaapkien van der Wijk.
2. Aafje Clobus, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 22 april 1903, overl. Stadskanaal 4 juli 1991, tr. Gasselte 8 maart 1929 Pieter Pot, geb. Stadskanaal (Wildervank) 13 dec. 1895, overl. Assen 2 nov. 1974, zn. van Jakob Pot en Maria Daniëls.


VIb. Johannes Clobus, geb. Amsterdam 1 jan. 1895, overl. ald. 11 febr. 1967, tr. Groningen 5 juni 1919 Elizabeth Smit, geb. Westmaas 20 okt. 1897, overl. Amsterdam 11 sept. 1986, dr. van Jochum Smit en Hendrikje Spoelstra.
Uit dit huwelijk:
Henderika Johanna Clobus, geb. Groningen 12 april 1920, overl. Sutton Surrey (Engeland) 11 febr. 2006, tr. Amsterdam 11 aug. 1948 Henry Charles Hillyard, geb. Battersea, Londen 24 sept. 1909, overl. Mitcham, Surrey (Engeland) 14 maart 1999.


Vb. Gerhardus Clobus, geb. Stadskanaal (Wildervank) 25 sept. 1859, overl. Midlaren 11 nov. 1942, tr. Wildervank 10 sept. 1883 Berendina Tonnies, geb. Wildervank 30 nov. 1863, overl. Noordlaren 14 dec. 1914, dr. van Garbrand Tonnies en Jantje Blaak.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Clobus, geb. Wildervank 15 febr. 1885, overl. Stadskanaal (Wildervank) 19 febr. 1885.
2. Jantina Alida Clobus, geb. Wildervank 15 jan. 1887, overl. Zuidlaren 19 okt. 1909.
3. Lambertus Clobus, geb. Zuidlaren 7 april 1889, overl. Onstwedde 30 mei 1889.
4. Maria Clobus, geb. Zuidlaren 28 okt. 1890, overl. Eelde 16 mei 1914.
5. Garbrandine Clobus, geb. Zuidlaren 26 mei 1892, overl. ald. 18 mei 1912.
6. Lambertha Clobus, geb. Zuidlaren 17 mei 1895, overl. ald. 16 april 1911.
7. Berendina Clobus, geb. Stadskanaal (Wildervank) 4 nov. 1897, overl. Noordlaren 12 aug. 1912.
8. Alida Clobus, geb. Zuidlaren 2 sept. 1900, overl. Groningen 14 okt. 1929, tr. Nieuwe Pekela 29 jan. 1921 (echtsch. Groningen 4 nov. 1927) Derk Addens, geb. Nieuwe Pekela 30 okt. 1894, overl. Maastricht, zn. van Wibrand Addens en Fransina Peper en echtg. van Maria Josephina Hubertina Herben.
9. Grietje Clobus, geb. Noordlaren 23 juni 1903, overl. Groningen 22 april 1979, tr. Onstwedde 8 febr. 1921 Jan de Jonge, geb. Odoorn 10 mei 1901, overl. Groningen 29 maart 1960, zn. van Jurrien de Jonge en Derkien Majoor.
10. Gerhardus Clobus, geb. Zuidlaren omstr. 1907, overl. Zwolle 30 mei 1918.


IVb. Fredrik Clobus, geb. Kalkwijk 1 febr. 1825, overl. Amsterdam 12 jan. 1900, tr. 1e Zuidlaren 15 april 1848 Catharina Steffens, geb. de Groeve 9 jan. 1823, overl. Velp 5 mei 1885, dr. van Geert Steffens en Geertje Venema; tr. 2e Amsterdam 27 nov. 1890 Christina Maria Kortenbach, geb. Den Haag 3 maart 1844, overl. Amsterdam 15 aug. 1892, dr. van Mattheüs Kortenbach en Theodora van den Ende en eerder getr. met Johannes Bernardus Buningh.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerardus Frederik Clobus, volgt Vc.
2. Dorothea Catharina Clobus, geb. Hoogezand 25 dec. 1850, overl. Amsterdam 15 juli 1943.
3. Geertruida Margaretha Clobus, geb. Hoogezand 26 april 1852, overl. ald. 27 mei 1855.
4. Gerard Albertus Clobus, geb. Hoogezand 8 jan. 1855, overl. ald. 31 mei 1855.
5. Geertruida Margaretha Clobus, geb. Hoogezand 27 nov. 1856, overl. ald. 13 dec. 1868.
6. Gerard Albertus Clobus, volgt Vd.
7. Gerardus Johannes Clobus, volgt Ve.
8. Fredrik Clobus, geb. Hoogezand 30 mei 1863, overl. Amsterdam 20 maart 1887.
9. Margaretha Alida Clobus, geb. Hoogezand 2 april 1866, overl. Rosmalen 8 febr. 1942, tr. Nieuwer Amstel 2 mei 1889 Gerhardus Franciscus Verhorst, geb. Arnhem 19 juli 1857, overl. Rosmalen 24 aug. 1935, zn. van Hendrikus Nicolaas Verhorst en Theodora Brugman.


Vc. Gerardus Frederik Clobus, geb. Hoogezand 22 nov. 1848, overl. Sappemeer 1 aug. 1878, tr. Borger 1 febr. 1875 Martha Gabina Harms, geb. Drouwenerveen 11 juli 1854, overl. Musselkanaal 14 febr. 1924, dr. van Johannes Franciscus Hinderikus Harms en Engelina Susanna Meijer; zij hertr. Borger 18 mei 1881 Joanne Serverinus Bernardus Steeman.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Gerhardus Clobus, geb. Sappemeer 8 dec. 1875, overl. ald. 24 juni 1876.
2. Angela Susanna Clobus, geb. Sappemeer 21 april 1877, overl. Drouwenermond 4 jan. 1881.


Vd. Gerard Albertus Clobus, geb. Hoogezand 12 april 1859, overl. Brussel 21 nov. 1950, tr. 1e Mannheim (Dld) 20 april 1892 Margaretha Müller, geb. Böchingen (Dld) 31 okt. 1871, overl. Den Haag 2 dec. 1950, dr. van Valentin Müller en Margaretha Günthert; tr. 2e Amsterdam 30 april 1925 Elisabeth Gerardina Blaauw, geb. Amsterdam 1 jan. 1890, overl. Hilversum 19 sept. 1972, dr. van Jan Jacobus Blaauw en Jacoba Catharina Hendriks.
Uit het eerste huwelijk:
1. Friedrich Valentin Clobus, volgt VIc.
2. Catharina Margaretha Dorothea Clobus, geb. Amsterdam 19 mei 1895, overl. Wassenaar 21 aug. 1970, tr. Amsterdam 25 aug. 1921 Nicola Friederich Wilhelm Karthaus, geb. Kediri (Nederlands Indië) 7 nov. 1896, overl. Amsterdam 27 okt. 1940, zn. van Eduard Johann Wilhelm Karthaus en Maria Theresia Huberta Florentina Wolff.
3. Anna Margaretha Clobus, geb. Amsterdam 13 nov. 1896, overl. Brussel 4 juli 1938, tr. Amsterdam 25 aug. 1921 Joseph Clemens Petrus Evers, geb. Amsterdam 23 april 1896, overl. Schaarbeek (België) 15 juni 1979, zn. van Johannes Christiaan Evers en Elisabeth Clara Mulder.
4. Margaretha Clobus, geb. Amsterdam 16 juli 1898, overl. Haarlem 1 april 1971, tr. Amsterdam 20 nov. 1924 Karel Frederik Eduard Karthaus, geb. Djokjakarta (Nederlands Indië) 1 aug. 1903, overl. Goor 31 mei 1981, zn. van Eduard Johann Wilhelm Karthaus en Willemina Bode; hij hertr. Heemstede 26 sept. 1973 Engelina Johanna ten Doeschot.
5. Maria Magdalena Dorothea Clobus, geb. Amsterdam 20 juli 1900, overl. Haarlem 7 aug. 1990, tr. Amsterdam 21 mei 1923 Jan Willem Kallenborn, geb. Amsterdam 1 okt. 1897, overl. Bentveld 31 mei 1981, zn. van Steven Kallenborn en Jacoba Wilhelmina Verwey.
6. Albertus Gerhard Johannes Clobus, geb. Amsterdam 26 april 1908, overl. ald. 18 nov. 1987, tr. Amsterdam 21 okt. 1937 Antoinetta van den Broeke, geb. Amsterdam 24 juli 1914, dr. van Maarten van der Broeke en Hendrika Adriana Elberta Klemme.
7. Dolly Elfriede Elisabeth Clobus, geb. Amsterdam 8 okt. 1918, tr. Brussel 23 jan. 1950 Herman Bonjean, geb. Brussel 22 juni 1922.


VIc. Friedrich Valentin Clobus, geb. Mannheim (Dld) 29 okt. 1892, overl. Breda 24 april 1971, tr. 1e Edam 23 dec. 1918 (door echtsch. ontbonden ald. 4 febr. 1925) Elizabeth Carolina Hendrika van Wijk, geb. Rotterdam 14 dec. 1896, dr. van Gerrit van Wijk en Catharina Bense; tr. 2e (door echtsch. ontbonden Saint-Josse-ten-Noode 20 dec. 1933) Marie Françoise Wathy; tr. 3e Marie Armande Claude Gard; tr. 4e Ixelles (België) 31 jan. 1948 (door echtsch. ontbonden Den Haag 9 febr. 1962) Susanne Rose Gard; tr. 5e Etterbeek (België) 3 maart 1962 Johanna Frieda Ehret, geb. Schifferstadt (Dld) 21 maart 1903.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sylvie Clobus, geb. Edam 14 dec. 1919, tr. Amsterdam 12 juni 1948 Willem Simoons, geb. Baarn 16 april 1919, overl. Brussel 8 aug. 2005, zn. van Daniël Simoons en Trijntje Petersen.
2. Ferdinand Clobus, geb. Leiden 1921.
3. Maria Clobus, geb. Amsterdam 7 juni 1923.


Ve. Gerardus Johannes Clobus, geb. Hoogezand 1 april 1861, overl. Nantes (Frankrijk) 24 okt. 1909, tr. Amsterdam 21 jan. 1892 Maria Bosch, geb. Zwolle 25 nov. 1859, overl. Vorst (België) 20 jan. 1913, dr. van Derk Bosch en Christina Maria Goverdina Looye en eerder getr. met Hendrik Kloosterman.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Clobus, geb. Nijmegen 8 sept. 1893, overl. Amsterdam 8 dec. 1965, tr. 1e Amsterdam 17 april 1919 (door echtsch. ontbonden ald. 7 dec. 1954) Juliëtte Caroline Noël, geb. Parijs (Frankrijk) 24 jan. 1884, overl. Amsterdam 17 aug. 1964, dr. van Jules Noël en Louise Adèle Bernard; tr. 2e Amsterdam 6 april 1955 Eugenie Henriëtte van der Kaaij, geb. Den Haag 16 febr. 1920, overl. Amsterdam 19 febr. 1983, dr. van Marinus van der Kaaij en Anthonia Schuddemat.
2. Gerardus Johannes Clobus, geb. 1894.


IVc. Gerardus Clobus, geb. Kalkwijk 29 jan. 1833, overl. Kiel 12 dec. 1924, tr. Sappemeer 29 nov. 1860 Anna Tiecke, geb. Kleinemeer 22 dec. 1837, overl. Groningen 17 aug. 1909, dr. van Johannes Tiecke en Hermanna Helena Gibcus.
Uit dit huwelijk:
1., levenloos kind, geb. Windeweer 30 aug. 1861.
2. Johannes Gerardus Clobus, geb. Windeweer 23 maart 1863, overl. Kota Radja, Groot-Atjeh (Nederlands- Indië) 26 nov. 1896.
3. Theodorus Clobus, volgt Vf.
4. Harmannus Leonardus Clobus, volgt Vg.
5. Gerardus Clobus, volgt Vh.
6. Johannes Albertus Clobus, geb. Kiel 4 sept. 1878, overl. Groningen 22 jan. 1944, tr. 1e Onstwedde 15 mei 1913 Gertrudis Maria Berendina Stiekema, geb. Musselkanaal 12 febr. 1887, overl. Groningen 9 aug. 1928, dr. van Hinderikus Stiekema en Berendina Klumpker; tr. 2e Hoogezand 4 sept. 1934 Cäcilia Hillebrand, geb. Hagen (Dld) 23 okt. 1900, overl. Sappemeer 17 mei 1970.


Vf. Theodorus Clobus, geb. Windeweer 31 okt. 1866, overl. Kiel 2 nov. 1918, tr. Hoogezand 14 mei 1904 Anna Margaretha Theresia de Veer, geb. Windeweer 14 sept. 1876, overl. Sappemeer 17 nov. 1958, dr. van Harmannus de Veer en Maria Kruize.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Harmannus Clobus, geb. Kiel 31 dec. 1905, overl. Sappemeer 18 dec. 1966, tr. Hoogezand 18 jan. 1936 Harmke Thoma, geb. Hoogezand 22 aug. 1912, dr. van Harm Thoma en Trijntje Huizing.
2. Harmannus Gerardus Clobus, geb. Kiel 7 jan. 1907, overl. Sappemeer 5 april 1969, tr. Sappemeer 31 mei 1930 Henderika Venema, geb. Achterdiep 15 aug. 1906, dr. van Roelf Venema en Harmke van der Veen.
3. Anne Harmannus Clobus, geb. Kiel 27 dec. 1907, overl. ald. 15 jan. 1908.
4. Anna Maria Clobus, geb. Kiel 11 febr. 1910, overl. ald. 28 jan. 1911.
5. Anna Maria Clobus, geb. Kiel 3 sept. 1911, overl. Beverwijk 26 jan. 1992, tr. 1e Sappemeer 23 jan. 1940 Dirk Jan Bakker, geb. Sappemeer 8 jan. 1912, overl. Delft 13 mei 1940, zn. van Derk Bakker en Eiselina Anthonia Scheer; tr. 2e Beverwijk 19 sept. 1946 Christiaan Philippus Anthonius Braun, geb. Beverwijk 16 dec. 1905, overl. ald. 27 okt. 1976.
6. Marinus Clobus, geb. Kiel 23 jan. 1913, overl. Groningen 30 jan. 1913.
7. Marinus Hermannus Clobus, geb. Hoogezand 26 aug. 1915, overl. Groningen 25 dec. 1981, tr. Hoogezand 9 maart 1943 Aaltje Steen, geb. Westerbroek 4 dec. 1919, overl. Hoogezand 3 april 2006, dr. van Aalf Steen en Jantje Sloot.


Vg. Harmannus Leonardus Clobus, geb. Windeweer 26 juli 1870, overl. Sappemeer 20 dec. 1911, tr. Hoogezand 23 nov. 1897 Margaretha Anna Breurken, geb. Zuidbroek omstr. 1869, overl. Groningen 27 dec. 1918, dr. van Harmannus Breurken en Grietje Geerts.
Uit dit huwelijk:
1., levenloos kind, geb. Hoogezand 14 sept. 1898.
2. Anna Margaretha Maria Clobus, geb. Sappemeer 27 aug. 1901, overl. Eindhoven 20 febr. 1991, tr. Hoogezand 15 mei 1933 Hermannus Johannes Rekers, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 15 dec. 1894, overl. Eindhoven 12 juli 1976, zn. van Bernardus Rekers en Maria Savenije.
3. Margaretha Anna Clobus, geb. Sappemeer 20 febr. 1904, overl. Amsterdam 30 mei 1984, tr. Amsterdam 31 jan. 1934 Leonardus Karlas, geb. Woerden 14 juli 1907, overl. Amsterdam 4 maart 1991, zn. van Johannes Karlas en Elizabeth Wilhelmina de Zwart.
4., levenloze dochter, geb. Sappemeer 27 april 1908.
5. Gerharda Harmanna Clobus, geb. Sappemeer 25 okt. 1909, overl. Stadskanaal 16 nov. 1990, tr. Veendam 1 juni 1943 Casparus Drenth, geb. Veendam 19 dec. 1908, overl. ald. 5 sept. 1970, zn. van Johannes Gerhardus Harmannus Drenth en Christina Johanna Gort.


Vh. Gerardus Clobus, geb. Windeweer 4 jan. 1874, overl. Sappemeer 12 nov. 1918, tr. Sappemeer 6 mei 1903 Anna Maria Ronde, geb. Sappemeer 6 mei 1875, overl. Groningen 16 dec. 1936, dr. van Harm Ronde en Katharina Harms Klunder.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Katharina Maria Clobus, geb. Sappemeer 15 dec. 1906, overl. Heeswijk 5 maart 1995.
2. Harmannus Gerardus Ignatius Clobus, geb. Sappemeer 2 nov. 1909, overl. Heerlen 20 sept. 1961, tr. Hoogezand 4 april 1942 Catharina Helena Maria Conens, geb. Hoogezand 15 juni 1913, dr. van Hermannus Johannes Jozefus Conens en Helena Elisabetha Johanna Freekes.
3. Gerardus Theodorus Antonius Clobus, geb. Sappemeer 11 juli 1911, overl. ald. 21 aug. 1911.
4. Gerardus Bernardus Antonius Clobus, geb. Sappemeer 4 sept. 1917, overl. ald. 15 nov. 1918.


IIIb. Jacobus Clobus, ged. Maastricht 5 nov. 1775, overl. ald. 22 mei 1835, tr. 1e (ondertr. Amsterdam 5 sept.) 1800 Anna Catharina Elisabeth Koelman, geb. Singern (Dld) omstr. 1778, overl. Haarlem 5 dec. 1804; tr. 2e Groningen 1 jan. 1809 Margaretha Wiegersteen, geb. Buitenpost 13 juni 1776, overl. Maastricht 7 jan. 1844, dr. van Andreas Wiegersteen en Geertje Reutlings.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus Clobus, ged. Amsterdam 11 febr. 1801, overl. vóór 15 aug. 1806.
2. Lambertus Joannes Klobus, volgt IVd.
3. Catharina Clobus, ged. Haarlem 3 dec. 1804, overl. ald. 5 dec. 1804.
Uit het tweede huwelijk:
4. Juliana Jacoba Clobus, ged. Groningen 11 juli 1799, overl. ’s-Hertogenbosch 8 sept. 1866, tr. 1e ’s-Hertogenbosch 7 nov. 1840 Johannes Soufreu, ged. Gouda 1 juni 1787, overl. ’s-Hertogenbosch 28 dec. 1852, zn. van Nicolaas Soufreu en Christina van Veen en eerder getr. met Maria Ponsaart; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 13 sept. 1856 Petrus Meerbach, ged. Halsteren 2 aug. 1800, zn. van Jacobus Meerbach en Adriana van Treijen en eerder getr. met Maria Anna Peters.
5. Johanna Katrina Clobus, ged. Groningen 11 mei 1810, overl. Maastricht 24 sept. 1878, tr. 1e Maastricht 26 okt. 1837 Hendrik Zuidema, geb. Groningen 24 jan. 1806, overl. Breskens 22 jan. 1839, zn. van Harm Hendriks en Dina Harms; tr. 2e Maastricht 25 sept. 1845 Teunis Stolt, ged. ’s-Graveland 21 jan. 1804, overl. Maastricht 7 febr. 1863, zn. van Willem Stolt en Anna Mooij.
6. Johan Andries Clobus, ged. Groningen 23 juli 1812, overl. Muntok, Banka (Nederlands Indië) 16 mei 1846.
7. Jacobus Joannes Clobus, ged. Groningen 24 juni 1814, overl. na 9 sept. 1852.


IVd. Lambertus Joannes Klobus, ged. Woerden 10 april 1802, overl. Groningen 13 sept. 1874, tr. Groningen 26 juli 1840 Conradina Walt, ged. Groningen 22 mei 1810, overl. Zutphen 21 juni 1875, dr. van Petri Walt en Gertrude Briam.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Barbara Klobus, geb. Roosendaal 3 nov. 1841, overl. ald. 26 nov. 1841.
2. Geertruida Barbara Klobus, geb. Roosendaal 6 maart 1843, overl. Groningen 6 dec. 1860.
3. Elizabeth Margaretha Anna Jacoba Klobus, geb. Huijbergen 16 juli 1845, overl. Leeuwarden 12 juli 1884, tr. Groningen 22 okt. 1871 Gerardus Joannes Tabbers, geb. Eindhoven 6 nov. 1840, overl. Leeuwarden 7 dec. 1896, zn. van Louis Tabbers en Petronella van der Heijden; hij hertr. Leeuwarden 28 april 1886 Aaltje Johanna Postma.
4. Johannes Petrus Klobus, geb. Rucphen en Sprundel 23 jan. 1850, tr. Venlo 18 dec. 1883 Hendrika Christina Maria Thiery, geb. Venlo, overl. Beesel 31 okt. 1922, dr. van Peter Hendrik Thiery en Petronilla Schreurs; zij hertr. Venlo 6 april 1920 Hendrik Simons.


IIIc. Lambertus Clobus, ged. Maastricht 21 febr. 1780, overl. ald. 8 sept. 1854, tr. Maastricht 9 nov. 1809 Joanna Maria Engelen, ged. Lanaeken,B 6 juni 1767, overl. Maastricht 15 dec. 1811, dr. van Joannes Engelen en Joanna Bastiaens.
Uit dit huwelijk:


IVe. Joannes Lambertus Ambrosius Clobus, geb. Maastricht 6 dec. 1811, overl. ald. 8 nov. 1889, tr. Maastricht 1838 Maria Gertrudis Smeets, geb. Maastricht 15 juli 1811, overl. ald. 28 nov. 1882, dr. van Mathijs Smeets en Maria Barbara Cooken.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Marcus Clobus, volgt Vi.
2. Maria Juliana Philomenia Clobus, geb. Maastricht 5 juli 1840, overl. ald. 20 febr. 1917.
3. Ludovicus Maria Clobus, volgt Vj.
4. Henricus Maria Clobus, geb. Maastricht 10 okt. 1842, overl. ald. 6 sept. 1843.
5. Maria Helena Christina Clobus, geb. Maastricht 28 maart 1844, overl. ald. 14 dec. 1926.
6. Maria Catharina Clobus, geb. Maastricht 25 febr. 1846, overl. ald. 24 aug. 1846.
7. Servatius Maria Clobus, geb. Maastricht 25 febr. 1846, overl. ald. 15 juni 1848.
8. Maria Catharina Clobus, geb. Maastricht 12 jan. 1848, overl. ald. 22 aug. 1848.
9. Maria Catharina Clobus, geb. Maastricht 23 juni 1849, overl. ald. 10 juni 1877, tr. Maastricht 24 nov. 1875 Johannes Hubertus Matthias Kuijpers, geb. Maastricht 27 dec. 1850, overl. na 1938, zn. van Antonius Arnoldus Hubertus Kuijpers en Maria Elisa Meijs; hij hertr. Maastricht 27 april 1881 Anna Elisabeth Francisca Luijten.
10. Maria Sibilla Clobus, geb. Maastricht 24 juli 1852, overl. Sint-Pieter 4 mei 1916, tr. Maastricht 27 mei 1879 Jacobus Hubertus Pieters, geb. Maastricht 8 mei 1854, overl. ald. 21 okt. 1908, zn. van Joannes Hubertus Pieters en Maria Hubertina Merckelbagh.


Vi. Lambertus Marcus Clobus, geb. Maastricht 24 april 1839, overl. ald. 13 jan. 1872, tr. Maastricht 13 jan. 1864 Leonie Josephine Rosalie Magis, geb. Doornik (België) 7 dec. 1841, overl. Maastricht 25 febr. 1879, dr. van Mathieu Joseph Désiré Magis en Josephine Pauline Ronveaux.
Uit dit huwelijk:
1. Josephine Jeanne Marie Clobus, geb. Maastricht 23 nov. 1865, overl. ald. 17 juni 1903.
2. Arthur Lambert Marie Clobus, geb. Maastricht 23 maart 1867, overl. ald. 3 sept. 1867.
3. Louis Marie Joseph Clobus, geb. Maastricht 31 mei 1868, overl. Mariëndaal 27 febr. 1935.
4. Juliana Maria Clobus, geb. Maastricht 24 maart 1870, overl. ald. 2 maart 1872.
5. Leon Lambert Marie Clobus, geb. Maastricht 17 maart 1872, overl. ald. 16 maart 1875.


Vj. Ludovicus Maria Clobus, geb. Maastricht 16 aug. 1841, overl. ald. 6 nov. 1883, tr. Maastricht 12 mei 1869 Clotilde Josephine Magis, geb. Doornik (België) 7 juni 1843, overl. Maastricht 13 okt. 1871, dr. van Mathieu Joseph Désiré Magis en Josephine Pauline Ronveaux.
Uit dit huwelijk:


VId. Joannes Maria Lodewijk Clobus, geb. Maastricht 14 febr. 1870, tr. Luik (België) 4 febr. 1899 Aline Fernande Antoinette Bienfait, geb. Grivegnée (België) 1 juni 1875, dr. van Célestin Antoine Bienfait en Marie Catherine Dewaerhert.
Uit dit huwelijk:
1. Louis Julien Marius Clobus, geb. Luik (België) 14 dec. 1899, tr. Madeleine Borlée.
2. Jacques Antoine Marie Clobus, geb. Luik (België) 13 juli 1901, tr. Claire.
3. Madeleine Jeanne Marie Clobus, geb. Luik (België) 20 nov. 1904, overl. ald. 26 dec. 1904.
4. Madeleine Hélène Charlotte Marie Clobus, geb. Luik (België) 6 febr. 1906, overl. 18 april 1997.
5. Charles Louis Marie Clobus, geb. Luik (België) 12 aug. 1911.
6. Jeanne Madeleine Aline Marie Clobus, geb. Luik (België) 18 sept. 1914, overl. jan. 1990, tr. Joseph Graitson, geb. 24 okt. 1906.

Please publish modules in offcanvas position.