Groups.io Groningen-genealogy

Groups.io Groningen-genealogy

In het jaar 2000 werd de genealogische Yahoogroup Groningen-genealogy opgezet. In de eerste jaren van het bestaan was deze groep drukbevolkt met vele interessante vragen en nieuws over genealogisch onderzoek in de provincie Groningen. De laatste jaren werd het door de opkomst van Facebook wat minder, maar nog steeds wordt in de groep veel nuttige informatie uitgewisseld.

In 2019, toen de groep nog net geen 20 jaar bestond, dreigde de groep op te houden doordat Yahoogroups meldde met de groepen te stoppen.

Maar inmiddels is de groep een nieuw leven ingeblazen via Groups.io, waarbij het gehele berichtenarchief 2000-2019 is geconverteerd en nu wordt aangevuld met de nieuwe berichten.

Iedereen is uitgenodigd aan te sluiten via: https://groups.io/g/groningen-genealogy