Genealogie Clobus (Klobus)

Dit is de genealogie van de familie Clobus (Klobus).

Van de familie Clobus zijn twee takken bekend:
1. De tak oorspronkelijk afkomstig uit Hessen-Kassel, later wonend in Gorinchem, Holwierde (Delfzijl), Den Haag, Kruisland (Steenbergen), Rotterdam en Amsterdam
2. De tak oorspronkelijk afkomstig uit Maastricht, later wonend in de Hoogezand-Sappemeer (Groningen), Zuidlaren, Luik (Liège), België en Amsterdam, Rotterdam en Amsterdam

Zelf stam ik uit de tak afkomstig uit Hessen-Kassel. Gerarda Cornelia Clobus (Vb-2) is mijn grootmoeder.
In verband met privacy heb ik informatie over de meest recente generaties weggelaten.

Stuur me een e-mail voor vragen, opmerkingen of aanvullingen.


Genealogie Clobus (Hessen-Kassel)

 

I. Hendrik Klobus, geb. Hessen-Kassel (Dld) omstr. 1740, overl. Breda 15 sept. 1806, tr. 1e Gorinchem 7 sept. 1760 Willemijn Groenenberg, ged. Gorinchem 16 maart 1727, overl. vóór 11 sept. 1774, dr. van Hendrik Groenenberg en Magdaleentje Sarlendorp; tr. 2e Gorinchem 11 sept. 1774 Hilleke van Aken, ged. Gorinchem 13 aug. 1736, overl. ald. 7 okt. 1811, dr. van Huijbert van Aken en Aaltje van der Pol.
Uit het tweede huwelijk:
1. Hendrik Klobes, volgt IIa.
2. Huijbert Klobis, ged. Gorinchem 28 sept. 1777.
3. Albertus Klobus, volgt IIb.


IIa. Hendrik Klobes, ged. Gorinchem 21 juli 1775, overl. Ehrenbreitstein (Dld) 1801, tr. Amersfoort 12 april 1795 Pieternella Brouwer, geb. Driel, overl. Delfzijl mei 1809.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Hindriks Klobes, geb. Arnhem maart 1799, overl. Uitwierde 3 dec. 1883, dr. van Hendrik Klobes en Pieternella Brouwer, tr. Delfzijl 9 okt. 1827 Kornelis Pieters Bos, geb. Uitwierde 23 dec. 1792, arbeider, overl. Uitwierde 31 okt. 1874, zn. van Pieter Cornelis Bos en Maria Hinderikus Schenkel en eerder getr. met Jantje Jans Schierenbeek.
2. Pieter Hindriks Klobes, volgt IIIa.


IIIa. Pieter Hindriks Klobes, geb. Ehrenbreitstein (Dld) 25 mei 1802, dagloner, overl. Holwierde 14 juni 1831, zn. van Hendrik Klobes en Pieternella Brouwer, tr. Bierum 20 april 1831 Elizabeth Freerks Vogel, geb. Appingedam 12 febr. 1806, ged. Appingedam 19 febr. 1806, overl. Spijk 8 april 1866, dr. van Jan Hindriks Vogel en Auke Pieters; zij hertr. Delfzijl 19 juli 1836 Philippus Jacobs Muller, tr. 3e Delfzijl 28 dec. 1848 Geert Pieters Vos en tr. 4e Bierum 10 jan. 1850 Klaas Jacobs de Weert.
Uit dit huwelijk:
Hindrik Klobes, geb. Holwierde 15 febr. 1831.


IIb. Albertus Klobus, ged. Gorinchem 9 sept. 1781, overl. Den Haag 2 febr. 1820.
Uit zijn relatie met Johanna Maria Magdalena Reith, ged. Den Haag 20 febr. 1782, overl. ald. 24 april 1826, dr. van Frederik Reith en Johanna Dilbeek:
1. Maria Christina Reith, ged. Den Haag 18 febr. 1808, overl. ald. 23 aug. 1808.
2. Johanna Klobus, geb. Den Haag 28 sept. 1809, ged. Den Haag 1 okt. 1809, overl. Alkmaar 29 mei 1857.
3. Albertus Clobus, volgt IIIb.


IIIb. Albertus Clobus, geb. Den Haag 7 juli 1812, overl. Kruisland, Steenbergen 2 mei 1876, tr. 1e Roosendaal 20 april 1841 Gerardina Briër, geb. Roosendaal 27 juli 1816, overl. Kruisland, Steenbergen 8 nov. 1859, dr. van Petrus Briër en Cornelia Wittebols; tr. 2e Roosendaal 21 nov. 1860 Johanna Ribbens, geb. Roosendaal 16 febr. 1816, overl. Kruisland, Steenbergen 23 febr. 1887, dr. van Margarita Ribbens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Cornelia Clobus, geb. Roosendaal 8 jan. 1842, overl. Kruisland, Steenbergen 21 febr. 1912.
2. Pieter Albert Clobus, volgt IVa.
3. Joanna Maria Clobus, geb. Kruisland, Steenbergen 25 juli 1844, overl. Halsteren 29 mei 1912, tr. Steenbergen 27 dec. 1872 Adrianus Mertens, geb. Halsteren 2 juni 1844, overl. ald. 25 april 1932, zn. van Christiaan Mertens en Adriana van Migom.
4. Carolina Clobus, geb. Kruisland, Steenbergen 1 jan. 1846, overl. Breda 29 jan. 1912, tr. Wouw 27 okt. 1873 Johannes Baptist Elst, geb. Bergen op Zoom 1 juli 1838, overl. Roosendaal 5 mei 1930, zn. van Johannes Elst en Adriana Prop.
5. Magdalena Clobus, geb. Kruisland, Steenbergen 29 dec. 1848, overl. Princenhage 13 mei 1904, tr. Roosendaal 29 sept. 1870 Jan Nicolaas van Onselen, geb. Steenbergen 18 mei 1845, overl. Breda 4 juli 1929, zn. van Johannes Petrus van Onselen en Helena Schoonen.
6. Gerardina Joanna Clobus, geb. Kruisland, Steenbergen 15 febr. 1851, overl. Oud- en Nieuw Gastel 20 juli 1912, tr. Oud- en Nieuw Gastel 8 mei 1880 Jan van den Aarsen, geb. Oud- en Nieuw Gastel 5 juni 1852, overl. ald. 6 febr. 1917, zn. van Adriaan van den Aarsen en Johanna Brems.
7. Rosina Clobus, geb. Kruisland, Steenbergen 24 mei 1852, overl. Bergen op Zoom 27 mei 1914, tr. Bergen op Zoom 18 sept. 1884 Christiaan Hoogemoet, geb. Woensdrecht 7 febr. 1855, overl. Bergen op Zoom 21 maart 1918, zn. van Cornelis Hoogemoet en Catharina Schuurbiers.
8. Adriana Joanna Clobus, geb. Kruisland, Steenbergen 24 juni 1853, overl. ald. 24 nov. 1855.
9. Joanna Clobus, geb. Kruisland, Steenbergen 30 sept. 1854, overl. Halsteren 4 maart 1900, tr. Bergen op Zoom 17 april 1882 Petrus Johannes Langenberg, geb. Halsteren 25 dec. 1848, overl. Bergen op Zoom 5 maart 1931, zn. van Petrus Johannes Langenberg en Pieternella Hoetelmans.
10. Gerard Clobus, volgt IVb.
11. Jacoba Clobus, geb. Kruisland, Steenbergen 7 nov. 1858, overl. Rotterdam 14 sept. 1930, tr. Rotterdam 23 mei 1883 Jan Johannes du Pree, geb. Terneuzen 14 sept. 1855, overl. Rotterdam 21 april 1912, zn. van Jan Johannes du Pree en Aaltje Leunis.


IVa. Pieter Albert Clobus, geb. Kruisland, Steenbergen 16 jan. 1843, overl. Rotterdam 27 dec. 1918, tr. 1e Rotterdam 1 april 1874 Jacoba Hendrika Nooten, geb. Rotterdam 5 mei 1850, overl. ald. 16 nov. 1892, dr. van Gerardus Matthijs Nooten en Wilhelmina Petronella Annokké; tr. 2e Rotterdam 3 jan. 1894 Dirkje Verheul, geb. Gouda 5 nov. 1852, overl. Rotterdam 7 juni 1935, dr. van Pieternella Verheul en eerder getr. met Mattheus Johannes van der Grijn.
Uit het eerste huwelijk:
1. Albertus Pieter Clobus, geb. Rotterdam 28 juli 1874, overl. ald. 16 okt. 1874.
2. Wilhelmina Gerdina Clobus, geb. Rotterdam 9 nov. 1875, overl. Poortugal 23 febr. 1956, tr. Rotterdam 29 sept. 1897 Reinier Charles Jacobus Bettonvil, geb. Rotterdam 2 jan. 1875, overl. Schiedam 2 maart 1955, zn. van Bartholomeüs Bettonvil en Cornelia Carolina Maria Dutarte.
3. Pieter Gerardus Clobus, geb. Rotterdam 18 mei 1878, overl. ald. 27 dec. 1905.
4. Louwerens Clobus, geb. Rotterdam 10 dec. 1881, overl. ald. 17 dec. 1961, tr. 1e Rotterdam 22 nov. 1905 (door echtsch. ontbonden ald. 24 juni 1918) Jacoba Carolina Johanna Glisman, geb. Rotterdam 11 sept. 1888, dr. van Carolus Johannes Glisman en Jacoba Christina de Jager; tr. 2e Rotterdam 25 febr. 1925 Christina Wilhelmina Koster, geb. Rotterdam 14 okt. 1894, overl. ald. 5 dec. 1973, dr. van Jodocus Koster en Christina Wilhelmina Vermond.
5. Albertus Gerardus Clobus, volgt Va.
Uit het tweede huwelijk:
6. Jacoba Elizabeth Clobus, geb. Rotterdam 15 jan. 1895, overl. ald. 20 april 1914.


Va. Albertus Gerardus Clobus, geb. Rotterdam 8 juni 1885, overl. Sassenheim 18 nov. 1947, tr. 1e Rotterdam 1 aug. 1906 (door echtsch. ontbonden ald. 2 jan. 1928) Maria Magdalena de Kok, geb. Rotterdam 3 november 1888, dr. van Hendrik de Kok en Petronella Evers; tr. 2e Rotterdam 31 jan. 1934 Cornelia Elizabeth van Viegen, geb. Rotterdam 18 april 1903, overl. ald. 14 april 2004, dr. van Christiaan Elexander van Viegen en Rigtje Walstra.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petronella Clobus, geb. Rotterdam 6 jan. 1907, overl. Capelle aan de IJssel, tr. Rotterdam 10 juni 1925 Johan de Wild, geb. Rotterdam 15 okt. 1902, overl. ald. 12 maart 1971, zn. van Jacobus de Wild en Theodora Stuifzand.
2. Maria Magdalena Clobus, geb. Rotterdam 29 aug. 1909, overl. ald. 2 aug. 1999, tr. Rotterdam 30 okt. 1929 Marinus van den Berge, geb. Rotterdam 24 juni 1906, overl. ald. 17 jan. 1964.


IVb. Gerard Clobus, geb. Kruisland, Steenbergen 14 juni 1856, overl. Rotterdam 23 febr. 1936, tr. 1e Rotterdam 28 nov. 1883 Sara Jozina Leunis, geb. Terneuzen 19 febr. 1850, overl. Rotterdam 3 febr. 1886, dr. van Michiel Leunis en Maria Cornelia Imminck; tr. 2e Rotterdam 21 juli 1886 Maria Cornelia Leunis, geb. Terneuzen 26 jan. 1861, overl. Rotterdam 4 sept. 1886, dr. van Michiel Leunis en Maria Cornelia Imminck; tr. 3e Rotterdam 27 april 1892 Cornelia Helbers, geb. Kralingen 25 okt. 1857, overl. Rotterdam 12 febr. 1912, dr. van Johannes Helbers en Anna Boer.
Gerard Clobus (1856)
Uit het derde huwelijk:
1. Gerardina Jacoba Cornelia Clobus, geb. Rotterdam 22 okt. 1891, overl. ald. 7 juni 1973, tr. Rotterdam 5 maart 1913 Nicolaas Vos, geb. Rotterdam 8 okt. 1891, overl. ald. 3 maart 1967, zn. van Nicolaas Vos en Lijntje Roos.
2. Anna Clobus, geb. Rotterdam 2 aug. 1893, overl. ald. 2 sept. 1893.
3. Bertha Clobus, geb. Rotterdam 7 juli 1894, overl. ald. 15 juli 1975, tr. Rotterdam 4 febr. 1920 Joseph Akkerman, geb. Leeuwarden 18 mei 1890, overl. Rotterdam 23 maart 1974, zn. van Paulus Paulus Akkerman en Rixje de Leeuw.
4. Gerard Clobus, volgt Vb.
5., levenloze dochter, geb. Rotterdam 6 mei 1902.


Vb. Gerard Clobus, geb. Rotterdam 17 april 1897, overl. Amsterdam 20 sept. 1943, tr. Amsterdam 30 april 1919 Trijntje Jans, geb. Amsterdam 15 maart 1892, overl. ald. 19 maart 1947, dr. van Abel Gerardus Jans en Aaltje Woudman.
Gerard Clobus (1897)Trijntje Jans
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Clobus, geb. Amsterdam 22 dec. 1919, overl. ald. 6 juli 2001, tr. Amsterdam 27 sept. 1944 Cornelis Vroom, geb. Amsterdam 10 aug. 1920, overl. ald. 3 sept. 2005, zn. van Dirk Vroom en Geertruida Wilhelmina van der Linde.
2. Gerarda Cornelia Clobus, geb. Amsterdam 12 maart 1921, overl. Amsterdam 25 jan. 2016, tr. Amsterdam 1 juli 1942 Marinus Hendricus Selling, geb. Amsterdam 25 juli 1907, overl. ald. 25 jan. 1955, zn. van Johannes Selling en Gesina Pier.
3. Gerard Clobus, geb. Amsterdam 10 okt. 1922, overl. Hoorn (nh) 25 febr. 2012, tr. Amsterdam 7 mei 1947 Maria van der Gronden, geb. Amsterdam 31 dec. 1920, overl. ald. 25 april 1976, dr. van Otto van der Gronden en Jacoba Johanna Margaretha Heshof.
4. Abel Gerardus Clobus, geb. Amsterdam 13 febr. 1924, overl. ald. 18 mei 1999, tr. Amsterdam 22 okt. 1951 Helena Petronella Huijgens, geb. Amsterdam 1 juni 1926, overl. Almere 10 jan. 2012, dr. van Carolus Jakobus Huijgens en Susanna Middag.
5. Bertha Clobus, geb. Amsterdam 3 juni 1929, overl. ald. 14 maart 2020, tr. Amsterdam 21 juli 1955 Jan Cornelisse, geb. Amsterdam 6 febr. 1926, overl. ald. 26 sept. 2011, zn. van Maria Helena Cornelisse.

Please publish modules in offcanvas position.