groningen

 

Literatuurlijst genealogie en geschiedenis provincie Groningen


Deze literatuurlijst is in bewerking. De gemeenten zijn nog niet compleet en wat boektitels betreft, is er ook nog heel veel toe te voegen. Voor nu, voorlopig, een literatuurlijst over de geschiedenis van de volgende Groningse gemeenten en onderwerpen.

 
Provincie Groningen algemeen -  Genealogie Groningen algemeen

Eemsdelta  -  Groningen  -  Midden-Groningen  -  Oldambt  -  Pekela  -  Stadskanaal   -  Veendam 

Westerwolde  -  Boerderijenboeken  -  Familieboeken  -  Joodse genealogie en geschiedenis

 

Literatuurlijst Genealogie Groningen algemeen


Bibliografie van genealogische handschriften in de provincie Groningen / W.G. Doornbos. - Groningen : Sententie, 2008. - 50 p.
(Groninger bronnen en toegangen ; nr. 56)


Genealogische bibliografie van de provincie Groningen / W.G. Doornbos. - 4e dr. - Groningen : Cartularium, 2007. - 204 p.
(Groninger bronnen en toegangen ; nr. 12)


Groningen / met bijdr. van K.Chr. Uittien ... [et al.]. - 2[S.l.] : Nederlandse Genealogische Vereniging, 2008. - p. 261-452.
Themanr. van Gens Nostra. - Jrg. 63, nr. 4/5 (april/mei 2008) Uitgave ter gelegenheid van de Genealogische Dag op 24 mei 2008. Bevat 20 verschillende bijdragen (van bronnen, onderzoeksmogelijkheden en -ervaringen, van een biografie, een kwartierstaat tot een genealogie, van korte en lange manuscripten) overwegend betrekking hebbend op de stad Groningen, soms op een wat ruimer gebied.


GroninGEN. - Jrg. 19, nr. 1 (jan. 2012) - .... - Groningen : Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Groningen, 2012-...
Verschijnt 3 x per jaar
Voortzetting van: Roots@Groningen
Inhoudsopgave


Groninger gedenkwaardigheden : teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 / A. Pathuis. - Assen [etc.] :Van Gorcum, 1977. - xvi, 1079 p.
ISBN 90-232-1500-1

 

Groninger kwartierstatenboek

[1] / onder red. van R.H. Alma en F.J. Ebbens. - Groningen : [s.n.], 1988. - ix, 627 p. - ISBN 90-9002252-X

2 / onder red. van R.H. Alma ... [et al.]. - Groningen : [s.n.], 2001. - ix, 668 p.

3 / onder red. van R.H. Alma ... [et al.]. - Groningen : Nederlandse Genealogische Vereniging, Afd. Groningen, 2008. - v, 684 p. - (NGV-publicatie ; 4). - ISBN 978-90-9023125-9

 

HuppelDePup : mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging. - Jrg. 1, nr. 1 (jan. 1994) - jrg. 14, nr. 3 (sept. 2007). - Groningen : Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Groningen en Noord-Drenthe, 1994-2007.
Verscheen 3 x per jaar
Uitgever later genaamd: Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Groningen
Vanaf jrg. 15, nr. 1 (jan. 2008) voortgezet als: Roots@Groningen : voorheen HuppelDePup
Inhoudsopgave

 

Naamsaanneming in Groningen, 1811-1826 : de registers van naamsaanneming van de provincie Groningen / Petronella J.C. Elema. - Groningen : Lias, 1994. - 224 p.
(Groninger bronnen en toegangen ; nr. 3)

 

Onderzoeksgids / [teksten en samenst.: Albert Beuse ... et al.]. - 3e ed.. - Groningen : RHC Groninger Archieven, cop. 2014. - 136 p.
In ringband
Download pdf-versie

 

Roots@Groningen : voorheen HuppelDePup. - Jrg. 15, nr. 1 (jan. 2008) - jrg. 18, nr. 3 (sept. 2011). - Groningen : Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Groningen, 2008-2011
Verscheen 3 x per jaar
Voortzetting van: HuppelDePup ; Voortgezet als: GroninGEN
Inhoudsopgave

 

Sinds de Reductie van Stad en Lande van Groningen : biografisch-genealogisch lexicon van de predikanten, die sinds 1594 de Gereformeerde en (sinds 1816) de Hervormde gemeenten tussen Eems en Lauwers hebben gediend / W. Duinkerken. - Bedum : Profiel, 1991-1992. - 2 dl. (600 p.)
ISBN 90-5294-033-9 (dl. 1)
ISBN 90-5294-072-X (dl. 2)

 

Stamboom Onnes-Boelema II / Red.: Th.P.E. de Klerck. - [S.l.] : Stichting tot Ondersteuning en Bevordering van uitgifte van Culturele en Literaire werken in het agrarisch belang van het Oldambt, 1986. - xviii, 791 p.